Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lenka Zouharová Německá filologie - Historie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lenka Zouharová Německá filologie - Historie"— Transkript prezentace:

1 Lenka Zouharová Německá filologie - Historie
Politické procesy Lenka Zouharová Německá filologie - Historie

2 V květnových parlamentních volbách komunisté jasní vítězové.
Po únorových událostech roku 1948 začínají čistky ve školách, úřadech, zájmových organizacích, v řadách bezpečnostních složek. V květnových parlamentních volbách komunisté jasní vítězové. V polovině roku se však objevují problémy se zásobováním, rostou projevy nespokojenosti, hrozí stávky. Likvidace ostatních politických stran: sociální demokraté násilně spojeni s KSČ v červnu 1948, národně socialistická strana přejmenována na Československou stranu socialistickou, lidovci jen bezvýznamnou stranou spolupracující s KSČ. Na Slovensku z Demokratické strany jen torzo spolupracující s KSS. 7. května 2007 Lenka Zouharová

3 V červnu abdikuje prezident Beneš, na jeho post zvolen Klement Gottwald.
V červnu se také koná všesokolský slet, na kterém účastníci vyjádřili svůj nesouhlas s volbou prezidenta. Dalším manifestem byl v září Benešův pohřeb. 9. září 1948 schválilo předsednictvo ÚV KSČ politiku „ostrého kurzu proti reakci“, kterou navrhli Gottwald, Slánský a Zápotocký a objevilo se také konkrétní řešení: přijetí zákona na ochranu republiky (8. října 1948, zákon č. 231/1948 sb.), vytvoření táborů nucených prací, ostrý postup proti živnostníkům a kulakům. Změnu politického režimu doprovázela početná emigrace, ale také masová nezákonnost. 7. května 2007 Lenka Zouharová

4 Politické procesy probíhaly ve dvou etapách:
1. etapa: Mají pomoci k zajištění únorového mocenského zvratu a k ustanovení diktatury. Soustředí se na mocensko-politickou oblast, na zničení mechanismů demokracie a občanské společnosti. 7. května 2007 Lenka Zouharová

5 2. etapa: 1949 – 1953 Začala dovršením ztráty občanských a politických práv a svobod. Zákony často odporují ústavě. Nezákonnosti slouží k ochraně mocenského monopolu 7. května 2007 Lenka Zouharová

6 Počty odsouzených nejsou přesně známy, ale odhadem
(Kaplan, Karel:Československo v letech 1948 – Praha 1991, s. 86) Odsouzených 220 – 230 tis. Státní soud 40 – 45 tis. - k trestu smrti 232 - z toho vykonáno 178 Nejvyšší soud 83 tis. Okresní, krajské, vojenské soudy 90 tis. 7. května 2007 Lenka Zouharová

7 I. Vojenské procesy Neveřejné, prý se probírá vojenské tajemství
Tresty smrti, tábory nucených prací, vězení Obvinění ze špionáže pro Západ, vlastizradu, spolupráce s gestapem, za účast na přípravě změny režimu: S nekomunistickými důstojníky – nejznámější případ: gen. Heliodor Píka S účastníci západního i východního odboje - popraveni: František Skokan, Jaromír Nechanský, Josef Robotka - věznění např. Josef Bryks, František Fajtl, hrdina SSSR Josef Buršík 7. května 2007 Lenka Zouharová

8 S partyzánskými vůdci – největším na podzim 1950 s V. Žingorovem a spol. – tři tresty smrti, dvakrát doživotí, další tři dlouholeté tresty Na Slovensku s účastníky SNP a domácího odboje – až do roku 1954 7. května 2007 Lenka Zouharová

9 II.Procesy s nekomunistickými politiky
Obsahem obžaloby opět vlastizrada, snaha na změně režimu, spolupráce se západními špionážními službami. Velká část těch, kteří byli ohroženi, emigrovala. Ale např. lidovečtí představitelé msgre. Jan Šrámek a František Hála byli zadrženi při útěku a dožili v internaci. Z řad sociální demokracie: Bohumil Laušman Československá strana národně socialistická - Prokop Drtina (bývalý ministr spravedlnosti) - proces s Miladou Horákovou a spol. 7. května 2007 Lenka Zouharová

10 Proces s Miladou Horákovou a spol. (31. 5. – 8. 6. 1950)
Největší monstrproces vůbec, nazýván také proces s vedením záškodnického spiknutí. Byl vykonstruován sovětskými poradci a považován za vzorový. Poprvé použity otázkové protokoly. Obvinění: příprava protistátního puče, teroristické akce, špionáž. Celkem 13 obžalovaných: osm bývalých funkcionářů strany národně socialistické (Horáková, F. Zemínová, Kleinerová, Buchal, Hejda, Nestával, Pecl, Přeučil), dva sociální demokraté (Peška, Dundr), dva funkcionáři strany lidové (Hostička, Křížek) a jeden obviněný z trockismu (Záviš Kalandra). Rozsudek: 4 tresty smrti (Milada Horáková, Jan Buchal, Oldřich Pecl, Záviš Kalandra), 4 doživotní tresty, ostatních pět v rozmezí 15 – 20 let. Poté tzv. následné procesy – 35 v různých městech ČSR, 639 osob odsouzeno, uděleno 10 trestů smrti a 48 trestů doživotí. 7. května 2007 Lenka Zouharová

11 III. Procesy církevní Církev byla velkým protivníkem KSČ, představovala ideály humanity a demokracie. Na jaře 1950 ukončen monstrproces s opaty řádů, na který navázala Akce K. Během Akce K (duben 1950) vyklízení klášterů, jejich budovy zabírány státní správou a chátraly, členové řádu žijí v internačních klášterech či pracují v lomech a dolech. Prakticky současně proběhla Akce P, během které byla řeckokatolická církev spojená s církví pravoslavnou. 7. května 2007 Lenka Zouharová

12 Čihošťský zázrak O třetí adventní neděli se během kázání faráře Josefa Toufara několikrát pohnul kříž. Všimli si toho věřící a v okolí se začaly šířit fámy. Farář Toufar byl zatčen 28. ledna 1950, vyslýchán a bit. Pod nátlakem „popsal“ mechanismus, kterým údajně uvedl kříž do pohybu. Při rekonstrukci se kříž však nepohnul. Zemřel 25. února 1950 na následky mučení při výsleších. 7. května 2007 Lenka Zouharová

13 Případ Babice V červenci 1951 byli zastřeleni čtyři členové Místního národního výboru. Mělo jít o teroristickou akci, kterou ale s největší pravděpodobností byla akcí a konstruktem StB. Za tento čin byli za pár dní odsouzeno sedm lidí, včetně dvou kněží k trestu smrti, další obvinění dostali tresty nad 20 let či doživotí. V listopadu následoval druhý proces s tzv. skupinou pomahačů vrahů z Babic, ve které byl babický farář Babula odsouzen k trestu smrti a dalších šestnáct lidí dostalo vysoké tresty. 7. května 2007 Lenka Zouharová

14 IV. Procesy s komunistickými funkcionáři
Probíhaly především v letech 1951 – 1952 s 278 funkcionáři. Odsouzení byli obviněni ze sympatií s Titovým režimem v Jugoslávii, ze špionáže. V dubnu 1954 proběhl proces se slovenskými buržoazními nacionalisty, ve kterém byl odsouzen na doživotí také Gustáv Husák či Laco Novomeský. Vysoké tresty dostali také důstojníci, které dosadil do vysokých funkcí nástup nového režimu. Byli obviňováni z úmyslné sabotáže materiálního vybavení armády. 7. května 2007 Lenka Zouharová

15 Proces s protistátním spikleneckým centrem Rudolfa Slánského
Vykonstruovaný proces na přání Stalina, který probíhal v listopadu 1952. Byli obviněni ze špionáže, trockismu, titoismu, spiknutí proti republice, záškodnictví a popsáni jako nepřátelé československého lidu a sionističtí, buržoasně nacionalističtí zrádci. Jedenáct ze čtrnácti obžalovaných bylo označeno jako židovského původu. Padlo 11 trestů smrti, mj. Vladimír Clementis (ministr zahraničních věcí), Rudolf Slánský (generální tajemník KSČ, stál u zrodu politických procesů), Karel Šváb (náměstek ministra národní bezpečnosti), Bedřich Reicin (řídil většinu politických procesů s důstojníky) a tři doživotní tresty. 7. května 2007 Lenka Zouharová

16 Rudolf Slánský ( – ) Člen a funkcionář KSČ od jejího vzniku v roce 1921, od roku 1921 člen ÚV a také politického byra strany. Od roku 1938 člen zahraničního vedení KSČ v Moskvě. 1945 – září 1951 generální tajemník strany, člen ÚV KSČ a poslanec Národní fronty. V listopadu 1951 odsouzen k trestu smrti. V roce 1963 byl rehabilitován. 7. května 2007 Lenka Zouharová

17 Další procesy: Hospodářské: hledají se viníci hospodářských problémů. Lidé obviňováni ze sabotáží, bránění kolektivizaci, ze špionáží. S „vnějšími nepřáteli“ – se zahraničními novináři, diplomatickými pracovníky. Proces s československými hokejisty – těm bylo zakázáno odletět na MS 1950 do Anglie, snad obava z emigrace. Po několikaměsíčních výsleších 9 odsouzených, mj. Bohumil „Bóža“ Modrý, Augustin Bubník, Vladimír Kobranov. V roce 1955 dostali milost prezidenta Novotného. 7. května 2007 Lenka Zouharová

18 Použitá literatura: Benčík, Antonín – Richter, Karel: Vražda jménem republiky. Tragický osud generála Heliodora Píky. Praha 2006. Kaplan, Karel: Československo v letech 1948 – Praha 1991. Kaplan, Karel: Největší politický proces. M. Horáková a spol. Praha 1995. Kaplan, Karel: Nekrvavá revoluce. Praha 1993. Internetové zdroje: (dne 7. května 2007) 7. května 2007 Lenka Zouharová

19 gen. Heliodor Píka ( – ) Za 1. světové války v legiích v Rusku a Francii. 1926 – 1927 vystudoval vysokou školu válečnickou v Paříži. 1932 – 1937 československý vojenský atašé v Rumunsku, po vypuknutí 2. světové války pomáhá při odchodu čes. vojáků do zahraničí. náčelník čs. vojenské mise v Sovětském svazu V květnu 1948 zatčen a obviněn ze špionáže a vlastizrady, ve vykonstruovaném procesu odsouzen k trestu smrti ve věznici na Borech v Plzni popraven. 1968 plně rehabilitován. 7. května 2007 Lenka Zouharová

20 JUDr. Milada Horáková (25. 12. 1901 – 27. 6. 1950)
Před válkou pracovala na sociálním úřadě v Praze. Od roku 1929 členkou ČSNS, působila v ženském hnutí. Zapojila se do protinacistického odboje, v roce 1940 byla zatčena gestapem a byla vězněna až do konce války. 1945 – 1948 poslankyně Národního shromáždění. V září 1949 zatčena a v červnu následujícího roku odsouzena k trestu smrti za velezradu a špionáž. byla popravena. V roce 1968 byl rozsudek zrušen, rehabilitována byla až v roce 1990. 7. května 2007 Lenka Zouharová


Stáhnout ppt "Lenka Zouharová Německá filologie - Historie"

Podobné prezentace


Reklamy Google