Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národ, národní identita a národní hrdost v Evropě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národ, národní identita a národní hrdost v Evropě."— Transkript prezentace:

1 Národ, národní identita a národní hrdost v Evropě

2 Analytické metody výzkumu, Národ, národní identita a národní hrdost v Evropě, L.Krestová 2  mezinárodní šetření ISSP 1995 Národní identita  Vlachová a Řeháková se věnovaly 4 prvkům národní identity: 1. Obraz národa 2. Teritoriální identita 3. Národní hrdost 4. Patriotismus a nacionalismus  pro analýzu vybráno 11 zemí: „staří“ členové EU = homogenní Itálie, Německo, Rakousko a nehomogenní Španělsko a Británie, „noví“ členové EU = homogenní ČR, Maďarsko, Polsko a nehomogenní Slovensko a Slovinsko, dále ještě nečlen EU = homogenní Norsko  analýza provedena v SPSS pomocí procedury Proxscal, cílem bylo reprezentovat jednotlivé země bodem ve vícerozměrném prostoru, kde 2 body blízko sebe znamenají podobnost zemí

3 Analytické metody výzkumu, Národ, národní identita a národní hrdost v Evropě, L.Krestová 3 1.Národní identita v kontextu teritoriálních identit  národní identita měřena jako teritoriální identita (vztah k čtvrti, městu, regionu, státu a kontinentu) → dle toho rozlišeni lokalisti, regionalisti, patrioti a Evropané  mezi teritoriálními identitami převažovala identita se státem: nejčastěji ji vyjadřovali Maďaři, Norové, Poláci a Slovinci, nejméně Britové  identita s Evropou je nejvyšší v Maďarsku a na Slovensku, nejnižší v Británii  nejsilnější lokální a regionální identita je ve Španělsku  hypotéza, že národnostní menšiny se vyznačují odlišnou teritoriální identitou než většinové populace nebyla potvrzena,3 ani vyvrácena

4 Analytické metody výzkumu, Národ, národní identita a národní hrdost v Evropě, L.Krestová 4  pro zjištění, jak se jednotlivé teritoriální identity liší, byla použita faktorová analýza  FA vyextrahovala v západním a východním Německu, Maďarsku, Itálii, ČR a Norsku 2 faktory: 1. faktor = čtvrt a město 2. faktor = stát a kontinent → znamená to, že zde proti sobě stojí lokalisté a regionalisté proti patriotům a kosmopolitům  FA vyextrahovala v Británii, Rakousku, Slovensku a Slovinsku1 faktor = v těchto zemích jsou komplementární teritoriální identity  z grafu vzdáleností bylo zjištěno: 1) vztah k Evropě a státu je nejsilnější v Maďarsku, nejslabší v Británii 2) vztah k čtvrti, městu a okresu je silný ve Španělsku, slabý v Norsku 3) ČR je velmi podobná Slovensku = silná národní a evropská identita, střední lokální a regionální identita 4) Británii nejodlišnější, velmi slabá identifikace s Evropou

5 Analytické metody výzkumu, Národ, národní identita a národní hrdost v Evropě, L.Krestová 5 2. Obraz národa: ethnos a demos  analýzou četností zjištěno, že za příslušníka národa je nejčastěji považován ten, kdo respektuje zákony, má občanství dané země, umí jazyk a cítí se příslušníkem  FA vyextrahovala ve východním a západním Německu, Španělsku, Itálii a Británii 1 faktor, v ostatních zemích 2 faktory, přesto je představa národa ve všech zemích složena z prvků definujících kulturní i státní národ  každá země ale přikládá jednotlivým prvkům jinou váhu: 1) obraz polského, italského, maďarského, španělského a rakouského národa tvoří kulturní prvky více než obraz německého či norského národa

6 Analytické metody výzkumu, Národ, národní identita a národní hrdost v Evropě, L.Krestová 6 2) obraz italského, rakouského, britského, německého, španělského, polského národa více utvářejí státoprávní prvky, narozdíl od národa maďarského 3. Národní hrdost  byla měřena v oblasti fungování demokracie, politického vlivu ve světě, ekonomických výsledků, sociálního zabezpečení, úspěchů ve vědě, sportu a umění, historie země a rovnoprávného zacházení se všemi skupinami ve společnosti  analýza procent ukázala, že zdrojem národní hrdosti jsou častěji kulturní výkony než výkony státu  z grafu vzdáleností je patrné, že: 1) ČR a východní Německo jsou více hrdí na fungování demokracie, politický vliv a ekonomické výsledky než ostatní bývalé socialistické země

7 Analytické metody výzkumu, Národ, národní identita a národní hrdost v Evropě, L.Krestová 7 2) západní Německo, Norsko a Rakousko jsou nejvíce hrdí na systém sociálního zabezpečení 3) na ozbrojené síly je nejvíce hrdá Británie, nejméně ČR, východní Německo, Maďarsko a západní Německo 4. Patriotismus a nacionalismus  měřeny pomocí baterie 5 otázek (3 nacionalismu, 2 patriotismus)  z grafu vzdáleností bylo zjištěno: 1) největší nacionalisté jsou Rakušané, Norové a Britové 2) největšími patrioty jsou Maďaři, Poláci a Slováci

8 Analytické metody výzkumu, Národ, národní identita a národní hrdost v Evropě, L.Krestová 8 Závěr  všech 11 zemí se nejvíce identifikuje s národním státem (Maďaři nejsilněji, Britové nejslaběji)  v žádné z analyzovaných zemí nebyl nalezen čistý státní, ani čistý kulturní národ  silnějším zdrojem národní hrdosti jsou úspěchy v oblasti kultury než výkony státu  ČR se mezi ostatními zeměmi jeví jako průměrná, nejvíce se podobá Slovensku


Stáhnout ppt "Národ, národní identita a národní hrdost v Evropě."

Podobné prezentace


Reklamy Google