Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Databáze institucí EU Robert Zbíral 4. října 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Databáze institucí EU Robert Zbíral 4. října 2010."— Transkript prezentace:

1 Databáze institucí EU Robert Zbíral 4. října 2010

2 Důležitost primárních dat pro výzkum i praxi nepostradatelné –nezkreslené –nejvíce informací –můžete s nimi volně pracovat, originalita založeny na činnosti institucí –konečná legislativa všeho druhu –judikáty Soudního dvora –legislativní proces před schválením aktů –různé navazující dokumenty (bílé knihy, pracovní texty Komise atd.)

3 Prostředí unijních institucí často pokládané za netransparentní –přitom množství dostupných informací jinde nevídané –pokryty všechny fáze činnosti –často velmi sofistikované nástroje i kategorizace specifičnost EU –množství jazykových verzí role úředních a jednacích jazyků –vzájemná neprovázanost některých databází –otázka zveřejňování dokumentů omezenost v přípravném procesu nařízení 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise

4 Praktická zkouška č. 1 najděte text následujícího rozsudku Soudního dvora –C-204/06 Komise v Česká republika anglickou i českou verzi

5 Judikatura Soudního dvora adresa Soudu http://curia.eu/http://curia.eu/ položka judikatura –vyhledávací formulář (pouze od roku 1997) –numerický přístup k případům (i na starší) rozsudky historické judikatury další služby (většina jen ve FR) –komentáře nauky k případům –roztřídění rozsudků dle témat navazuje přehled judikatury Společenství –aktuální bibliografie –databáze rozhodnutí národních soudů

6 Praktická zkouška č. 2 najděte text následujícího legislativního aktu –Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5. 2001, s. 43-48).

7 Databáze Eurlex adresa http://eur-lex.europa.eu/http://eur-lex.europa.eu/ nejrozsáhlejší databáze vůbec –obsahuje téměř vše (kromě vnitřních rejstříků) Úřední věstník (http://eur- lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=cs)http://eur- lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=cs –všechny řady, můžeme si procházet vyhledávání aktů –základní bohatě stačí –téměř podle všeho, co se nám zamane –konkrétní akt: číslo dokumentu –obecně podle obsahu (oblasti úpravy) rejstřík a Eurovoc –možnost zpřesňování dotazu (autor, čas, druh aktu)

8 Databáze Eurlex- příklad najděte všechny rozhodnutí Rady vydané od roku 2004 týkající se policejní spolupráce výsledek (můj): 43 aktů

9 Databáze Eurlex informace o jednotlivých aktech (bibliografický soupis) –platnost aktu –možnosti třídění –přijímací procedura (včetně interinstitucionálního čísla) –navázání na další právní akty –otázka právního základu

10 Další služby k legislativě SCADPlus- shrnutí legislativy –http://europa.eu/legislation_summaries/index_en.htmhttp://europa.eu/legislation_summaries/index_en.htm –shrnuje nejdůležitější legislativní akty podle oblastí tématický rejstřík –http://eur-lex.europa.eu/cs/dossier/index.htmhttp://eur-lex.europa.eu/cs/dossier/index.htm –která legislativa k určité konkrétní problematice –rozděleno i podle druhu aktů stručné informace o legislativním procesu, jeho aktérech a výsledných aktech –http://eur- lex.europa.eu/cs/droit_communautaire/droit_communautai re.htmhttp://eur- lex.europa.eu/cs/droit_communautaire/droit_communautai re.htm příručka pro legislativce –http://eur-lex.europa.eu/cs/techleg/index.htmhttp://eur-lex.europa.eu/cs/techleg/index.htm

11 Praktická zkouška č. 3 najděte u: –Nařízení EP a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu (Úř. věst. L 399, 30.12.2006, s. 1-32) –jak dlouho trvalo schvalování aktu –kolikrát byl návrh projednáván Radou –v jaké fázi spolurozhodování bylo přijato

12 Databáze Prelex adresa: http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=c s http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=c s komplexně zachycuje fázi přijímání legislativy (legislativní proces) pro vyhledávání nutné znát: –číslo návrhu Komise (COM rok/číslo) –interinstitucionální číslo návrhu (rok/číslo/COD, rok/číslo/CNS) můžeme vyhledat v databázi Eurlex, případně víme odněkud jinud (tisk média), vyhledání podle názvu atd. přesně identifikuje návrh i v jiných databázích

13 Databáze Prelex analýza výsledků vše přehledně zobrazeno –časové hledisko –zapojení příslušných institucí pokud vícekrát tak zobrazeno ale pouze hlavní úrovně –většina prvků na stránce aktivní (možnost získání dalších informací)

14 OEIL: Legislativní pozorovatelna EP adresa: http://www.europarl.europa.eu/oeil/ http://www.europarl.europa.eu/oeil/ zaměřeno hlavně na činnost v rámci EP poněkud odlišný postup vyhledávání –podle procedury –podle obsahu aktu –podle aktivity institucí například pro nařízení 1896/2006 –http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=24 2002http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=24 2002

15 Rejstříky dokumentů institucí Komise –http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/registre. cfm?CL=cshttp://ec.europa.eu/transparency/regdoc/registre. cfm?CL=cs –moc zvláštních dokumentů nemá –zápisy z jednání atd.- nově již přístupné; příklad: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/100 61/2010/EN/10061-2010-1929-EN-F-0.Pdf http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/100 61/2010/EN/10061-2010-1929-EN-F-0.Pdf Parlament –http://www.europarl.europa.eu/RegWeb/applicati on/registre/simpleSearch.faceshttp://www.europarl.europa.eu/RegWeb/applicati on/registre/simpleSearch.faces –téměř vše, co se kdy v Parlamentu vytvořilo –ohromné množství dat

16 Rejstřík dokumentů Rady adresa: http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPag e.asp?id=549&lang=CS&mode=g http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPag e.asp?id=549&lang=CS&mode=g obsahuje dokumenty ze všech stupňů zasedání Rady –postoje delegací, pozměňovací návrhy, shrnutí postupu při schvalování, zápisy z Coreperu či Rady atd. vyhledávání dokumentů –známe přesné číslo dokumentu –hledáme na základě určitého obsahové spojení podle oblasti (viz seznam zkratek) interinstitucionální číslo (legislativní proces)

17 Rejstřík dokumentů Rady příklady: –2004/0055/COD –v češtině 69 dokumentů –v angličtině 185 dokumentů –co všechno seznam obsahuje shrnutí diskuzí v PS, Coreperu, Radě (http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st14/st1472 4.en06.pdf)http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st14/st1472 4.en06.pdf postoje delegací a pozměňovací návrhy (http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st09/st0924 7-ad01.en06.pdf)http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st09/st0924 7-ad01.en06.pdf tzv. bible návrhu (http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st07/st0712 0.en06.pdf)http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st07/st0712 0.en06.pdf jednotlivé verze návrhu (jak se vyvíjí) –jak je to s dostupností PDF, P/A, N/A (pak žádost prostřednictvím http://register.consilium.europa.eu/servlet/jsp/MailAccess Privacy.jsp?&lang=EN&cmsid=928) http://register.consilium.europa.eu/servlet/jsp/MailAccess Privacy.jsp?&lang=EN&cmsid=928

18 Informace z Rady kolonka „Transparentnost legislativního procesu“ –pořad jednání hlavních orgánů –měsíční soupis aktů –zápisy z jednání (legislativní i nelegislativní) –výsledky hlasování neoficiální forma: tiskové zprávy (včetně účasti)

19 Informace z parlamentů členských států databáze IPEX –http://www.ipex.eu/ipex/cms/homehttp://www.ipex.eu/ipex/cms/home –kontrola návrhů Komise –vyjádření parlamentů k návrhům, odkazy na příslušné stránky


Stáhnout ppt "Databáze institucí EU Robert Zbíral 4. října 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google