Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kázeň 1/9 Michal Dubec o.s.Projekt Odyssea. Zjištění získaná během dvouletého projektu věnovaného OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVĚ Projekt se realizoval.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kázeň 1/9 Michal Dubec o.s.Projekt Odyssea. Zjištění získaná během dvouletého projektu věnovaného OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVĚ Projekt se realizoval."— Transkript prezentace:

1 Kázeň 1/9 Michal Dubec o.s.Projekt Odyssea

2 Zjištění získaná během dvouletého projektu věnovaného OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVĚ Projekt se realizoval na 14 pražských školách 2/9

3 3/9 Školy: 1. Rozvoj schopnost í poznávání 2. Sebepozn ání a sebepojetí 3. Seberegu- lace a sebeorgan i- zace 4. Psychohy gi- ena 5. Kreativita 6. Poznávání lidí 7. Mezilidské vztahy 8. Komunikace 9. Kooperace a kompetice 10. Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 11. Hodnoty, postoje, praktická etika ZŠ Dr. E. Beneše1.22.23.14.2, 4.65.16.17.18.3. 8.159.2, 9.410.1, 10.211.1 ZŠ Univerzum1.22.3, 2.43.14.1, 4.65.36.17.18.39.1 10.1, 2,4, 5 11.1 ZŠ Nepomucká1.22.43.24.65.16.27.58.79.110.211.6 ZŠ Korunovační1.22.2, 2.33.54.3, 4.65.36.17.18.4, 8.119.210.411.6 ZŠ Integrál1.22.3, 2.43.14.1, 4.25.16.17.1 8.3, 8.7, 8.11 9.1, 9.210.111.1, 11.2 ZŠ Táborská1.22.33.1, 3.34.65.16.17.18.39.410.111.1, 11.6 ZŠ Jižní IV.1.22.2, 2.43.14.65.16.17.18.1, 8.49.410.411.1 ZŠ Klíček1.22.23.14.1, 4.65.1, 5.36.27.58.39.410.111.1, 11.6 ZŠ Na Slovance1.22.23.1, 3.64.65.1, 5.36.17.58.149.4, 9.1010.111.6 Gym.Českolipská1.22.43.24.55.16.1, 6.37.58.2, 8.39.210.111.4, 11.6 Gym. Litoměřická1.22.23.1 4.1,3,4,6 5.36.17.1, 7.58.3 9.1,3,10,11 10.111.6 Gym. Špitálská1.22.23.24.25.1, 5.36.17.1, 7.48.39.410.211.1, 11.6 Gym. E. Krásnohorské1.22.2, 2.43.34.65.16.27.1, 7.48.3, 8.149.310.111.6 Gym. Thomase Manna1.22.23.24.2, 4.35.16.27.18.39.4, 9.1010.111.6 Celoškolní priority OSV jednotlivých škol:

4 4/9 Celkové vyhodnoceníAno Neví mNeNicAno Neví mNeNicSum 1. Studijní dovednosti žáků (jak žáky naučit učit se samostatně a efektivně)118201488044%0%56%0%100% 2. Sebepoznání a sebepojetí žáků (kdo jsem, jaký jsem, moje sebevědomí a sebeúcta)76301907029%0%71%0%100% 3. Sebeřízení žáků (sebeovládání, zvládání vlastní agresivity, práce s emocemi, plánování času)120101469045%0%55%0%100% 4. Duševní hygiena (relaxační a aktivizační cvičení)75401916028%0%72%0%100% 5. Tvořivost (v praktických i mezilidských situacích)60502065023%0%77%0%100% 6. Poznávání druhých (poznávání spolužáků, chyby v poznávání druhých)65502015025%0%75%0%100% 7. Mezilidské vztahy (stmelení skupiny, důvěra, atmosféra ve skupině, mapa vztahů)131111358049%0%51%0%100% 8. Pravidla chování ve třídě (nastavení a dodržení pravidel chování ve výuce i mimo ni)131911350049%0%51%0%100% 10. Komunikace ve vztazích (respektující komunikace, ošetřování vztahů, řešení konfliktů)88711780033%0%67%0%100% 12. Spolupráce (práce v týmu)82401846031%0%69%0%100% 13. Soutěž (umění soutěžit fair play, zvládání situace konkurence, podnikavost)54712122020%0%79%0%100% 14. Řešení problémů a rozhodování (nástroje pro řešení problémů a rozhodování)60212067023%0%77%0%100% 15. Praktická etika (vlastní žebříček hodnot, etické jednání v běžných situacích)55602114021%0%79%0%100% 16. Prevence závislostí (jak se bránit drogám a předcházet závislostem)63012039024%0%76%0%100% 17. Prevence šikany (jak zlepšit vztahy ve třídě a bránit šikaně)134311326050%0%50%0%100% Vyhodnocení průzkumu konaného na 151 školách, dotazník vyplnilo 2670 respondentů

5 5/9 Zjištění ze supervizí na 14 partnerských školách Supervize proběhly ve dvou kolech na každé škole, celkem u 128 učitelů Učitelé všech škol prošli kurzem efektivní komunikace se žáky, který byl mimo jiné zaměřen na práci s pravidly ve třídě  Pravidla často nemáme stanovována dostatečně konkrétně  Žáci často neznají cíle (smysl) některých pravidel  Pravidel máme často příliš mnoho (8 a více)  Málokdy oceníme fungování konkrétního pravidla  Při upozorňování na nefungování pravidla často používáme hodnocení na místo popisného jazyka  Při porušení konkrétního pravidla neumíme funkčně přepínat mezi symetrií a asymetrií

6 6/9 Symetrie a asymetrie při porušování pravidel Postup reagování na porušení pravidla Návrh opatření 4. Realizace opatření 5.

7 Diskuse 7/9

8 Kontakty 8/9 www.odyssea.cz Michal Dubec Katedra pedagogiky ZČU Plzeň mdubec@kpg.zcu.cz

9 9/9 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Kázeň 1/9 Michal Dubec o.s.Projekt Odyssea. Zjištění získaná během dvouletého projektu věnovaného OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVĚ Projekt se realizoval."

Podobné prezentace


Reklamy Google