Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Imperativy regionálního rozvoje dneška Pracovní seminář ke grantovému projektu GAČR č. 402/04/0078 „Inovativní koncepty a přístupy v socioekonomickém rozvoji.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Imperativy regionálního rozvoje dneška Pracovní seminář ke grantovému projektu GAČR č. 402/04/0078 „Inovativní koncepty a přístupy v socioekonomickém rozvoji."— Transkript prezentace:

1 Imperativy regionálního rozvoje dneška Pracovní seminář ke grantovému projektu GAČR č. 402/04/0078 „Inovativní koncepty a přístupy v socioekonomickém rozvoji územních jednotek“ Ostravská univerzita, 25.-26.5.2005

2 Světový kontext globalizace rychlý rozvoj technologií extenzivní výměna informací a znalostí faktory určující přechod na znalostní ekonomiku

3 Evropský kontext Regionální dimenze ekonomického rozvoje - Sdělení komise o regionální dimenzi přijaté 03/10/01 (COM(2001)549) Regiony jako hnací síla znalostní ekonomiky Geografická blízkost – nejsilnější faktor pro intelektuální, komerční a finanční výměnu jako základu pro inovační proces Prostorový základ pro klastry

4 Proč jsou znalosti klíčové? jsou hlavním zdrojem konkurenční výhody většina tradičních zdrojů je obecně dostupná, klesající dopravní náklady dále snižují možnosti konkurovat cenou potřeba inovovat a specializovat se Klíčem k rozvoji a konkurenceschopnosti je schopnost lokálních aktérů proměnit znalosti, dovednosti a talent v trvale udržitelnou a vytvářenou výhodu

5 Co je cílem? Konkurenceschopnost. Konkurenceschopnost firem vs. lokalit (místa) Zpráva Scottish Enterprise z r. 1996 potvrzuje, že ‘Místa skutečně soutěží, aby vytvořila, přilákala a udržela si ekonomické hráče – firmy a jednotlivce – kteří budou tvořit pracovní místa, příležitosti a blahobyt.’

6 STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ TVORBA A REALIZACE REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍ Strategické programy zahraničních regionů: Region Horní Rakousko: Innovative Upper Austria 2010 5 strategických oblastí, € 600 mil. Region North East, Velká Británie: - The Raising of Regional Competitiveness (1996 – 1999) - Regional Image Strategy Edinburgh Region (Scottish Enterprise): A region of excellence for innovative start-ups PAXIS, 6.RP (2003-2005)

7 SPECIALIZACE, INOVACE identifikace silných a potenciálních rozvojových sektorů / klastrů funkční inovační regionální systém Specializace + inovace = KONKURENČNÍ VÝHODA REGIONU

8 METODIKA - etapa 0 ETAPA 0 – Definice - trvání 12 měsíců Vytvoření struktury projektového řízení Výběr národních a mezinárodních expertů Vybudování regionálního konsenzu pro daný projekt Zvyšování povědomí o inovační strategii Definice projektové metodiky Shoda místních aktérů na cílech projektu, na pracovním programu a metodických postupech Vybudování způsobu spolupráce s partnery v regionu Výzkum od stolu k shromáždění základních dat

9 METODIKA – etapa 1 ETAPA 1 – Analýza – trvání 12 měsíců Realizace opatření předpokládaných v Etapě 0 SWOT analýza regionu včetně analýzy sektorů, které představují budoucí ekonomický růst Analýza regionální poptávky – identifikace potřeb firem Analýza regionální nabídky – stávající infrastruktura První závěry k rozvinutí strategického rámce a akčního plánu

10 METODIKA – etapa 2 ETAPA 2 – Strategie a implementace Definice strategie, evaluace, monitoring a implementační mechanismy, pilotní projekty Testování konkrétních akcí v rámci strategie Vytvoření monitorovacího systému k vyhodnocení akcí Vytvoření trans-regionálních struktur, které umožní spolupráci na poli propagace inovací s partnerským/i regionem/y

11 MĚŘENÍ REGIONÁLNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI Jednotná národní metodika DTI,Velká Británie The Business Competitiveness Indicators (BCIs) teritoriální jednotka NUTS balíček ukazatelů se aktualizuje dvakrát ročně

12 Ukazatele konkurenceschopnosti Registrace a odhlašování obchodních společností. Míra přežití registrovaných firem. Hrubá přidaná hodnota a HPD na hlavu v regionu. Zaměstnanost. Průměrné výdělky. Nezaměstnanost. Počet uchazečů. Nedostatečné příjmy – rodiny na podpoře. Kvalifikace/dovednosti.

13 VYHODNOCENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI Výroční zpráva o regionální konkurenceschopnosti Benchmarking s jinými kraji Programy na podporu regionální konkurenceschopnosti

14 Regionální konkurenceschopnost LÁKÁNÍ ZAHRANIČNÍCH INVESTIC Hledisko nových znalostí – zahraniční firmy jako zvyšování znalostí lokální pracovní síly Pro získání pozice regionu světové třídy je třeba vidět 5 výzev: rozvíjet jádrové schopnosti rozvíjet spolupráci mezi podniky rozvíjet pracovní síly rozvíjet civilně-podnikatelské vedení (leadership) lákat přímé investice Vytvořit systém funkčních služeb a marketingu

15 Regionální konkurenceschopnost KLASTRY (i) Tvorba Know-How  Veřejné financování univerzit a výzkumných pracovišť  Vědecké parky  Zakázky pro výzkumné instituce  Dotace / daňové úlevy pro průmyslový výzkum Oživení a podpora VV základny

16 Regionální konkurenceschopnost Klastry (ii) Komercializace vědecké základny Transfer know-how  Organizace pro transfer technologií  Styčná místa  Univerzita/podnik  Zvyšování povědomí a nabídka technologií  Kooperační činnost a iniciativa VV center

17 Regionální konkurenceschopnost Klastry (iii) Zvyšování konkurenceschopnosti regionální ekonomiky Zásobovat MSP inovacemi  Mezifiremní iniciativy v rámci klastrů  Prostředníci mezi firmami a inovacemi (rozhraní)  Technologické audity a poradenství pro MSP  Podpora inovací podle poptávky  Meziregionální benchmarking

18 Závěrečné shrnutí Znalostní ekonomiky, regionální konkurenceschopnosti a inovačního pokroku nedosáhneme bez místní koordinace společného úsilí strategického plánování systematického měření, monitoringu a vyhodnocování

19 Děkuji za pozornost PaedDr. Pavla Břusková zástupkyně GŘ Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Výstavní 8, 702 00 Ostrava Tel: +420 595 693 885, 602 742 672 pbruskova@msunion.cz pbruskova@msunion.cz www.msunion.cz www.dynamicregion.czwww.msunion.czwww.dynamicregion.cz


Stáhnout ppt "Imperativy regionálního rozvoje dneška Pracovní seminář ke grantovému projektu GAČR č. 402/04/0078 „Inovativní koncepty a přístupy v socioekonomickém rozvoji."

Podobné prezentace


Reklamy Google