Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poměr pohlaví (sex ratio) Simona Šafarčíková. POHLAVÍ ŽIVOČICHŮ hermafrodité x gonochoristé řada teorií o vzniku dvou pohlaví (př. obrana proti nakažlivým.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poměr pohlaví (sex ratio) Simona Šafarčíková. POHLAVÍ ŽIVOČICHŮ hermafrodité x gonochoristé řada teorií o vzniku dvou pohlaví (př. obrana proti nakažlivým."— Transkript prezentace:

1 Poměr pohlaví (sex ratio) Simona Šafarčíková

2 POHLAVÍ ŽIVOČICHŮ hermafrodité x gonochoristé řada teorií o vzniku dvou pohlaví (př. obrana proti nakažlivým chorobám – samci nepředávají organely  2 pohlaví jako řešení sporu cytoplazmatických genů při fůzi pohlavních buněk)

3 Určení pohlaví genetické  typ Drosophila (XX, XY) – hmyz, savci, krokodýli, želvy; typ Abraxas (ZW, ZZ) – ptáci, motýli, šupinatí  poměr chromozómů X a sad autozómů (pohlavní index) – typ Drosophila, typ Lymantria, typ Habrobracon  výjimky, př. 3 pohl. chromozomy u ryb čeledi Poeciliidae, lumíků W, X, Y (XY samec; XX, WX, WY; YY letální) podle sexuálních příležitostí, př. korálové ryby, přílipka Crepidula fornicata, mořský červBonellia viridis enviromentální, př. teplota – ryby (gavún Media notata), korýši (hlavně rakovci), plazi (vyjma hadů); velikost hostitele – hlíst podle vůle matky, př. vířníci z ř. Monogonta, vosy, včely  haplodiploidie (z oplozených vajíček samice, z neoplozených samci)

4 Poměr pohlaví primární – daný genetickou determinací sekundární – týká se narozených mláďat, embryonální mortalita, heterogametní pohlaví snáze podléhá nepříznivým vlivům terciární – týká se dospělců, změna vlivem vnějších i vnitřních faktorů (pyskoun modrohlavý)

5 Proč (Kdy) 1 : 1? zajišťuje maximální genotypovou variabilitu potomků „Poměr pohlaví v populaci je rovnovážný tehdy, jestliže celkové náklady na produkci samců se rovnají celkovým nákladům na produkci samic“ (Fischerův princip, 1930)  v nevyvážené populaci budou potomci vzácnějšího pohlaví reprodukčně úspěšnější  poměr pohlaví se srovná  model operuje spíše s poměrem investic k produkci určitého pohlaví než k vlastnímu numerickému poměru pohlaví  nezahrnuje mortalitu jednotlivých pohlaví, monogamii či polygamii atd.

6 Odchylky od poměru 1 : 1 v přírodě docela časté proč rozdílná investice do potomstva??? → adaptivní hypotézy (vychýlený poměr pohlaví potomstva zvyšuje fitness)  výhoda vzácného pohlaví  typ dědičnosti pohlaví  kondice rodičů  vliv faktorů prostředí  vliv interakcí mezi příbuznými

7 Výhoda vzácnějšího pohlaví „Homeostasis hypothesis“ → 66-81 % mladých samců – lovy lvů v Tanzanii → velice rychlé změny - více mužů po válce (vysvětluje se mj. tím, že ženy se v průběhu válek stávají dominantnějšími)

8 Kondice rodičů v závislosti na své vlastní kvalitě (kondice, postavení) rodiče investují více do pohlaví, které z dané situace vytěží nejvíce Trivers-Willard hypotéza: závislost PP na maternální kondici  polygynní druhy – větší variabilita ve fitness synů než dcer (harémy silných samců, spousta dalších samců se do reprodukce vůbec nezapojí)  samice v dobré kondici rodí úspěšné samce, samice ve špatné kondici plodí raději neúspěšné samice (větší šance se rozmnožit než neúspěšní samci)  př. jelenovití – jelenec viržinský starší nebo příliš mladé samice rodí více samic  vačice opossum – odchyt 40 neoplozených samic, 20 z nich přikrmováno, přikrmované samice porodily více samců (poměr 1,4 : 1), totéž u nutrií, křečků „Advantaged daughter“ hypotéza  society založené na samičí dominanci (primáti), dcery dědí společenské postavení matky  vysoce postavené matky rodí dcery, nízce postavené syny, kt. dispergují „Attractiveness“ hypotéza  záleží na atraktivnosti samce když je samec atraktivní → investice do synů  př. zebřička pestrá - přitažlivost určuje barva pruhů na nohou, u samců červené atraktivní x zelené neatraktivní

9 Vliv prostředí teplota →plazi zdroje – při nedostatku samice vychýlí PP k levnějšímu pohlaví, aby si uchovala síly k další reprodukci (zvýšení vlastní reprodukční úspěšnosti) „Cost of reproduction“ hypotéza, př. rypouš sloní: mladé samice (300 – 380 kg) rodí jen dcery, synové >> dcery, pro mladé matky je riskantní vychovávat syny (nepřežila by to matka nebo syn), u samic nad 380 kg závislost mezi hmotností a poměrem pohlaví potomků mizí „Male exploitation“ hypotéza, př. rákosník obecný: samec má 2 samice, ale s hnízděním pomáhá jen jedné, synové jsou náročnější než dcery, u 1. samice (které pomáhá) převažují synové, u 2. samice dcery, fitness synů se u 1. a 2. samice neliší

10 Interakce mezi příbuznými I. Local mate competition  potomci dospívají v izolaci, páří se před odchodem samic (dcer) ze skupiny, bratři si konkurují, neboť samice představují limitní faktor, fitness matky vzrůstá s počtem vyprodukovaných dcer, ale ne s počtem synů  př. Hymenoptera - fíkové vosičky: reprodukce v izolaci (fík), dispergují jen oplozené samice, samci po kopulaci uvnitř plodu hynou, dále u Coleoptera, Thysanoptera, Acarina Local resource competition“  jedno pohlaví filopatrické, druhé disperguje, filopatrické pohlaví soutěží se sourozenci a matkou o zdroje → vyšší produkce dispergujícího pohlaví  př. u většiny primátů (paviáni, vřešťani, makakové) je poměr vychýlen ve prospěch samců, když dochází k vysoké vnitrodruhové kompetici o zdroje a samci mají výraznější tendenci skupinu opouštět x u goril, šimpanzů, chápanů (člověka) exogamie samic  př. u pěvců dispergují samice (více samic) x u vrubozobých samci (více samců)

11 Interakce mezi příbuznými II. Local resource enhancement  opak k teorii local resources competiton  jedno pohlaví je filopatrické, druhé disperguje, filopatrické pohlaví pomáhá rodičům s výchovou dalších potomků → vyšší produkce filopatrického pohlaví  př. pes hyenovitý, strakapoud kokardový – funkci „helprů“ přebírají samci  PP vychýlen v jejich prospěch  př. seychelský rákosník Acrocephalus sechellensis – chudá teritoria (více dispergujících samců, až 87 %) x kvalitní teritoria (více sedentárních samic, až 77 %) Interakce mezi sourozenci  rodiče manipulují pohlaví, aby zabránili fatální kombinaci potomků  př. orel bělohlavý aj. dravci nejprve kladou samičí a pak samčí vejce  samice dravců jsou větší

12 TO – JE – KONEC!


Stáhnout ppt "Poměr pohlaví (sex ratio) Simona Šafarčíková. POHLAVÍ ŽIVOČICHŮ hermafrodité x gonochoristé řada teorií o vzniku dvou pohlaví (př. obrana proti nakažlivým."

Podobné prezentace


Reklamy Google