Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Infúze. Infúze = vpravení většího množství tekutiny do organismu parenterální cestou = vpravení většího množství tekutiny do žíly pomocí infúzní soupravy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Infúze. Infúze = vpravení většího množství tekutiny do organismu parenterální cestou = vpravení většího množství tekutiny do žíly pomocí infúzní soupravy."— Transkript prezentace:

1 Infúze

2 Infúze = vpravení většího množství tekutiny do organismu parenterální cestou = vpravení většího množství tekutiny do žíly pomocí infúzní soupravy Infuzi lze aplikovat:  i.v. (periferní, centrální žíly)  s.c.  i.a. (jen pomalá infuze FR a Heparinu, jinak velmi nebezpečné )  i.o.

3 Účel infuze:  léčebný  diagnostický – infúze je nosičem dg. látky k vyšetření orgánu Infuzi aplikuje: kvalifikovaná sestra, lékař

4 Indikace k infúzi  neschopnost přijímat tekutiny per os  podání léčiv s vysokým stupněm ředění  k udržení vodní a elektrolytové rovnováhy  zabezpečení energetického příjmu živin, vitamínů  k úpravě ABR  při krevních ztrátách  k vyvolání osmotické diurézy

5 Infúzní roztoky se plní do:  skleněných silnostěnných lahví  do plastových lahví  do vaků z plastu  vzduchotěsně uzavřené gumovou zátkou  zátka je krytá umělohmotným či kovovým víčkem ( nemá-li – znehodnotit)  Plastové, tzv. kolapsoidní infuzní lahve - nepotřebují zavzdušnění (snižuje se riziko infekce při podávání infuze)  Některé moderní typy lahví mají sterilní porty kryté sterilní folií

6  Vaky 2 vstupy ( infuzní set, aplikace léků) 2 vstupy ( infuzní set, aplikace léků) některé - vstupy s ventilem pro bezjehlovou aplikaci léčiv některé - vstupy s ventilem pro bezjehlovou aplikaci léčiv

7  Označení infúzí štítkem štítkem název název zkratka zkratka objem (obvykle 100 –1000 ml) objem (obvykle 100 –1000 ml) složení složení expirační doba expirační doba výrobce výrobce

8 Infúzní roztoky a jejich dělení Krystaloidy a koloidy  krystaloidy Fyziologický roztok (F 1/1) – 9 g NaCl na 1000 ml vody Darrowův roztok (D 1/1) – NaCl, KCl, Na laktát, aqua Hartmanův roztok (H 1/1) – NaCL, KCl, CaCl 2, Na laktát, aqua Ringerův roztok (R 1/1) – NaCL, KCl, CaCl 2, aqua Mohou být 1/1, ½, 1/3, 1/5

9  koloidy dextrany (Dextran, Rheodextran) dextrany (Dextran, Rheodextran) želatinové (Gelifundol, Haemacel, Plasmagel) želatinové (Gelifundol, Haemacel, Plasmagel) hydroxyetalškroby (HAES, Voluven) hydroxyetalškroby (HAES, Voluven) plasmatické bílkoviny (albumin, plasma) plasmatické bílkoviny (albumin, plasma)

10 Dělení podle toho, k čemu infuze slouží  Udržení a vyrovnání vodní a elektrolytické rovnováhy (FR, H, R) obsahují K, Mg, Cl, Ca, Na a málo G obsahují K, Mg, Cl, Ca, Na a málo G  K zajištění energetických potřeb organismu cukry (G) cukry (G) tuky (Lipofundin, Intralipid) tuky (Lipofundin, Intralipid) bílkoviny (Primene, Nutramin...) bílkoviny (Primene, Nutramin...)

11  K úpravě ABR a dysbalance elektrolytů Na Bic (NaHCO 3 ) Na Bic (NaHCO 3 ) Chlorid amonný (NH4Cl) Chlorid amonný (NH4Cl) 5,85% NaCl, 7,45% KCl 5,85% NaCl, 7,45% KCl  K doplnění cirkulujícího oběhu viz. krystaloidy, koloidy viz. krystaloidy, koloidy  K vyvolání osmotické diurézy Manitol Manitol  Nosiče léčiv FR, 5% G FR, 5% G

12 Dělení podle osmotického tlaku  Izotonické roztoky koncentrace iontů přibližně odpovídá osmolaritě krevní plazmy. koncentrace iontů přibližně odpovídá osmolaritě krevní plazmy. např. FR, R, H např. FR, R, H  Hypertonické roztoky vyšší osmolarita než osmolarita plazmy vyšší osmolarita než osmolarita plazmy např. Manitol, D 1/1 např. Manitol, D 1/1  Hypotonické roztoky nižší osmolarita než osmolarita plazmy nižší osmolarita než osmolarita plazmy Např.1/2, 1/3 a 1/5 roztoky. Např.1/2, 1/3 a 1/5 roztoky.

13  Infuzní roztok + lék nebo infuzní roztok = infuzní směs

14 Základní pomůcky pro aplikaci   Infuzní sety Perforační jehla (bodec) pro napíchnutí lahve nebo vaku před použitím kryta umělohmotným krytem. Kapková komůrka (Martinova baňka) válcová nádobka zadržuje malé množství tekutiny a tím brání nasávání vzduchu do setu slouží ke kontrole počtu kapek lze na ni napojit kapkový senzor infuzní pumpy na dně komůrky může být filtr partikulárních částic.

15 Odvzdušňovač Ventil v oblasti spojení mezi jehlou a baňkou součástí je bakteriální filtr. Transportní hadička s tlačkou (jezdcem) regulace rychlosti infuze a k úplné zastavení infuze hadička je obvykle průhledná. Kónus slouží pro napojení infuzního setu na venózní katétr nebo spojovací hadičku před použitím kryt umělohmotným krytem

16 Některé sety jsou specifické Některé sety jsou specifické Krytka koncového konektoru vybavená hydrofobní membránou (PrimeStop) - zabraňuje odkapávání infuzního roztoku z konce setu a vylučuje tak dermální kontaminaci. Vzduchotěsná membrána (např. AirStop) - ochranná bariéra proti infúzi vzduchu a zároveň jako filtr partikulárních částic.

17 Konektory pro infuzní pumpy - část transportní hadičky upravená pro založení do infuzní pumpy Bezjehlový nebo propichovací vstup - slouží pro aplikaci léků. Zabarvená (např. černá) transportní hadička - podávání fotosenzitivních roztoků.

18 Regulátor infuze – lze nastavit konstantní rychlost kapek, vhodný pro aplikaci bez infuzní pumpy Odměrný válec – odměrný válec je součástí setu. lze aplikovat infuzní roztok po částech v přesně určeném množství lze do něj i připichovat léky

19   Perfusorové sety tlakově odolné hadičky vhodné k použití s lineárním dávkovačem   Spojovací a prodlužovací hadičky různé délky kónus se závitem či bez něj krátké hadičky - obvykle se vkládají ihned za kanylu a fixují se ke kůži Y spojovací hadičky – pro napojení několika infuzních setů nebo spojovacích hadiček, obvykle mají 2-4 cesty. dlouhé hadičky - prodloužení infuzního setu elastické spirálové prodlužovací hadičky.

20   Kohouty hlavně v intenzivní péči umožňují podávání více infuzí současně či bolusové podání léčiv různé barvy je-li potřeba více kohoutů současně - rampy s více vstupy   Bezjehlové vstupy (ventily) pro podávání bolusových i kontinuálních léčiv   Propichovací vstupy používají se stejně jako bezjehlové vstupy hlediska rizika vzniku infekce bezpečnější používat bezjehlové vstupy.

21   Infuzní filtry zachytávají tuhé částice, mikroby, toxiny a vzduch zařazují se co nejblíže k pacientovi doba použitelnosti je dle doporučení výrobce až 96 hodin v případě ucpání membrány filtru může dojít ke zpomalení až úplnému zastavení infuze přes filtry se nesmí podávat lipidy, krev a krevní deriváty, furosemid

22 Systém setů, spojovacích hadiček, kohoutů, injekčních vstupů = infuzní linka

23 Infuzní technika   Infuzní pumpa elektronický přístroj, který umožňuje přesné a bezpečné dávkování léčiv pomocí infuzního setu pro podávání velkého objemu léčiv, krve a parenterální výživy infuzní pumpy jsou vyrobeny ze špičkových komponentů a mají spolehlivý vnitřní kalibrační systém

24 základní vlastnosti infuzní pumpy nastavitelná rychlost znázornění celkového podaného objemu možnost změny rychlosti podávání infuze bez přerušení podávání infuze má signalizačním zařízením Upozorní nás např. na problém s odkapáváním kapek v kapkové komůrce vzduchové bubliny v setu zvýšený tlak v setu většina pump sama vypočítá rychlost infuze v ml/hod na starších pumpách se rychlost nastavovala v kapkách/min

25   standardní infuzní sety nebo speciální typy setů s různými konektory pro infuzní pumpy   použití špatného typu setu může vést k nepřesnému podání infuze   set se vkládá do k tomu určené části pumpy   Na kapkovou komůrku se napojí kapkový senzor, který je spojený s infuzní pumpou

26   Lineární dávkovač (perfuzor) elektronický přístroj, který slouží k přesnému podávání menšího množství roztoku vhodné ke kontinuálnímu podávání léků vybaven signalizačním zařízením, které nás upozorní např. na dokapání infuze zvýšený tlak v infuzní lince rychlost infuze se nastavuje v ml/hod nebo si sám vypočítá léčivo je podáváno ze stříkačky (obvykle 20 nebo 50 ml)

27   Jednoduché infuzory mechanické přístroje, které ke své funkci nepotřebují žádný přívod energie např. Easypump® nebo Springfusor® ke kontinuální aplikaci menšího množství léků např. pro podání analgetik nebo cytostatik

28   Easypump® (obr.) elastometrická infuzní pumpu lék je aplikován díky pozitivnímu tlaku vyvinutému elastomerickou membránou rychlost toku je stanovena kombinací omezovače průtoku a pozitivního tlaku membrány pro každou pumpu je tedy předem dané množství roztoku a rychlost infuze, kterou nelze měnit vyrábí se v několika plnicích objemech s různými průtokovými rychlostmi infuzní roztok se plní přímo do infuzní soupravy pomocí stříkačky

29   Springfuzor® jednoduchý přístroj připomínající tubu tvořenou plastovým pláštěm, ve kterém je ukryta speciální pružina, která tlačí na píst stříkačky rychlost podání je určena typem speciální hadičky (Flow Control Tubing - FCT) s extrémně přesně definovaným vnitřním průměrem, která přesně omezuje průtok na fixní hodnotu k dispozici je FCT hadičky pro různé rychlosti aplikace.

30 Příprava a aplikace infuze   Infuzi připravujeme podle toho, jakým způsobem ji budeme podávat  Ordinace lékaře: druh infúze množství infúze množství infúze přísady do infúze přísady do infúze pořadí infúzí pořadí infúzí rychlost infúze rychlost infúze  Místa aplikace: velké, měkké žíly nedominantní končetina nedominantní končetina od hřbetu ruky k loketní jamce od hřbetu ruky k loketní jamce

31 Obecné zásady pro přípravu a aplikaci infuze   dle ordinace lékaře   před přípravou připravíme pomůcky a provedeme hygienickou dezinfekci rukou   zkontrolujeme pomůcky a roztoky, zda jsou v neporušených obalech a zda není prošlá expirační doba   pečlivě zkontrolujeme s dokumentací, zda připravujeme správný lék.

32   chráníme se před transdermální i aerosolovou kontaminací   při přípravě infuze i infuzní linky dodržujeme zásady asepse   infuzi připravujeme na vydezinfikované ploše k tomu určené, v ideálním případě v laminárním boxu   pokud aplikujeme léky do infuzního roztoku vždy v pořadí léky, poté elektrolyty a nakonec lipidové emulze (aby bylo po celou dobu přípravy možno rozpoznat ev. interakci léků.)

33   infuzi označíme jménem pacienta, složení infuze, datem naředění a razítkem a podpisem toho, kdo naředil   celou infuzní linku dokonale odvzdušnit   preferujeme uzavřené infuzní linky   s odpadem manipulujeme dle standardu nemocnice.

34 Příprava a aplikace infuze podávané bez infuzní techniky nebo pomocí infuzní pumpy

35 Pomůcky   Naordinovaný infuzní roztoky a léky   dezinfekce ve spreji, nebo alkoholový dezinfekční čtvereček   široké injekční jehly, aspirační a přepouštěcí trny   vhodný infuzní set   spojovací materiál   pomůcky pro aplikaci léků   filtry dle potřeby   infuzní pumpa dle potřeby   stojan na zavěšení infuzní lahve či vaku, ev. na připevnění infuzní pumpy   emitní miska.

36 Postup   Provedeme hygienu rukou, zkontrolujeme s dokumentací, zda připravujeme správný infuzní roztok   Z infuzní lahve odstraníme kovový nebo plastový kryt.   Gumovou zátku odezinfikujeme.   Dle ordinace připravíme infuzní roztoky a přidáme léky.

37   Mísíme-li dva a více roztoků - zvolit vhodnou velikost lahve nebo vaku Infuzní láhev nebo vak popíšeme.   Spojíme infuzní set zapíchnutím bodce do gumové zátky infuzní lahve nebo portu vaku.   Zavřeme tlačku a zmačknutím kapkové komůrky do ní napustíme malé množství tekutiny tzv. uděláme hladinku.   Otevřením tlačky naplníme infuzním roztokem celý infuzní set (linku).

38   Před aplikací identifikace pacienta a kontrola seznámení pacienta s výkonem necháme pacienta, aby se došel vyprázdnit pohodlná a vhodná poloha pacienta dle místa aplikace Signalizační zařízení v dosahu   Infuzní láhev nebo vak zavěsíme na stojan.   Používáme-li infuzní pumpu - set založíme do pumpy, na kapkovou komůrku připevníme kapkový senzor, uvolníme tlačku.

39   Infuzní set (linku) spojíme s venózním katétrem   Nastavíme rychlost infuze.

40 Příprava a aplikace infuze podávané pomocí lineárního dávkovače

41 Pomůcky   Naordinovaný infuzní roztoky a léky   dezinfekce ve spreji, nebo alkoholový dezinfekční čtverečky   široké injekční jehly, aspirační a přepouštěcí trny   vhodný perfusorový set   spojovací materiál   lineární dávkovač   emitní miska.

42 Postup   Hygienu rukou, kontrola s dokumentací   Dle ordinace natáhneme do stříkačky infuzní roztoky a přidáme léky obvykle stříkačky 50 nebo 20 ml s kónusem Luer-Lock   Stříkačku standardně označíme.   Spojíme perfusorový set se stříkačkou a set odvzdušníme roztokem ze stříkačky.

43   Před aplikací identifikace pacienta, kontrola necháme pacienta, aby se došel vyprázdnit vhodná poloha dle místa aplikace v dosahu signalizační zařízení   Stříkačku vložíme do lineárního dávkovače, spojíme perfosorový set s katétrem   Zadáme rychlost infuze

44 Vícepramenné podávání infuzí   = podávání více infuzí do jednoho vstupu   používáme k tomu kohouty, rampy, dvou a vícecestné Y spojky a vícecestné CŽK   při přípravě vícecestné linky postupujeme přísně asepticky.   pozor na kompatibilitu léku

45   pozor na léky, které musí být podávány pomalu konstantní rychlostí, aby nebyly podány rychleji, nebo bolusově. nejprve proplach setů pomalu kapajících léků a posléze celou linku propláchneme rychle kapající infuzí do této linky by neměli být připichovány další léky.

46 Péče o pacienta během infuze

47 Kontrola během infuze   celkový stav pacienta fyziologické funkce příjem a výdej tekutin Váhu kontroluje dutinu ústní, kožní turgor, otoky dle ordinace lékaře - odběry krve (např. ionty v plazmě, acidobazická rovnováha, hemoglobin.

48   místo vpichu otok (např. paravenózní aplikace) barvu kůže (např. začervenání může být způsobeno infekcí v místě vpichu) prosáklé krytí v místě vpichu (např. prasklý CŽK, dislokovaná periferní kanyla)   infuzi jak infuze kape v kapkové komůrce, nezvyšuje- li se hladinka (např. zalomení infuzní linky, ucpání katétru) roztok v lahvi (vaku) a infuzní lince, zda nemění barvu, nevzniká zákal (např. inkompabilita léků), infuzní set (zalomení, natažení)

49 Výměna infuzní lahve   po dokapání infuze, popř. určí-li lékař, měníme ji ještě před dokapáním.   nové infuzní lahvi odezinfikujeme gumovou zátku   uzavřeme infuzní set tlačkou   sejmeme starou lahev ze stojanu a vyměníme ji za novou   pokud je infuzní set založen v infuzní pumpě, není uzavření setu nutné.

50   měníme-li stříkačku v lineárním dávkovači, perfuzorový set před odpojením zamáčkneme peánem   peán ze setu sundáme, až po založení stříkačky do lineárního dávkovače

51 Výměna infuzní linky   u periferního katétru maximálně po 72 hodinách v případě použití uzavřeného systému   bez dodržení všech zásad asepse nelze délku použití garantovat a systém se může stát zdrojem katétrové sepse   po 24 hod. v případě: imunosuprimovaného, popáleného, septického pacienta v případě, že nepoužíváme uzavřený systém a linka je rozpojována

52   okamžitá výměna je nutná pokud se objevily komplikace ze zavedení invazivního vstupu po podání vybraných přípravků (např. erytrocytová masa) při znečištění spojových systémů při známkách inkompability (např. zákal sloupce tekutiny při podání inkompatibilního léku do infuzní linky)

53 Ukončení infuze   Při úplném ukončení infuze uzavřeme set tlačkou odpojíme od žilního vstupu žilní vstup zajistíme dle standardu oddělení fyziologickým roztokem heparinovou zátkou mandrénem Infuzní set a lahev (vak) zlikvidujeme dle standardu oddělení.

54   infuze přerušována postup je stejný set se obvykle nechává k použití na 24 hodin pokud infuze nekape - musí být konec setu kryt sterilní jehlou nebo kombi-zátkou.

55 Komplikace u infúze  hematom  prosáknutí - uvolnění setu  flebitis  paravenózně  embolie  zatížení srdce, zvýšená diuréza  alergie  neprůchodnost  vypadnutí

56


Stáhnout ppt "Infúze. Infúze = vpravení většího množství tekutiny do organismu parenterální cestou = vpravení většího množství tekutiny do žíly pomocí infúzní soupravy."

Podobné prezentace


Reklamy Google