Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chemické a fázové rovnováhy v heterogenních systémech

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chemické a fázové rovnováhy v heterogenních systémech"— Transkript prezentace:

1 Chemické a fázové rovnováhy v heterogenních systémech
3.1 Velmi zředěné roztoky – úvod 3.2 Binární zředěné roztoky - aktivitní koeficienty příměsi a rozpouštědla (Wagnerův formalismus) Henryho standardní stav (x, w) 3.4 Vícesložkové zředěné roztoky J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

2 J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha
Velmi zředěné roztoky Velmi zředěné roztoky v metalurgii a materiálovém inženýrství Rozpustnost plynů v taveninách [H]Fe = 0,0026 hm.%, [N]Fe = 0,044 hm.% (1873 K) Mikrolegované oceli (slitiny) obsah příměsí 0,01 až 0,1 hm.% Příměsi v polovodičích GaAs:Si at/cm3 (xSi = 4,5.10-5) J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

3 J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha
Aktivita složky roztoku Raoultův standardní stav Čistá látka (φ), T a p systému J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

4 J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha
Aktivita příměsi ve velmi zředěném roztoku Henryho zákon (1803) Sievertsův zákon (1910) H2O(l) 298 K Fe(l) 1873 K J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

5 J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha
J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

6 Aktivitní koeficient příměsi ve velmi zředěném roztoku
Formalismus interakčních koeficientů (parametrů) C. Wagner (Thermodynamics of Alloys, 1952) C.H.P. Lupis & J.F. Elliott (Acta Metallurgica, 1966) Binární systém 1-2, složka 1 rozpouštědlo, složka 2 příměs ln 2 = f(x2), Taylorův rozvoj v bodě x2  0 Interakční koeficient 1.řádu Interakční koeficient 2.řádu J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

7 J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha
J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

8 J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha
Aktivitní koeficient rozpouštědla Obecně platí: v oboru koncentrací, kde se příměs chová ideálně podle Henryho zákona, chová se rozpouštědlo ideálně podle Raoultova zákona, tj. 1 = 1. Integrace Gibbsovy-Duhemovy rovnice Pro konečné hodnoty x2 není tdm. konsistentní ! x2 0 J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

9 J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha
Modifikace Pelton & Bale (1986) Pro všechny hodnoty x2 je tdm. konsistentní ! Vztahy mezi koeficienty J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

10 Alternativní volba standardního stavu
Henryho standardní stav H(x) – mol. zlomky Henryho standardní stav: Roztok složky 2 v rozp. 1, jednotková koncentrace (x, w, m, …) ideální chování ve smyslu HZ, dané T a p 2 = 0,135 J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

11 J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha
J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

12 J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha
J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

13 J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha
Henryho standardní stav H(w) - hm.% Hmotnostní procento složky 2 - w2: J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

14 J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha
J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

15 Odchylky od ideálního chování ve smyslu HZ
Binární systém 1-2, složka 1 rozpouštědlo, složka 2 příměs log H(w)2 = f(w2), Taylorův rozvoj v bodě w2  0 Interakční koeficient 1.řádu Interakční koeficient 2.řádu J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

16 J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha
Přepočet hodnot interakčních parametrů 1.řádu J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

17 Systém Fe-C (liq, 1873 K), aH(w)C pro xC = 0,15
Problémy při výpočtech Systém Fe-C (liq, 1873 K), aH(w)C pro xC = 0,15 Data: εCC = 7,8, MC = 12,01, MFe = 55,85 J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

18 J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha
Termodynamická stabilita zředěných roztoků J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

19 J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha
N-složkové velmi zředěné roztoky J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

20 J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha
N-složkové velmi zředěné roztoky Henryho standardní stav H(x) J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

21 J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha
Aktivitní koeficient rozpouštědla Integrace Gibbsovy-Duhemovy rovnice J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

22 J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha
Aktivitní koeficient rozpouštědla (2) x2, x3 → 0 Integrace rovnice (R1): Stejný výsledek obdržíme analogickým postupem po integraci rovnice (R2) J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

23 Ternární systém 1-2-3: γ2, γ3= f(x2, x3)
Vztahy mezi interakčními parametry Obecně platí: Ternární systém 1-2-3: γ2, γ3= f(x2, x3) J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

24 S trochou píle lze odvodit obecné vztahy:
Vztahy mezi interakčními parametry (2) S trochou píle lze odvodit obecné vztahy: Všechny přepočetní vztahy mezi interakčními parametry jsou odvozeny v limitě xi → 0, i = 2, 3, …, N (x1 → 1). Pro malé, ale konečné koncentrace rozpuštěných příměsí neplatí uvedené vztahy přesně. J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

25 J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha
N-složkové velmi zředěné roztoky Henryho standardní stav H(w) J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

26 Přepočetní vztahy mezi standardními chemickými potenciály,
aktivitami a aktivitními koeficienty pro různé standardní stavy J. Leitner, P. Voňka: Termodynamika materiálů J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

27 J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha
Literatura 3.1 Formalismus interakčních parametrů pro popis zředěných roztoků C.H.P. Lupis, J.F. Elliott: Generalized interaction coefficient, Part I. Definitions, Acta Metallurgica 14 (1966) A.D. Pelton, Ch.W. Bale: A modified interaction parameter formalism for non-dilute solutions, Metall. Trans. 17A (1986) Ch.W. Bale, A.D. Pelton: The unified interaction parameter formalism: thermodynamic consistency and applications, Metall. Trans. 21A (1990) Z. Bůžek: Základní termodynamické výpočty v ocelářství, Hutnické aktuality 29 (1988) 3.2 Rozpustnost plynnů v taveninách Y.A. Chang, K. Fitzner, M.X. Zhang: The solubility of gases in liquid metals and alloys, Progress in Mater. Sci. 32 (1988) J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

28 Data pro zředěné roztoky
G.K. Sigworth, J.F. Elliott: The thermodynamics of liquid dilute iron alloys, Metal Sci. 8 (1974) D. Bouchard, C.W. Bale: Simultaneous optimization of thermochemical data for liquid iron alloys containing C, N, Ti, Si, Mn, S, and P, Metall. Mater. Trans. B 26B (1995) G.K. Sigworth, J.F. Elliott: The thermodynamics of dilute liquid copper alloys, Canadian Metall. Quart. 13 (1974) G.K. Sigworth, J.F. Elliott: The thermodynamics of dilute liquid cobalt alloys, Canadian Metall. Quart. 15 (1976) G.K. Sigworth, J.F. Elliott, G. Vaughn, G.H. Greiger: The thermodynamics of dilute liquid cobalt alloys, Canadian Metall. Quart. 16 (1977) G.K. Sigworth, T.A. Engh: Refining of liquid aluminum – a review of important chemical factors, Scand. J. Metall. 11 (1982) M.-C. Heuzey, A.D. Pelton: Critical evaluation and optimization of the thermodynamic properties of liquid tin solutions, Metall. Mater. Trans. B 27B (1996) Fe Cu Co Ni Al Sn J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

29 J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha
J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha


Stáhnout ppt "Chemické a fázové rovnováhy v heterogenních systémech"

Podobné prezentace


Reklamy Google