Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SACHARIDY. VLASTNOSTI (řec. sakcharón = cukr, sladkost) -biologické prekurzory lipidů, proteinů, nukleotidů -společně s lipidy – nejdůležitější dodavatel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SACHARIDY. VLASTNOSTI (řec. sakcharón = cukr, sladkost) -biologické prekurzory lipidů, proteinů, nukleotidů -společně s lipidy – nejdůležitější dodavatel."— Transkript prezentace:

1 SACHARIDY

2 VLASTNOSTI (řec. sakcharón = cukr, sladkost) -biologické prekurzory lipidů, proteinů, nukleotidů -společně s lipidy – nejdůležitější dodavatel volné energie pro organismy (tzv. buněčné palivo) – 17 KJ/g -z chemického hlediska – jednoduché ( C,H,O) -tvoří hlavní podíl sušiny rostlinných pletiv -v živočišných tkáních zastoupeny v daleko menší míře než proteiny a lipidy

3 VLASTNOSTI -plní různé funkce : podpůrná struktura rostlin – CELULÓZA, zásobárna energie u živočichů – GLYKOGEN, u rostlin – ŠKROB -v zelených rostlinách vznikají FOTOSYNTÉZOU

4 ROZDĚLENÍ SACHARIDŮ - cyklické poloacetaly hydroxyaldehydů – ALDOSY nebo hydroxyketonů – KETOSY SACHARIDY : a)jednoduché - monosacharidy b)složené - oligosacharidy - polysacharidy

5 STRUKTURA SACHARIDŮ - strukturu monosacharidů – Fischerovy oxovzorce

6 E. FISCHER E. FISCHER – r. 1887 důkaz, že cukry jsou vícesytné alkoholy, které obsahují aldehydickou nebo ketonickou skupinu Reakcí cukrů s fenylhydrazinem, se kterým vznikají málo rozpustné OSAZONY

7

8 VLASTNOSTI - v biochemii – triviální názvy sacharidů - stereoizomerní formy monosacharidů – existence centra chirality -podle postavení -H a -OH na asymetrickém uhlíku ( C*) sacharidy řadíme do řady D a L -přírodní monosacharidy patří většinou do řady D -oxoskupina – vysoce reaktivní

9 DALŠÍ TYPY VZORCŮ A STRUKTUR - monosacharidy vytvářejí CYKLICKLÉ FORMY tzv. PYRANOSY a FURANOSY - vytvoření cyklu je spojeno se vznikem nového centra chirality – tím vzniká možnost existence dvou konfiguračních isomerů – ANOMERŮ – jsou navzájem v rovnováze

10

11 DALŠÍ STRUKTURY SACHARIDŮ Tollensovy vzorce cyklické

12 DALŠÍ STRUKTURY SACHARIDŮ Haworthovy vzorce židličková konformace

13

14 MONOSACHARIDY 1.D-glyceraldehyd - nejjednodušší monosacharid, v přírodě se volně nevyskytuje, důležité jsou jeho fosfáty

15 D – RIBOSA, 2-DEOXY- RIBOSA 2. D-ribosa, 2-deoxy-ribosa -základní stavební jednotky NK D - ribosa

16 D - GLUKOSA nejvýznamnější monosacharid - hrozny, včelí med, sladké plody - součást krevní plasmy (insulin, glukagon)

17 D- MANOSA - součást semen palem, skořápky ořechů, pomerančová kůra

18 D- FRUKTOSA (ovocný cukr) - nejdůležitější představitel ketos - obsažen v ovoci a medu (až 50%), nejsladší cukr, obtížně krystalizuje, získává se ve formě sirupovité kapaliny

19 GLYKOSIDY - monosacharidy se spojují glykosidickou vazbou do větších celků – GLYKOSIDŮ NUKLEOSIDY – součást NK GLUKOSANY – anhydridy cukrů GLUKOVANILIN – obsažen ve vanilce KONIFERIN – dřevo jehličnanů SINALBIN, SINIGRIN - hořčice

20

21 DERIVÁTY MONOSACHARIDŮ

22

23

24 2. ALDONOVÉ KYSELINY - vznik – při oxidaci aldehydické skupiny na karboxylovou skupinu A) D-GLUKONOVÁ KYSELINA - ve fosforylované formě nejdůležitější metabolický meziprodukt -výroba – Aspergillus niger, Pseudomonas sp., Glukonobacter sp. – tvoří tzv. GLUKONÁTY -(glukonát vápenatý – náhrada krevní plasmy, stravebnictví – zpomalovač tuhnuté betonu, čištění a ochrana povrchu kovů…)

25 2. ALDONOVÉ KYSELINY B) URONOVÉ KYSELINY - vznik oxidací primární alkoholové skupiny - od hexos jsou odvozené HEXURONÁTY a) př. D – GLUKURONÁT - vznik v játrech – detoxikační prostředek váže toxické látky (alkoholy, fenoly, kafr,…) pomocí glykosidické vazby

26

27 VITAMÍN C b) L- ASCORBOVÁ KYSELINA - nestálá látka se silnými redukčními účinky, snadno oxiduje na L-dehydroascorbovou kyselinu - velmi důležitý redoxní systém organismů

28 DALŠÍ DERIVÁTY C) ESTERY CUKRŮ -důležité meziprodukty metabolismu sacharidů -nejdůležitější jsou FOSFOREČNÉ ESTERY – vstup do metabolismu D – glukosa - 6 – fosfát D – glukosa - 1 – fosfát D – fruktosa – 6 – fosfát D - fruktosa – 1,6 – bisfosfát

29 DALŠÍ DERIVÁTY D) DEOXYCUKRY -v molekule cukru je jedna z hydroxylových skupin nahrazena vodíkovým atomem 2 – deoxy – D – ribosa (součást DNA)

30 OLIGOSACHARIDY obsahují 2 – 10 monosacharidových jednotek spojených glykosidickou vazbou A) redukující B) neredukující

31 SACHAROSA (řepný cukr) - nejrozšířenější disacharid - složena z D-glukosy a D-fruktosy - součást všech rostlin, vznik fotosyntézou

32

33 LAKTOSA (mléčný cukr) - je obsažena v mléce savců - mateřské mléko – 6-7% - kravské mléko – 4-5% - získává se ze syrovátky

34 MALTOSA (sladový cukr) - vznik – enzymatickou hydrolýzou -enzym maltasa (obsažen v naklíčeném sladovnickém ječmeni) – štěpí maltózu na zkvasitelnou glukózu –základ výroby piva

35

36 POLYSACHARIDY - vysokomolekulární sloučeniny - nízká rozpustnost (ve vodě bobtnají), nízká osmotická aktivita, nemají sladkou chuť Dle funkce: 1.Zásobní polysacharidy 2.Stavební polysacharidy 3.Polysacharidy se speciálními funkcemi

37 1.ZÁSOBNÍ POLYSACHARIDY INULIN – zásobní látka čeledi hvězdnicovitých(čekanka, jiřiny,…) ŠKROB - nejrozšířenější polysacharid a) amylóza – 200 – 1000 glukózových jednotek, nevětvené a šroubovitě stočené řetězce b) amylopektin – asi 6000 glukózových jednotek, větvené řetězce

38

39 ŠKROB AMYLÓZA AMYLOPEKTIN Bramborové hlízy 22 : 78 Stonky brambor 46 : 54 Obsah škrobu: bramborové hlízy - 20% obilná zrna - 50-80% Škrob se hydrolyticky štěpí na polysacharidové štěpy s nižší molekulovou hmotností – DEXTRINY (použití např. jako technická lepidla)

40 GLYKOGEN - živočišný zásobní polysacharid - složitější stavba, než škrob - ve vodě se rozpouští na 15-20% roztok - jeho štěpení katalyzuje glykogenfosforyláza - obsažen v hepatocytech ( až 8%) - obsažen ve svalových buňkách (asi 1%) - nepatrné množství v ledvinách, v gliích a v leukocytech

41

42 2. STAVEBNÍ POLYSACHARIDY CELULÓZA - nevětvené molekuly složené z molekul glukózy -v přírodě nejhojnější sacharid -je štěpena celulázami na disacharid cellobiózu -hlavním zdrojem celuláz jsou mikroorganismy (Trichoderma viridae, Aspergillus niger) Pektocelulóza – surová bavlněná vlákna Kutocelulóza – korek Lignocelulóza – vlákna lnu, konopí, juty, dřevo

43 Struktura celulózy

44 2. STAVEBNÍ POLYSACHARIDY MANNAN – obsažen v buněčných stěnách kvasinek

45 2. STAVEBNÍ POLYSACHARIDY CHITIN – nevyskytuje se v přírodě v čistém stavu, ale vždy ve spojení s proteiny -tvoří kutikuly hmyzu, krunýře korýšů -obsažen v buněčných stěnách hub (Pofirefa, Fungi)

46

47 3. POLYSACHARIDY SE SPECIÁLNÍMI FUNKCEMI GLYKOZAMINOGLYKANY ( aminopolysacharidy, mukopolysacharidy) - živočišného původu - v hlenových sekretech respirační soustavy - v pojivových tkáních, kůži,…

48 3. POLYSACHARIDY SE SPECIÁLNÍMI FUNKCEMI KYSELINA HYALURONOVÁ -váže na sebe vodu a udržuje tak sebe v rozsolovitém stavu -obsažena v očním sklivci, v kloubní tekutině, ve škáře kůže

49 3. POLYSACHARIDY SE SPECIÁLNÍMI FUNKCEMI HEPARIN -hlavním zdrojem jsou játra, svaly, plíce -v menším množství obsažen v krvi -má antikoagulační účinek- inhibuje přeměnu protrombinu na trombin

50 3. POLYSACHARIDY SE SPECIÁLNÍMI FUNKCEMI CHONDROITINSULFÁTY A,B,C ( kyselina chondroitin sírová) -v molekule je estericky vázaná kyselina sírová -obsaženy v chrupavkách jako součást proteoglykanu

51 3. POLYSACHARIDY SE SPECIÁLNÍMI FUNKCEMI PROTEOGLYKANY -v molekule převládá sacharidová složka, která tvoří až 90% -jsou složkou mezibuněčné hmoty pojiv, tvoří vnější povrchy buněk -spojují se v obrovské agregáty společně k chondroitinsulfáty a kyselinou hyaluronovou

52 TYPY A LOKALIZACE PROTEOGLYKANŮ ChS – chondroitinsulfát, DS – dextransulfát, HS – heparinsulfát (x) – je počet sacharidových jednotek UMÍSTĚNÍ NÁZEVSLOŽENÍ Povrch buněkSyndekanHS/ChS (4) BetaglykanHS/ChS (2) CD 44HS n. ChS GlypikanHS FibroglykanHS Bazální membránaPerlekanHS(3) MozekBrevikanChS/DS(3) NeurokanChS(7) CerebroglykanHS(5)

53 SLOŽENÉ SACHARIDY 1.GLYKOLIPIDY – cerebrosidy (NS) 2.PROTEOGLYKANY – membrány, chrupavky 3.PEPTODOGLYKANY, tzv. MUREINY -vnitřní stavba buněčných stěn všech bakterií 4. GLYKOPROTEINY

54


Stáhnout ppt "SACHARIDY. VLASTNOSTI (řec. sakcharón = cukr, sladkost) -biologické prekurzory lipidů, proteinů, nukleotidů -společně s lipidy – nejdůležitější dodavatel."

Podobné prezentace


Reklamy Google