Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Databáze teorie. POJMY 1 0 databáze (DB) 0 kolekce dat (strukturovaná množina dat) 0 obsahuje data uložená na vnějších paměťových médiích 0 databázové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Databáze teorie. POJMY 1 0 databáze (DB) 0 kolekce dat (strukturovaná množina dat) 0 obsahuje data uložená na vnějších paměťových médiích 0 databázové."— Transkript prezentace:

1 Databáze teorie

2 POJMY 1 0 databáze (DB) 0 kolekce dat (strukturovaná množina dat) 0 obsahuje data uložená na vnějších paměťových médiích 0 databázové systémy (DBS) 0 systémy tj. soubory prvků ve vzájemných informačních a procesních vztazích, které zpracovávají data a zabezpečují komunikaci informací mezi prvky 0 informační systém (IS) 0 soubor lidí, prostředků (HW, SW) a metod zabezpečující sběr, přenos, uchování a zpracování dat za účelem tvorby a prezentace informací

3 POJMY 2 IS = DBS = DB + SŘBD 0 Systém řízení báze dat (SŘBD) 0 softwarové vybavení, které zajišťuje práci s DB 0 umožňuje definovat a udržovat data v DB mimo programy, které tato data využívají 0 3 funkce: 0 definice DB 0 konstrukce DB 0 manipulace s DB

4 POJMY 3 0 tabulka 0 je jedním ze základních DB objektů 0 slouží k přímému uložení dat do DB 0 je to struktura záznamů s pevně stanovenými položkami (počet sloupců, řádků, …) 0 sloupec = atribut = pole = rozlišovací rys 0 (jméno, příjmení, věk, cena, ….) 0 řádek = záznam = prvek relace = jakákoliv data v DB 0 (Novák)

5 VLASTNOSTI POLÍ 1 0 velikost pole 0 u typu TEXT určuje počet písmen 0 u typu ČÍSLO určuje počet číslic 0 počet desetinných míst 0 možný rozsah je 0 – 15 0 často tuto volbu neřešíme a necháme ji nastavenou na „Automaticky“ 0 formát určuje, v jakém tvaru se budou data zobrazovat a tisknout

6 VLASTNOSTI POLÍ 2 0 vstupní maska 0 použijeme pro zadávání 0 např. maska rodného čísla by vypadala následovně 0 _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _

7 POUŽITÍ DB 0 malé DB se běžně používají na webových stránkách (e-shopy), dále je používáme ve všech institucích (počet PC na škole, stav skladu) 0 velké DB nalezneme u velkých společností – miliony a miliardy záznamů – např. rezervační systémy leteckých společností, DB státní správy (kolik PC je ve školství), banky (přesuny peněz na účtech), nemocnice (kdy byl který pacient ošetřen, jaké bere léky, jak dlouho byl v nemocnici, apod.)

8 VLASTNOSTI DB 0 jeden atribut tabulky by měl vždy obsahovat POUZE JEDEN typ záznamu (Příjmení = Novák) 0 každá tabulka databáze by měla obsahovat data týkající se pouze jednoho typu (např. osobní data = jméno, příjmení, věk !!! nikoliv jací jsou členové jeho rodiny) 0 obsah pole v tabulce musí VŽDY mít odpovídající datový typ (text, číslo, A/N, čas/datum)

9 POJMY 4 0 Primární klíč (PK) 0 je pole, které JEDNOZNAČNĚ identifikuje každý záznam v tabulce 0 žádné pole nesmí obsahovat NULLovou hodnotu 0 každá tabulka má POUZE JEDEN Primární Klíč 0 v MS Access lze za PK považovat i AUTOMATICKÉ ČÍSLO

10 POJMY 5 0 cizí klíč (FK, CK) 0 vytvoří spojení sloupce z jedné tabulky se sloupcem z jiné (cizí) tabulky 0 definuje co se bude dít při jeho smazání s daty v cizí tabulce

11

12

13 INDEXY 1 0 index slouží pro zrychlení vyhledávání v DB 0 zjednodušeně: 0 Představ si rejstřík v knize, na každém řádku je informace která kapitola je na jaké stránce 0 přidáním indexu se DB zvětší (MegaByty)

14 INDEXY 2 0 použití indexů je vhodné pro pole, podle kterých se budou data v databázi řadit 0 pole Primárního Klíče je indexováno automaticky, říkáme, že PK je hlavním indexem tabulky 0 u indexu lze nastavit zda hodnota „0“ je platný údaj nebo jestli se má ignorovat

15 POJMY 6 0 relace 0 databázové tabulky obsahující záhlaví (Osoby, Psi) a tělo (data v tabulce) Relace spojuje tabulky s jinými databázovými tabulkami (pomocí PK, FK) pomocí logických vazeb 0 účelem Relačních databází je zamezení výskytu redundantních (opakujících se/nadbytečných) dat 0 „Páté kolo u vozu je redundatní“ :-) 0 Co se stane s relací, když vymažu FK a PK?

16 TYPY RELACÍ 0 v DB rozlišujeme tyto typy relací (vzájemných vztahů): 0 1) tabulky nejsou v relaci 0 2) mezi tabulkami je relace 1:1 0 3) mezi tabulkami je relace 1:N 0 4) mezi tabulkami je relace N:M

17 TABULKY NEJSOU V RELACI 0 v tabulkách jsou nesouvisející údaje, mezi tabulkami není definován žádný vztah

18 RELACE 1:1 0 relace 1:1 se používá tehdy, když jednomu záznamu v jedné tabulce odpovídá přesně jeden záznam v tabulce druhé 0 tato relace není příliš používaná a v mnoha případech ukazuje na nevhodně tvořenou DB 0 představme si dvě tabulky s podobnými daty, jednodušší je tabulky sloučit a relaci nepoužívat

19 RELACE 1:N 0 jeden údaj z první tabulky odpovídá několika údajům z druhé tabulky 0 nejpoužívanější relace, jejím použitím zajistíme, že každý údaj je umístěn pouze na jednom místě 0 např.: jeden zákazník si může koupit více zboží

20 RELACE M:N 0 více záznamů z jedné tabulky odpovídá více záznamům z druhé tabulky 0 v běžných databázových systémech nelze M:N přímo vytvořit 0 použijeme na to jednoduchý trik

21 RELACE M:N 0 Typickým příkladem relace M:N je vazba mezi tabulkou spisovatelů a tabulkou knih. Jeden autor může napsat více knih a naopak jedna kniha může mít více autorů. 0 Abyste mohli mezi tabulkou autorů a knih vytvořit relaci M:N, musíte nejprve vytvořit pomocnou (spojovací) tabulku, ve které budou pouze dvě pole: primární klíč z jedné a z druhé tabulky. Pak vytvoříte dvě relace 1:N. První mezi tabulkou autorů a spojovací tabulkou a druhou mezi tabulkou knih a spojovací tabulkou. Tím zajistíte, že tabulky autorů a knih budou v relaci M:N.

22 VLASTNOSTI DB 0 databázi vytváří IT specialista 0 data do ní zadává uživatel (kdokoliv, kdo umí psát na klávesnici) 0 správce databáze přiděluje uživatelům práva (mazání v databázi, apod.), stará se také o obnovu DB po závažné chybě


Stáhnout ppt "Databáze teorie. POJMY 1 0 databáze (DB) 0 kolekce dat (strukturovaná množina dat) 0 obsahuje data uložená na vnějších paměťových médiích 0 databázové."

Podobné prezentace


Reklamy Google