Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geoinformatika úvod PROSTOR Téměř vše, co se děje, probíhá v určitém prostoru. Vědět, kde se něco děje, je velmi důležité. Úlohy, které zahrnují prostorové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geoinformatika úvod PROSTOR Téměř vše, co se děje, probíhá v určitém prostoru. Vědět, kde se něco děje, je velmi důležité. Úlohy, které zahrnují prostorové."— Transkript prezentace:

1

2 Geoinformatika úvod

3 PROSTOR Téměř vše, co se děje, probíhá v určitém prostoru. Vědět, kde se něco děje, je velmi důležité. Úlohy, které zahrnují prostorové aspekty informací (umístění v prostoru), se nazývají prostorové úlohy. Je-li prostorem krajinná sféra, pak hovoříme o geografických úlohách (geoprostorové úlohy).

4 Téměř vše, co se děje, probíhá na určitém místě - na zemském povrchu a v blízkém prostoru nad i pod ním chodíme po povrchu létáme v nejnižší vrstvě atmosféry jezdíme v tunelech pod povrchem kopeme příkopy pro kabely a produktovody, hloubíme doly pro těžbu nerostných surovin

5 Geografické/prostorové úlohy Zdravotnictví - kam umístit novou nemocnici Přepravní společnosti - sestavení jízdních řádů Správy silnic - hledání místa pro novou dálnici Lesní společnosti - kde kácet, kde stavět silnice a kam sázet nové stromy Cestující - hledají cestu mezi letišti a hledají hotely v neznámých městech Zemědělství - zjištění optimálního množství pesticidů a jejich rozmístění na pole

6 Geoinformatika a denní praxe Předpověď počasí Mapy elektřina, plyn, voda, kanalizace - spravují sítě v GIS auta či kola s GPS Mobilní telefony - mobilní telekomunikační technologie Byty zapsané v digitálním katastru nemovitostí Záchranný systém – vyhledání nejkratší trasy

7 Geoinformatika a geovědy

8 Geomorfologie digitální modely reliéfu modelování povrchových procesů

9 Klimatologie a meteorologie dálkový průzkum Země předpovědní modely Model Aladin

10 Hydrologie povodí a subpovodí, proudění vody, ukládání materiálu krizový management např. simulační model MIKE

11 Nauka o krajině, biogeografie Aktuální využívání ploch – tzv. landuse Zdravotní stav porostů Rozložení podmáčených půd

12 Průmysl Správa ropovodů, plynovodů, elektrických sítí

13 Demografie

14 Doprava

15 Zemědělství

16 Cestovní ruch

17 Veřejná správa, sídla, podniky

18 Katastr nemovitostí

19 Kartografie

20 Vysokoškolská pracoviště MU Brno – Geografický ústav PřF MU – Katedra geografie PdF MU – Oddělení GIS při Ústavu výpočetní techniky MU Katedra geoinformatiky PřF UP Olomouc – VŠB-TU Ostrava – UK Praha –

21 Časopisy GeoInfo – Geoinformace – Geografie – sborník ČGS – Geodetický a kartografický obzor Geografické rozhledy Zeměměřič –

22 Geografické informační systémy pojetí, definice, součásti

23 GIS - definice organizovaný, počítačově založený systém hardwaru + softwaru + geografických informací a lidí vyvinutý: ke vstupu, správě, analytickému zpracování a prezentaci prostorových dat

24 Geografické informační systémy - GIS GIS tvoří: – technické vybavení – programové vybavení – data – lidé, uživatelé GIS zabezpečuje (tj. funkce GIS): – sběr dat – správu dat – analýzu dat – prezentaci dat

25 Základní komponenty GIS hardware software data lidé

26 Hardware

27 HARDWARE počítače vstupní periférie výstupní periférie počítačové sítě

28 VSTUPNÍ PERIFÉRIE

29 VÝSTUPNÍ PERIFÉRIE

30 Software

31 Software = programové vybavení = soubor programů vykonávající veškeré operace systému jsou tvořeny velkým počtem programových podsystémů, tzv. modulů podsystém vstupu dat podsystém uložení dat a správy databáze podsystém prostorových analýz podsystém transformace a konverze dat podsystém výstupu a prezentace dat uživatelské rozhraní

32 Lidé

33 Lidé, uživatelé uživatelé – kvalitní uživatelské rozhraní, intuitivní ovládání nutnost porozumět základním principům GIS tvůrci GIS, programátoři

34 Data

35 Typy digitálních geografických dat Digitalní data mohou být geografická nebo negeografická: – geografická data: mají polohovou informaci mohou být ve formátu 2D, 2.5D, 2+1D, 3D (3x), 4D obvykle mají topologii (s různou úrovní) – negeografická data – obrazy, fotografie, videa, texty … - nenesou polohovou informaci

36 Model reality

37 Rozdělení formátů dat podle jejich geometrické reprezentace: – vektorový formát vektorový formát – rastrový formát rastrový formát – trojúhelníkový formát trojúhelníkový formát Geografická data

38 Vektorová data

39 x y [x 1,y 1 ] [x 2,y 2 ] [x 3,y 3 ] [x 4,y 4 ] [x 8,y 8 ] [x 7,y 7 ] [x 6,y 6 ] [x 5,y 5 ] x 1 y 1 x 2 y 2 x 3 y 3 x 4 y 4 x 5 y 5 x 6 y 6 x 7 y 7 x 8 y 8 2,22 2,17 2,05 5,83 3,55 6,11 3,92 6,02 4,42 7,35 5,64 6,79 5,77 5,23 5,56 0,34

40 Vektorový formát Charakteristika: používané pro body, linie a plochy obvykle pro diskrétní objekty a jevy poloha je definována s vysokou přesností objekty mají přesnou polohu a tvar možnost připojit tematická data (atributy) obvykle jako databázové tabulky

41 Vektorový formát Příklad dat ve vektorovém formátu (digitální model území DMÚ 200) Atributová tabulka vektorová kresba

42 Rastrová data

43

44

45 Rastrový formát Možnost vytvářet spojité objekty a jevy z diskrétních bodů. Body mohou být rozloženy pravidelně nebo nepravidelně. – identifikace – horizontální poloha – naměřená hodnota atributu (zde nadmořská výška bodu) IDYXZ

46 Rastrový formát Povrch celého prostoru

47 Rastrový formát Interpolované vrstevnice Porovnání interpolovaných vrstevnic: fialová - povrch → metoda nejbližšího souseda zelená - povrch → metoda spline

48 Objekt Bod Linie Plochy Vektorový formát DigitálníAnalogová posloupnost souř. x,y uzavřená souřadnice x,y Rastrový formát DigitálníAnalogová Pixl Pixly Prezentace prostorových dat

49 Povrchy

50 Trojúhelníkový formát 3D vizualizace povrchu modelovaného metodou TIN – bez a s barevnou hypsometrií

51 GRID

52 Analýza dat

53 Příklad jednoduchého výběru – objekty jsou vybírány ručně pomocí „výběrového okna“

54 Analýza dat Příklad výběru podle tematických vlastností: zadání podmínky výběr objektů podle podmínky v atributové tabulce vybrané objekty v geometrické části - vizualizované

55 Řešení viditelnosti podél trasy

56 Zájmová oblast – okolí Brna Hledání vhodného prostoru

57 Výběr lesů Hledání vhodného prostoru

58 Výpočet sklonů svahů Hledání vhodného prostoru

59 Prezentace dat

60 Výstup a prezentace dat Výstup na monitor počítače – symbolizovaná vektorová data

61 Výstup a prezentace dat Výstup ve formě „mapy“ – symbolizovaná vektorová data Název mapy Značkový klíč Rámové údaje – souřadnicová síť Měřítko Vydavatelské informace

62 Výstup a prezentace dat Výstup na monitor počítače - 3D pohled, vektorová a TIN data


Stáhnout ppt "Geoinformatika úvod PROSTOR Téměř vše, co se děje, probíhá v určitém prostoru. Vědět, kde se něco děje, je velmi důležité. Úlohy, které zahrnují prostorové."

Podobné prezentace


Reklamy Google