Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geoinformatika úvod.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geoinformatika úvod."— Transkript prezentace:

1 Geoinformatika úvod

2 PROSTOR Téměř vše, co se děje, probíhá v určitém prostoru.
Vědět, kde se něco děje, je velmi důležité. Úlohy, které zahrnují prostorové aspekty informací (umístění v prostoru), se nazývají prostorové úlohy. Je-li prostorem krajinná sféra, pak hovoříme o geografických úlohách (geoprostorové úlohy).

3 Téměř vše, co se děje, probíhá na určitém místě - na zemském povrchu a v blízkém prostoru nad i pod ním chodíme po povrchu létáme v nejnižší vrstvě atmosféry jezdíme v tunelech pod povrchem kopeme příkopy pro kabely a produktovody, hloubíme doly pro těžbu nerostných surovin

4 Geografické/prostorové úlohy
Zdravotnictví - kam umístit novou nemocnici Přepravní společnosti - sestavení jízdních řádů Správy silnic - hledání místa pro novou dálnici Lesní společnosti - kde kácet, kde stavět silnice a kam sázet nové stromy Cestující - hledají cestu mezi letišti a hledají hotely v neznámých městech Zemědělství - zjištění optimálního množství pesticidů a jejich rozmístění na pole

5 Geoinformatika a denní praxe
Předpověď počasí Mapy elektřina, plyn, voda, kanalizace - spravují sítě v GIS auta či kola s GPS Mobilní telefony - mobilní telekomunikační technologie Byty zapsané v digitálním katastru nemovitostí Záchranný systém – vyhledání nejkratší trasy

6 Geoinformatika a geovědy

7 Geomorfologie digitální modely reliéfu modelování povrchových procesů

8 Klimatologie a meteorologie
dálkový průzkum Země předpovědní modely Model Aladin

9 Hydrologie povodí a subpovodí, proudění vody, ukládání materiálu
krizový management např. simulační model MIKE

10 Nauka o krajině, biogeografie
Aktuální využívání ploch – tzv. landuse Zdravotní stav porostů Rozložení podmáčených půd

11 Průmysl Správa ropovodů, plynovodů, elektrických sítí

12 Demografie

13 Doprava

14 Zemědělství

15 Cestovní ruch

16 Veřejná správa, sídla, podniky

17 Katastr nemovitostí

18 Kartografie

19 Vysokoškolská pracoviště
MU Brno Geografický ústav PřF MU Katedra geografie PdF MU Oddělení GIS při Ústavu výpočetní techniky MU Katedra geoinformatiky PřF UP Olomouc VŠB-TU Ostrava UK Praha

20 Časopisy GeoInfo Geoinformace Geografie – sborník ČGS
Geoinformace Geografie – sborník ČGS Geodetický a kartografický obzor Geografické rozhledy Zeměměřič

21 Geografické informační systémy pojetí, definice, součásti

22 GIS - definice organizovaný, počítačově založený systém
hardwaru + softwaru + geografických informací a lidí vyvinutý: ke vstupu, správě, analytickému zpracování a prezentaci prostorových dat

23 Geografické informační systémy - GIS
GIS tvoří: technické vybavení programové vybavení data lidé, uživatelé GIS zabezpečuje (tj. funkce GIS): sběr dat správu dat analýzu dat prezentaci dat

24 Základní komponenty GIS
hardware software data lidé

25 Hardware

26 HARDWARE počítače vstupní periférie výstupní periférie počítačové sítě

27 VSTUPNÍ PERIFÉRIE

28 VÝSTUPNÍ PERIFÉRIE

29 Software

30 Software = programové vybavení
= soubor programů vykonávající veškeré operace systému jsou tvořeny velkým počtem programových podsystémů, tzv. modulů podsystém vstupu dat podsystém uložení dat a správy databáze podsystém prostorových analýz podsystém transformace a konverze dat podsystém výstupu a prezentace dat uživatelské rozhraní

31 Lidé

32 Lidé, uživatelé uživatelé – kvalitní uživatelské rozhraní, intuitivní ovládání nutnost porozumět základním principům GIS tvůrci GIS, programátoři

33 Data

34 Typy digitálních geografických dat
Digitalní data mohou být geografická nebo negeografická: geografická data: mají polohovou informaci mohou být ve formátu 2D, 2.5D, 2+1D, 3D (3x), 4D obvykle mají topologii (s různou úrovní) negeografická data – obrazy, fotografie, videa, texty … - nenesou polohovou informaci

35 Model reality

36 Geografická data Rozdělení formátů dat podle jejich geometrické reprezentace: vektorový formát rastrový formát trojúhelníkový formát

37 Vektorová data

38 x y x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5 x6 y6 x7 y7 x8 y8 2,22 2,17 2,05 5,83 3,55 6,11 3,92 6,02 4,42 7,35 5,64 6,79 5,77 5,23 5,56 0,34 [x5,y5] [x3,y3] [x6,y6] [x4,y4] [x2,y2] [x7,y7] [x1,y1] [x8,y8]

39 Vektorový formát Charakteristika: používané pro body, linie a plochy
obvykle pro diskrétní objekty a jevy poloha je definována s vysokou přesností objekty mají přesnou polohu a tvar možnost připojit tematická data (atributy) obvykle jako databázové tabulky

40 Příklad dat ve vektorovém formátu (digitální model území DMÚ 200)
Vektorový formát Příklad dat ve vektorovém formátu (digitální model území DMÚ 200) Atributová tabulka vektorová kresba

41 Rastrová data

42 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 4 2 3 5

43

44 Rastrový formát ID Y X Z 1 207 2 209 3 206 4 205 5 6 7 203 8 202 9 10 204 11 12 210 13 14 15 16 17 18 19 Možnost vytvářet spojité objekty a jevy z diskrétních bodů. Body mohou být rozloženy pravidelně nebo nepravidelně. identifikace horizontální poloha naměřená hodnota atributu (zde nadmořská výška bodu)

45 Povrch celého prostoru
Rastrový formát Povrch celého prostoru

46 Interpolované vrstevnice
Rastrový formát Interpolované vrstevnice Porovnání interpolovaných vrstevnic: fialová - povrch → metoda nejbližšího souseda zelená - povrch → metoda spline

47 Prezentace prostorových dat
Objekt Bod Linie Plochy Vektorový formát Digitální Analogová posloupnost souř. x,y uzavřená souřadnice x,y Rastrový formát Digitální Analogová Pixl Pixly

48 Povrchy

49 Trojúhelníkový formát
3D vizualizace povrchu modelovaného metodou TIN – bez a s barevnou hypsometrií

50 GRID

51 Analýza dat

52 Analýza dat Příklad jednoduchého výběru – objekty jsou vybírány ručně pomocí „výběrového okna“

53 Analýza dat Příklad výběru podle tematických vlastností:
zadání podmínky výběr objektů podle podmínky v atributové tabulce vybrané objekty v geometrické části - vizualizované

54 Řešení viditelnosti podél trasy

55 Hledání vhodného prostoru
Zájmová oblast – okolí Brna

56 Hledání vhodného prostoru
Výběr lesů

57 Hledání vhodného prostoru
Výpočet sklonů svahů

58 Prezentace dat

59 Výstup a prezentace dat
Výstup na monitor počítače – symbolizovaná vektorová data

60 Výstup a prezentace dat
Výstup ve formě „mapy“ – symbolizovaná vektorová data Rámové údaje – souřadnicová síť Název mapy Značkový klíč Vydavatelské informace Měřítko

61 Výstup a prezentace dat
Výstup na monitor počítače - 3D pohled, vektorová a TIN data


Stáhnout ppt "Geoinformatika úvod."

Podobné prezentace


Reklamy Google