Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.1. ČESKÝ PERIODICKÝ TISK A LEGISLATIVA PO ROCE 1945 doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.1. ČESKÝ PERIODICKÝ TISK A LEGISLATIVA PO ROCE 1945 doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc."— Transkript prezentace:

1 1.1. ČESKÝ PERIODICKÝ TISK A LEGISLATIVA PO ROCE 1945 doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

2 2.2. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: ČESKÝ PERIODICKÝ TISK A LEGISLATIVA PO ROCE 1945 Úvahy exilových reprezentací o nových poměrech po osvobození KOŠICKÝ VLÁDNÍ PROGRAM – duben 1945 – „důkladná očista v oblasti žurnalistiky, rozhlasu a filmu“ Duben 1945 – rozhlas jako nástroj budovatelské politiky nové vlády Květen – Národní správa tiskáren zrádců a kolaborantů Tiskový odbor Ministerstva informací nakládá s papírem – nedostatek, úprava a povolování rozsahu, periodicity, formátu – Min.infor. Novinářství se studuje na Vysoké škole politických nauk – ona podává návrhy na udělování ceny K.H.Borovského leden 1947 – Zákon o povinných výtiscích periodických tiskovin – knih, časopisů, novin – Nár. a Univ. knihovny Praha, Bratislava, Min.in., Knihovna Národního shromáždění. VÝCHODISKA NOVÝCH POMĚRŮ PO ROCE 1945

3 3.3. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: ČESKÝ PERIODICKÝ TISK A LEGISLATIVA PO ROCE 1945 BŘEZEN 1948 – REVIZE POVOLENÍ K VYDÁVÁNÍ Zastaveno vydávání 350 časopisů, povoleno 89 nových, zastaveny listy „reakčních stran“ po sloučení ČSSD s KSČ vycházely jen krajské deníky nebo týdeníky vydávané KSČ – Deníky z 30 na 14, na Slovensku ze 14 na 8 Z více než 100 krajských týdeníků zůstalo necelých 20 Inzerce snížena na nejnižší možnou míru 28.4. 1948 – zákon o postátnění Čs. rozhlasu – gesce ministra informací 5.5. 1948 – zákon o znárodnění polygrafických podniků 9.5.1948 – Ústava 9. května – Svoboda tisku se zaručuje, není dovoleno porobovat tisk předběžné cenzuře VÝCHODISKA NOVÝCH POMĚRŮ PO ÚNORU 1948

4 4.4. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: ČESKÝ PERIODICKÝ TISK A LEGISLATIVA PO ROCE 1945 10.6.1948 – Vyhláška o inzerci – rozsah, zařazení, obsah, způsob získávání, povolené rozměry 18.9.1948 – Usnesení ÚRO o podnikovém a závodním tisku prosinec 1949 – Zákon o řízení výroby a distribuce v oboru působnosti min.informací a osvěty - polygrafie, vydávání knih, gramofonové závody, filmová výroba prosinec 1950 – zákon o vydávání časopisů a Svazu československých novinářů – kdo povoluje a vydání per. tisk - -pol. strany NF, státní orgány, ROH, vrcholné organizace kulturní, hospodářské, zájmové, sociální a tělovýchovné, dále pak národní a komunál.podniky, PZO, družstva, právnické osoby, - min.infor a osv. Definice Svazu čs.novinářů - povinné členství novinářů z povolání v roce 1951 – novinář – jednoroční čekatelství, zkouška kvalifikační VÝCHODISKA NOVÝCH POMĚRŮ PO ÚNORU 1948

5 5.5. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: ČESKÝ PERIODICKÝ TISK A LEGISLATIVA PO ROCE 1945 22.4. 1953 – nepublikované, tajné usnesení o zřízení HSTD – Hlavní správy tiskového dohledu – pro deníky, krajské tiskoviny, filmové noviny a rozhlas a ČTK – celkem 141 zaměstnanců, k ostatním tiskovinám 270 pracovníků.Podřízena vládě, od října 1953 MV 3.6. 1953- usnesení Předsednictva vlády ČR – zahájení výstavby systému rušiček zahr. vysílání – ukončení rušení 16.12.1988 Červenec 1957 – založení PNS – 4 zásady – prvořadý úkol PNS:1. rozšiřování stranického tisku, 2. odborný tisk především na předplatné, 3. tisk za čtenářem – zřizování předplatitelských center, 4. jednotný úkol – provozní, přepravní, ekonomické otázky rozšiřování tisku usnesení vlády ČR – od 25.2.1954 vysílání ČT je pravidelné, poplatek 15 Kč měsíčně 1957 – ustavení Československého výboru pro rozhlas a televizi - hlavní poslání – kontrola aspektů ideově – politických, uměleckých, kulturních, hospodářských a technických VÝCHODISKA NOVÝCH POMĚRŮ PO ÚNORU 1948

6 6.6. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: ČESKÝ PERIODICKÝ TISK A LEGISLATIVA PO ROCE 1945 květen 1960 – ÚV KSČ – O stavu a úkolech Čs. televize – jeden z nejdůležitějších nástrojů výchovy lidu v komunistickém duchu, - jednotný ideově tematický plán, zavedení dopoledního vysílání pro odpolední směny, příprava II. Programu 11.7.1960 – nová Ústava Československé socialistické republiky – rozhlas, televize a film jsou státním majetkem 12.7.1962 – vyhláška o inzerci – inzerce jakékoliv placené oznámení v tisku, inzerce mohla v denním ústředním, krajském a okresním periodickém tisku dosáhnout 1/6 celkového týdenního rozsahu, v jednotlivém čísle nesmí přesáhnout ¼ rozsahu čísla. V ostatním period.tisku pak max. 1/5 rozsahu. Nár.shrom – 31.1. Zákon o Čs. rozhlase, Zákon o Čs. televizi. 12.11.1965 – Zákon o ČTK – zpravodajský orgán čs. státu VÝCHODISKA NOVÝCH POMĚRŮ PO ÚNORU 1948

7 7.7. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: ČESKÝ PERIODICKÝ TISK A LEGISLATIVA PO ROCE 1945 25.10.1965 – Zákon o periodickém tisku – nástroj politiky KSČ, zrušena HSTD, zřízena Ústřední publikační správa ÚPS - orgán státní moci, dohled nad publikací státních tajemství, informace v rozporu se zájmy státu, informace v rozporu s politickou a ideovou linií státu 4.3.1968 – zrušena cenzura – zrušena ÚPS 26.6. 1968 – zákon o per.tisku a ostatních HSP – cenzura je nepřípustná. 26.8.1968 – Moskevský protokol – Zavazuje vedení KSČ ovládnout HSP, pomocí nových zákonů a opatření 3.8.1968 – Vláda ČSSR – usnesení o mimořádných opatřeních v HSP 13.9. 1968 – Zákon o některých přechodných opatřeních – cenzura zavedena,, ÚTI, ČÚTI a SÚTI – vydávání závazných pokynů VÝCHODISKA NOVÝCH POMĚRŮ PO ÚNORU 1948

8 8.8. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: ČESKÝ PERIODICKÝ TISK A LEGISLATIVA PO ROCE 1945 27.10.1968 – Zákon o československé federaci průběžně zákony, vyhlášky a nařízení o spojích, tiskárnách a rozmnožovacích strojích, založení FÚTI, Řády o provozu jednotlivých médií 28.3.1989 – novela zákona o periodickém tisku a ostatních HSP – nepřípustnost cenzury, zavedení registrace titulů, 7.5.1990 – zrušen FÚTI VÝCHODISKA NOVÝCH POMĚRŮ PO ÚNORU 1948


Stáhnout ppt "1.1. ČESKÝ PERIODICKÝ TISK A LEGISLATIVA PO ROCE 1945 doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google