Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÝ PERIODICKÝ TISK A LEGISLATIVA PO ROCE 1945

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÝ PERIODICKÝ TISK A LEGISLATIVA PO ROCE 1945"— Transkript prezentace:

1 ČESKÝ PERIODICKÝ TISK A LEGISLATIVA PO ROCE 1945
doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

2 Duben 1945 – rozhlas jako nástroj budovatelské politiky nové vlády
ČESKÝ PERIODICKÝ TISK A LEGISLATIVA PO ROCE 1945 VÝCHODISKA NOVÝCH POMĚRŮ PO ROCE 1945 Úvahy exilových reprezentací o nových poměrech po osvobození KOŠICKÝ VLÁDNÍ PROGRAM – duben 1945 – „důkladná očista v oblasti žurnalistiky, rozhlasu a filmu“ Duben 1945 – rozhlas jako nástroj budovatelské politiky nové vlády Květen – Národní správa tiskáren zrádců a kolaborantů Tiskový odbor Ministerstva informací nakládá s papírem – nedostatek, úprava a povolování rozsahu, periodicity, formátu – Min.infor. Novinářství se studuje na Vysoké škole politických nauk – ona podává návrhy na udělování ceny K.H.Borovského leden 1947 – Zákon o povinných výtiscích periodických tiskovin – knih, časopisů, novin – Nár. a Univ. knihovny Praha, Bratislava, Min.in., Knihovna Národního shromáždění. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

3 Z více než 100 krajských týdeníků zůstalo necelých 20
ČESKÝ PERIODICKÝ TISK A LEGISLATIVA PO ROCE 1945 VÝCHODISKA NOVÝCH POMĚRŮ PO ÚNORU 1948 BŘEZEN 1948 – REVIZE POVOLENÍ K VYDÁVÁNÍ Zastaveno vydávání 350 časopisů, povoleno 89 nových, zastaveny listy „reakčních stran“ po sloučení ČSSD s KSČ vycházely jen krajské deníky nebo týdeníky vydávané KSČ – Deníky z 30 na 14, na Slovensku ze 14 na 8 Z více než 100 krajských týdeníků zůstalo necelých 20 Inzerce snížena na nejnižší možnou míru – zákon o postátnění Čs. rozhlasu – gesce ministra informací – zákon o znárodnění polygrafických podniků – Ústava 9. května – Svoboda tisku se zaručuje, není dovoleno porobovat tisk předběžné cenzuře doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

4 18.9.1948 – Usnesení ÚRO o podnikovém a závodním tisku
ČESKÝ PERIODICKÝ TISK A LEGISLATIVA PO ROCE 1945 VÝCHODISKA NOVÝCH POMĚRŮ PO ÚNORU 1948 – Vyhláška o inzerci – rozsah, zařazení, obsah, způsob získávání, povolené rozměry – Usnesení ÚRO o podnikovém a závodním tisku prosinec 1949 – Zákon o řízení výroby a distribuce v oboru působnosti min.informací a osvěty - polygrafie, vydávání knih, gramofonové závody, filmová výroba prosinec 1950 – zákon o vydávání časopisů a Svazu československých novinářů – kdo povoluje a vydání per. tisk - -pol. strany NF, státní orgány, ROH, vrcholné organizace kulturní, hospodářské, zájmové, sociální a tělovýchovné, dále pak národní a komunál.podniky, PZO, družstva, právnické osoby, - min.infor a osv. Definice Svazu čs.novinářů - povinné členství novinářů z povolání v roce 1951 – novinář – jednoroční čekatelství, zkouška kvalifikační doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

5 ČESKÝ PERIODICKÝ TISK A LEGISLATIVA PO ROCE 1945
VÝCHODISKA NOVÝCH POMĚRŮ PO ÚNORU 1948 – nepublikované, tajné usnesení o zřízení HSTD – Hlavní správy tiskového dohledu – pro deníky, krajské tiskoviny, filmové noviny a rozhlas a ČTK – celkem 141 zaměstnanců, k ostatním tiskovinám 270 pracovníků.Podřízena vládě, od října 1953 MV usnesení Předsednictva vlády ČR – zahájení výstavby systému rušiček zahr. vysílání – ukončení rušení Červenec 1957 – založení PNS – 4 zásady – prvořadý úkol PNS:1. rozšiřování stranického tisku, 2. odborný tisk především na předplatné, 3. tisk za čtenářem – zřizování předplatitelských center, 4. jednotný úkol – provozní, přepravní, ekonomické otázky rozšiřování tisku usnesení vlády ČR – od vysílání ČT je pravidelné, poplatek 15 Kč měsíčně 1957 – ustavení Československého výboru pro rozhlas a televizi - hlavní poslání – kontrola aspektů ideově – politických, uměleckých, kulturních, hospodářských a technických doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

6 Nár.shrom – 31.1. Zákon o Čs. rozhlase, Zákon o Čs. televizi.
ČESKÝ PERIODICKÝ TISK A LEGISLATIVA PO ROCE 1945 VÝCHODISKA NOVÝCH POMĚRŮ PO ÚNORU 1948 květen 1960 – ÚV KSČ – O stavu a úkolech Čs. televize – jeden z nejdůležitějších nástrojů výchovy lidu v komunistickém duchu, - jednotný ideově tematický plán, zavedení dopoledního vysílání pro odpolední směny, příprava II. Programu – nová Ústava Československé socialistické republiky – rozhlas, televize a film jsou státním majetkem – vyhláška o inzerci – inzerce jakékoliv placené oznámení v tisku, inzerce mohla v denním ústředním, krajském a okresním periodickém tisku dosáhnout 1/6 celkového týdenního rozsahu, v jednotlivém čísle nesmí přesáhnout ¼ rozsahu čísla. V ostatním period.tisku pak max. 1/5 rozsahu. Nár.shrom – Zákon o Čs. rozhlase, Zákon o Čs. televizi. – Zákon o ČTK – zpravodajský orgán čs. státu doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

7 4.3.1968 – zrušena cenzura – zrušena ÚPS
ČESKÝ PERIODICKÝ TISK A LEGISLATIVA PO ROCE 1945 VÝCHODISKA NOVÝCH POMĚRŮ PO ÚNORU 1948 – Zákon o periodickém tisku – nástroj politiky KSČ, zrušena HSTD, zřízena Ústřední publikační správa ÚPS - orgán státní moci, dohled nad publikací státních tajemství, informace v rozporu se zájmy státu, informace v rozporu s politickou a ideovou linií státu – zrušena cenzura – zrušena ÚPS – zákon o per.tisku a ostatních HSP – cenzura je nepřípustná. – Moskevský protokol – Zavazuje vedení KSČ ovládnout HSP, pomocí nových zákonů a opatření – Vláda ČSSR – usnesení o mimořádných opatřeních v HSP – Zákon o některých přechodných opatřeních – cenzura zavedena, , ÚTI, ČÚTI a SÚTI – vydávání závazných pokynů doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

8 27.10.1968 – Zákon o československé federaci
ČESKÝ PERIODICKÝ TISK A LEGISLATIVA PO ROCE 1945 VÝCHODISKA NOVÝCH POMĚRŮ PO ÚNORU 1948 – Zákon o československé federaci průběžně zákony, vyhlášky a nařízení o spojích, tiskárnách a rozmnožovacích strojích, založení FÚTI, Řády o provozu jednotlivých médií – novela zákona o periodickém tisku a ostatních HSP – nepřípustnost cenzury, zavedení registrace titulů, – zrušen FÚTI doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::


Stáhnout ppt "ČESKÝ PERIODICKÝ TISK A LEGISLATIVA PO ROCE 1945"

Podobné prezentace


Reklamy Google