Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústav imunologie UK 2. lékařská fakulta Praha

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústav imunologie UK 2. lékařská fakulta Praha"— Transkript prezentace:

1 Ústav imunologie UK 2. lékařská fakulta Praha
Imunitní mechanismy Ústav imunologie UK 2. lékařská fakulta Praha

2 Edward JENNER

3 Eradikace pravých neštovic

4 Funkce imunitního systému
Podíl na udržování homeostázy Schopnost reakce na „nebezpečí“ - odlišení neškodného podnětu od škodlivého obranyschopnost (škodliviny infekční) imunitní dohled (nádorové buňky) autotolerance (vlastní tkáně a buňky)

5 Antigeny exo - antigeny: mikroby, cizorodé bílkoviny (alo, xeno-transplantáty, očkovací látky, séra), hapteny (léky..) auto-antigeny: součásti vlastních tkání chemicky: bílkoviny, glykoproteiny, mukoproteiny, polysacharidy, lipidy, glykolipidy, fosfolipidy membránové receptory, enzymy, jaderné struktury, secernované produkty (toxiny bakterií)

6 Obecné obranné mechanismy
povrch kůže a sliznic pohyb řasinek tvorba hlenu tvorba slz, slin kyselina solná odtok moči Porucha těchto mechanismů - snížená odolnost k infekcím

7

8

9 Transplantace kmen. buněk (HSCT)

10 Rozdělení složek imunity
nespecifické specifické buněčné polymorfonukleáry lymfocyty T monocyty-makrofágy, DC, NK buňky humorální komplement protilátky proteiny akutní (lymfocyty B) fáze (CRP,MBL..)

11 Rozdíly mezi specifickou a nespecifickou imunitou

12

13

14 Struktura protilátky (imunoglobulinu)

15 Lymfocyty T a jejich funkce CD8 CD4
Cytotoxické Tc Zánětlivé Th1 Pomocné Th2

16 Imunitní reakce - souhra nespecifické a specifické, humorální a buněčné imunity

17 Poruchy imunitního systému
selhání obranyschopnosti snížená rezistence k infekcím (imunodeficity) selhání rozlišení škodlivého podnětu od neškodného alergie (patologická reaktivita na vnější činitele) selhání autotolerance autoimunitní onemocnění (patologická reaktivita na vnitřní činitele) selhání imunitního dohledu nádory

18 Imunodeficience Snížená obranyschopnost, zvýšená náchylnost k infekcím
vrozené - genové vady získané - podvýživa (choroby zažívacího traktu, diety, nedostatek vitaminů a prvků) - infekce (HIV, spalničky...) - celkové choroby (cukrovka...) - léky,ozařování, operace, stres....

19 Alergie - atopie neadekvátní reaktivita na neškodné součásti vnějšího prostředí
alergie na vdechované látky (prach, pyly, roz- roči) - senná rýma, astma bronchiale atopický ekzém potravinová alergie léková alergie

20 Imunopatologická reakce I.typu - časná přecitlivělost
alergen IgE Fc-  receptor fosfolipáza A2 kyselina arachidonová cyklooxygenáza lipoxygenáza degranulace histamin prostaglandiny leukotrieny tromboxany žírná buňka

21 Autoimunitní choroby systémové - lupus erytematodes
revmatoidní artritis Sjogrenův syndrom vaskulitidy orgánové - endokrinopatie (thyreoiditis, diabetes mellitus I.typ, poruchy reprodukce, mozek a nervy - roztroušená skleróza, kůže - pemphigus, oči- uveitidy

22 Protinádorová imunita
1.Rozeznání nádorové buňky dendritickými buňkami v zánětlivém prostředí (signál nebezpečí), indukce im.reakce 2. Výkonné mechanismy buněčné imunity (TH1 a TC buňky, makrofágy, NK buňky)

23 Selhání protinádorové imunity:
1. Únikové mechanismy nádorů (malá imunogenicita, produkce inhibičních faktorů, indukce apoptózy lymfocytů) 2. Porucha buněčné imunity - vzácné (HIV, transplantace, vrozené ID - jen proti virově indukovaným nádorům)

24 Transplantační imunita
alo-transplantace xeno-transplantace dárce příjemce rejekce - odvržení transplantátu reakce štěpu proti hostiteli (GVH)

25 Léčba a prevence poruch imunity
Vrozené imunodeficity speciální léčba a opatření Získané imunodeficity odstranění příčiny, sympto- matická léčba, imunoterapie Alergie omezit expozici alergenům antihistaminika lokální protizánětlivá léčba alergenová imunoterapie Autoimunitní choroby celková imunosuprese náhrada chybějících produktů omezení spouštěcích faktorů Zdravý jedinec prevence: prenatální vývoj - výživa matky kojení, správná výživa očkování přiměřená expozice infekcím dostatečná rekonvalescence po infekcích zdravý životní styl (výživa, pohyb, duševní pohoda)

26 Komunikace mezi složkami imunity
Cytokiny a adhesivní molekuly

27 Mezibuněčná komunikace v imunitním systému
Přímý dotyk: buňka-buňka, buňka-mezibuněčná hmota: vývoj imunokompet. buněk, diapedéza, prezentace antigenu T lymf., kooperace T-B.....ADHEZIVNÍ MOLEKULY Komunikační molekuly: CYTOKINY

28 ADHEZIVNÍ MOLEKULY selektiny L, P, E
integriny alfa/beta beta1- 8 (1,2,3,7..) imunoglobulinová rodina (TCR, BCR, HLA, ICAM, VCAM, CD4,CD8, kostim.CD80, CD86) muciny a další

29 Příklad adhezivních interakcí - diapedéza neutrofilů
obr.4

30 Příklad adhezivních interakcí - prezentace antigenu
obr. 42, 43

31 Příklad adhezivních interakcí - cytotoxicita lymfocytů T (NK)

32 Cytokiny tkáňové hormony pleiotropní účinek, redundance
kaskáda; receptory; cytokinová síť

33 Klasifikace cytokinů interleukiny IL-1 - IL-32
interferony alfa, beta, gama faktory stimulující kolonie (G-CSF, GM-CSF) cytokiny skupiny TNF (TNF, LT, Fas, CD40L) chemokiny (IL-8, MCP, MIP, RANTES..) transformující růstové faktory (TGF alfa, beta) Jiné (SCF, EPO, NGF..)

34 Klasifikace podle funkce I.
prozánětlivé cytokiny včetně chemokinů (IL1, 6, 8 a další CXC chemokiny, IL12, 18, TNF) protizánětlivé (IL-1Ra, IL-4,IL-10,TGF-b) růstové faktory hematopoézy (CSF, IL-2,3,4,5,6,7,9,11,14,15, EPO) antivirové (interferony)

35 Klasifikace podle funkce II.
cytokiny uplatňující se v humorální a buněčné imunitě Th0 IFN-y IL-12 IL-10,? ? IL-4 Th1 Th2 Th3 Tr TGF- IL-10 IFN- LF IL-2 IL-4 IL-5 IL-6 IL-13 buněčná imunita humorální imunita inhibice imunitní reakce, hojení

36 Receptory cytokinů podjednotková struktura - vazebná a signalizační jednotka

37 Klinické použití cytokinů
Interferon alfa - virové hepatitidy, adjuvantní terapie nádorů interferon beta - roztroušená skleróza růstové faktory (rHU-EPO, GM-CSF, G-CSF - léčba anémie, neutropenie, adjuvantní léčba nádorů) IL-2 nádory v klinickém zkoušení: IL-7, IL-12, TNF

38 Fagocytóza Komplement, proteiny akutní fáze
Nespecifická imunita Fagocytóza Komplement, proteiny akutní fáze

39 Fagocytující buňky Polymorfonukleární leukocyty Eosinofilní leukocyty
(obrana proti extracelulárním mikrobům) monocyty-makrofágy (obrana proti intracelulárním mikrobům, antigenní prezentace) dendritické buňky (antigenní prezentace)

40 Proces fagocytózy vycestování - diapedéza, chemotaxe
rozpoznání (receptory pro MAMP, TLR, Fc receptory, komplementové receptory) pohlcení nitrobuněčné usmrcení - mikrobicidní systémy degradace sekrece extracelulárně

41 Mikrobicidní systémy závislé na kyslíku NADPH oxidáza ROI
myeloperoxidáza nezávislé na kyslíku pH defensiny antibakteriální enzymy a další součásti granul (PR3, BPI...)

42 Defekty fagocytózy - LAD sy

43 Defekty oxidačního metabolismu
CGD- chronic granulomatous disease defekt NADPH oxidázy

44 Komplement systém cca 50 sérových bílkovin produkovaných ponejvíce
v játrech, částečně v monocytech a makrofázích. Klasická Lektinová Alternativní cesta

45 Aktivace komplementu

46 Lytická fáze

47 Funkce komplementu I. Opsonizace C3b a C4b (CR3 a CR4 na fagocytech)
Chemotaxe, anafylaxe C3a, C5a, komplex C567 mají chemotaktickou aktivitu; složky C3a, C5a působí jako anafylatoxiny (způsobují degranulaci žírných buněk, uvolnění histaminu, zvýšenou propustnost cév) Cytolýza Konečný membranolytický komplex (MAC) osmoticky lyzuje cílové buňky tvorbou membránových pórů

48 Funkce komplementu II. Transport antigenu Složky C3b a C4b transport antigenu vázaného v imunokomplexu vazbou na komplementový receptor na erytrocytech Prezentace antigenu Složky C3b a C4b mají pomocnou funkci při prezentaci antigenu vazbou na folikulární dendritické buňky v mízních uzlinách Aktivace lymfocytů B Složky C3b,d vázané na imunokomplex zajišťují přídatnou aktivaci lymfocytů B vazbou na komplementový receptor CR2; Potenciace ADCC a NK aktivity Komplementové složky potencují účinek protilátek v cytotoxické reakci zprostředkované protilátkami (ADCC) a v NK aktivitě

49 Proteiny akutní fáze C-reaktivní protein (CRP)
MBL (lektin vázající manózu), orosomukoid, alfa-2-makroglobulin aj. Syntetizované játry v odpověď na prozánětlivé cytokiny (IL-1,6,TNF) Funkce opsoninů, marker akutního zánětu (nerozliší zánět infekční od neinfekčního)

50 Důležité hodnoty Krevní obraz Proteiny akutní fáze: CRP, nepřímo - FW
CD znaky: CD3,4,8, CD34, CD16, CD19,20 Cytokiny: prozánětlivé IL-1, 6,12, TNF Protizánětlivé TGFb, IL-10 Používané klinicky


Stáhnout ppt "Ústav imunologie UK 2. lékařská fakulta Praha"

Podobné prezentace


Reklamy Google