Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

XXXVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR 22. dubna 2010 Jiří Drahoš předseda Akademie věd ČR www.avcr.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "XXXVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR 22. dubna 2010 Jiří Drahoš předseda Akademie věd ČR www.avcr.cz."— Transkript prezentace:

1 XXXVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR 22. dubna 2010 Jiří Drahoš předseda Akademie věd ČR www.avcr.cz

2 2 Úvod Zpráva o činnosti Akademické rady v období od XXXV. zasedání Akademického sněmu Příprava Koncepce činnosti AV ČR pro období 2010-2014 Výsledky výzkumné činnosti a významná ocenění Závěr Hlavní body

3 Stabilizace rozpočtu AV ČR v letech 2011-2013 3 Úvod 1/2 Institucionální podpora AV ČR dle návrhu RVVI 2010 - 2012 4,6 mld. 0 Kč Institucionální podpora AV ČR dle návrhu RVVI 2011 - 2013 5,06 mld. 4,03 mld. 3,33 mld. 2,65 mld.

4 4 Nekvalifikované představy o fungování české vědy a postavení AV ČR v systému VaVaI Česká tradice - spolupráce akademií jako institucí neuniverzitního výzkumu se všemi vzdělávacími a kulturními institucemi AV ČR bude dále usilovat o to, aby se její postavení v rámci veřejných politik ČR a jejich uskutečňování stabilizovalo, a to ku prospěchu společnosti jako celku Úvod 2/2

5 5 Podpora poslaneckého návrhu novely zákona č. 130/2002 Sb. Ukončení jednání u kulatých stolů o budoucnosti českého systému VaVaI Nominace do Rady pro výzkum, vývoj a inovace Příprava pravidelného hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR Zpráva o činnosti Akademické rady 1/2

6 6 Připomínkování tzv. Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací Útlum činnosti Grantové agentury AV ČR Reakce na kontroverzní kroky Grantové agentury ČR Uzavření kauzy Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni Zpráva o činnosti Akademické rady 2/2

7 7 Poslání AV ČR - provádět výzkum vysoce specializovaný nebo interdisciplinární, s důrazem na jeho strategickou orientaci podle společensko-ekonomických priorit, aktuálních trendů světové vědy a vývoje poznání Účast ve vzdělávacím procesu - integrální součást poslání AV ČR (DSP, pedagogická činnost) Příprava Koncepce činnosti AV ČR pro období 2010-2014 1/2

8 8 Rozvoj partnerství s VŠ (53 společných pracovišť) Zlepšení spolupráce s podnikatelskou sférou (více než 200 projektů v r. 2009) Zkvalitnění součinnosti se státní správou systému VaVaI a s politickou reprezentací (problém legitimity a logiky privatizace VaV) Podpora integrace do evropských a mezinárodních struktur (Europe 2020, 8.RP, politika soudržnosti, programy mezinárodní spolupráce) Příprava Koncepce činnosti AV ČR pro období 2010-2014 2/2

9 9 Oblast věd o neživé přírodě S pomocí laboratorních biosenzorů byly detekovány potenciální biomarkery rakoviny a Alzheimerovy nemoci, potravinové patogeny a toxiny Po úspěšných testech „in vivo“ byla navržena výplň do mezitělových rozpěrek pro léčbu páteře na bázi částicového kompozitu, která eliminuje odběr kostního štěpu pacienta Při studiu srážek těžkých jader se podařilo vytvořit a identifikovat první antihyperjádro Na základě dlouholetého výzkumu technologického využití elektronových svazků se podařilo vyvinout technologii svařování kovů běžně považovaných za nesvařitelné Výsledky výzkumné činnosti 1/3

10 10 Výsledky výzkumné činnosti 2/3 Oblast věd o živé přírodě a chemických věd Příprava a studium vlastností superparamagne - tických nanočástic oxidů železa povlečených biokompatibilními polymery s vysokou koloidní stabilitou vedly k návrhu nových kontrastních činidel na značení buněk s možnostmi využití v regenerativní medicíně a tkáňovém inženýrství Objev bílkoviny - feritinu 2 - otevírající možnost prevence závažných chorob, jakými jsou klíšťová encefalitida a lymská borelióza

11 11 Výsledky výzkumné činnosti 3/3 Oblast humanitních a společenských věd Monografie: Jan Malíř a kol. - Česká republika v Evropské unii (2004-2009) Publikace: Karel Kramář (1860-1937) - život a dílo Monografie: Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie Prezentace výsledků longitudinální studie celoživotního vývoje člověka

12 12 Čestná oborová medaile Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vědách Prof. Barry L. Karger, Ph.D. (The Barnett Institute, Northeastern University, Boston) Čestná oborová medaile Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických a filosofických vědách Ing. Kamil Sedláček, CSc. (badatel v oboru tibetanistiky) Významná ocenění

13 13 Předpoklady pro další rozvoj vědy a výzkumu v ČR Obnova legitimity vědní politiky a kroků k její realizaci Obnova důvěry vědecké obce ve správní mechanismy rozhodování o oblasti vědy a výzkumu Změna společenského náhledu na logiku privatizace veřejného prostoru Závěr

14 14 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "XXXVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR 22. dubna 2010 Jiří Drahoš předseda Akademie věd ČR www.avcr.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google