Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZOOLOGIE VÝVOJ NOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZOOLOGIE VÝVOJ NOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ"— Transkript prezentace:

1 ZOOLOGIE VÝVOJ NOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ
Stádia vývoje mnohobuněčných organismů

2 Vznik mnohobuněčných živočichů – jak k tomu došlo?
Předpokládá se, že na počátku byla velká, složitá a vícejaderná buňka zhruba takového typu jako mají nálevníci (Ciliophora). Ta se rozdělila do jednotlivých buněčných úseků, jež si ponechaly původní specializaci. Z „buněčných úst” tak vznikl skutečný ústní otvor, ze stažitelných vakuol původní buňky mnohobuněčné vylučovací orgány…

3 Oplození – základní pojmy
Gamety – pohlavní buňky s 1 n chromozomů (spermie a vajíčka). Meioze – redukční dělení při vzniku pohlavních buněk. Mitóza – nepřímé dělení somatických buněk (počínaje rýhováním zygoty) – dceřinné buňky mají 2 n chromozomů.

4 Oplození Proces splynutí spermie a vajíčka:
Oplození vnější – splývání gamet mimo tělo samice. Oplození vnitřní – splynutí gamet v těle samice. Samooplození – splynutí gamet téhož jedince (některé druhy hermafroditů).

5 Oplození – vznik zygoty

6 Rýhování oplozeného vajíčka (mitotické dělení buněk)

7 Blastogeneze Rýhování vajíčka: Vznik moruly Typy rýhování:
Zoologie - Vývoj mnohobuněčných živočichů SOŠS a SOU Kadaň Blastogeneze Rýhování vajíčka: Vznik moruly Typy rýhování: Celkové – rovnoměrné (blastomery stejně velké) Částečné – rýhuje se jen cytoplazma Vznik blastuly Tvorba zárodečných listů – gastrulace

8 Rýhování oplozeného vajíčka
A – zygota B – mitóza (2 nové buňky s 2n chromozómů) C – mitóza (4 nové buňky) D, E – morula F – blastula

9 Vývojová stadia – rýhování oplozeného vajíčka
Zygota Morula Blastula Gastrula Vznik žahavce

10 Blastula Buňky vytvářejí vrstvu blastoderm a uvnitř vzniká prvotní tělní dutina blastocoel

11 Vznik gastruly Postupná invaginace blastuly

12 Tvorba zárodečných listů - gastrulace
f g h Počáteční vývoj oplozeného vajíčka, které po několikerém dělení vytvoří shluk buněk zvaný morula (d), v němž se po čase utvoří dutina obalená jedinou vrstvou buněk – vzniká blastula (e – f). Na jednom místě se stěna blastuly vchlípí do vnitřní dutiny a vzniká gastrula (g – h).

13 Houby (Porifera) Starobylí vodní (mořští) živočichové
V dospělosti přisedlí Velikost – několik cm až 1 m Tvar nepravidelný Stavba těla jednoduchá – vývojový stupeň gastruly Dvě vrstvy buněk a nezenchymatická hmota

14 Kmen: Houby (Porifera)
Límečkovitá buňka Ektoderm – krycí funkce (1) Entoderm – límeč-kovité buňky (2) Mezenchym – pružná rosolovitá hmota mezi oběma vrstvami (3) Oscolum – vyvrhovací otvor (4) 4 1 2 3 Tělní dutina mořské houby

15 Žahavci (Cnidaria) Vyskytují se ve slané i sladké vodě.
Velikost od mm po 1-2 m. Tělo je paprsčitě souměrné. Láčka – vyvrhovací i přijímací otvor. Žahavé buňky – knidoblasty. Hermafrodité i gonochoristé.

16 Nezmar zelený – žahavá ramena kolem tělní dutiny (láčky)
Třída: Polypovci Nezmar zelený – žahavá ramena kolem tělní dutiny (láčky)

17 Rozmnožování nezmarů Pohlavní – výměna gamet (oplození vnitřní i vnější). Nepohlavní – vnější pučení (vznik kolonii, jedinci mají jednu společnou láčku).

18 Třída: Medúzovci Čtyřhranka středomořská Talířovka ušatá

19 Cyanea arctica – největší medúza
Třída: Medúzovci Cyanea arctica – největší medúza Talířovka svítivá

20 Střídání přisedlé a volné formy
Rozmnožování medúz Střídání přisedlé a volné formy

21 Postupný vývoj žahavce
Vývoj od larvy po dospělce

22 Třída: Korálnatci Mořští žahavci. Vytvářejí pouze typ polypa.
Žijí přisedle v koloniích. Vytvářejí skelet. Láčka je rozdělena přepážkami. Větevník mozkový

23 Sasanka s žahavými vlákny
Třída: Korálnatci Sasanka s žahavými vlákny Korál červený

24 Korálové útesy Korálové útesy v tropických vodách po celém světě jsou komplikovanými ekosystémy, poskytujícími útočiště rybám, krabům, mořským ježkům a řadě dalších živočichů. Vznikají činností korálů – z jejich tělních schránek.

25 Korálové útesy SOŠS a SOU Kadaň
Zoologie - Vývoj mnohobuněčných živočichů

26 Opakování Popište jednotlivá stadia vývoje mnohobuněčných živočichů.
Jaká je tělesná stavba mořských hub? Jaké tělní listy rozlišujeme na gastrule? Jak probíhá nepohlavní rozmnožování nezmarů?

27 Použité zdroje Bumerl, J., Hrabě, M.: Biologie 1 pro střední odborné školy. SPN, Praha, 1997


Stáhnout ppt "ZOOLOGIE VÝVOJ NOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ"

Podobné prezentace


Reklamy Google