Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kázeň 1/9 Michal Dubec o.s.Projekt Odyssea. Zjištění získaná během dvouletého projektu věnovaného OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVĚ Projekt se realizoval.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kázeň 1/9 Michal Dubec o.s.Projekt Odyssea. Zjištění získaná během dvouletého projektu věnovaného OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVĚ Projekt se realizoval."— Transkript prezentace:

1 Kázeň 1/9 Michal Dubec o.s.Projekt Odyssea

2 Zjištění získaná během dvouletého projektu věnovaného OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVĚ Projekt se realizoval na 14 pražských školách 2/9

3 3/9 Školy: 1. Rozvoj schopnost í poznávání 2. Sebepozn ání a sebepojetí 3. Seberegu- lace a sebeorgan i- zace 4. Psychohy gi- ena 5. Kreativita 6. Poznávání lidí 7. Mezilidské vztahy 8. Komunikace 9. Kooperace a kompetice 10. Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 11. Hodnoty, postoje, praktická etika ZŠ Dr. E. Beneše , , , ZŠ Univerzum1.22.3, , , 2,4, ZŠ Nepomucká ZŠ Korunovační1.22.2, , , ZŠ Integrál1.22.3, , , 8.7, , , 11.2 ZŠ Táborská , , 11.6 ZŠ Jižní IV , , ZŠ Klíček , , , 11.6 ZŠ Na Slovance , , , Gym.Českolipská , , , 11.6 Gym. Litoměřická ,3,4, , ,3,10, Gym. Špitálská , , , 11.6 Gym. E. Krásnohorské1.22.2, , , Gym. Thomase Manna , , Celoškolní priority OSV jednotlivých škol:

4 4/9 Celkové vyhodnoceníAno Neví mNeNicAno Neví mNeNicSum 1. Studijní dovednosti žáků (jak žáky naučit učit se samostatně a efektivně) %0%56%0%100% 2. Sebepoznání a sebepojetí žáků (kdo jsem, jaký jsem, moje sebevědomí a sebeúcta) %0%71%0%100% 3. Sebeřízení žáků (sebeovládání, zvládání vlastní agresivity, práce s emocemi, plánování času) %0%55%0%100% 4. Duševní hygiena (relaxační a aktivizační cvičení) %0%72%0%100% 5. Tvořivost (v praktických i mezilidských situacích) %0%77%0%100% 6. Poznávání druhých (poznávání spolužáků, chyby v poznávání druhých) %0%75%0%100% 7. Mezilidské vztahy (stmelení skupiny, důvěra, atmosféra ve skupině, mapa vztahů) %0%51%0%100% 8. Pravidla chování ve třídě (nastavení a dodržení pravidel chování ve výuce i mimo ni) %0%51%0%100% 10. Komunikace ve vztazích (respektující komunikace, ošetřování vztahů, řešení konfliktů) %0%67%0%100% 12. Spolupráce (práce v týmu) %0%69%0%100% 13. Soutěž (umění soutěžit fair play, zvládání situace konkurence, podnikavost) %0%79%0%100% 14. Řešení problémů a rozhodování (nástroje pro řešení problémů a rozhodování) %0%77%0%100% 15. Praktická etika (vlastní žebříček hodnot, etické jednání v běžných situacích) %0%79%0%100% 16. Prevence závislostí (jak se bránit drogám a předcházet závislostem) %0%76%0%100% 17. Prevence šikany (jak zlepšit vztahy ve třídě a bránit šikaně) %0%50%0%100% Vyhodnocení průzkumu konaného na 151 školách, dotazník vyplnilo 2670 respondentů

5 5/9 Zjištění ze supervizí na 14 partnerských školách Supervize proběhly ve dvou kolech na každé škole, celkem u 128 učitelů Učitelé všech škol prošli kurzem efektivní komunikace se žáky, který byl mimo jiné zaměřen na práci s pravidly ve třídě  Pravidla často nemáme stanovována dostatečně konkrétně  Žáci často neznají cíle (smysl) některých pravidel  Pravidel máme často příliš mnoho (8 a více)  Málokdy oceníme fungování konkrétního pravidla  Při upozorňování na nefungování pravidla často používáme hodnocení na místo popisného jazyka  Při porušení konkrétního pravidla neumíme funkčně přepínat mezi symetrií a asymetrií

6 6/9 Symetrie a asymetrie při porušování pravidel Postup reagování na porušení pravidla Návrh opatření 4. Realizace opatření 5.

7 Diskuse 7/9

8 Kontakty 8/9 Michal Dubec Katedra pedagogiky ZČU Plzeň

9 9/9 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Kázeň 1/9 Michal Dubec o.s.Projekt Odyssea. Zjištění získaná během dvouletého projektu věnovaného OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVĚ Projekt se realizoval."

Podobné prezentace


Reklamy Google