Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Změna rozsahu ampérmetru

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Změna rozsahu ampérmetru"— Transkript prezentace:

1 Změna rozsahu ampérmetru
Střední odborná škola Otrokovice Změna rozsahu ampérmetru Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloš Zatloukal Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika DUM 1 Název školy a adresa
Střední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, Otrokovice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ /2 Autor Ing. Miloš Zatloukal Označení DUM VY_32_INOVACE_SOSOTR-El-EM/3-EL-1/13 Název DUM Změna rozsahu ampérmetru Stupeň a typ vzdělávání Středoškolské vzdělávání Kód oboru RVP 26-51-H/01 Obor vzdělávání Elektrikář Vyučovací předmět Elektrická měření Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupiny Žák, 17 – 18 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální výuce učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem; náplň: způsoby realizace změny rozsahu ampérmetru při měření stejnosměrného a střídavého proudu Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Měřicí přístroj, měření proudu, stejnosměrný, střídavý, ampérmetr, rozsah měření, bočník, měřicí transformátor proudu, klešťový. Datum

3 Změna rozsahu ampérmetru
Náplň výuky - určení vnitřního odporu ampérmetru - změna rozsahu ampérmetru - bočník - přepínání částí proudové cívky - změna počtu závitů měřicí cívky - Měřicí transformátor proudu (MTP) - klešťový ampérmetr

4 Zapojení ampérmetru do měřicího obvodu
Je zapojen sériově se zátěží Rz a měří tedy proud touto zátěží protékající. Z hlediska napěťových a proudových poměrů v měřeném obvodu musí mít malý vnitřní odpor (odpor měřicích cívek) – takový, aby bránil průchodu proudu co nejméně a tedy byl na něm co nejmenší úbytek napětí. Obr. 1: Schéma zapojení ampérmetru do měřicího obvodu

5 Hodnota vnitřního odporu ampérmetru má vliv vlastní spotřebu přístroje a tedy na přesnost měření.
Jak zjistíme vnitřní odpor ampérmetru Rm? Pokud není uveden na přístroji nebo v dokumentaci k němu, bude nutné ho změřit. Jak ? přivedeme do něj proud pro jeho maximální výchylku (Imax) a voltmetrem (digitálním nebo milivoltmetrem) změříme úbytek napětí mezi svorkami Um pak odpor vypočítáme podle Ohmova zákona.

6 Změna rozsahu ampérmetru
- jde o jeho zvětšení (tj. na přístroji s menším rozsahem chceme změřit větší proud) Jak? - stejnosměrný proud – bočníkem (paralelně připojeným rezistorem) - střídavý proud – změna rozsahu se provádí - přepínáním sekcí měřicí cívky - změnou počtu závitů měřicí cívky - užitím měřicího transformátoru proudu (MTP) (jeho aplikací je i klešťový ampérmetr)

7 Výpočet bočníku pro magnetoelektrický měřicí systém
- při použití bočníku jde o to, aby se měřený proud (vyšší než je základní rozsah ampérmetru) rozložil na dvě části – proud Im (malý) a zbytek proudu tekl bočníkem (I - Im ) - jde také o měření úbytku napětí na bočníku milivoltmetrem Obr. 2: Schéma pro výpočet bočníku

8 Výpočet bočníku pro magnetoelektrický měřicí systém

9 Příklad Pomocí magnetoelektrického voltmetru se základním rozsahem 100 µA je potřeba změřit proud 1 A. Vnitřní odpor měřidla je 1 kΩ. Navrhněte potřebný bočník. Řešení: 100 µA = 0,0001 A 1 kΩ = 1000 Ω

10 Obr. 3: bočník 30 A

11 Změna rozsahu střídavého ampérmetru – přepínání částí proudové cívky
- pro feromagnetické a elektrodynamické ampérmetry - měřicí cívky rozděleny na části - dle potřeby se části vinutí propojí sériově, paralelně nebo sério-paralelně - změna poměru – rozsahu 1:2 nebo 1:2:4 Změna rozsahu střídavého ampérmetru – změna počtu závitů měřicí cívky - pro feromagnetické ampérmetry - měřicí cívka má vyvedeny odbočky - nejmenšímu počtu závitů odpovídá největší rozsah - pro každý rozsah (odbočku) musí být samostatná stupnice

12 Měřicí transformátor proudu – MTP
- používá se pro změnu rozsahu (zvětšení i zmenšení) střídavého ampérmetru - primární vinutí se zapojuje do série se zátěží, kterou teče měřený proud - na jeho sekundární svorky se připojují měřicí přístroje sériově (ampérmetr, proudová cívka wattmetru) - Primární vinutí – vstupní svorky se značí velkými písmeny K, L - Sekundární vinutí – výstupní svorky se značí malými písmeny k, l (malé eL) - aby byl MTN co nejlepším převodníkem střídavého napětí a tedy měření co nejpřesnější: - sekundární částí musí co nejméně zatížena - MTP tedy musí pracovat v blízkosti stavu nakrátko

13 Měřicí transformátor proudu – MTP – schéma pro jeho připojení
Obr. 4: Schéma pro zapojení MTP do měřicího obvodu

14 - celková spotřeba měřicích přístrojů na sekundární straně nesmí překročit dovolené zatížení
(MTP se vyrábějí v řadě 2,5 – 5 – 10 – 15 – 30 – 60 – 120 VA) - třída přesnosti měřicího transformátoru proudu ( 0,1 – 0,2 – 0,5 – 1 – 3 % ) – při jmenovitém napětí a zatížení - úhlová chyba (chyba fáze) – jde o velikost úhlu mezi fázorem primárního proudu I1 a fázorem skutečného sekundárního proudu I21 – úhlová chyba se vyjadřuje v úhlových minutách a projeví se při připojení wattmetru - jmenovité sekundární napětí je 5 A - převod MTP je tvaru zlomku – primární proud / sekundární proud (např. 100/5 nebo 2/5 - Pokud by došlo k rozpojení sekundárního obvodu, mohlo by se v sekundárním vinutí indukovat vysoké napětí, které by mohlo poškodit izolaci vinutí nebo způsobit úraz obsluhy – rozpojení je nutno zabránit!! – MTP je vybaven tzv. spojovačem nakrátko, kterým při manipulaci s měřicími přístroji v sekundárním okruhu spojíme sekundární svorky nakrátko.

15 - vyrábějí se v těchto provedeních - podpěrné - tyčové - násuvné
Provozní MTP - měřicí transformátory proudu provozní se montují do rozvodného zařízení - vyrábějí se v těchto provedeních - podpěrné - tyčové - násuvné - prstencové Obr. 5: Jednofázový měřicí transformátor proudu Obr. 6: Třífázový měřicí transformátor proudu ASRD

16 Klešťové ampérmetry - měřicí transformátory proudu ve formě klešťového provedení - primární vinutí je rozevíratelné jako čelisti kleští - v sekundárním obvodu má přístroj magnetoelektrický ampérmetr s usměrňovačem - změna rozsahu se provádí přepínáním odboček na sekundárním vinutí - přístroj měří obvykle i napětí - přesnost kolem 2,5 % - chyba fáze – asi od 60’ do 200’ - měří proudy až do stovek ampérů - moderní klešťové ampérmetry se vyrábějí jako digitální s číslicovým displejem

17 Ukázka klešťových ampérmetrů
Obr. 7: klešťový ampérmetr 200 A – LT Lutron ACA DL 6054

18 Ukázka klešťových multimetrů
Obr. 8: Klešťový multimetr analogový – Metra PK 210 Obr. 9: Klešťový multimetr digitální – Metra PK 310

19 Obr. 10: Klešťový multimetr digitální – Fluke 360

20 Kontrolní otázky: Vnitřní odpor ampérmetru s rozsahem 1 A je
Malý (0,1 až 0,001 Ω) Střední (100 až 1000 Ω) Velký (104 až 106 Ω) Změna rozsahu pomocí změny odporu měřicí cívky se týká ampérmetrů: Magnetoelektrických Feromagnetických Elektrostatických Pro měřicí transformátor proudu zjednodušeně platí: Pracuje nakrátko a nesmí se rozpojit Pracuje naprázdno a smí se zkratovat Pracuje naprázdno a nesmí se zkratovat

21 Kontrolní otázky – správné odpovědi:
Vnitřní odpor ampérmetru s rozsahem 1 A je Malý (0,1 až 0,001 Ω) Střední (100 až 1000 Ω) Velký (104 až 106 Ω) Změna rozsahu pomocí změny odporu měřicí cívky se týká ampérmetrů: Magnetoelektrických Feromagnetických Elektrostatických Pro měřicí transformátor proudu zjednodušeně platí: Pracuje nakrátko a nesmí se rozpojit Pracuje naprázdno a smí se zkratovat Pracuje naprázdno a nesmí se zkratovat

22 Seznam obrázků: Obr. 1: vlastní, schéma zapojení ampérmetru do obvodu
Obr. 2: vlastní, schéma pro výpočet bočníku Obr. 3: vlastní, foto, bočník 30 A Obr. 4: vlastní, schéma pro zapojení MTP do měřicího obvodu Obr. 5: vlastní, foto, jednofázový měřicí transformátor proudu (MTP) Obr. 6 : třífázový měřicí transformátor proudu ASRD Obr. 7: vlastní, foto, klešťový ampérmetr digitální 200 A – LT Lutron ACA DL 6054 Obr. 8: vlastní, foto, klešťový multimetr analogový – Metra PK 210 Obr. 9: vlastní, foto, klešťový multimetr digitální – Metra PK 310 Obr. 10: klešťový multimetr digitální – Fluke 360

23 Seznam použité literatury:
[1] Vitejček, E.: Elektrické měření, SNTL, Praha, 1974 [2] Fiala, M., Vrožina, M., Hercik, J.: Elektrotechnická měření I, SNTL, Praha, 1986

24 Děkuji za pozornost 

25 Vyrábějí se v těchto provedeních podpěrné tyčové násuvné prstencové
Provozní MTP Měřicí transformátory proudu provozní se montují do rozvodného zařízení Vyrábějí se v těchto provedeních podpěrné tyčové násuvné prstencové Obr. x: Třífázový měřicí transformátor proudu ASRD

26 měřicí transformátory proudu ve formě klešťového provedení
Klešťové ampérmetry měřicí transformátory proudu ve formě klešťového provedení primární vinutí je rozevíratelné jako čelisti kleští v sekundárním obvodu má přístroj magnetoelektrický ampérmetr s usměrňovačem změna rozsahu se provádí přepínáním odboček na sekundárním vinutí přístroj měří obvykle i napětí přesnost kolem 2,5 % chyba fáze – asi od 60 do 200’ měří proudy až do stovek ampérů moderní klešťové ampérmetry se vyrábějí jako digitální s číslicovým displejem Obr. y: Klešťový multimetr Fluke 360


Stáhnout ppt "Změna rozsahu ampérmetru"

Podobné prezentace


Reklamy Google