Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Epilepsie, epileptiformní abnormity v EEG, lateralita jiná než praváctví, hypotonie a závažné snížení IQ jsou rizikové faktory asociované s řečovými poruchami.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Epilepsie, epileptiformní abnormity v EEG, lateralita jiná než praváctví, hypotonie a závažné snížení IQ jsou rizikové faktory asociované s řečovými poruchami."— Transkript prezentace:

1 Epilepsie, epileptiformní abnormity v EEG, lateralita jiná než praváctví, hypotonie a závažné snížení IQ jsou rizikové faktory asociované s řečovými poruchami u dětí s autismem. Grafická příloha s výsledky

2 Vstupní charakteristiky souboru pacientů (n = 205) I.

3 Vstupní charakteristiky souboru pacientů (n = 205) – I. Pohlaví Dívky 29.3 % Chlapci 70.7 % Věk (roky) 10 (5; 15) Věk při diagnóze (roky) 7 (2; 12) Autismus - typ 10.2 % Aspergerův syndrom Atypický autismus Dětský autismus 27.8 % 62.0 % Autismus s regresem ANO NE 34.6 % 65.4 % Věk při rozpoznání prvních symptomů (měsíce) 30 (4; 60)

4 Autismus: funkčnost 38.5 % 36.6 % Vysoká Střední Nízká 24.9 % CARS 38 (32; 48) IQ celk.55 (15; 104) ANO NE Vstupní charakteristiky souboru pacient ů (n = 205) – II. IQ a CARS score IQ dle funkčnosti (10%-90% percentily) Vysoká: 50 – 120 Střední: 30 – 100 Nízká: 10 – 45

5 ANONE Neurologický nález 49.8 % 50.2 % 15.6 % 84.4 % 56.0 % 44. 0 % 31.2 % 68.8 % 47.8 % 52.2 % Hypotonický syndrom EEG zakladní aktivita EEG nespecifická abnormita EEG epileptoformní abnormita Vstupní charakteristiky souboru pacient ů (n = 205) – III. DMO 21.5 % 78.5 % Poškození motoriky HrubáJemná 64.4 % 35.6 % 82.0 % 18.0 % Diagnostika

6 23.4 % 76.6 % 36.1 % 63.9 % 42.4 % 57.6 % 2.4 % 97.6 % 11.7 % 88.3 % 26.3 % 73.7 % CT MRI CT & MRI Metabol. vyšetření Genet. vyšetření Oční vyšetření Vstupní charakteristiky souboru pacient ů (n = 205) – IV. 5,4 % 94,6 % ORL vyšetření Diagnostika

7 Neurologie + psychologie Psychiatrická přítěž Migrény AutismusEpilepsieGenetika Lateralita 19.5 % 10.3 % Pravák Levák Nevyhraněný 30.2 % Ostatní (nízkofunkční A) 40.0 % ANONE Předchorobí 70.2 % 29.8 % 21.5 % 78.5 % 50.2 % 49.8 % DMOEpilepsie Předchorobí a epilepsie Rodinná anamnéza OA prenatál. OA perinatál. OA postnatál. Sociální patologie ANO NE 43.4 % 56.6 % 45.9 % 54.1 % 39.0 % 61.0 % 39.0 % 61.0 % 90.7 % 9.3 % 98.1 % 1.9 % 77.1 % 22.9 % 5.9 % 94.1 % 4.4 % 95.6 % 96.1 % 3.9 % 93.7 % 6.3 % Vstupní charakteristiky souboru pacient ů (n = 205) – V.

8 Poruchy řeči diagnostikované u dětí s autismem II.

9 % % Asperger s. / VFN (n = 21) AA+DA / VFN (n = 54) – dle foniatrické klasifikace I. Vady strukturální formy řeči; II. Dysfatické projevy; III. Opoždění vývoje řeči; IV. Abnormální užívání slov a frází; V. Kompletní nemluvnost; VI. Špatné porozumění řeči; VII. Příznaky sluchové slovní agnózie; VIII. Okamžité nebo odložené echolálie; IX. Regres řeči

10 % % AA+DA / SFN (n = 79) DA / NFN (n = 51) Poruchy řeči diagnostikované u dětí s autismem – dle foniatrické klasifikace I. Vady strukturální formy řeči; II. Dysfatické projevy; III. Opoždění vývoje řeči; IV. Abnormální užívání slov a frází; V. Kompletní nemluvnost; VI. Špatné porozumění řeči; VII. Příznaky sluchové slovní agnózie; VIII. Okamžité nebo odložené echolálie; IX. Regres řeči

11 Rizikové faktory asociované s cílovým parametrem – I. Opožděný vývoj řeči III.

12 Epilepsie: záchvaty........... Rizikové faktory asociované s cílovým parametrem – I. Opožděný vývoj řeči CT & MRI......................... EEG spec. abnormity....... NN................................... Lateralita: “ne-pravák”...... Oční patol........................ DMO................................ Předchorobí: PMR........... IQ celk.............................. Relativní podíl pacientů s opožděným vývojem řeči % Epilepsie: záchvaty........... CT & MRI......................... EEG spec. abnormity....... NN................................... Lateralita: “ne-pravák”...... Oční patol........................ DMO................................ Předchorobí: PMR........... IQ celk.............................. Poměr rizik (odds ratio) p < 0.001 p = 0.048 p = 0.037 p = 0.018 p = 0.036 p = 0.021 p = 0.038 p = 0.043 IQ < 35: N = 56 N = 113 N = 45 N = 54 N = 69 N = 64 N = 102 N = 98 N = 87

13 Rizikové faktory asociované s cílovým parametrem – II. Vážné vady řeči IV.

14 EEG spec. abnormity....... NN.................................... Lateralita: “ne-pravák”........ Rizikové faktory asociované s cílovým parametrem – II. Vážné vady řeči Předchorobí: PMR........... DMO................................ Epilepsie: zachvaty........... Oční patol........................ Age at onset of autism..... Hypot. syndrom.................. IQ celk................................. Věk prvních zachvatů....... Relativní podíl pacientů s vážnou vadou řeči % < 1 yr: N = 25 IQ < 35: N = 55 N = 22 < 1 yr: N = 35 N = 42 N = 56 N = 52 N = 35 N = 89 N = 78 N = 73 EEG spec. abnormity....... NN.................................... Lateralita: “ne-pravák”........ Předchorobí: PMR........... DMO................................ Epilepsie: zachvaty........... Oční patol........................ Age at onset of autism..... Hypot. syndrom.................. IQ celk................................. Věk prvních zachvatů....... p = 0.047 p < 0.001 p = 0.035 p = 0.021 p = 0.011 p = 0.002 p = 0.007 p = 0.045 p < 0.001 p = 0.024 p = 0.046 Poměr rizik (odds ratio)

15 Rizikové faktory asociované s cílovým parametrem – III. Pacienti s regresem řeči V.

16 EEG_specif. abnorm........ Lateralita: “ne-pravák”...... Epi před autismem........... Relativní podíl pacientů s regresem řeči % N = 28 N = 69 N = 98 EEG_specif. abnorm........ Lateralita: “ne-pravák”...... Epi před autismem........... N = 28 N = 69 N = 98 p = 0.048 p < 0.005 p = 0.040 Poměr rizik (odds ratio)

17 Vícerozměrné modely pro faktory asociované s různými poruchami řeči VI.

18 Modely vícerozměrné logistické regrese 1 Opožděný vývoj řeči Vážné vady řeči Regres řeči 1 Modely jsou nezávisle budovány pro různé stupně poruch řeči 2 Poměr rizik kalkulovaný na základě výsledku vícerozměrných modelů 3 Velikost vzorku je pro jednotlivé modely určena incidencí různě funkčních typů autismu u různých poruch řeči

19 Vztah mezi epilepsií a nálezy EEG VII.

20 Pacienti s epilepsií (N = 103), u kterých bylo možné sledovat vztah s nálezy EEG Opožděný vývoj řečiVážné vady řeči /Afázie/Regres řeči ANONE 89 % 11 % 62 % 38 % 72 % 28 % Výskyt různých poruch řeči

21 Výskyt epileptických záchvatů u pacientů s různými poruchami řeči (n = 103) Opožděný vývoj řečiVážné vady řeči /Afázie/Regres řeči % Jednoduché parciální..... Komplexní parciální....... Generalizované.............. Absence.................... Myoklonické.............. Klonické.................... Tonické..................... Atonické.................... Tonicko-klonické....... Infantilní spasmy....... Neklasifikované.............. Epileptické záchvaty

22 Abnormity základní aktivity........ Nespecifické abnormity............ Specific. abnor. TYP I............... Specific. abnor. TYP II............... Specific. abnor.: EEG: bilater.... Specific. abnor.: EEG: sin......... Specific. abnor.: EEG: dx.......... Parciální epilepsie..................... Generalizované epilepsie.......... Neklasifikované epilepsie......... Speciální epilepsie..................... EEG nálezy Opožděný vývoj řečiVážné vady řeči /Afázie/Regres řeči % Epileptické syndromy Výskyt epileptických syndromů a nálezů EEG u pacientů s různými poruchami řeči (n = 103)

23 EEG specifické abnormality ve vztahu k lateralitě u pacientů s různými poruchami řeči Opožděný vývoj řečiVážné vady řeči /Afázie/Regres řeči ANONE Epileptické záchvaty – generalizované Praváci /N = 29/ „Ne-praváci“ /N = 63/ 55.2 % 44.8 %20.6 % 79.4 % Epileptické syndromy: Parciální epilepsie Praváci /N = 29/ „Ne-praváci“ /N = 63/ 55.2 % 44.8 %23.8 % 76.2 % EEG nálezy: Specific. abnor.: EEG: dx Specific. abnor.: EEG: bilater Praváci /N = 29/ „Ne-praváci“ /N = 63/ 50 % 21.2 % 78.8 % Praváci /N = 29/ „Ne-praváci“ /N = 63/ 100 % 0 %33.5 % 66.5 % Praváci /N = 29/ „Ne-praváci“ /N = 63/ 33.3 % 66.7 %21.7 % 78.3 % Praváci /N = 29/ „Ne-praváci“ /N = 63/ 16.7 % 83.3 %26.0 % 74.0 % Graf ukazuje pouze typy záchvatů a EEG nálezů, u kterých byl zjištěn významně rozdílný výskyt mezi pacienty s různou lateralitou


Stáhnout ppt "Epilepsie, epileptiformní abnormity v EEG, lateralita jiná než praváctví, hypotonie a závažné snížení IQ jsou rizikové faktory asociované s řečovými poruchami."

Podobné prezentace


Reklamy Google