Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nakladatelství a knižní distribuce v 19. a 20. století

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nakladatelství a knižní distribuce v 19. a 20. století"— Transkript prezentace:

1 Nakladatelství a knižní distribuce v 19. a 20. století
Ivanka Příbramská, ÚISK FF UK Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy,

2 Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy
Periodizace 80.léta 18.st léta 19.st. – konstituce a následná krystalizace nakladatelského podnikání jako samostatné profese, nezávislé na knihařství a knihkupectví 60.léta 19.st samostatný rozvoj podnikání podle ekonomické situace v rámci pravidel právního státu začlenění do centrálně direktivního systému státu Po uvolnění trhu, svobodný rozvoj Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy

3 Osoby spojené s výrobou knihy
Nakladatel Tiskař Grafik Sazeč, korektor Knihvazač Knihkupec/distributor Autor/spisovatel Překladatel Editor Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy

4 Nakladatelé v českých zemích
Obvyklý model tiskař = nakladatel Dědictví sv. Václava ( ) Česká expedice (1790) Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy

5 Situace v českých zemích na přelomu 18. a 19. století I
10 tiskáren v Praze, 11 mimo Negativní vlivy: zastaralé vybavení a postupy, pomalý nástup industrializace, finančí omezení Pozitivní vlivy: industrializace, povinná školní docházka, národní obrození Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy

6 Situace v českých zemích na přelomu 18. a 19. století II
Václav Matěj Kramerius, Martin Maria Neuräutter, František Alois Jeřábek J.B. Calve, W.K. Gerle, J. Herrl Jan Nepomuk Schönfeld ze Schönfeldu, Bohumil Haase st. J.H. Pospíšil (HK), J.J. Landfras (Jindr.Hradec)‚ Klatovy, KH, Litomyšl, MB, Most, Pardubice, Plzeň Institucionální tiskárny: Tiskárna normální školy, Matice česká Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy

7 Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy
Industrializace 1803 Železný lis 1814 Parní rychlolis a oboustranný tisk 1838 Stroj na odlévání liter Inovace strojů na výrobu papíru (role) 1865 Rotačka Stroj na překládání archů 1873 Psací stroj (patent 1829) Fotomechanické reprodukce (1839 fotografie, 1867 světlotisk, 1879 heliogravura) 1880 Stroj na vázání knih 1886 a 1897 Mechanická sazba (Linotype a Monotype) Parní, plynové a posléze elektrické tiskařské stroje Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy

8 Legislativní úprava, cenzura, spolková činnost
Knihkupecký řád (1772) – kvóty, povinné vyučení, praxe, znalost cizích jazyků Knihkupecký patent a Řád pro knihkupce a archiváře (1806) Grémium pražských knihkupců (1806) Cenzura – církevní a státní; vliv nejen na vytištění, ale i následné zacházení s konkrétním tiskem; po 1789 krátkodobá i delší cenzurní opatření různého druhu Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy

9 Čítárny a čtenářské spolky, veřejné knihovny
Čtenářské společnosti, kroužky pro čtení novin, časopisů a knih 1772 Learned Club Ovlivňování veřejného mínění prostřednictvím nabídky; po 1816 větší rozvoj českojazyčných fondů Vznik veřejných knihoven: 1777 Univerzitní knihovna v Praze; 1773 Univerzitní knihovna v Olomouci; 1818 KNM; 1818 MZK; povinný výtisk 1782 Praha, 1807 české země i Morava Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy

10 Nakladatelské nabídky, reklama
Zaměřeno na čtenáře, uživatele Od 15. století dosud – upozornění na skladové zásoby nebo informace o záměru něco vydat (subskripce) Nabídkový leták distribuovaný samostatně nebo přivazovaný/ přitiskovaný na konec knihy Od 1751 uveřejňování nabídek povinné Od 19. století další typy propagace – plakáty (výkladní skříně), nakladatelská periodika/bibliografie Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy

11 Situace od 2. pol. 19 stol. do roku 1918 I
Rozvoj české národní literatury, zvyšování gramotnosti, rozšiřování antikvy, rozvoj komunikačních prostředků (železnice), nárůst kapacity tiskáren Edice a četba na pokračování, kolportáž Svoboda tisku vs. Trestněprávní odpovědnost za obsah tiskovin Spolek českých knihkupců a nakladatelů (1879); Spolek českých knihkupců na venkově (1887); Spolek moravských a slezských knihkupců (1891) Počátky knihkupeckého vzdělávání Nakladatelské firmy založené v tomto období působily mnohdy až do roku 1949 Nakladatelské podnikání často spojeno s politickou činností svých majitelů Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy

12 Situace od 2. pol. 19 stol. do roku 1918 II
1859: koncesovaná knihkupectví v 44 českých městech, 10 na Moravě a 7 ve Slezsku; postupné zvyšování podílu venkovských firem 1862: 134 knihkupectví (české země) 1879: 175 knihkupectví (české země) 1880: 103 tiskáren v českých zemích, 75 litografických dílen, 30 kombinovaných podniků ; 363 ručních lisů, 271 rychlolisů (9x více než v roce 1854) 1880: 38% všech koncesí pro knihkupce v R-U bylo v českých zemích 1909: 717 knihkupectví Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy

13 Situace od 2. pol. 19 stol. do roku 1918 III
Ignác Leopold Kober ( ) Dr. Eduard Grégr ( ) Jan Otto ( ) Josef Richard Vilímek ( ) František Borový ( ) František Topič ( ) Bedřich Kočí ( ) Jan Laichter ( ) Česká grafická unie, a.s. ( ) ... Dědictví sv. Jana Nepomuckého / Dědictví svatojanské ( ) Dědictví sv. Cyrila a Metoděje ( ) Dědictví maličkých ( ) Dědictví sv. Ludmily ( ) Dědictví Komenského ( ) Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy

14 Období První republiky
Zprvu žádné velké rozdíly oproti předválečnému období Hospodářská konjunktura, zvýšení poptávky, výrazné rozšíření vydání sešitových/brožovaných; od 1924 nadprodukce literatury Dopad hospodářské krize – snižování cen, krachy podniků, více braku; vrchol 1934 2. světová válka, zpřísnění cenzury Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy

15 Legislativní úprava, spolková činnost
Autorské právo (1921, 1926) - přizpůsobení Bernské konvenci Zákon o nakladatelské smlouvě (1923) Tiskové právo Svaz knihkupců a nakladatelů ČSR Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy

16 Propagace knihy a distribuce, formální stránka knih
Kolektivní propagace Nakladatelská reklama (obálka, edice, nabídkové seznamy, plakáty, transparenty) ; propagační oddělení ; vlastní knihkupectví Brožovaná vydání (cenová dostupnost), díla na pokračování Čtenářské kluby (ELK, Družstevní práce) Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy

17 Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy
Nakladatelství Tradiční nakladatelské domy (pokračují z předválečného období) Oficiální nakladatelství (Orbis, Státní nakladatelství) Skupina moderních koncesovaných nakladatelů ; KMEN Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy

18 Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy
Situace po roce 1945 Po válce snahy o různé regulace, vznik nových kolektivistických nakladatelství (Svoboda, Práce, Mladá fronta, Naše vojsko…) Vytvoření Knižní rady; prozatímní regulace knižního trhu Nutnost zvýšení kvalifikace pro získání koncese Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy

19 Situace po roce 1949 – zákon o neperiodických publikacích
Vyloučení soukromých nakladatelů – pouze činitelé kolektivní, korporativní právnické osoby, orgány a organizace veřejného charakteru Ministerstvo informací a osvěty + Ústřední ediční rada Restrukturalizace sítě nakladatelství – nepřekrývání oborů a působnosti Vytvoření centrální výrobní a distribuční sítě Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy

20 Výroba knihy a distribuční struktura
Knižní velkoobchod (restruk. 1963) – výkup produkce od nakladatelů, skladování, dodej do prodejen ; průzkum trhu ; výkup antikvárních publikací Knižní maloobchod – nabídka a prodej knih v knihkupectvích Síť antikvariátů (Kniha, n.p.) – od r antikvariáty poprvé budovány jako samostatné odvětví knižního obchodu Artia, p.z.o. a Zahraniční kniha, n.p. Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy

21 Typologie nakladatelství a jejich organizace
Státní Politických stran a společenských organizací Rezortních a ústředních orgánů Řízení Krajským NV Redakční/ediční úsek, výrobní úsek, obchodně ekonomický úsek Ediční plány: výhledové (5 let), roční Delimitace nakladatelství Odbor knižní kultury MK Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy

22 Činná nakladatelství a oblast jejich působnosti
Academia (ČSAV) Albatros (dětská lit.) Artia (zahr. obchod) Avicenum (zdravot.) Čedok (cest. ruch) Československý spisovatel (poezie, próza a lit. věda) Dilia Lidové nakladatelství (SSSR a oblast komunistického bloku) Magnet Press (detektivní, kriminální a oddechová lit.) Mladá fronta (zejm. knihy pro mládež) Mona (podnik Ústředního výboru Čs. Svazu žen) NADAS (nakl. dopravy a spojů – profesní lit.) Naše vojsko (z oblasti obrany a armády) Odeon (zejm. přeložená současná lit.) Olympia (TV a sportovní lit., průvodce atd.) Práce (zejm. odborářská lit.) SEVT (tiskopisy, příručky výnosů a předpisů) SNTL (zejm. technická a ekonomická lit.) SPN (od 1775, zejm. učebnice a související) SZN (zemědělství, lesnictví, zahradnictví) Supraphon (výroba a prodej gramofonových desek a zvukových záznamů) Svoboda (politická a společenská lit.) Ústřední církevní nakladatelství Regionální: Blok, Růže, … Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy

23 Exilová nakladatelství
vydáno kolem 250 titulů Vydávání českých knih v zahraničí má dlouhou historii – emigrantské vlny (1620, 1848, války, 1938/9, 1948, 1968) – Německo, Švýcarsko, Francie, Nizozemí, VB, Kanada, USA – emigranti z intelektuálských vrstev, větší poptávka 68 Publishers (Toronto), Index (Kolín nad R.), Rozmluvy (Londýn), Poezie mimo domov, Archýř (Mnichov), Konfrontace (Curych), Křesťanská akademie (Řím) Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy

24 Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy
Situace po roce 1989 I Už ve 2. pol. 80. let postupné změny v plánovaní a organizaci, prodlužování dodacích lhůt, zvyšování cen 1990 množství změn v oblasti centrálního řízení knižní produkce, následuje naprostá anarchie na knižním trhu 1991 novela zákona o neperiodických publikacích – povinná registrace právních subjektů vydávajících publikace, povinný výtisk Problémy kamenných nakladatelství, která nebyla schopna se přizpůsobit konkurenčnímu prostředí (Čs. spisovatel, Odeon, SNTL …) Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy

25 Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy
Situace po roce 1989 II Neoficiální periodizace polistopadového vývoje První pololet – enormní rozšíření trhu, prudký nárust potištěného papíru, vstup nových naklad., stále vysoké náklady 1990 a 1991 – reedice dávno zapomenutých knih, volných autorů, reprinty, široké spektrum do té doby ztracených (zatracovaných) a znovu nalezených žánrů 1992 a dále – nasycenost knižního trhu vším (tituly, autory, žánry), krize odbytu a nárůst zásob, redukce edičních plánů a záměrů Od r dlouhodobý pokles nákladů, nárůst titulů … Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy

26 Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy
Situace po roce 1989 III Academia, Albatros, Mladá fronta, Olympia, Vyšehrad Argo, Atlantis, Doplněk, Eminent, Fortuna, Grada, H&H, Ikar, Jota, Karmelitánské nakladatelství, Knižní klub, leda, Libri, Maťa, Paseka, Petrov, Sagit - Český knižní trh Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy

27 Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy
Dotazy? Děkuji za pozornost... Přednáška v rámci Úvodu do knihovědy


Stáhnout ppt "Nakladatelství a knižní distribuce v 19. a 20. století"

Podobné prezentace


Reklamy Google