Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Žijeme tu společně - děláme to pro sebe Základní škola a Mateřská škola Kocbeře, okres Trutnov t elefon 499 62 35 35 web. stránky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Žijeme tu společně - děláme to pro sebe Základní škola a Mateřská škola Kocbeře, okres Trutnov t elefon 499 62 35 35 web. stránky."— Transkript prezentace:

1 Žijeme tu společně - děláme to pro sebe Základní škola a Mateřská škola Kocbeře, okres Trutnov t elefon 499 62 35 35 email: zskocbere@iol.cz web. stránky www.kocbere.czwww.kocbere.cz Ředitel školy, statutární zástupce, osoba zodpovědná za projekt Mgr.Sofia Hladíková Výše grantu Kč 31 000Kč Celkové náklady projektu 62 000Kč

2 Žijeme tu společně - děláme to pro sebe Co bylo cílem projektu? Rozhlížet se pozorně kolem sebe Vnímat potřeby spoluobčanů různých věkových kategorií Seznámit se se stromy vhodnými do intravilánu obce Vytvořit odpočinková místa s lavičkami Vytvořit prostor dalšího setkávání v MŠ Vysázet stromořadí kolem cesty

3 Hlavní výstupy projektu: Vysázet stromořadí Rozmístit lavičky na vhodná místa dle výběru občanů Vytvořit posezení pro společné akce v zahradě MŠ

4 Naše škola ZŠ a MŠ Kocbeře je sloučený subjekt mateřské školy, málotřídní základní školy s žáky 1.- 5.ročníku ve dvou třídách a školní jídelny. Koncepce školy je dlouhodobě zaměřena na výchovu k trvale udržitelnému životu. Škola realizuje řadu drobných projektů a od roku 2004realizujeme projekty z programu Škola pro udržitelný život, které směřují k vylepšení životních podmínek v obci a jejichž nezbytnou podmínkou je spolupráce širší veřejnosti na projektu Jsme začleněni do sítě škol MRKEV, spolupracujeme se SEVERem i dalšími subjekty zaměřenými na EVVO. Důraz klademe na místo, kde žijeme, snažíme se být komunitní školou,.

5 Co projekt řešil? Naše vesnice leží ve velké většině podél frekventované silnice 1.třídy a podél několika vedlejších místních komunikací. Vyjma autobusových zastávek, školní zahrady a fotbalového hřiště však nikde nebyla žádná lavička a ni jiné příjemné místo k odpočinku. Zajistili jsme lavičky z recyklovaného plastu, protože obec již nemá provozního zaměstnance a byl by tedy problém s jejich údržbou. Zároveň jsme v praxi ukázali lidem praktické využití odpad.materiálů a byla by zde jistá návaznost na předchozí projekt věnovaný řešení odpadů v obci.

6 Přínos pro místní komunitu, zapojování veřejnosti do řešení problémů. Udělali jsme další krok ke zlepšení života v obci, lidé si cestou z práce nebo od autobusu odpočinou na lavičce pod stromem (časem), bude příležitost pohovořit, sejít se. Proto jsme lavičky umístili na místa, která si lidé vybrali. Žáci školy uskutečnili anketu, na zahradě školy proběhla plánovací schůzka a individuálně jsme jednali s občany.. Zapojeni tedy byli senioři, zaměstnanci školy a OÚ, žáci a jejich rodiče a nepřímo tedy všech 500 obyvatel Kocbeří. Váznamná byla pomoc našich „blízkých“, kteří pomáhali se všemi dosavadními projekty.

7 Začlenění ve vzdělávacím programu školy, přínos pro výuku? Projekt komplexně rozvíjí všechny žádoucí klíčové kompetence - kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní, kompetence sociální a občanské a v neposlední řadě kompetence pracovní. Těžiště samozřejmě je průřezové téma environmentální výchova

8 Čím je projekt přínosný pro životní prostředí v obci V obci vzniklo 7 odpočinkových míst s lavičkou, Podél chodníku v horní části obce vedoucího od obecního úřadu ke školní jídelně jsme vysázeli řadu listnatých stromů. Lavici se stolkem a další dvě lavičky – rovněž z recyklovaného plastu jsme umístili na zahradě MŠ, aby se i tam dala realizovat společné akce a byla také řešena v rámci ŠUŽ. Díky sponzorům jsme ušetřili a zadaptujeme ještě pískoviště MŠ (matkám s dětmi je zahrada MŠ přístupná) To vše přispělo k zútulnění obce.

9 Duben – květen – „Průzkum terénu“, zjišťování přání občanů, seznámení občanů s projektem prostřednictvím žáků, Kocbeřského občasníku a webových stránek školy. Jednání se sponzory, obecním úřadem a dobrovolníky. Pracovní činnosti, provouka a přírodověda zaměřené na stromy v intravilánu obce, pracovní činnosti – péče o stromy. Nácvik komunikace – seznámení občanů s projektem, výroba informačního letáčku. Seznámení občanů s naším záměrem (jarní posezení se seniory, Čarodějnice, Den matek, třídní schůzky) Péče o stromy na jaře

10 Květen - červen Nákup a výběr laviček a dalších doplńků, výběr vhodných stromů práce s žáky v rámci předmětů (prvouka,přírodověda, ICT, ČJ – komunikace, matematika) plánovací schůzka

11 Září Zajištění materiálu a spolupráce s dobrovolníky při rozmístění laviček – připevnění patek, rozvoz, zabudování laviček do betonu - umístění na zahradě mateřské školy -- měření – příprava na sázení stromků

12 Další činnosti projektu -Dramatické hry -Smyslové hry v lese -Výtvarné činnosti -Vyhledávání údajů v atlasech a endcyklopediích -Měření, porovnávání -Prezentace údajů

13 Říjen Den stromů Společná výsadba stromů za účasti žáků, zaměstnanců školy a zastupitelů obce, rodičů žáků MŠ i ZŠ a seniorů i dalších občanů. Beseda s lesníkem Seznámení veřejností se zakončením projektu na na III. Kocbeřském staršidlení


Stáhnout ppt "Žijeme tu společně - děláme to pro sebe Základní škola a Mateřská škola Kocbeře, okres Trutnov t elefon 499 62 35 35 web. stránky."

Podobné prezentace


Reklamy Google