Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nakladatelství a knižní distribuce v 19. a 20. století Ivanka Příbramská, ÚISK FF UK Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy, 21. 10. 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nakladatelství a knižní distribuce v 19. a 20. století Ivanka Příbramská, ÚISK FF UK Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy, 21. 10. 2009."— Transkript prezentace:

1 Nakladatelství a knižní distribuce v 19. a 20. století Ivanka Příbramská, ÚISK FF UK Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy,

2 Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy 2 Periodizace 1.80.léta 18.st léta 19.st. – konstituce a následná krystalizace nakladatelského podnikání jako samostatné profese, nezávislé na knihařství a knihkupectví 2.60.léta 19.st samostatný rozvoj podnikání podle ekonomické situace v rámci pravidel právního státu začlenění do centrálně direktivního systému státu 4.Po uvolnění trhu, svobodný rozvoj

3 Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy 3 Osoby spojené s výrobou knihy  Nakladatel  Tiskař  Grafik  Sazeč, korektor  Knihvazač  Knihkupec/distributor  Autor/spisovatel  Překladatel  Editor

4 Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy 4 Nakladatelé v českých zemích  Obvyklý model tiskař = nakladatel  Dědictví sv. Václava ( )  Česká expedice (1790)

5 Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy 5 Situace v českých zemích na přelomu 18. a 19. století I  10 tiskáren v Praze, 11 mimo  Negativní vlivy: zastaralé vybavení a postupy, pomalý nástup industrializace, finančí omezení  Pozitivní vlivy: industrializace, povinná školní docházka, národní obrození

6 Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy 6 Situace v českých zemích na přelomu 18. a 19. století II  Václav Matěj Kramerius, Martin Maria Neuräutter, František Alois Jeřábek  J.B. Calve, W.K. Gerle, J. Herrl  Jan Nepomuk Schönfeld ze Schönfeldu, Bohumil Haase st.  J.H. Pospíšil (HK), J.J. Landfras (Jindr.Hradec)‚ Klatovy, KH, Litomyšl, MB, Most, Pardubice, Plzeň  Institucionální tiskárny: Tiskárna normální školy, Matice česká

7 Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy 7 Industrializace  1803 Železný lis  1814 Parní rychlolis a oboustranný tisk  1838 Stroj na odlévání liter  Inovace strojů na výrobu papíru (role)  1865 Rotačka Stroj na překládání archů  1873 Psací stroj (patent 1829)  Fotomechanické reprodukce (1839 fotografie, 1867 světlotisk, 1879 heliogravura)  1880 Stroj na vázání knih  1886 a 1897 Mechanická sazba (Linotype a Monotype)  Parní, plynové a posléze elektrické tiskařské stroje

8 Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy 8 Legislativní úprava, cenzura, spolková činnost  Knihkupecký řád (1772) – kvóty, povinné vyučení, praxe, znalost cizích jazyků  Knihkupecký patent a Řád pro knihkupce a archiváře (1806)  Grémium pražských knihkupců (1806)  Cenzura – církevní a státní; vliv nejen na vytištění, ale i následné zacházení s konkrétním tiskem; po 1789 krátkodobá i delší cenzurní opatření různého druhu

9 Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy 9 Čítárny a čtenářské spolky, veřejné knihovny  Čtenářské společnosti, kroužky pro čtení novin, časopisů a knih  1772 Learned Club  Ovlivňování veřejného mínění prostřednictvím nabídky; po 1816 větší rozvoj českojazyčných fondů  Vznik veřejných knihoven: 1777 Univerzitní knihovna v Praze; 1773 Univerzitní knihovna v Olomouci; 1818 KNM; 1818 MZK; povinný výtisk 1782 Praha, 1807 české země i Morava

10 Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy 10 Nakladatelské nabídky, reklama  Zaměřeno na čtenáře, uživatele  Od 15. století dosud – upozornění na skladové zásoby nebo informace o záměru něco vydat (subskripce)  Nabídkový leták distribuovaný samostatně nebo přivazovaný/ přitiskovaný na konec knihy  Od 1751 uveřejňování nabídek povinné  Od 19. století další typy propagace – plakáty (výkladní skříně), nakladatelská periodika/bibliografie

11 Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy 11 Situace od 2. pol. 19 stol. do roku 1918 I  Rozvoj české národní literatury, zvyšování gramotnosti, rozšiřování antikvy, rozvoj komunikačních prostředků (železnice), nárůst kapacity tiskáren  Edice a četba na pokračování, kolportáž  Svoboda tisku vs. Trestněprávní odpovědnost za obsah tiskovin  Spolek českých knihkupců a nakladatelů (1879); Spolek českých knihkupců na venkově (1887); Spolek moravských a slezských knihkupců (1891)  Počátky knihkupeckého vzdělávání  Nakladatelské firmy založené v tomto období působily mnohdy až do roku 1949  Nakladatelské podnikání často spojeno s politickou činností svých majitelů

12 Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy 12 Situace od 2. pol. 19 stol. do roku 1918 II  1859: koncesovaná knihkupectví v 44 českých městech, 10 na Moravě a 7 ve Slezsku; postupné zvyšování podílu venkovských firem  1862: 134 knihkupectví (české země)  1879: 175 knihkupectví (české země)  1880: 103 tiskáren v českých zemích, 75 litografických dílen, 30 kombinovaných podniků ; 363 ručních lisů, 271 rychlolisů (9x více než v roce 1854)  1880: 38% všech koncesí pro knihkupce v R-U bylo v českých zemích  1909: 717 knihkupectví

13 Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy 13 Situace od 2. pol. 19 stol. do roku 1918 III  Ignác Leopold Kober ( )  Dr. Eduard Grégr ( )  Jan Otto ( )  Josef Richard Vilímek ( )  František Borový ( )  František Topič ( )  Bedřich Kočí ( )  Jan Laichter ( )  Česká grafická unie, a.s. ( ) ...  Dědictví sv. Jana Nepomuckého / Dědictví svatojanské ( )  Dědictví sv. Cyrila a Metoděje ( )  Dědictví maličkých ( )  Dědictví sv. Ludmily ( )  Dědictví Komenského ( )

14 Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy 14 Období První republiky  Zprvu žádné velké rozdíly oproti předválečnému období  Hospodářská konjunktura, zvýšení poptávky, výrazné rozšíření vydání sešitových/brožovaných; od 1924 nadprodukce literatury  Dopad hospodářské krize – snižování cen, krachy podniků, více braku; vrchol 1934  2. světová válka, zpřísnění cenzury

15 Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy 15 Legislativní úprava, spolková činnost  Autorské právo (1921, 1926) - přizpůsobení Bernské konvenci  Zákon o nakladatelské smlouvě (1923)  Tiskové právo  Svaz knihkupců a nakladatelů ČSR

16 Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy 16 Propagace knihy a distribuce, formální stránka knih  Kolektivní propagace  Nakladatelská reklama (obálka, edice, nabídkové seznamy, plakáty, transparenty) ; propagační oddělení ; vlastní knihkupectví  Brožovaná vydání (cenová dostupnost), díla na pokračování  Čtenářské kluby (ELK, Družstevní práce)

17 Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy 17 Nakladatelství  Tradiční nakladatelské domy (pokračují z předválečného období)  Oficiální nakladatelství (Orbis, Státní nakladatelství)  Skupina moderních koncesovaných nakladatelů ; KMEN

18 Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy 18 Situace po roce 1945  Po válce snahy o různé regulace, vznik nových kolektivistických nakladatelství (Svoboda, Práce, Mladá fronta, Naše vojsko…)  Vytvoření Knižní rady; prozatímní regulace knižního trhu  Nutnost zvýšení kvalifikace pro získání koncese

19 Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy 19 Situace po roce 1949 – zákon o neperiodických publikacích  Vyloučení soukromých nakladatelů – pouze činitelé kolektivní, korporativní právnické osoby, orgány a organizace veřejného charakteru  Ministerstvo informací a osvěty + Ústřední ediční rada  Restrukturalizace sítě nakladatelství – nepřekrývání oborů a působnosti  Vytvoření centrální výrobní a distribuční sítě

20 Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy 20 Výroba knihy a distribuční struktura  Knižní velkoobchod (restruk. 1963) – výkup produkce od nakladatelů, skladování, dodej do prodejen ; průzkum trhu ; výkup antikvárních publikací  Knižní maloobchod – nabídka a prodej knih v knihkupectvích  Síť antikvariátů (Kniha, n.p.) – od r antikvariáty poprvé budovány jako samostatné odvětví knižního obchodu  Artia, p.z.o. a Zahraniční kniha, n.p.

21 Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy 21 Typologie nakladatelství a jejich organizace  Státní  Politických stran a společenských organizací  Rezortních a ústředních orgánů  Řízení Krajským NV  Redakční/ediční úsek, výrobní úsek, obchodně ekonomický úsek  Ediční plány: výhledové (5 let), roční  Delimitace nakladatelství  Odbor knižní kultury MK

22 Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy 22 Činná nakladatelství a oblast jejich působnosti  Academia (ČSAV)  Albatros (dětská lit.)  Artia (zahr. obchod)  Avicenum (zdravot.)  Čedok (cest. ruch)  Československý spisovatel (poezie, próza a lit. věda)  Dilia  Lidové nakladatelství (SSSR a oblast komunistického bloku)  Magnet Press (detektivní, kriminální a oddechová lit.)  Mladá fronta (zejm. knihy pro mládež)  Mona (podnik Ústředního výboru Čs. Svazu žen)  NADAS (nakl. dopravy a spojů – profesní lit.)  Naše vojsko (z oblasti obrany a armády)  Odeon (zejm. přeložená současná lit.)  Olympia (TV a sportovní lit., průvodce atd.)  Práce (zejm. odborářská lit.)  SEVT (tiskopisy, příručky výnosů a předpisů)  SNTL (zejm. technická a ekonomická lit.)  SPN (od 1775, zejm. učebnice a související)  SZN (zemědělství, lesnictví, zahradnictví)  Supraphon (výroba a prodej gramofonových desek a zvukových záznamů)  Svoboda (politická a společenská lit.)  Ústřední církevní nakladatelství  Regionální: Blok, Růže, …

23 Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy 23 Exilová nakladatelství  vydáno kolem 250 titulů  Vydávání českých knih v zahraničí má dlouhou historii – emigrantské vlny (1620, 1848, války, 1938/9, 1948, 1968)  – Německo, Švýcarsko, Francie, Nizozemí, VB, Kanada, USA  – emigranti z intelektuálských vrstev, větší poptávka  68 Publishers (Toronto), Index (Kolín nad R.), Rozmluvy (Londýn), Poezie mimo domov, Archýř (Mnichov), Konfrontace (Curych), Křesťanská akademie (Řím)

24 Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy 24 Situace po roce 1989 I  Už ve 2. pol. 80. let postupné změny v plánovaní a organizaci, prodlužování dodacích lhůt, zvyšování cen  1990 množství změn v oblasti centrálního řízení knižní produkce, následuje naprostá anarchie na knižním trhu  1991 novela zákona o neperiodických publikacích – povinná registrace právních subjektů vydávajících publikace, povinný výtisk  Problémy kamenných nakladatelství, která nebyla schopna se přizpůsobit konkurenčnímu prostředí (Čs. spisovatel, Odeon, SNTL …)

25 Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy 25 Situace po roce 1989 II  Neoficiální periodizace polistopadového vývoje 1.První pololet – enormní rozšíření trhu, prudký nárust potištěného papíru, vstup nových naklad., stále vysoké náklady a 1991 – reedice dávno zapomenutých knih, volných autorů, reprinty, široké spektrum do té doby ztracených (zatracovaných) a znovu nalezených žánrů a dále – nasycenost knižního trhu vším (tituly, autory, žánry), krize odbytu a nárůst zásob, redukce edičních plánů a záměrů  Od r dlouhodobý pokles nákladů, nárůst titulů …

26 Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy 26 Situace po roce 1989 III  Academia, Albatros, Mladá fronta, Olympia, Vyšehrad  Argo, Atlantis, Doplněk, Eminent, Fortuna, Grada, H&H, Ikar, Jota, Karmelitánské nakladatelství, Knižní klub, leda, Libri, Maťa, Paseka, Petrov, Sagit  - Český knižní trh

27 Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy 27 Dotazy? Děkuji za pozornost...


Stáhnout ppt "Nakladatelství a knižní distribuce v 19. a 20. století Ivanka Příbramská, ÚISK FF UK Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy, 21. 10. 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google