Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOVOLÁNÍ jako mimořádný opravný prostředek (§§ 236 – 243d)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOVOLÁNÍ jako mimořádný opravný prostředek (§§ 236 – 243d)"— Transkript prezentace:

1 DOVOLÁNÍ jako mimořádný opravný prostředek (§§ 236 – 243d)

2 Funkce dovolání v soustavě obecných soudů (OS, KS, NS – KS, VS, NS)
nápravná; sjednocování judikatury. O dovolání rozhoduje vždy Nejvyšší soud.

3 Přípustnost dovolání (proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu)
subjektivní (újma účastníka - dovolatele); objektivní („brána“ dovolacího přezkumu).

4 Objektivní přípustnost dovolání (§§ 237 – 239 OSŘ)
rozhodly-li nižší instance odlišně nebo po jejich neshodě předchozí nebo v případě, že je rozhodnutí odvolacího soudu přiznán zásadní právní význam; finanční limity 50, 100 tis. Kč (neobchodní, obchodní věci); zákonem vypočtené věci rodinněprávní; proti výslovně stanoveným či konečným rozhodnutím ve vymezených druzích řízení (obnova, konkurs, exekuce); ne však ve věcech rodinných, ostatních nesporných; proti některým rozhodnutím vydaným v průběhu řízení (relativně významným).

5 Základní znaky řízení o dovolání
řízení zahájeno dovoláním, podávaným v delší – dvouměsíční – lhůtě; povinné zastoupení dovolatele; vázanost NS dovolacími důvody; absence suspenzivního účinku dovolání (výjimka - odklad vykonatelnosti); rozhodováno zásadně bez jednání; dovolací přezkum je právní, nikoli skutkový; dovolací soud je KASAČNÍ (s výjimkou odmítnutí dovolání zamítá dovolání, nebo napadené rozhodnutí zrušuje a vrací věc některé nižší instanci, ale nemění ho).

6 Dovolací důvody (tvrzení dovolatele)
procesní vada s následkem nesprávného rozhodnutí; nesprávné (hmotně)právní posouzení věci; při neshodě nižších instancí nesoulad skutkových zjištění nižších instancí s obsahem provedených důkazů, (též ex offo, v případě přípustnosti dovolání, i přezkum tzv. zmatečnostních důvodů).

7 Dovolací rozhodnutí a jeho účinky
dovolání se odmítá – není-li přípustné – usnesením; je-li dovolání přípustné, rozhoduje se - o oprávněnosti dovolacích důvodů – rozsudkem, jestliže se zamítá dovolání proti rozsudku odvolacího soudu nebo se zrušuje rozsudek nižší instance; jinak se rozhoduje usnesením; další možnosti – viz § 243b OSŘ, zejména odmítnutí dovolání pro bezdůvodnost, zastavení řízení (zmatečnostní důvody), případně též postoupení věci jinému orgánu; účinky rozhodnutí - jen pro účastníky.

8 Perspektivy a komparace (de lege ferenda)
potřebnost – či nevyhnutelnost, srov. ESLP - omezení neúnosné šíře přípustnosti dovolání a tedy i dovolacího přezkumu; srov. kontinentální (apelační, kasační) a angloamerický model mimořádného přezkumu; retrospektivní a prospektivní model rozhodování; inspirace ESD ? klíčové slovo budoucnosti Nejvyšších soudů – DISKRECE…


Stáhnout ppt "DOVOLÁNÍ jako mimořádný opravný prostředek (§§ 236 – 243d)"

Podobné prezentace


Reklamy Google