Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Adaptační kurz 1. ročníku bakalářského prezenčního studia oboru Marketingové komunikace Týmová práce Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Adaptační kurz 1. ročníku bakalářského prezenčního studia oboru Marketingové komunikace Týmová práce Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ,"— Transkript prezentace:

1 1 Adaptační kurz 1. ročníku bakalářského prezenčního studia oboru Marketingové komunikace Týmová práce Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ 2010-11

2 2 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Cíl a účel kurzu Týmová práce Cíl: Na základě získaných informací a nových zkušeností účastníci kurzu: uvědomí si význam týmové práce, zjistí svoji roli v týmu, seznámí se s procesy, které v týmu probíhají, uvědomí si úskalí neřízené diskuze, pokusí se využít možností svojí role a vytvořit funkční tým. Účel: Seznámení se s kolegy, navázání vztahů. Získání základní představy o týmové práci. Snížení stresujících faktorů z nové situace a nového prostředí. Výstup: Příprava a prezentace týmového úkolu.

3 3 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Organizace kurzu Týmová práce 1. blok – cca 13:00 – 14:20 Úvod, seznámení. Tým a skupina. 2. blok – cca 14:30 – 16:20 Týmové role. Fáze vývoje týmu. 3. blok – cca 16:30 – 17:00 Zadání týmového úkolu.

4 4 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Tým a skupina Týmová práce Skupina: dva nebo více jedinců, kteří jsou ve vzájemné interakci. Tým: je více než skupina. Rozdíly vnímáme v těchto oblastech: Vztah ke spolupracovníkům Přístup k plnění úkolů Využití talentu členů Důvěra Otevřenost komunikace Využití kvalifikace Přístup ke konfliktu Účast na rozhodování (Bělohlávek, Košťan, Šuleř)

5 5 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Co je tým Týmová práce Tým je malá pracovní skupina členěná podle funkcí, se společně stanovenými cíly, s intenzivními vzájemnými vztahy, s výrazným kolektivním duchem a se silnou soudržností mezi členy týmu. (podle Wiendiecka) Tým je malá skupina lidí, jejichž dovednosti se vzájemně doplňují, kteří jsou oddáni společné vizi a intenzivní společnou prací na dosažení jasných cílů k jejímu naplnění směřují. (podle Katzenbacha a Smitha) http://www.fkvl.estranky.cz/fotoalbum/oddilove-fotografie/a-tym/366

6 6 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Rozdíly mezi týmem a skupinou Týmová práce Vztah ke spolupracovníkům Přístup k plnění úkolů Využití talentu členů Důvěra Otevřenost komunikace Využití kvalifikace Přístup ke konfliktu Účast na rozhodování

7 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Týmová práce Týmové role Role vůdčí pomáhají určit, vyjasnit a sledovat plnění úkolu – vedou skupinu na cestě. Role realizační implementační – uvádějí myšlenky v činy. Role myslitelské pracují s myšlenkami – dávají obsah. Role udržující podporují pozitivní mezilidské vztahy uvnitř skupin nebo týmů – drží skupinu pohromadě. Jeden člen může zastávat i více rolí. Všechny role v týmu mají stejný význam. Rozdíly mezi lidmi jsou pro týmovou práci předností. Pozor! Nejde o formální role (vedoucí, asistent apod.) 7

8 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Týmové role Týmová práce TVŮRCE (TV) má talent, fantazii, inteligenci a znalosti přínos: tvořivý, s fantazií, nekonvenční, řeší obtížné problémy možné slabiny: obtíže při řízení obyčejných lidí a při komunikaci s nimi 8

9 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Týmové role Týmová práce HLEDAČ ZDROJŮ (HZ) má schopnost pro práci s lidmi a zkoumání všeho nového, dokáže reagovat na výzvu přínos: extrovertní, nadšený, komunikativní, hledá možnosti, rozvíjí kontakty, má schopnost pro práci s lidmi možné slabiny: když vyprchá prvotní nadšení, ztrácí zájem 9

10 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Týmové role Týmová práce KOORDINÁTOR (KO) dokáže se všemi, kteří by mohli přispět, jednat a chovat se k nim nezaujatě, má silný smysl pro cíl přínos: vyzrálý, sebevědomý, sebejistý, dobrý vedoucí, objasňuje cíle, podporuje rozhodování možné slabiny: může mít střety s navigátory 10

11 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Týmové role Týmová práce NAVIGÁTOR (NA) je plný elánu a vždy připraven bojovat s netečností, neschopností, přehnaným uspokojením a sebeklamem přínos: dynamický, společenský, plný neklidu, provokuje, vyvíjí nátlak, hledá cesty, jak zvládat překážky možné slabiny: náchylný k provokaci a ke krátkodobým výbuchům vzteku 11

12 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Týmové role Týmová práce PORADCE-VYHODNOCOVAČ (VY) využívá rozvahy a úsudku, je věcný přínos: střízlivý, taktický, soudný, bere v úvahu všechny možnosti, precizní úsudek možné slabiny: chybí mu elán a schopnost inspirovat ostatní 12

13 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Týmové role Týmová práce TÝMOVÝ PRACOVNÍK (TP) dokáže reagovat na lidi a situace, podněcuje týmového ducha přínos: společenský, mírný, ochotný, umí naslouchat, konstruktivní, zabraňuje neshodám možné slabiny: nerozhodný v kritických situacích 13

14 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Týmové role Týmová práce REALIZÁTOR (RE) má organizační schopnosti, praktický zdravý rozum, je pracovitý a disciplinovaný. přínos: disciplinovaný, spolehlivý, konzervativní, výkonný, proměňuje myšlenky v praktické činy možné slabiny: trochu nepružný, pomalu reaguje na nové možnosti 14

15 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Týmové role Týmová práce DOKONČOVATEL (DO) má schopnost dotahovat věci do konce, je perfekcionista přínos: horlivý, svědomitý, úzkostlivý, hledá a odstraňuje chyby a opomenutí, dodržuje termíny možné slabiny: sklon k přehnaným obavám, neochota delegovat odpovědnost 15

16 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Týmové role Týmová práce SPECIALISTA (SP) nadšenec pro svůj obor, má odborné znalosti i dovednosti, usiluje o špičkovou profesionalitu, brání odbornou oblast přínos: dodává odbornou úroveň řešeným problémům, dodává týmu prestiž na veřejnosti možné slabiny: malý zájem o ostatní lidi, špatně komunikuje 16

17 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ A kdo jste Vy? Čím přispíváte týmu? Týmová práce TVŮRCE HLEDAČ ZDROJŮ KOORDINÁTOR NAVIGÁTOR PORADCE-HODNOTITEL TÝMOVÝ PRACOVNÍK REALIZÁTOR DOKONČOVATEL Cvičení: 1. Které tři role pravděpodobně v týmu zastáváte? 2. Kterou roli nemůžete převzít? 3. Vyplňte podle pokynů dotazník. (20 min ) 17

18 Týmová práce 18 Dotazník Týmové role podle Belbina – přidělte body podle intenzity nebo významu jednotlivým tvrzením - v každé sekci rozdělte 10 bodů, můžete dát i 0 bodů 1. sekceČím podle mého soudu mohu týmu přispět: a myslím, že umím rychle rozpoznat a využít nové možnosti b dokážu dobře spolupracovat s mnoha různými lidmi c přicházet s nápady patří mezi mé přirozené klady d dokážu přimět jinou osobu k hovoru kdykoliv zjistím, že může významně přispět k tomu, aby tým dosáhl cíle e moje schopnost dotáhnout věci do konce má hodně společného s mou osobní efektivitou f jestliže to vede k odpovídajícím výsledkům, jsem ochoten čelit dočasné neoblíbenosti g rychle vycítím, co se nejspíše osvědčí v situaci, s níž jsem obeznámen hlogicky podložené alternativy postupů dokážu přednést bez zaujatosti a předsudků

19 Další pohled na týmové role Týmová práce Existuje více konceptů (Belbin, Bales, Berne…). Základní dělení + různé názvy pro roli: Mentální (symbol hlava) Specialista Tvůrce/Inovátor Poradce/Hodnotitel/Analytik/Pozorovatel Akční (symbol ruce) Navigátor/Formovač/Kritik/Usměrňovatel Dokončovatel/Dotahovač Realizátor/Vykonavatel Sociální (symbol srdce) Týmový pracovník/Stmelovač/Harmonizátor/Týmový hráč Koordinátor/Vůdce Hledač zdrojů V týmu by měl být také Zapisovatel. Někdy ale bývají i ne zcela vhodní Nosič vody a Travič studní. 19

20 20 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Co se děje v týmu? Týmová práce V každém týmu lidé zastávají různé role. V každém týmu probíhají určité procesy. Čas: 5 min na zadání a individuální realizaci úkolu 15 min na společnou realizaci úkolu 30 min diskuze

21 21 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Letadlo Týmová práce Svítilna Kapesní nůž Letecká mapa Kompas Balíček první pomoci Plastikový plášť Revolver Padák Solné tablety Sluneční brýle pro každého Zrcátko ¼ litru vody na osobu Kniha o pouštní zvěři 2 láhve vodky Kabát pro každého 21

22 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Fáze vývoje týmu Týmová práce Formování – nedostatek plánování, nesledují se cíle. Bouření – vůdce je zpochybňován, nejsou zcela jasné role. Normování – vznikají pravidla, orientace na úkol. Realizace – tým začíná pracovat, sleduje cíl, podává výkon. 22

23 23 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Přínos týmové práce Týmová práce Potenciál skupiny není součtem potenciálu jednotlivců. Synergický efekt zvyšuje účinek týmové práce. Efektivnost posuzujeme podle kritérií: - skupinová efektivnost - skupinový vývoj - osobní spokojenost Synergický efekt se objevuje až ve zralé skupině. Výkon skupiny převyšuje možnost součtu potenciálu jednotlivců. Dochází k doplňování chybějících vlastností a dovedností jednotlivých členů.

24 Týmový úkol Týmová práce 1. Dostali jste za úkol uvést na trh nový titul deníku nebo týdeníku. Zahajujete speciálním číslem, které je zaměřeno na start vašeho studia na FMK UTB ve Zlíně. Obsahem budou: úvodník, články, rozhovory, fotky, perokresby, zajímavosti, informace, sportovní výsledky atd. jak znáte z praxe. 2. K uvedení nového titulu je třeba uspořádat zajímavou akci s prezentací novinky. Předpokládá se i krátký program s vlastní živou hudební produkcí apod. Čas: Příprava kdykoliv kdekoliv během večera a noci. Prezentace ve středu 22. 9. v 15: 00 – 17:00. Délka vašeho vystoupení 10 minut. 24

25 25 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Literatura Týmová práce Týmová práce Základní literatura ADAIR, J.: Vytváření efektivních týmů, 1. vyd. Praha, Management Press 1994. Počet stran 198, ISBN 80-85603-70-5. MIKULÁŠTÍK, M.: Interpersonální komunikace, 1. vyd. Zlín, UTB ve Zlíně 2001. Počet stran 187, ISBN 80-7318-047-2.(str. 151 – 170) Doporučená literatura BĚLOHLÁVEK, F.: Jak řídit a vést lidi, 1. vyd. Brno, Computer Press 2000. Počet stran 92, ISBN 80-7226-308-0. HERMOCHOVÁ, S.: Teambuilding, 1. vyd. Praha, Grada Publishing 2006. Počet stran 116, ISBN 80-247-1155-9. PLAMÍNEK, J.: Vedení lidí, týmů a firem, 1. vyd. Praha, Grada Publishing 2002. Počet stran 120, ISBN 80-85865-32-7.


Stáhnout ppt "1 Adaptační kurz 1. ročníku bakalářského prezenčního studia oboru Marketingové komunikace Týmová práce Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ,"

Podobné prezentace


Reklamy Google