Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fido, Ondřej Buršík Camrál, jakub netolický

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fido, Ondřej Buršík Camrál, jakub netolický"— Transkript prezentace:

1 Fido, Ondřej Buršík Camrál, jakub netolický
Bezpečnost Fido, Ondřej Buršík Camrál, jakub netolický

2 Úvod Fido, 21 let, 4 roky u oddílu, Camrál,19 let, 4 roky a týden
Základní přehled informací pro zajištění bezpečnosti na skautských akcích…

3 Co nás čeká Zákony a vyhlášky Odpovědnost a priority
Příčiny vzniku nebezpečí Na co kde bacha Krizová situace Jak technicky zajistit výpravu Historky Kvíz

4 1. Zákony a vyhlášky Zákon 258/2000 sb. O ochraně veřejného zdraví
Ochrana zdraví při práci Pracovní podmínky Nakládání s nebezpečnými látkami Ochranná opatření proti šíření nemocí Hygienické požadavky na hrací plochy Hygienické požadavky na vodu Vyhláška 106/2001 sb. Hygienické požadavky na zotavovací akce pro děti Zásobování pitnou vodou, odvoz odpadů Stravování, denní režim Umístění, ubytování, úklid

5 2. Odpovědnost a priority
Sám za sebe Za chování (následky) Za zdraví Za svěřené děti Za jejich zdraví a bezpečí Za jejich chování Za jejich budoucnost (výchova) Za svěřený majetek

6 Předpoklady odpovědnosti
Zdravotní způsobilost Duševní vyspělost (§) Odborná způsobilost (kvalifikace, zkušenosti) Autorita Fyzická zdatnost (§) Znalost lidí a prostředí Věková hranice (§)

7 Moje silné a slabé stránky
Vím, jaké jsou moje silné a slabé stránky! (čk kompetence) Nepřeceňuji svoje síly a síly ostatních Podle svých sil a schopností volím program Nedělám něco, na co nemám

8 Kompetence – co může čekatel
Čekatel spolupůsobí při vedení oddílu Vedení krátkodobých akcí po domluvě s vedoucím (schůzky, malé výpravy) Při pověření vedoucím přebírá částečnou či plnou odpovědnost Vše s vědomím vedoucího

9 3. Příčiny vzniku nebezpečí
Přeceňování vlastních sil Nedostatek informací Nedostatek důvěry, autority, komunikace Vypjaté prostředí (soutěživost, rivalita, konkurence) Časový press, snaha za každou cenu jet podle plánu Činnost z donucení Špatné materiální zajištění Nevhodné zařazení programů za sebe

10 Dobrý program X bezpečný program ?
Dobře připravený program Předem připravený, vím o jeho rizicích a ta se snažím minimalizovat Činnost má nějaký cíl, proto jsem se ji rozhodl zařadit do programu Děti ví, co je cílem hry a jaká jsou její pravidla Každý ví, co se může stát a na co dát pozor Špatně připravený program Narychlo vymyšlený cestou na schůzku Nepředvídatelný průběh, rizika zjišťuji za pochodu Nedomyšlená pravidla a nečekané důsledky Panuje všeobecný zmatek a nikdo neví co přesně má dělat

11 4. Na co kde bacha Především zdravý rozum (selský)

12 Na schůzkách Při vymýšlení programu počítat s jeho vhodným umístěním
Venku x uvnitř Tráva x beton Omezená délka schůzky Půlené programy Pozor na předpověď počasí Intenzitu světla (podzim, zima)

13 V místnosti Ostré hrany stolů, radiátory, police
Uvolněné lino/ koberec, dostatečný prostor Padající věci z polic Bytelnost nábytku Vylézající hřebíky, rozlitá voda Žhavé předměty, kamna, elektrická zařízení Světla, otevřená okna, nepořádek Dodržovat pravidla klubovny, uklidit a vše po odchodu zkontrolovat

14 Elektřina – pozor na manipulaci s přístroji, staré zásuvky, ošoupané šňůry, rozlitá voda, vypadlý jistič Kamna- nenechávat nic bez dozoru, opatrně sušit věci, hasicí přístroj, vědět co dělat v případě požáru, evakuační plány, HUP, HUV, jističe Úraz- vědět, kde je lékárnička (mít lékarničku)

15 Tělocvična Kvalifikovaný dohled Poučení o rizicích, dostatečná kázeň
Před samotným cvičení provést rozcvičení Používat ochranné pomůcky (žíněnky) Pozor na staré parkety, a úchyty zabudované v podlaze Zajištění ochrany u každého nářadí Vhodné oblečení a obutí (pozor na šperky)

16 Hraní her venku a na hřišti
Pozor na terén (drny, kořeny, louže, pařezy, kameny) Dostatečný prostor, žádné ostré předměty, kontrola Počasí, osvětlení Cizí lidé Dodržovat pravidla hřiště Správná obuv a oblečení (prochladnutí) Pozorný vedoucí (rozhodčí/ ošetřovatel) Dostatek vedoucích

17 Jak se Ondra posadil do trávy

18 Při práci Charakter práce musí odpovídat schopnostem
Sám musím mít s prací zkušenosti a ovládat ji Použití nářadí je na uvážení vedoucího Poučit děti o rizicích a zásadách práce Pozor při přenášení (ostré hrany, neházet, špičky směrem k zemi, ochranná pouzdra) Používat ochranné pomůcky

19 Nářadí a osobní ochranné pracovní pomůcky
Nářadí používat jedině k účelu, k jakému je určeno Zajistit dostatek volného prostoru pro práci Určit a dodržovat důležitá pravidla (štípat dříví pouze na špalku u kuchyně, před vyřezáváním lodičky se musím dovolit,…) (rukavice, brýle, helmy, ochranné štíty, respirátory, špunty do uší,…) Pracovní pomůcky a nářadí musí být Pravidelně udržované Uklizené na svém místě Někým spravované (mít správce)

20 Kácení stromů Kácení stromů
Vždy pod dohledem vedoucího (dospělé osoby), minimum lidí v blízkosti stromu Dodržovat správný postup (zásek, zářez, odtlačení do pádového pole) V pádovém poli nesmí nikdo stát! Pozor na padající větve a prach z jehličí při pádu stromu Pařez zarovnat a zakrýt (smůla)

21 Hasicí přístroje Operativní zdolání požáru v počáteční fázi rozvoje
Vědět, kde ho v klubovně máme a jakého je druhu Snadno přístupné, viditelné, na rizikových místech Vodní (nízká účinnost, ne elektrické přístroje, pevné látky, ochlazuje) Pěnové (voda a pěnidlo, izolace před O2, ne elektřina, skoro cokoliv) Práškové (jemný nevodivý prášek, pozor na citlivé přístroje, ne na oleje a tuky) Sněhový (CO2, velmi nízká teplota hasiva, ne pevné a sypké látky, nebezpečné hašení v místnosti, elektronická zařízení ok) Halonový (nejvyšší účinnost, špatný dopad na ozonovou vrstvu, jedovatý, upouští se od nich, nahrazovány sněhovými)

22

23 Pravidla požární ochrany
Snažíme se požár hasit, stojíme na návětrné straně Při požáru vozidla zastavit u krajnice, vesty, vystoupit, hasit, pozor na zvedání kapoty a hrdlo nádrže V hromadné dopravě použít záchranou brzdu na rozumném místě (ne v tunelu, na mostě)

24 Před výpravou Vše řešit dostatečně dopředu Zajistit dostatek vedoucích
Adekvátní způsob dopravy Finanční plán, harmonogram, místo konání Materiální zabezpečení

25 Výprava Odpočatí vedoucí Bezproblémová komunikace
Všichni vedoucí ví, co se bude dít a kdy se to bude dít Rozdělení zátěže (fyzické i psychické) I děti vědí co se bude dít (alespoň rámcově) Mít přehled o zdravotních omezeních, alergiích Stálé zpracovávání více možných scénářů Pokud na kolech apod. děti ví jak ovládat kolo + nahodit řetěz atp. Materiální zajištění (helmy, lepení, jištění, vesty, dobré boty,…)

26 Hromadná doprava Pokud možno všichni do jediného vagonu Počítat !
Odpovědná osoba nastupuje a vystupuje jako první, vůdce jako poslední (nezůstalo nic/nikdo ve vlaku?) Nepřekážet ostatním cestujícím (správně sbalené batohy, minimum dalších zavazadel) Dodržovat přepravní řád a pokyny dopravce Nevyklánět se z okýnek, pozor na těžké dveře ve starých vlacích Všichni ví, kde se vystupuje a za jak dlouho to asi bude

27 Doprava autem Řidič vydává pokyny, ostatní se mu snaží pomáhat
Poutáme se, správně nastavit airbag Nerozptylujeme řidiče Hudba dle vkusu řidiče Příjemná teplota (podle řidiče) Dobrý výhled z auta (náklad, námraza v zimě, prach a bahno)

28 Cesta po silnici Při chůzi po silnici vždy na jedné straně
Vepředu i vzadu jde vždy odpovědná osoba Odrazky, blikačky, oranžové vestičky Větší vozidlo= ustoupit za krajnici Přecházet po přechodu na pokyn vedoucího a hromadně Nechodit po tratích, v tunelech, přes zábrany Vyhnout se frekventovaným komunikacím Maximálně dva lidé vedle sebe

29 Cesta v terénu Informovat o trase pochodu (alespoň rádce apod.), ostatní vědí alespoň cíl cesty Vedoucí vědí jak a kam se má jít Dostatečný počet zastávek (první po zhruba 15-ti minutách pak po 1-2 hodinách) Vždy počkat na pomalejší chodce, přizpůsobit se jim Poslední jde vždy vedoucí, vidí před sebou ostatní Více variant pochodu, mít mapu, nabité mobily, vysílačky

30 Zdravotní komplikace na výpravách
Puchýře Nevolnost Úpal horečka

31 Přiměřená zátěž Mladiství do 16-ti let nesmějí nosit břemena těžší než 10 kg Ženy ne více jak 20 kg (obojí zákoník práce) 𝐷é𝑙𝑘𝑎 𝑝𝑜𝑐ℎ𝑜𝑑𝑢 ≤ 𝑣ě𝑘 + 2 [𝑘𝑚] 𝐻𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑏𝑎𝑡𝑜ℎ𝑢 < 𝑣ě𝑘/2 [𝑘𝑔] Průměrná rychlost chůze = 4 km/h Pozor na počasí, nepodceňovat! Dostatečná časová rezerva Pití, jídlo, dostatek oblečení, nabitý mobil…

32 Ve městě Více lidí = musíme být ohleduplnější
Hustší provoz = musíme být opatrnější Nebezpečí ztracení Pozor na nebezpečí od neznámé osoby Děti by neměli chodit ven ve večerních hodinách, pohyb pouze ve skupinkách Poučit všechny pro případ nenadálé situace (od nikoho nic nebrat, číslo na vedoucího, jak si říci o pomoc) Používání MHD pouze s dovolením vedoucího, vždy pod dohledem

33 V lese Nekouřit, nerozdělávat oheň
Netábořit, neodhazovat odpadky a neparkovat v lese Nedělat hluk, nenarušovat půdní kryt Nebrat semenáčky…

34 Rizika v lese Ostré větve (oči)
Pád stromu nebo větve, divoká prasata, obtížný terén, kořeny… Prachy a pyly, jedovaté houby, Při hrách v lese vymezit a ohraničit prostor, jasně definovat pravidla, poučit o nebezpečích, vyhýbat se rizikovému terénu, stanovit způsob a přesné místo ukončení hry S sebou lékárničku Ne sandály

35 Návrat z výpravy Časová rezerva Alternativní spoje, nabitý mobil
Pozor na to, kdo může a kdo ne chodit z výpravy sám Při změně plánu dát včas vědět rodičům Pokud si pro někoho rodiče nepřijdou, zavolat jim, poté dítě dovést domů

36 Počítání účastníků Před cestou a po cestě, při vstupu, při výstupu
Více vedoucích (minimalizace chyby)

37 Tábor Požadavky na zotavovací akce dle vyhlášky 106/2001 sb.
Zajištění zásobování pitnou vodou Dodržování hyg. předpisů o hluku a znečištění ovzduší Požadavky na stany a ubytování (chlapci a děvčata zvlášť) Umývání (1x za týden teplá voda) Počet WC, mytí rukou Izolace nemocných a zdravotnické zázemí Doklady účastníků (bezinfekčnost, posudek lékaře) Vedoucí potvrzení o způsobilosti práce s dětmi

38 Tábor Osoby v kuchyni musejí mít potravinářský průkaz (osvědčení o způsobilosti k činnosti epidemiologicky závažné) Účast kvalifikovaného zdravotníka s lékárnou, zdravotnický deník Domluva s praktickým lékařem a ohlášení hygienické stanici Režim dne (délka spánku) 9 hodin (do 10 let) 8 hodin (starší) Výjimkou jsou noční hry a podobné

39 Tábor – náročnější hry Velmi zvážit ty hry, kdy jsou děti či skupiny dětí delší dobu bez dozoru Možné jen ve „zdravém kolektivu“, kde znám své svěřence Za vše může vedoucí Dobře všechny poučit o rizicích Oheň Nebezpečné aktivity (lezení, voda, bojovky) Autostop, neznámé osoby Zranění při cestě v terénu Noční pochody a výsadky pouze se staršími Ne po hlavní Dosažitelný vedoucí na telefonu

40 Zásady chování na táboře
Všechny zdravotní problémy hlásit zdravotníkovi/ vedoucímu Pití vody jen z důvěryhodných zdrojů Nešahat na zvířata, vzteklina, tetanus… Pozor na jedovaté rostliny + alergické reakce Pozor u alergiků na bodnutí hmyzem Hodinu po jídle odpočívat Pitný režim Jasná pravidla tábora

41 Koupání Podle schopností dětí a aktuálního počasí, ne po jídle
Vždy pod dohledem osoby na 18 let, schopnost poskytnout záchranu tonoucímu Ne u jezů, přístavů a v požárních nádržích Vedoucí prověří bezpečnost (hloubku, kameny, prostor) Ideálně boty do vody Nikoho nenutit Ideálně 5 dětí na jednoho vedoucího (doporučení, ale dříve předpis) Doprovod ve vodě a na břehu, osmělení se, záchranné prostředky

42 5. Krizová situace Posloupnost záchrany: Sám sebe Ostatní Materiál
Krajní nouze

43 Bouřka Schovat se do budov/ auta
Ne pod osamělé stromy, pryč z otevřené krajiny, ne u vody Z kopce sejít dolů Ne do trabantů a kabrioletů Nešahat na auto zvenčí Pryč z vody! Blesk může poškodit elektrospotřebiče, omezit používání vody

44 Kriminální činnost Nehrát si na hrdiny, odejít, utéci
Komunikovat, vycouvat, volat o pomoc při eskalaci Použití násilí…

45 Nález nebezpečného předmětu
Munice, střelivo, zbraně, nebezpečné látky Volat polici, nemanipulovat Správné zacházení se zbraněmi (když už jí teda máte) Zabezpečit místo (střílet do svahu) + osoby (všichni za střelcem, hluchátka)

46 Dopravní nehoda Zajistit sám sebe a svěřené osoby (vestička, trojúhelník) První pomoc zraněným Volat pomoc Na dální stát za svodidly Stát před nehodou Pozor na čumily

47 Ztráta člena Zachovat klid Postarat se o zbylé Zůstat na jednom místě
Volné vedoucí poslat na průzkum (všichni mobily) Zkusit zavolat (pokud má mobil u sebe) Prozkoumat zpětně možnosti, kudy se mohl oddělit Zeptat se ostatních, kdy jej viděli naposled Volat policii

48 Přivolání pomoci 150 155 158 112 Kdo volá, kde je, co se stalo, další údaje Hovor končí vždy operátor Pomoc na místě žádáme rozhodně a po konkrétním člověku

49 Lékárnička V klubovně Na výpravy vždy s sebou
Vědět co kde je a jak to použít Pozor na prošlé léky a čistotu…

50 První pomoc Zdravověda

51 Nouzové signály Zastavení silničního vozidla
nezaměnit s autostopem pohybovat energicky dlaní dolů ve svislé ose Při dobré viditelnosti stát v silnici, ale nenechat se přejet V noci použít červené stále světlo Zastavení železničního vozidla Kroužení (červeným) praporkem, jakýmkoliv předmětem nebo jen rukou velkými čelními kruhy vstříc vlaku Za snížené viditelnosti použít bílé světlo. Píšťalkou opakovat tři krátké hvizdy. Počítáme se zábrzdnou vzdáleností (až 1000 m) Nenechat se přejet Vrtulník Y a N viz batohy

52 6. Jak technicky zajistit výpravu
Více jak měsíc před výpravou Ubytování zamluveno Téma výpravy Ví se, kdo z vedoucích má na starosti Termín Dva týdny před výpravou Pozvánka pro děti s informacemi Stručný obsah výpravy Zajištěné spoje, konkrétní domluva ubytování, kdo pojede?, auto? Peníze?

53 Na výpravu Všechny hry a programy, jízdenky (ideálně), znát počasí
Trasy cest, místní zajímavosti, jak najít ubytování… Soupis materiálu Rozdělené programy mezi vedoucí Nakoupené jídlo (Čas mše) Vhodně sestavený harmonogram Alternativy pro případ nepřízně počasí

54 Co s sebou Lékárnička Mobil, nabíječka mobilu, kredit, internet,
Vysílačky, auto Dost peněz, velký batoh (na krámy dětí, nákup, atp.)

55 Práce v týmu Komunikovat (rady) Rozdělené úkoly (např.)
1. vedoucí má program 2. vedoucí pomáhá 1. Rezervní vedoucí 3. kuchař

56 Po výpravě Oznámit zdravotní informace rodičům
Co nejdříve po výpravě dokončit vyúčtování Zbylé věci do klubovny

57 Alkohol Zodpovědnost nese vedoucí oddílu Násobení rizika
Ideálně na výpravě vůbec nepít !

58 7. Historky Kolová výprava Sek a prask

59 8. Kvíz Jaké jsou naše priority záchrany? Majetek, hračky, ostatní
Já, ostatní, materiál Pouze sebe a majetek! Hlavně ať nemusí pojišťovna nic platit 2) Co jsou hlavní příčiny nebezpečí? 3) Čísla na hasiče? Záchranka? Policie?

60 4)Ve vlaku se chováme jak??
5) Máme nějakou zodpovědnost?? 6) Jak rychle se budeme pohybovat na 1. výpravě po prázdninách s novými členy?? 7) V lese si dáváme pozor na?? 8) Jak je to s koupáním? Co dodržovat?

61 9) Co jste si zapamatovali za důležité věci z Fidova příběhu??
10) Co z Camrálova příběhu??

62 Konec + dotazy

63 Použité zdroje: Jiří Hubka – Šmoula, Bezpečnost, čekatelský kurz Corpus 2012, dostupné na adrese 4c8a34d897/Bezpe%C4%8Dnost_prezentace.pptx Skripta oboru bezpečnost, čekatelský kurz Řemřich, dostupné na adrese


Stáhnout ppt "Fido, Ondřej Buršík Camrál, jakub netolický"

Podobné prezentace


Reklamy Google