Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komunikace v náročných situacích: psychopatologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komunikace v náročných situacích: psychopatologie"— Transkript prezentace:

1 Komunikace v náročných situacích: psychopatologie
Psychologie v ošetřovatelství Ošetřovatelství prezenční Lucie Bankovská Motlová

2 Komunikace bez bariér usnadní vztah s pacientem
PAST Poučování Arogance Strašení Tenze OREL Otevřené otázky Reflexe Empatie Laskavost V přednášce o komunikaci jste si všimli, že jsou dvě cesty: můžeme se s pacientem dohadovat, a spadnout do komunikační pasti, nebo můžeme používat otevřené otázky, reflexe, empatický a laskavý přístup. Účelná komunikace může zdravotníkovi zachránit vlastní duševní zdraví…neboť chytat se do komunikačních pastí frustruje, a nevede k výsledku – tedy změně pacientova chování, zatímco komunikace OREL má šanci na úspěch. …a přispěje k psychické pohodě zdravotníka!!! 2 2

3 Speciální komunikační dovednosti
Agresivní pacient Akutně psychotický pacient Agresivní akutně psychotický pacient Dementní pacient Manický pacient Depresivní pacient Suicidální pacient Stuporózní pacient

4 Co vás rozčiluje ve zdravotnictví– jste-li v roli pacienta?

5 Agrese: příčiny Pocit ohrožení a strachu (ze zákroku, ze smrti, z bolesti) Pocit křivdy a nespravedlnosti Zklamané očekávání Dlouhé čekání, opakované zbytečné dotazy Ponížení, zesměšnění Bezmoc Špatná interpretace reality Absence náhledu Psychopatické rysy

6 Agrese: komunikace Komunikujte klidně
Mluvte pomalu, nízko položeným hlasem Vlídně trvejte na svém Při agresivním chování rozhovor neprotahujte Odmítá hospitalizaci: tenze (4,3,8,7) Odmítá hospitalizaci: agrese (6, 5)

7 Verbální konflikt: komunikace OREL
Zachovejte klid! (EXTERNALIZUJTE!!) Dodržujte společenské normy Konstatujte, že je nemocný rozčílen a jak to na nás působí Nehodnoťte, neodsuzujte nemocného

8 Fyzické napadání Prostředí: těžké předměty z dosahu
Dostatečný počet personálu Nebýt s pacientem sám v místnosti Být blíže ke dveřím Mluvit nízko položeným hlasem, pomalu Dodržovat bezpečnou vzdálenost Volat pomoc Nereagovat protiútokem PAST

9 Video: slečna K (nemesis a bomby pod postelí)
Akutní psychóza Video: slečna K (nemesis a bomby pod postelí)

10 Akutně psychotický pacient Komunikaci ovlivňuje
absence náhledu odmítavý postoj k medikaci narušení kognitivních funkcí strukturální porucha řeči a myšlení floridní psychotické příznaky akutní nežádoucí účinky léčby Komunikaci komplikují příznaky, na prvním místě absence náhledu. Jak tedy pacientovi vysvětlit, že j nemocný aže se musí léčit?

11 Akutně psychotický pacient Pravidla komunikace
Správně: 13,9 Špatně: 14,10 Akutně psychotický pacient Pravidla komunikace jak proč Mluvte v krátkých větách Pacienti obtížně udržují pozornost V jedné větě předávejte jen jednu informaci Pacienti mají obtíže se zpracováním více informací najednou Používejte názorné pomůcky (kreslete jim) Pacienti mají poruchy paměti; pomůcky usnadní zapamatování Emočně podporujte, bludy nevyvracejte Pacienti mají obavy, jsou v tenzi Často opakujte Pacienti mají poruchy paměti Komunikac emá svá pravidla: Komunikace, která respektuje deficit ve zpracování informací a problémy v komunikaci má tato pravidla.

12 Agresivní akutně psychotický pacient
Video: Management of acute psychotic patient

13 Delirantní pacient odvykací stav při závislosti na alkoholu
Video: delirium tremens

14 Video: pan B, vyšetřuje Bartoš
Dementní pacient Video: pan B, vyšetřuje Bartoš

15 Dementní pacient Zásady komunikace
Orientační screening: Kolik je vám let? Kdy jste se narodil? Uzavřené otázky Pomocné testy: Test hodin Mini Mental State Examination (MMSE)

16 Dobře přijímán pacienty Je použitelný v primární péči
Test hodin: 2:45 Koreluje s dalšími testy na demenci Dobře přijímán pacienty Je použitelný v primární péči Norma Mírná kognitivní porucha In this test, the patient is asked to draw a clock face depicting a specified time: in this example, 2:45. The drawing is then rated on a scale of 10 to 1, with 10 being an accurate and well-organized depiction and 1 being an incoherent or uninterpretable scribbling. Two studies found clock drawing to be highly correlated with several independent global measures of dementia severity. It is also very well accepted by patients. Although clearly not diagnostic, clock drawing affords a convenient screening tool when sophisticated neuropsychologic testing is not available. It is especially helpful in the primary care setting in identifying patients who may require further cognitive assessment. In assessing the drawings, the clinician should apply the following criteria: Normal: The hands are in the correct position in a score of 10. Mild impairment: Compared with an accurate rendering of a clock showing a time of 2:45, errors are noticeable in the placement of hour and minute hands in a score of 8. Moderate impairment: The clock face is distorted, numbers are out of sequence, missing, or outside of the boundaries of the clock face in a score of 4. Severe impairment: The drawing is only vaguely representative of a clock in a score of 2. Sources Juby A. Correlation between the Folstein Mini-Mental State Examination and three methods of clock drawing scoring. J Geriatr Psychiatry Neurol. 1999;12:87–91. Sunderland T, Hill JL, Mellow AM, et al. Clock drawing in AD: a novel measure of dementia severity. J Am Geriatr Soc. 1989;37:725–729. Střední kognitivní porucha Závažná kognitivní porucha

17

18 Manický pacient Video: Renata

19 Manický pacient: Zásady komunikace
Hovořit klidným, spíše tichým hlasem Nedat se strhnout k diskusi a hádce Jsou-li vulgarismy, požádat pacienta, aby je nepoužíval Pokud pacient nespolupracuje, nepokračovat v rozhovoru za každou cenu

20 Depresivní pacient Video AS

21 Depresivní pacient Zásady komunikace
Komunikovat věcně, povzbudit, nelitovat Nepokoušet se pacienta rozesmát vtipy Zeptat se na spánek a chuť k jídlu Zeptat se na pocity beznaděje Zhodnotit riziko sebevraždy

22 Riziko sebevraždy: Vyšetření suicidálního vývoje
Někteří lidé s podobnými problémy uvažují o tom, že si vezmou život. Napadá Vás to také? Přemýšlíte o tom, že si sám vezmete život? Suicidální myšlenky Suicidální tendence Suicidální úvahy a plán Rozhodnutí Realizace Máte vymyšlený způsob, jak si vzít život?

23 Zhodnocení rizika sebevraždy
S sex: muž A age: >45, <19 D deprese P předchozí pokusy E ethanolu abusus R racinální myšlení nezachovalé (psychóza?) S socialní opora chybí O organizovaný plán vypracovaný N není životní partner S somatická nemoc s bolestí přítomna Za každé ano 1 bod

24 Stuporózní pacient Péče o somatický stav
Riziko dehydratace, dekubitů, embolie


Stáhnout ppt "Komunikace v náročných situacích: psychopatologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google