Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prosperita organizace VEBER, Jaromír a kol. Management – základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 2002. ISBN 80-7261-029-5, VEBER, Jaromír.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prosperita organizace VEBER, Jaromír a kol. Management – základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 2002. ISBN 80-7261-029-5, VEBER, Jaromír."— Transkript prezentace:

1 Prosperita organizace VEBER, Jaromír a kol. Management – základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 2002. ISBN 80-7261-029-5, VEBER, Jaromír a kol. Management – základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 2002. ISBN 80-7261-029-5, s tr. 349 - 379 „Chod a výsledky každé organizace ovlivňuje úroveň jejího managementu.“

2 Obsah přednášky Faktory ovlivňující prosperitu organizace Faktory ovlivňující prosperitu organizace Úloha managementu na cestě k prosperitě Úloha managementu na cestě k prosperitě Stadia na cestě k prosperitě Stadia na cestě k prosperitě Nemoci na cestě k prosperitě Nemoci na cestě k prosperitě Krizový management Krizový management Komplexní hodnocení organizace Komplexní hodnocení organizace

3 Prosperita Situace Situace ve vývoji organizace, která zabezpečuje zdárné, úplné a dlouhodobé plnění její funkce

4 Faktory ovlivňující prosperitu organizace vnitřní faktory vnitřní faktory vnější faktory vnější faktory

5 Vnitřní a vnější faktory prosperity Kultura Struktur a Strategi e Procesy Trh výrobků a služeb Trh kapitálu Trh práce Územní správa Zásahy státu Environmentální požadavky

6 Strategie Určení základního směru Určení základního směru –tržní strategie Kdo jsou naši zákazníci? Kdo jsou naši zákazníci? Jaké výrobky či služby vyžadují? Jaké výrobky či služby vyžadují? –zdrojová strategie Ve kterých zdrojích je naše síla? Ve kterých zdrojích je naše síla? Které zdroje nám chybějí pro další vývoj? Které zdroje nám chybějí pro další vývoj?

7 Struktura Organizační struktura Organizační struktura –musí být co nejjednodušší –musí být adaptabilní, schopna pružně se přizpůsobovat měnícím se podmínkám Zdroje organizace Zdroje organizace –množství zdrojů –kvalita zdrojů –využití zdrojů

8 Kultura Souhrnný obraz chování organizace směrem dovnitř i vně Souhrnný obraz chování organizace směrem dovnitř i vně Projevuje se Projevuje se –v reakcích a postojích pracovníků –ve firemních hodnotách a zásadách Budování firemní kultury trvá několik let Budování firemní kultury trvá několik let

9 Úloha managementu na cestě k prosperitě Top management Top management –strategie Management střední linie Management střední linie –zlepšování Management první linie Management první linie –operativa

10 Strategie Zlep š ov á n í Operativa Strategie Zlep š ov á n í Operativa top- management management první linie management první linie management střední linie management střední linie Úloha managementu na cestě k prosperitě

11 Top management oprostit se od řešení operativních úloh oprostit se od řešení operativních úloh zaměřit se na strategické řízení zaměřit se na strategické řízení pozornost věnovat inovacím pozornost věnovat inovacím

12 Management střední linie Poskytovat a zpracovávat podklady pro vrcholový management Poskytovat a zpracovávat podklady pro vrcholový management Vypracovávat stanoviska Vypracovávat stanoviska Konkretizovat strategické záměry Konkretizovat strategické záměry Připravovat plány, rozpočty Připravovat plány, rozpočty Implementovat zlepšovací aktivity Implementovat zlepšovací aktivity

13 Management první linie motivování lidí motivování lidí koordinace operativních činností koordinace operativních činností řešení vzniklých problémů řešení vzniklých problémů realizace drobných zlepšovacích aktivit realizace drobných zlepšovacích aktivit

14 Stadia na cestě k prosperitě 1. Zaměření na ekonomické aspekty 2. Orientace na zákazníka 3. Orientace na hodnotu

15 Stadia na cestě k prosperitě Ekonomick é aspekty Ekonomick é aspekty - redukce nákladů - růst produktivity hodnota pro zákazníka inovace/zlepšování -C- náklady -Q – kvalita -T - čas krátkodobý růst maximalizace zisku střednědobý růst tržní podíly dlouhodobý růst image Materiálové zdroje Informační zdroje, invence Orientace na zákazníka Orientace na zákazníka Orientace na hodnotu Orientace na hodnotu

16 Zaměření na ekonomické aspekty Krátkodobý růst Krátkodobý růst –hledáme zákazníky Orientace na Orientace na –redukci nákladů –eliminaci pokut, penále, škod, ztrát –zvyšování produktivity Ukazatele Ukazatele –zisk –finanční analýza –analýza bodu zvratu

17 Orientace na zákazníka Střednědobý růst Střednědobý růst –uspokojujeme požadavky zákazníků Orientace na Orientace na –náklady –kvalitu –čas Ukazatele Ukazatele –tržní podíl –struktura zákazníků –spokojenost zákazníků

18 Orientace na hodnotu pro zákazníka Dlouhodobý růst Dlouhodobý růst –hledáme nové výrobky pro stávající zákazníky Orientace na Orientace na –správnou provozní praxi –hledání konkurenční výhody – inovace, které uspokojí nové potřeby zákazníků –soutěž se přesouvá z výroby do oblasti výzkumu a vývoje –integrace, podnikové sítě Ukazatele Ukazatele –podíl ročních příjmů z výrobků ne starších než 3 roky –podíl výdajů na výzkum a vývoj –náklady na zvyšování kvalifikace pracovníků –počet realizovaných zlepšovacích návrhů

19 „Nemoci“ na cestě k prosperitě Právní důvody Právní důvody Ekonomické důvody Ekonomické důvody Technické důvody Technické důvody

20 Technické požadavky Technická omezení produktu 1. Obligatorní technické požadavky 2. Fakultativní technické požadavky 3. Patentově-právní požadavky Technická omezení provozu 1. Věcné požadavky na vybavení a provoz 2. Kvalitativní požadavky na provoz 3. Bezpečnostní požadavky na provoz 4. Environmentální požadavky

21 Technická omezení produktu 1. Obligatorní technické požadavky Zákon č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky Zákon č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky –Obecné bezpečnostní požadavky uvádět na trh pouze bezpečné výrobky uvádět na trh pouze bezpečné výrobky poskytnout uživatelům informace poskytnout uživatelům informace –Stanovené výrobky představují zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu představují zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu nařízení vlády stanovuje technické požadavky na tyto výrobky nařízení vlády stanovuje technické požadavky na tyto výrobky prokazování shody – výrobci, dovozci prokazování shody – výrobci, dovozci kontrolu provádí ČOI – pokuta až 20 mil. Kč kontrolu provádí ČOI – pokuta až 20 mil. Kč Zákon 59/98 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou vadnou výrobku –Poškozený musí prokázat vadu vadu vzniklou škodu vzniklou škodu příčinnou souvislost mezi vadou výrobku a škodou příčinnou souvislost mezi vadou výrobku a škodou –Právo na náhradu škody 10 let ode dne uvedení výrobku na trh

22 Technická omezení produktu 2. Fakultativní technické požadavky Spojeno s existencí technických norem ČSN, EN, ISO Spojeno s existencí technických norem ČSN, EN, ISO Normy Normy –nejsou závazné, ale předpokládá se jejich dodržování –nástroj specifikace kvalitativních požadavků ve smlouvách Zákon zakazuje rozmnožování (kopírování) ČSN – pokuta až 1 mil. Kč Zákon zakazuje rozmnožování (kopírování) ČSN – pokuta až 1 mil. Kč

23 Technická omezení produktu 3. Patentově-právní ochrana Informace na Úřadu průmyslového vlastnictví – www.upv.cz Informace na Úřadu průmyslového vlastnictví – www.upv.czwww.upv.cz –ústřední fond světové patentové literatury –24 mil. dokumentů Zákon 527/1990 Sb. o vynálezech a zlepšovacích návrzích Zákon 527/1990 Sb. o vynálezech a zlepšovacích návrzích –patent na vynález –průmyslový vzor –užitný vzor –ochranná známka –označení původu –zlepšovací návrhy

24 Patent udělení pantu na vynález udělení pantu na vynález výrobky, technologie, léčiva… výrobky, technologie, léčiva… Patentovat nelze – vědecké teorie, počítačové programy, nové odrůdy rostlin a plemena zvířat, způsoby léčení rostlina a zvířat Patentovat nelze – vědecké teorie, počítačové programy, nové odrůdy rostlin a plemena zvířat, způsoby léčení rostlina a zvířat platí 20 let od podání přihlášky platí 20 let od podání přihlášky

25 Průmyslový vzor vnější úprava výrobku vnější úprava výrobku až 20 řešení vnější úpravy výrobku až 20 řešení vnější úpravy výrobku průmyslovým vzorem není technické nebo konstrukční řešení, architektonické řešení stavby… průmyslovým vzorem není technické nebo konstrukční řešení, architektonické řešení stavby… platí 5 let od podání přihlášky, 2x lze termín prodlužovat platí 5 let od podání přihlášky, 2x lze termín prodlužovat

26 Užitný vzor nová, průmyslově využitelná technická řešení nová, průmyslově využitelná technická řešení zápis za 3 – 4 měsíce po podání přihlášky, nižší náklady než patent zápis za 3 – 4 měsíce po podání přihlášky, nižší náklady než patent doba ochrany 4 roky, možnost 2x prodloužit o 3 roky doba ochrany 4 roky, možnost 2x prodloužit o 3 roky

27 Ochranná známka označení slovy, písmeny, číslicemi, kresbou nebo tvarem výrobku určené k rozlišení zboží označení slovy, písmeny, číslicemi, kresbou nebo tvarem výrobku určené k rozlišení zboží přihlášku podává právnická osoba, fyzická osoba, která vykonává povolenou hospodářskou činnost přihlášku podává právnická osoba, fyzická osoba, která vykonává povolenou hospodářskou činnost výlučné právo používat ochrannou známku výlučné právo používat ochrannou známku platnost zápisu je 10 let, možnost neustále obnovovat platnost zápisu je 10 let, možnost neustále obnovovat

28 Označení původu zeměpisný název země, oblasti nebo místa odkud výrobek pochází. zeměpisný název země, oblasti nebo místa odkud výrobek pochází. jakost nebo znaky výrobku jsou dány zeměpisným prostředím jakost nebo znaky výrobku jsou dány zeměpisným prostředím zapsané označení původu nesmí kromě zapsaného uživatele nikdo zneužívat zapsané označení původu nesmí kromě zapsaného uživatele nikdo zneužívat

29 Zlepšovací návrhy technická, výrobní nebo provozní zdokonalení, řešení problémů bezpečnosti, ochrany zdraví, životního prostředí… technická, výrobní nebo provozní zdokonalení, řešení problémů bezpečnosti, ochrany zdraví, životního prostředí… zlepšovatel má povinnost nabídnout ZN svému zaměstnavateli zlepšovatel má povinnost nabídnout ZN svému zaměstnavateli zaměstnavatel musí do dvou měsíců uzavřít smlouvu o přijetí nabídky ZN a odměně za něj zaměstnavatel musí do dvou měsíců uzavřít smlouvu o přijetí nabídky ZN a odměně za něj v opačném případě má zlepšovatel právo se ZN nakládat bez omezení v opačném případě má zlepšovatel právo se ZN nakládat bez omezení

30 Technická omezení provozu Věcné požadavky na provoz organizace Věcné požadavky na provoz organizace –obligatorní požadavky pro povolení provozu - stavby, strojní zařízení, měřidla … Kvalitativní požadavky na provoz Kvalitativní požadavky na provoz –státní orgán nebo odběratel může požadovat certifikát sytému jakosti Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci Environmentální požadavky Environmentální požadavky –voda, ovzduší, odpady, hluk, zápach …

31 Nemoci na cestě k prosperitě Přírodní katastrofy, průmyslové nehody, havárie, teroristické akce absence krizového managementu Chronické nemociRychlá smrt Ekonomika Kvalita Ekologie Sociální aspekty - zápas o přežití - restrukturalizace - revitalizace Kvalita Ekologie Sociální aspekty Ekonomika

32 Krizový management Krize Krize –mimořádná událost, která může ohrozit existenci organizace Skupiny krizí Skupiny krizí –technické problémy, závažné havárie –ekonomické problémy

33 Společné rysy krizových situací Obtížná předvídatelnost Obtížná předvídatelnost Rychlý průběh Rychlý průběh Neopakovatelnost Neopakovatelnost Týkají se všech pracovníků organizace Týkají se všech pracovníků organizace Mohou vést ke zneužití situace konkurencí, obchodními partnery Mohou vést ke zneužití situace konkurencí, obchodními partnery

34 Kroky krizového řízení u technických problémů 1.monitorování rizikových situací 2.tvorba krizových (havarijních) plánů 3.informování o bezpečnostních opatřeních 4.simulační tréninky krizových situací

35 Kroky krizového řízení u ekonomických problémů 1. nalézt shodu mezi vlastníky, managementem, věřiteli 2. analyzovat vzniklou situaci a určit příčiny krize 3. připravit krizový scénář a ozdravný program 4. připravit komunikační kampaň 5. rychle realizovat ozdravný program

36 Krizový manažer kdo vyvede firmu z krize? kdo vyvede firmu z krize? silná osobnost silná osobnost rozhoduje rychle na základě neúplných podkladů umí analyzovat krizové problémy a určit priority ozdravného programu rozhoduje rychle na základě neúplných podkladů umí analyzovat krizové problémy a určit priority ozdravného programu nepodléhá lokálním tlakům nepodléhá lokálním tlakům odolnost vůči stresu a sociálnímu napětí odolnost vůči stresu a sociálnímu napětí nese odpovědnost za autoritativní rozhodnutí nese odpovědnost za autoritativní rozhodnutí umí najít klíčové spolupracovníky umí najít klíčové spolupracovníky je vystaven stresu a konfliktním situacím je vystaven stresu a konfliktním situacím musí přijímat nepopulární opatření musí přijímat nepopulární opatření

37 Komplexní hodnocení organizace Ekonomické ukazatele Ekonomické ukazatele –Finanční analýza Mimoekonomické ukazatele Mimoekonomické ukazatele –Peters a Waterman –K. H. Chung –časopis Fortune –USA Národní cena Malcolma Baldrige (MBA) –Evropská cena za kvalitu (European Quality Award – EQA)

38 Ekonomické hodnocení organizace Finanční analýza Ukazatele rentability Ukazatele rentability Ukazatele likvidity Ukazatele likvidity Ukazatele zadluženosti Ukazatele zadluženosti Ukazatele aktivity Ukazatele aktivity Souhrnné ukazatele - indexy Altmanův index Altmanův index Index IN Index IN

39 Ekonomické hodnocení organizace Ekonomická kritéria nezjišťují Postavení organizace na trhu Postavení organizace na trhu Produkce nových, atraktivních/standardních, zastaralých výrobků Produkce nových, atraktivních/standardních, zastaralých výrobků Potenciál pro zabezpečení inovací Potenciál pro zabezpečení inovací Image výrobku Image výrobku Využití disponibilních zdrojů Využití disponibilních zdrojů Plnění poslání organizace ve vztahu ke společnosti Plnění poslání organizace ve vztahu ke společnosti

40 Peters a Waterman 8 faktorů dokonalosti jednat aktivně jednat aktivně být blízko zákazníkovi být blízko zákazníkovi autonomnost a podnikavost autonomnost a podnikavost zvyšování produktivity prostřednictvím lidí zvyšování produktivity prostřednictvím lidí držet se činností, kde vznikají hodnoty držet se činností, kde vznikají hodnoty držet se toho, co firma umí a zná držet se toho, co firma umí a zná jednoduché organizační formy jednoduché organizační formy umět spojovat řízení s pevnou a volnou uzdou umět spojovat řízení s pevnou a volnou uzdou

41 K. H. Chung Koncepce kritických faktorů úspěchu (Critical Success Factors – CSF) strategie strategie lidské zdroje lidské zdroje operační systém operační systém –slouží k přeměně zdrojů na výsledky podnikání

42 časopis Fortune Kritéria pro určování nejlepších podniků kvalita managementu kvalita managementu kvalita produktu nebo služeb kvalita produktu nebo služeb schopnost inovovat schopnost inovovat zhodnocení dlouhodobých investic zhodnocení dlouhodobých investic finanční zdatnost finanční zdatnost umění využít schopností lidí umění využít schopností lidí odpovědnost vůči komunitě a životnímu prostředí odpovědnost vůči komunitě a životnímu prostředí využití podnikových aktiv využití podnikových aktiv

43 MBA - Národní cena Malcolma Baldrige (Malcolm Baldrige National Quality Award) leadership leadership strategické plánování strategické plánování soustředění na zákazníka a trh soustředění na zákazníka a trh informace a analýza informace a analýza rozvoj a management lidských zdrojů rozvoj a management lidských zdrojů management procesů management procesů podnikatelské výsledky podnikatelské výsledky

44 Inovace a proces učen í Předpoklady Výsledky Leadership Procesy Výkonnost organizace Výkonnost organizace Výsledky u zákazníků Výsledky u pracovníků Výsledky ve společnosti Partnerstv í a zdroje Partnerstv í a zdroje Pracovn í ci Politika a strategie Model EQA The European Quality Award

45 Shrnutí přednášky Faktory ovlivňující prosperitu organizace Faktory ovlivňující prosperitu organizace Úloha managementu na cestě k prosperitě Úloha managementu na cestě k prosperitě Stadia na cestě k prosperitě Stadia na cestě k prosperitě Nemoci na cestě k prosperitě Nemoci na cestě k prosperitě Krizový management Krizový management Komplexní hodnocení organizace Komplexní hodnocení organizace


Stáhnout ppt "Prosperita organizace VEBER, Jaromír a kol. Management – základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 2002. ISBN 80-7261-029-5, VEBER, Jaromír."

Podobné prezentace


Reklamy Google