Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kázeň Michal Dubec o.s.Projekt Odyssea 1/9.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kázeň Michal Dubec o.s.Projekt Odyssea 1/9."— Transkript prezentace:

1 Kázeň Michal Dubec o.s.Projekt Odyssea 1/9

2 Zjištění získaná během dvouletého projektu věnovaného OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVĚ Projekt se realizoval na 14 pražských školách 2/9

3 Celoškolní priority OSV jednotlivých škol:
Školy: Rozvoj schopností poznávání 2. Sebepoznání a sebepojetí 3. Seberegu- lace a sebeorgani- zace 4. Psychohygi- ena Kreativita Poznávání lidí Mezilidské vztahy 8. Komunikace Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika ZŠ Dr. E. Beneše 1.2 2.2 3.1 4.2, 4.6 5.1 6.1 7.1 9.2, 9.4 10.1, 10.2 11.1 ZŠ Univerzum 2.3, 2.4 4.1, 4.6 5.3 8.3 9.1 10.1, 2,4, 5 ZŠ Nepomucká 2.4 3.2 4.6 6.2 7.5 8.7 10.2 11.6 ZŠ Korunovační 2.2, 2.3 3.5 4.3, 4.6 8.4, 8.11 9.2 10.4 ZŠ Integrál 4.1, 4.2 8.3, 8.7, 8.11 9.1, 9.2 10.1 11.1, 11.2 ZŠ Táborská 2.3 3.1, 3.3 9.4 11.1, 11.6 ZŠ Jižní IV. 2.2, 2.4 8.1, 8.4 ZŠ Klíček 5.1, 5.3 ZŠ Na Slovance 3.1, 3.6 8.14 9.4, 9.10 Gym.Českolipská 4.5 6.1, 6.3 8.2, 8.3 11.4, 11.6 Gym. Litoměřická 4.1,3,4,6 7.1, 7.5 9.1,3,10,11 Gym. Špitálská 4.2 7.1, 7.4 Gym. E. Krásnohorské 3.3 8.3, 8.14 9.3 Gym. Thomase Manna 4.2, 4.3 3/9

4 Vyhodnocení průzkumu konaného na 151 školách, dotazník vyplnilo 2670 respondentů
Celkové vyhodnocení Ano Nevím Ne Nic Sum 1. Studijní dovednosti žáků (jak žáky naučit učit se samostatně a efektivně) 1182 1488 44% 0% 56% 100% 2. Sebepoznání a sebepojetí žáků (kdo jsem, jaký jsem, moje sebevědomí a sebeúcta) 763 1907 29% 71% 3. Sebeřízení žáků (sebeovládání, zvládání vlastní agresivity, práce s emocemi, plánování času) 1201 1469 45% 55% 4. Duševní hygiena (relaxační a aktivizační cvičení) 754 1916 28% 72% 5. Tvořivost (v praktických i mezilidských situacích) 605 2065 23% 77% 6. Poznávání druhých (poznávání spolužáků, chyby v poznávání druhých) 655 2015 25% 75% 7. Mezilidské vztahy (stmelení skupiny, důvěra, atmosféra ve skupině, mapa vztahů) 1311 1 1358 49% 51% 8. Pravidla chování ve třídě (nastavení a dodržení pravidel chování ve výuce i mimo ni) 1319 1350 10. Komunikace ve vztazích (respektující komunikace, ošetřování vztahů, řešení konfliktů) 887 1780 33% 67% 12. Spolupráce (práce v týmu) 824 1846 31% 69% 13. Soutěž (umění soutěžit fair play, zvládání situace konkurence, podnikavost) 547 2122 20% 79% 14. Řešení problémů a rozhodování (nástroje pro řešení problémů a rozhodování) 602 2067 15. Praktická etika (vlastní žebříček hodnot, etické jednání v běžných situacích) 556 2114 21% 16. Prevence závislostí (jak se bránit drogám a předcházet závislostem) 630 2039 24% 76% 17. Prevence šikany (jak zlepšit vztahy ve třídě a bránit šikaně) 1343 1326 50% 4/9

5 Zjištění ze supervizí na 14 partnerských školách
Supervize proběhly ve dvou kolech na každé škole, celkem u 128 učitelů Učitelé všech škol prošli kurzem efektivní komunikace se žáky, který byl mimo jiné zaměřen na práci s pravidly ve třídě Pravidla často nemáme stanovována dostatečně konkrétně Žáci často neznají cíle (smysl) některých pravidel Pravidel máme často příliš mnoho (8 a více) Málokdy oceníme fungování konkrétního pravidla Při upozorňování na nefungování pravidla často používáme hodnocení na místo popisného jazyka Při porušení konkrétního pravidla neumíme funkčně přepínat mezi symetrií a asymetrií 5/9

6 Symetrie a asymetrie při porušování pravidel
Postup reagování na porušení pravidla Realizace opatření Návrh opatření 4. 5. 6/9

7 Diskuse 7/9

8 Kontakty www.odyssea.cz Michal Dubec Katedra pedagogiky ZČU Plzeň
8/9

9 Děkuji Vám za pozornost
9/9


Stáhnout ppt "Kázeň Michal Dubec o.s.Projekt Odyssea 1/9."

Podobné prezentace


Reklamy Google