Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Grafická příloha s výsledky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Grafická příloha s výsledky"— Transkript prezentace:

1 Grafická příloha s výsledky
Epilepsie, epileptiformní abnormity v EEG, lateralita jiná než praváctví, hypotonie a závažné snížení IQ jsou rizikové faktory asociované s řečovými poruchami u dětí s autismem. Grafická příloha s výsledky

2 I. Vstupní charakteristiky souboru pacientů (n = 205)

3 Vstupní charakteristiky souboru pacientů (n = 205) – I.
Pohlaví Věk (roky) 10 (5; 15) Dívky 29.3 % Věk při diagnóze (roky) 7 (2; 12) Věk při rozpoznání prvních symptomů (měsíce) 30 (4; 60) Chlapci 70.7 % Autismus - typ Autismus s regresem 65.4 % 62.0 % 27.8 % 10.2 % 34.6 % Aspergerův syndrom Atypický autismus Dětský autismus ANO NE

4 Vstupní charakteristiky souboru pacientů (n = 205) – II.
Autismus: funkčnost IQ a CARS score 38.5 % 24.9 % CARS 38 (32; 48) IQ celk. 55 (15; 104) 36.6 % IQ dle funkčnosti (10%-90% percentily) Vysoká: 50 – 120 Střední: 30 – 100 Nízká: 10 – 45 Vysoká Střední Nízká ANO NE

5 Vstupní charakteristiky souboru pacientů (n = 205) – III.
Diagnostika Poškození motoriky Neurologický nález Hypotonický syndrom DMO Hrubá Jemná 78.5 % 35.6 % 18.0 % 50.2 % 84.4 % 49.8 % 15.6 % 21.5 % 64.4 % 82.0 % EEG zakladní aktivita EEG nespecifická abnormita EEG epileptoformní abnormita 68.8 % 52.2 % 44. 0 % 56.0 % 31.2 % 47.8 % ANO NE

6 Vstupní charakteristiky souboru pacientů (n = 205) – IV.
Diagnostika CT MRI CT & MRI 76.6 % 63.9 % 57.6 % 23.4 % 36.1 % 42.4 % Metabol. vyšetření Genet. vyšetření Oční vyšetření ORL vyšetření 73.7 % 94,6 % 88.3 % 97.6 % 2.4 % 11.7 % 26.3 % 5,4 %

7 Vstupní charakteristiky souboru pacientů (n = 205) – V.
Lateralita Předchorobí a epilepsie 19.5 % 30.2 % Předchorobí DMO Epilepsie Pravák 29.8 % 78.5 % Levák 49.8 % Nevyhraněný 10.3 % 40.0 % Ostatní (nízkofunkční A) 70.2 % 50.2 % 21.5 % ANO NE Rodinná anamnéza OA prenatál. OA perinatál. OA postnatál. 54.1 % 61.0 % 61.0 % 56.6 % Autismus Epilepsie Genetika 90.7 % 94.1 % 43.4 % 9.3 % 45.9 % 39.0 % 39.0 % 1.9 % 98.1 % 5.9 % Neurologie + psychologie Psychiatrická přítěž Migrény Sociální patologie ANO 96.1 % 93.7 % 77.1 % 95.6 % NE 22.9 % 6.3 % 3.9 % 4.4 %

8 II. Poruchy řeči diagnostikované u dětí s autismem

9 Poruchy řeči diagnostikované u dětí s autismem
– dle foniatrické klasifikace Asperger s. / VFN (n = 21) AA+DA / VFN (n = 54) % % I. Vady strukturální formy řeči; II. Dysfatické projevy; III. Opoždění vývoje řeči; IV. Abnormální užívání slov a frází; V. Kompletní nemluvnost; VI. Špatné porozumění řeči; VII. Příznaky sluchové slovní agnózie; VIII. Okamžité nebo odložené echolálie; IX. Regres řeči

10 Poruchy řeči diagnostikované u dětí s autismem
– dle foniatrické klasifikace AA+DA / SFN (n = 79) DA / NFN (n = 51) % % I. Vady strukturální formy řeči; II. Dysfatické projevy; III. Opoždění vývoje řeči; IV. Abnormální užívání slov a frází; V. Kompletní nemluvnost; VI. Špatné porozumění řeči; VII. Příznaky sluchové slovní agnózie; VIII. Okamžité nebo odložené echolálie; IX. Regres řeči

11 III. Rizikové faktory asociované s cílovým parametrem – I. Opožděný vývoj řeči

12 Rizikové faktory asociované s cílovým parametrem – I
Rizikové faktory asociované s cílovým parametrem – I. Opožděný vývoj řeči Relativní podíl pacientů s opožděným vývojem řeči Poměr rizik (odds ratio) % IQ celk IQ celk IQ < 35: N = 56 p < 0.001 Předchorobí: PMR Předchorobí: PMR N = 113 p < 0.001 DMO DMO N = 45 p = 0.048 Oční patol Oční patol N = 54 p = 0.037 Lateralita: “ne-pravák”...... Lateralita: “ne-pravák”...... N = 69 p = 0.018 Epilepsie: záchvaty Epilepsie: záchvaty N = 64 p = 0.036 NN NN N = 102 p = 0.021 EEG spec. abnormity EEG spec. abnormity N = 98 p = 0.038 CT & MRI CT & MRI N = 87 p = 0.043

13 IV. Rizikové faktory asociované s cílovým parametrem – II. Vážné vady řeči

14 Rizikové faktory asociované s cílovým parametrem – II. Vážné vady řeči
Relativní podíl pacientů s vážnou vadou řeči Poměr rizik (odds ratio) % Věk prvních zachvatů Věk prvních zachvatů < 1 yr: N = 25 p = 0.047 IQ celk IQ celk IQ < 35: N = 55 p < 0.001 Hypot. syndrom Hypot. syndrom N = 22 p = 0.035 Age at onset of autism..... Age at onset of autism..... < 1 yr: N = 35 p = 0.021 Oční patol Oční patol N = 42 p = 0.011 Lateralita: “ne-pravák” Lateralita: “ne-pravák” N = 56 p = 0.002 Epilepsie: zachvaty Epilepsie: zachvaty N = 52 p = 0.007 DMO DMO N = 35 p = 0.045 Předchorobí: PMR Předchorobí: PMR N = 89 p < 0.001 NN NN N = 78 p = 0.024 EEG spec. abnormity EEG spec. abnormity N = 73 p = 0.046

15 V. Rizikové faktory asociované s cílovým parametrem – III. Pacienti s regresem řeči

16 Rizikové faktory asociované s cílovým parametrem – III
Rizikové faktory asociované s cílovým parametrem – III. Pacienti s regresem řeči Relativní podíl pacientů s regresem řeči Poměr rizik (odds ratio) % Epi před autismem Epi před autismem N = 28 p = 0.048 N = 28 Lateralita: “ne-pravák”...... Lateralita: “ne-pravák”...... N = 69 p < 0.005 N = 69 EEG_specif. abnorm EEG_specif. abnorm N = 98 p = 0.040 N = 98

17 VI. Vícerozměrné modely pro faktory asociované s různými poruchami řeči

18 Modely vícerozměrné logistické regrese 1
Opožděný vývoj řeči 1 Modely jsou nezávisle budovány pro různé stupně poruch řeči 2 Poměr rizik kalkulovaný na základě výsledku vícerozměrných modelů 3 Velikost vzorku je pro jednotlivé modely určena incidencí různě funkčních typů autismu u různých poruch řeči Vážné vady řeči Regres řeči

19 VII. Vztah mezi epilepsií a nálezy EEG

20 Výskyt různých poruch řeči
Pacienti s epilepsií (N = 103), u kterých bylo možné sledovat vztah s nálezy EEG Výskyt různých poruch řeči Opožděný vývoj řeči Vážné vady řeči /Afázie/ Regres řeči 89 % 62 % 72 % 11 % 38 % 28 % ANO NE

21 Výskyt epileptických záchvatů u pacientů s různými poruchami řeči (n = 103)
Opožděný vývoj řeči Vážné vady řeči /Afázie/ Regres řeči % Epileptické záchvaty Jednoduché parciální..... Komplexní parciální Generalizované Absence Myoklonické Klonické Tonické Atonické Tonicko-klonické Infantilní spasmy Neklasifikované

22 Výskyt epileptických syndromů a nálezů EEG u pacientů s různými poruchami řeči (n = 103)
Opožděný vývoj řeči Vážné vady řeči /Afázie/ Regres řeči % Epileptické syndromy Parciální epilepsie Generalizované epilepsie Neklasifikované epilepsie Speciální epilepsie EEG nálezy Abnormity základní aktivity Nespecifické abnormity Specific. abnor. TYP I Specific. abnor. TYP II Specific. abnor.: EEG: bilater.... Specific. abnor.: EEG: sin Specific. abnor.: EEG: dx

23 EEG specifické abnormality ve vztahu k lateralitě u pacientů s různými poruchami řeči
Opožděný vývoj řeči Vážné vady řeči /Afázie/ Regres řeči Epileptické záchvaty – generalizované Praváci /N = 29/ „Ne-praváci“ /N = 63/ Praváci /N = 29/ „Ne-praváci“ /N = 63/ Praváci /N = 29/ „Ne-praváci“ /N = 63/ 55.2 % 79.4 % 50 % 78.8 % 33.3 % 78.3 % 44.8 % 20.6 % 50 % 21.2 % 66.7 % 21.7 % Epileptické syndromy: Parciální epilepsie EEG nálezy: Specific. abnor.: EEG: dx Specific. abnor.: EEG: bilater Praváci /N = 29/ „Ne-praváci“ /N = 63/ Praváci /N = 29/ „Ne-praváci“ /N = 63/ Praváci /N = 29/ „Ne-praváci“ /N = 63/ 55.2 % 76.2 % 100 % 66.5 % 16.7 % 74.0 % 44.8 % 23.8 % 0 % 33.5 % 83.3 % 26.0 % ANO NE Graf ukazuje pouze typy záchvatů a EEG nálezů, u kterých byl zjištěn významně rozdílný výskyt mezi pacienty s různou lateralitou


Stáhnout ppt "Grafická příloha s výsledky"

Podobné prezentace


Reklamy Google