Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj"— Transkript prezentace:

1 Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj
Název školy Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Autor Mgr. Jiří Chrástecký Název šablony III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu VY_32_INOVACE_DEK_0310 Stupeň a typ vzdělávání Střední odborné vzdělání v konzervatoři Vzdělávací oblast Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor 82-44-P/01 Hudba, P/01 Zpěv Tematický okruh Renesanční malířství v Německu Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 16 – 19 let Anotace Výukový materiál určen k frontální prezentaci učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem, náplň: Podoby renesančního malířství v Německu. Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Renesance, malířství, Německo, Dürer, Grünewald, Holbein, Cranach st. Datum Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj

2 RENESANČNÍ MALÍŘSTVÍ V NĚMECKU

3 ÚVOD Výukový materiál Renesanční malířství v Německu obsahuje informace o nejvýznamnějších podobách malířství 16. století německého teritoria. Cílem prezentace je seznámení studentů s díly Albrechta Dürera, Matthiase Grünewalda, Hanse Holbeina mladšího a Lucase Cranacha staršího. Materiál je primárně určen studentům 2. ročníku předmětu dějiny kultury Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž, využit však může být v kterémkoli ročníku střední školy v předmětech dějiny kultury, dějiny umění, dějepis, výtvarná výchova apod.

4 Kolec 15. století – šíření ren. architektury z Itálie
Od 2. čtvrtiny 16. stol. také ostatní druhy umění Dosud nevysvětlen tak velký rozmach malířství Studijní cesty německých umělců do Itálie Mimoitalské umění 16. stol vychází z manýrismu Přežívání gotiky hluboko do 16. století

5 2. čtvrtina 16. stol. – rozvoj renesančního malířství
Rozpor mezi humanismem a reformací Osobitost německého renesančního malířství Vůdčí osobnosti německého renesančního malířství Albrecht Dürer Matthias Grünewald Hans Holbein ml. Lucas Cranach st.

6 Albrecht Dürer (1471-1528) Narozen v Norimberku Syn zlatníka
Žák Michaela Wohlgemutha 1494 – studijní cesta do Benátek Samostatné krajinomalby První v Evropě vůbec Založení dílny v Norimberku Malba a grafika 1505 – druhá cesta do Benátek Studium perspektivy a proporcí Srovnatelný s italskými malíři Zemřel v Norimberku Kresba základem tvorby Přesnost kresby a pečlivost práce Jasnost barev Psychologická propracovanost Smysl pro detail Kresby Skici kompozic Volné kresby (autonomní umělecký druh) Teoretické spisy Perspektiva Proporce lidského těla

7 Albrecht Dürer Autoportrét 1500 Olej na dřevě, 67 × 49 cm
Alte Pinakotek (Mnichov)

8 Albrecht Dürer – Růžencová slavnost
1506, olej na dřevě, 162 × 194 cm Národní galerie (Praha)

9 Albrecht Dürer Portrét otce 1491 Olej na dřevě, 51 × 40 cm
Národní galerie (Londýn)

10 Albrecht Dürer Zajíc 1502 Kvaš a akvarel na papíře 251 × 226 mm
Albertina (Vídeň)

11 Albrecht Dürer – Kristus v zahradě Gesemanské
Mědiryt, 1508, 12 x 7,6 cm Albrecht Dürer – Poslední soud Dřevořez, Kolem 1510, 12,7 × 9,7 cm

12 Albrecht Dürer Apokalyptičí jezdci 1497-1498 Dřevořez, 39 × 28 cm
Z cyklu Apokalypsa

13 Otevření páté a šesté pečeti Apokalypsy
Albrecht Dürer Otevření páté a šesté pečeti Apokalypsy Dřevořez, 39 x 28 cm Z cyklu Apokalypsa

14 Albrecht Dürer Portrét matky 1514 Kresba uhlem, 421 x 333 mm
Kabinet mědirytů (Berlín)

15 MATTHIAS GRÜNEWALD (1470/75 – 1528)
Vl. jm. Mathis Gothard-Neithart Narozen ve Würzburgu Minimum informací o životě S Dürerem nejvýznamnější malíř Pokračování středověké tradice Dvorní malíř arcibiskupa v Aschaffenburgu Dohled nad stavbou arcib. paláce Dvor. malíř braniborského kurfiřta Lutherské vyznání Zemřel v Halle Dominance barvy Světelné kontrasty Expresivita až naturalismus

16 Matthias Grünewald Autoportrét 1512-1516 Křída na papíře, 21 x 15 cm
Univ. knihovna Erlangen-Norimberk

17 Isenheimský oltář (uzavřený)
Matthias Grünewald Kombinace malby a řezby Isenheimský oltář (uzavřený) Řezby Niklaus von Hagenau Olej na dřevě, 336 × 589 cm Musée d'Unterlinden, Colmar (Francie)

18 Matthias Grünewald Isenheimský oltář (první otevření)

19 Matthias Grünewald Isenheimský oltář (druhé otevření)

20 Matthias Grünewald – Isenheimský oltář
Detail 1 → Detail 2 ↓ Detail 3 →

21 Matthias Grünewald – Isenheimský oltář
Zvěstování Nanebevstoupení

22 HANS HOLBEIN ml. (1497-1543) Narozen v Augsburgu
Jediný typicky renesanční malíř v Německu Vysoké vzdělání Patrně italská studijní cesta Pobyt ve Švýcarsku, Francii, Nizozemí a Anglii Po roce 1528 především portréty Největší německý portrétista Grafické listy Zemřel v Londýně Cit pro detail Vystižení psychologie modelů Věcnost a objektivita portrétů Vynikající práce s barvou Smysl pro detail

23 Hans Holbein ml. Autoportrét 1542-1543
Barevná křída, tužka a zlato, 32 x 26 cm Galleria degli Uffizi, Florencie

24 Hans Holbein ml. Vyslanci 1533 Tempera na dřevě 207 x 209 cm NG Londýn
Skrytá symbolika věcí Otevřený kancionál – smíření katolíků a protestantů v osobách mužů Beztvarý diagonální předmět – smrt (levý dolní pohled – lebka)

25 Hans Holbein ml. – Erasmus Rotterdamský Hans Holbein ml. – Thomas More
1523 1527 Olej a tempera na dřevě, 76 × 51 cm Tempera na dřevě, 74 × 59 cm NG Londýn Frick Collection, New York

26 Hans Holbein ml. Jindřich VIII. 1539-1540 Tempera na dřevě, 88 × 75 cm
Galleria Nazionale d'Arte Antica, Řím

27 LUCAS CRANACH st. (1472-1553) Do roku 1505
Vl. jm. Lucas Sunder nebo Müller Narozen v Kronachu (Cranach) Učení v otcovské dílně Studium Dürera Zakladatel „dunajské školy“ Od 1505 trvale ve Wittenbergu 1508 – návštěva Nizozemí Styk s vlámským uměním Portrétista reformace Obrovská malířská dílna Lutherův přítel Smrt ve Výmaru Do roku 1505 Tíhnutí k „romantismu“ Citovost a barevnost Od roku 1505 Záliba v detailech Promyšlenost kompozice Ústup od citovosti a barevnosti Závěr tvorby Přeumělkovanost a manýrismus

28 Lucas Cranach st. Autoportrét 1550 Olej na dřevě, 67 × 49 cm
Galleria degli Uffizi

29 Podpis Lucase Cranacha

30 Odpočinek na útěku do Egypta
Lucas Cranach st. Odpočinek na útěku do Egypta 1504 Olejová tempera na dřevě, 69 x 51 cm Staatliche Museen, Berlín „Romantická nálada“ typická pro dunajskou školu

31 Lucas Cranach st. Ukřižování 1503 Tempera na dřevě, 138 × 99 cm
Alte Pinakothek, Mnichov

32 Lucas Cranach (nebo dílna) Martin Luther
1533 Tempera na dřevě, 20,5 × 14,5 cm Herzog Anton Ulrich-Museum, Braunschweig

33 Lucas Cranach st. Katharina von Bora Kolem 1526
Olej na dřevě, 21,5 × 15,5 cm Soukromá sbírka Lutherova manželka

34 OTÁZKY A ÚKOLY Ve kterém století „proběhla“ německá renesance?
Z čeho německá renesance vycházela? Kdo byl nejtypičtější představitel renesančního malířství v Německu? Co je typické pro tzv. dunajskou školu? Stručně popište život a dílo Albrechta Dürera. Stručně popište život a dílo Matthiase Grünewalda. Stručně popište život a dílo Hanse Holbeina ml. Stručně popište život a dílo Lucase Cranacha st.

35 POUŽITÉ ZDROJE 1. Albrecht Dürer – Autoportrét: [cit ] 2. Albrecht Dürer – Růžencová slavnost: [cit ] 3. Albrecht Dürer – Kresba matky: [cit ] 4. Albrecht Dürer – Portrét otce: [cit ] 5. Albrecht Dürer – Zajíc: [cit ] 6. Albrecht Dürer – Kristus v zahradě Getsemanské: [cit ] 7. Albrecht Dürer – Poslední soud: [cit ] 8. Albrecht Dürer – Apokalyptičtí jezdci: [cit ] 9. Albrecht Dürer – Otevření páté a šesté pečeti Apokalypsy: [cit ] 10. Matthias Grünewald – Autoportrét: [cit ] 11. Matthias Grünewald – Isenheimský oltář (zavřený): [cit ] 12. Matthias Grünewald – Isenheimský oltář (první otevření): [cit ] 13. Matthias Grünewald – Isenheimský oltář (druhé otevření): [cit ]

36 14. Matthias Grünewald – Isenheimský oltář (detail 1): http://upload
14. Matthias Grünewald – Isenheimský oltář (detail 1): [cit ] 15. Matthias Grünewald – Isenheimský oltář (detail 2): [cit ] 16. Matthias Grünewald – Isenheimský oltář (detail 3): [cit ] 17. Matthias Grünewald – Isenheimský oltář (Zvěstování): [cit ] 18. Matthias Grünewald – Isenheimský oltář (Nanebevstoupení): [cit ] 19. Hans Holbein ml. – Autoportrét: [cit ] 20. Hans Holbein ml. – Vyslanci: [cit ] 21. Hans Holbein ml. – Erasmus Rotterdamský: [cit ] 22. Hans Holbein ml. – Thomas More: [cit ] 23. Hans Holbein ml. – Jindřich VIII.: [cit ] Lucas Cranach st. – Autoportrét: [cit ] 25. Lucas Cranach – Okřídlený had/dráček (symbol místo podpisu): [cit ]

37 26. Lucas Cranach st. – Autoportrét: http://upload. wikimedia
26. Lucas Cranach st. – Autoportrét: [cit ] 27. Lucas Cranach st. – Odpočinek na útěku do Egypta: [cit ] 28. Lucas Cranach st. – Ukřižování: [cit ] 29. Lucas Cranach st. – Martin Luther: [cit ] 30. Lucas Cranach st. – Katarina von Bora: [cit ]


Stáhnout ppt "Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj"

Podobné prezentace


Reklamy Google