Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SLOVO ZA HODNOTITELE SLOVO ZA HODNOTITELE České Centrum Euroguidance Alice Müllerová Konferencia Národná cena kariérového poradenstva 2012 25. októbra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SLOVO ZA HODNOTITELE SLOVO ZA HODNOTITELE České Centrum Euroguidance Alice Müllerová Konferencia Národná cena kariérového poradenstva 2012 25. októbra."— Transkript prezentace:

1 SLOVO ZA HODNOTITELE SLOVO ZA HODNOTITELE České Centrum Euroguidance Alice Müllerová Konferencia Národná cena kariérového poradenstva 2012 25. októbra 2012, Hotel Mercure, Bratislava 25. októbra 2012, Hotel Mercure, Bratislava

2 Naše cíle Podpora rozvoje celoživotního poradenství Podpora rozvoje celoživotního poradenství Přenos inovativních metod ze zahraničí Přenos inovativních metod ze zahraničí Sdílení příkladů dobré praxe v rámci ČR i zahraničí Sdílení příkladů dobré praxe v rámci ČR i zahraničí Networking a sdílení informací Networking a sdílení informací

3 Naše aktivity Konference, semináře Konference, semináře Vzdělávací kurzy Vzdělávací kurzy Studijní návštěvy Studijní návštěvy Výzkum Výzkum Zpravodaj Zpravodaj Překlady Překlady Mediatéka Mediatéka Web, facebook Web, facebook Národní poradenské forum Národní poradenské forum Soutěž Soutěž

4 SLOVO ZA HODNOTITELE SLOVO ZA HODNOTITELE Národní cena kariérového poradenství v České republice

5 Historie – od roku 2009 Cíl: zviditelnění služeb a ocenění dobré praxe kariérového poradenství  1. ročník - hodnocena šíře služeb v poradenství v těchto kategoriích: počáteční vzdělávání / poradenství pro dospělé na trhu práce /poradenství pro osoby znevýhodněné na trhu práce  2. ročník - ocenění konkrétních aspektů poradenských služeb: celoživotní poradenství /prevence sociálního vyloučení / podpora profesního rozvoje poradců  zvláštní cena za kariérové poradenství poskytované na pracovišti  3. ročník - podpora samostatnosti klientů v řízení vlastní vzdělávací, profesní a životní dráhy – „Řídím svou kariéru, řídím svůj život"  zvláštní cena za kariérové poradenství poskytované na pracovišti

6 NCKP 2012 Pokračování v tématu roku 2011 - CMS „Rozvíjím se, tedy jsem” Kdo se zapojil: Školy, univerzity, úřady práce, neziskové organizace, soukromí poskytovatelé poradenských služeb, zaměstnavatel Školy, univerzity, úřady práce, neziskové organizace, soukromí poskytovatelé poradenských služeb, zaměstnavatel Počet přihlášených: 17 služeb 17 služeb 4 počiny 4 počiny

7 NCKP v ČR Záštita NPF nad soutěží Záštita NPF nad soutěží Mediální partneři – AIVD, PMF, HK ČR Mediální partneři – AIVD, PMF, HK ČR Spolupráce se skupinou externích spolupracovníků při tvorbě kritérií, hodnocení soutěže a vyhlášení výsledků Spolupráce se skupinou externích spolupracovníků při tvorbě kritérií, hodnocení soutěže a vyhlášení výsledků

8 Spolupráce se slovenským centrem Euroguidance Společná koordinace: Téma soutěže Téma soutěže Harmonogram Harmonogram Kritéria pro hodnocení Kritéria pro hodnocení Vyhlášení vítězů Vyhlášení vítězů

9 Co nám přinesla spolupráce se slovenským centrem Euroguidance Nové podněty, rozšíření skupiny spolupracujících odborníků Nové podněty, rozšíření skupiny spolupracujících odborníků Zjednodušení otázek pro přihlášení do soutěže Zjednodušení otázek pro přihlášení do soutěže Novou kategorii – počin Novou kategorii – počin Možnost sdílení příkladů dobré praxe mezi ČR a SR Možnost sdílení příkladů dobré praxe mezi ČR a SR Rozšíření oblasti spolupráce Rozšíření oblasti spolupráce

10 VÍTĚZNÉ PŘÍSPĚVKY - 2012

11 Kariérové poradenství pro dospělé Evropská kontaktní skupina s příspěvkem V práci otevřeno (Uplatnění kvalifikace migrantů a migrantek na českém pracovním trhu)

12 V práci otevřeno Hodnotitelé oceňují: Cílený rozvoj dovedností řízení profesní a vzdělávací dráhy u vybrané skupiny dospělých; Cílený rozvoj dovedností řízení profesní a vzdělávací dráhy u vybrané skupiny dospělých; Snahu naplňovat principy mezinárodního trhu práce podporou vysoce kvalifikovaných migrantů v získávání a udržování adekvátních pracovních míst v ČR; Snahu naplňovat principy mezinárodního trhu práce podporou vysoce kvalifikovaných migrantů v získávání a udržování adekvátních pracovních míst v ČR; Propracovaný systém kombinace vzdělávacích metod a poradenských postupů; Propracovaný systém kombinace vzdělávacích metod a poradenských postupů; Důraz na profesní růst lektorů jehož principem je využívání stejných zásad a postupů uplatňovaných v práci s klienty (individuální vzdělávací plán, kompetenční portfolio aj.). Důraz na profesní růst lektorů jehož principem je využívání stejných zásad a postupů uplatňovaných v práci s klienty (individuální vzdělávací plán, kompetenční portfolio aj.).

13 Kariérové poradenství pro děti IQ Roma servis, o. s. s příspěvkem Poznám sebe - poznám tebe. Aneb, cesta k rozvoji začíná spoluprací.

14 Poznám sebe - poznám tebe Hodnotitelé oceňují: Případovou práci s klientem založenou na dlouhodobém vztahu odborníka a klienta, která by mohla být příkladem komplexního přístupu ke klientovi (příkladem integrace sociálních služeb, vzdělávání a kariérového poradenství); Případovou práci s klientem založenou na dlouhodobém vztahu odborníka a klienta, která by mohla být příkladem komplexního přístupu ke klientovi (příkladem integrace sociálních služeb, vzdělávání a kariérového poradenství); Aplikaci nových postupů do oblasti kariérového poradenství (case management, koučink); Aplikaci nových postupů do oblasti kariérového poradenství (case management, koučink); Rozvinutý systém evaluace služeb kariérového poradenství v duchu standardů kvality sociálních služeb; Rozvinutý systém evaluace služeb kariérového poradenství v duchu standardů kvality sociálních služeb; Dlouhodobost v poskytování služeb kariérového poradenství pro vybranou cílovou skupinu. Dlouhodobost v poskytování služeb kariérového poradenství pro vybranou cílovou skupinu.

15 Vysokoškolské poradenství Masarykova univerzita s příspěvkem Obnovení služeb Kariérního centra Masarykovy univerzity pro firmy, studenty a absolventy

16 Obnovení služeb Kariérního centra Masarykovy univerzity pro firmy, studenty a absolventy Hodnotitelé oceňují: Koncepci služeb podporujících přechod absolventů škol na trh práce (služby pro studenty a čerstvé absolventy versus služby pro firmy, služby pro obě cílové skupiny); Koncepci služeb podporujících přechod absolventů škol na trh práce (služby pro studenty a čerstvé absolventy versus služby pro firmy, služby pro obě cílové skupiny); Poskytování služeb kariérového poradenství mj. i na principu peer aktivit; Poskytování služeb kariérového poradenství mj. i na principu peer aktivit; Podporu profesního rozvoje budoucích poradců – odborníků; Podporu profesního rozvoje budoucích poradců – odborníků; Spolupráci s ostatními univerzitami v oblasti kariérového poradenství. Spolupráci s ostatními univerzitami v oblasti kariérového poradenství.

17 Počin APPN, o.s. s příspěvkem Kariérové poradenství v Tranzitním programu pro neslyšící

18 Kariérové poradenství v Tranzitním programu pro neslyšící Hodnotitelé oceňují: Aktivity v rámci projektu s názvem: Tranzitní program pro neslyšící Aktivity v rámci projektu s názvem: Tranzitní program pro neslyšící ( CZ.1.04/5.1.01/51.00028); Zohledňování specifických potřeb studentů se sluchovým postižením; Zohledňování specifických potřeb studentů se sluchovým postižením; Cílenou podporu dovedností řízení profesní a vzdělávací dráhy u studentů se specifickými vzdělávacími potřebami (sebepoznání a kariérové plánování); Cílenou podporu dovedností řízení profesní a vzdělávací dráhy u studentů se specifickými vzdělávacími potřebami (sebepoznání a kariérové plánování); Vytváření příležitostí k vzájemnému poznání studentů a zaměstnavatelů, což odstraňuje předsudky a zábrany na obou stranách. Vytváření příležitostí k vzájemnému poznání studentů a zaměstnavatelů, což odstraňuje předsudky a zábrany na obou stranách.

19 ZVLÁŠTNÍ CENY UDĚLENÉ HODNOTITELI

20 Zvláštní cena za přínos k podpoře rozvoje dovedností řízení vlastní vzdělávací a profesní dráhy SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o. p. s. s příspěvkem Dámský klub: podpůrná skupina dospívajících dívek ze sociálně vyloučeného prostředí

21 Dámský klub: podpůrná skupina dospívajících dívek ze sociálně vyloučeného prostředí Hodnotitelé oceňují: Kreativní přístup k vytváření podmínek pro poskytování služeb kariérového poradenství; Kreativní přístup k vytváření podmínek pro poskytování služeb kariérového poradenství; Flexibilitu a variabilitu v reagování na individuální i skupinové potřeby klientek; Flexibilitu a variabilitu v reagování na individuální i skupinové potřeby klientek; Budování mostů mezi lidmi ze sociálně vyloučených lokalit a většinovou společností. Budování mostů mezi lidmi ze sociálně vyloučených lokalit a většinovou společností.

22 Zvláštní cena za služby kariérového poradenství v rámci školského pracoviště Gymnázium Jana Palacha Praha 1, s. r. o. s příspěvkem Nezáleží na tom, s čím jsi přišel, ale s čím odcházíš

23 Nezáleží na tom, s čím jsi přišel, ale s čím odcházíš Hodnotitelé oceňují: Záměr školy poskytovat kvalitní poradenské služby pro své studenty; Záměr školy poskytovat kvalitní poradenské služby pro své studenty; Pestrost nabízených aktivit v rámci kariérového poradenství; Pestrost nabízených aktivit v rámci kariérového poradenství; Kontinuitu fungování školního poradenského pracoviště. Kontinuitu fungování školního poradenského pracoviště.

24 Zvláštní cena za česko-slovenskou spolupráci při rozvoji kariérového poradenství Institut EuroSchola, o. s. s příspěvkem Neboj se podnikání

25 Institut EuroSchola, o. s. Hodnotitelé oceňují: Spolupráci Moravskoslezkého kraje a Žilinského kraje na poli kariérového poradenství; Spolupráci Moravskoslezkého kraje a Žilinského kraje na poli kariérového poradenství; Vývoj interaktivního nástroje využitelného v kariérovém poradenství (on-line simulační hra); Vývoj interaktivního nástroje využitelného v kariérovém poradenství (on-line simulační hra); Vytváření předpokladů pro trvale udržitelný hospodářský rozvoj ČR a SR založený na podpoře inovačního podnikání Vytváření předpokladů pro trvale udržitelný hospodářský rozvoj ČR a SR založený na podpoře inovačního podnikání

26 Výhled na rok 2013 ?

27 Děkuji za pozornost Alice Müllerová České Centrum Euroguidance


Stáhnout ppt "SLOVO ZA HODNOTITELE SLOVO ZA HODNOTITELE České Centrum Euroguidance Alice Müllerová Konferencia Národná cena kariérového poradenstva 2012 25. októbra."

Podobné prezentace


Reklamy Google