Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CZ.04.3.07/4.2.01.1/0005 Inovace metod hodnocení existujících stavebních konstrukcí ČVUT v Praze, Kloknerův ústav Satra, Diagnostika staveb koordinátor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CZ.04.3.07/4.2.01.1/0005 Inovace metod hodnocení existujících stavebních konstrukcí ČVUT v Praze, Kloknerův ústav Satra, Diagnostika staveb koordinátor."— Transkript prezentace:

1 CZ.04.3.07/4.2.01.1/0005 Inovace metod hodnocení existujících stavebních konstrukcí ČVUT v Praze, Kloknerův ústav Satra, Diagnostika staveb koordinátor Ing. M. Sýkora, tel.: 224 353 850, sykora@klok.cvut.cz www.konstrukce.cvut.cz ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací

2 2 1 Zdůvodnění projektu Praha - historické stavby, panelová a starší bytová zástavba, administrativní budovy → ověřování spolehlivosti v souladu se zaváděnými normami ISO (obecné zásady) metodika, která poskytne projektantům, ale i studentům praktické návody založené na ISO a částečně bude navazovat i na dosud používané ČSN 4x semináře pro odbornou veřejnost + sborníky, 2x přednášky pro širokou veřejnost (ražba tunelů), příručka pro hodnocení existujících konstrukcí (publikace ČKAIT), výuka + exkurze, www stránky, softwarové pomůcky, stáže veřejné prostředky: vývoj metodiky ve spolupráci s partnery s praxe → důraz na praktickou použitelnost, zvyšování vzdělanosti → konkurenceschopnost

3 3 2 Cílové skupiny zaměstnanci MSP, studenti + doktorandi → praktické podklady a operativní návody, teorie obyvatelé hl.m. Prahy → informovanost motivace: zaměstnanci – akreditace seminářů v rámci celoživotního vzdělávání ČKAIT + zahraniční odborníci, studenti – exkurze, obyvatelé – atraktivní témata semináře: stravovaní, babysiting

4 4 3 Typy činností klíčové aktivity dále snaha o zpětnou vazbu (dotazník), fórum na webových stránkách partneři: odborná činnost, přednášky, vnitřní kontrola

5 5 4 Vnitřní postupy řízení KÚ (vedoucí, koordinátor, 5 odborných pracovníků a 1 pracovní úvazek - administrativa), Satra (4) a Diagnostika staveb (2) komunikace: schůzky týmu ~ 2 měsíce + telefon + email problémy: administrativa... zkušenosti: dostatečná časová rezerva – počítat s neočekávaným (monitorovací zprávy) příprava projektu: rozdělení jednotlivých rolí (viz schéma)

6 6 ŘÍZENÍ PROJEKTU KÚ ČVUT (Holický) KOORDINACE KÚ ČVUT (Sýkora) WWW STRÁNKY partneři, dodavatel EDIČNÍ SKUPINA KÚ ČVUT (Novotný, Jung) PRŮZKUM A ZKOUŠENÍ KÚ ČVUT (Marková) SATRA (Tětek, Kumšta), DIS MODELY KONSTRUKCÍ (matematická statistika) KÚ ČVUT (Holický, Marková) ROZBOR NÁRODNÍCH, EVROPSKÝCH A MEZINÁRODNÍCH PLATNÝCH PŘEDPISŮ KÚ ČVUT (Holický, Marková) HODNOCENÍ KONSTRUKCÍ SATRA (Tětek, Kumšta), KÚ ČVUT (Holický) METODIKA HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ (teorie spolehlivosti) KÚ ČVUT (Holický, Marková, Sýkora) NÁVRH OPATŘENÍ SATRA (Tětek, Kumšta), KÚ ČVUT (Novotný), DIS HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH RIZIK KÚ ČVUT (Jung, Holický) SEMINÁŘE, SBORNÍKY partneři, ČKAIT VÝUKA, PRAXE partneři PŘÍRUČKA partneři VNITŘNÍ KONTROLA SATRA, DIS VNĚJŠÍ KONTROLA ČKAIT ANALÝZA KONSTRUKCÍ KÚ ČVUT (Kovařík, Šlapák) PRAKTICKÉ APLIKACE SATRA, DIS SOFTWARE KÚ ČVUT EKONOMICKÉ HODNOCENÍ ZAJIŠTĚNÍ STAVEB SATRA (Petržílka) STUDENTIZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ, VEŘEJNOST ODBORNÁ VEŘEJNOST ZAMĚSTNANCI, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI STÁŽE PŘEDNÁŠKY PRO VEŘEJNOST partneři Řešení projektu Výstupy Uživatelé

7 7 5 Zajištění publicity běžná pošta: autorizovaní inženýři z Prahy (spolupráce s ČKAIT) – leták, pozvánka na seminář e-mail: registrovaní v databázi na webových stránkách, vybrané podniky www stránky: stránky projektu, KÚ, ČVUT, Satra, ČKAIT, ČSSI, seznam, atlas, centrum... tisk: Stavební listy, Fórum architektury, věstník Klubu Za starou Prahu, bulletin ČKAIT,...

8 8

9 9

10 10 6 Přidaná hodnota Inovativnost, Multiplikace přidaná hodnota: nové partnerství, urychlení zavedení teorie do praxe pomocí seminářů (zahraniční odborníci), vydání příručky (zveřejnění na internetu), studenti: exkurze, nové/inovované kurzy inovativní postupy hodnocení spolehlivosti existujících konstrukcí - zavádění zásad mezinárodních norem a teoretických poznatků multiplikační efekty: metodika využitelná i mimo pražský region, tvorba norem, výuka (zájem např. VŠB-TU Ostrava), www stránky, informovanost i netechnické veřejnosti – včasná identifikace poruch staveb

11 11 7 Udržitelnost činností Synergie a návaznost projektů výsledky - dlouhodobé využití (min. 10 let do revize zaváděných norem) partnerství - spolupráce na praktických aplikacích vypracované metodiky výuka semináře – komerční (nízké náklady, „tradice“) další projekty: celoživotní vzdělávání (administrativa - partneři?)

12 12 8 Výstupy a Výsledky produkty: sborníky, softwarové pomůcky, www stránky – plně dostupné MZ 02/2006Výchozí hodnota Plánovaná hodnota Současný stav PODPOŘENÉ OSOBY 080551226 ORGANIZACE050117 PRODUKTY0117

13 13 9 Další výstupy/výsledky Horizontální témata, Partnerství tvorba norem, publikační činnost ve vědeckých časopisech rovné příležitosti: výběr cílových skupin bez upřednostňování žen či mužů, výuka FA - studentky (60 %), webové stránky – domácí samovzdělávání informační společnost: www stránky, softwarové pomůcky podpora místních iniciativ: příprava projektu – konzultace na Magistrátu hl.m. Prahy, Odboru stavebního řádu MMR a Odboru stavebnictví a investičního rozvoje MPO – zájem, rozvoj ČVUT (nové/inovované kurzy), NNO - „Klub Za starou Prahu“ a „Společnost pro technologie ochrany památek“ udržitelný rozvoj: rekonstrukce staveb (ekologicky šetrné postupy - menší dopad na životní prostředí v porovnání s demolicí a výstavbou nového objektu, omezení a snížení spotřeby energeticky náročných stavebních materiálů), celoživotní vzdělávání cílových skupin

14 14 10 Doporučení pro další programovací období 2007-2013 zlepšení monitoringu: snížit počet monitorovacích indikátorů koordinace v současnosti běžících projektů: informace o „častých“ chybách (např. MZ – email) nejzajímavějších činnosti RLZ v budoucím období: celoživotní vzdělávání náměty na zjednodušení a zlepšení budoucích procesů: horizontální témata (vybrat např. hlavní – více bodované, další méně bodované), snížit administrativu zvláště pro partnery (výkazy práce?), větší důvěra v řešitele (doložit pouze účetní sestavy ~ projekty GAČR)

15 CZ.04.3.07/4.2.01.1/0005 Inovace metod hodnocení existujících stavebních konstrukcí Miroslav Sýkora DĚKUJI ZA POZORNOST. ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací ←... jde to, ale dře to... →


Stáhnout ppt "CZ.04.3.07/4.2.01.1/0005 Inovace metod hodnocení existujících stavebních konstrukcí ČVUT v Praze, Kloknerův ústav Satra, Diagnostika staveb koordinátor."

Podobné prezentace


Reklamy Google