Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracovala: Mgr. Věra Sýkorová Použitá literatura: E. Hošnová a kol.: ČESKÝ JAZYK pro základní školy, SPN, Praha 2008. V. Hartmannová: JAZYKOVÉ ROZBORY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracovala: Mgr. Věra Sýkorová Použitá literatura: E. Hošnová a kol.: ČESKÝ JAZYK pro základní školy, SPN, Praha 2008. V. Hartmannová: JAZYKOVÉ ROZBORY."— Transkript prezentace:

1

2 Vypracovala: Mgr. Věra Sýkorová Použitá literatura: E. Hošnová a kol.: ČESKÝ JAZYK pro základní školy, SPN, Praha 2008. V. Hartmannová: JAZYKOVÉ ROZBORY pro žáky základních i středních škol a studenty víceletých gymnázií, Olomouc 1996. P. Jindra: Píšeme souvětí nejen v hodinách českého jazyka, Třebíč 1999. V. Dobešová a kol.: PRŮVODCE ČESKÝM JAZYKEM ANEB CO BYSTE MĚLI ZNÁT ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY, DIDAKTIS 2005.

3 slova neohebná, avšak plnovýznamová  slova neohebná, avšak plnovýznamová  vyjadřují různé bližší okolnosti dějů nebo označují stupeň vlastnosti a míru předmětu  ve větě plní nejčastěji funkci příslovečného určení

4 Rozlišujeme příslovce: MÍSTA (vlevo, domů, zdaleka, tudy) ČASU (včera, dlouho, občas) ZPŮSOBU ( pomalu, tiše, nadarmo) PŘÍČINY (proto, smíchy, vzteky) MÍRY – označují stupeň vlastnosti (poměrně slušný, velmi hodný) - označují míru předmětu (hodně štěstí, mnoho úspěchů)

5 Tvoření příslovcí 1)z přídavných jmen příponami –e (ě), - o, -y: zbytečný – zbytečně náhlý – náhle častý – často český - česky 2)ustrnutím tvaru podstatného jména: kolo – kolem běh – během trocha – trochu ráno - ráno

6 Tvoření příslovcí 3) spojením předložky s jiným slovem = příslovečné spřežky (píší se dohromady jako jedno slovo)  s podstatným jménem: hlas – nahlas paměť – zpaměti, tma - potmě  s přídavným jménem: pravý – vpravo volný – zvolna, podrobný - dopodrobna  se zájmenem: vše – ovšem, to - přitom  s příslovcem: těžko – ztěžka, blízko – zblízka kradmo - pokradmo

7 SpřežkaPředložková vazba Vyšli jsme nahoru na kopec.Vyšli jsme na horu. (na nejvyšší horu) zblízka / z blízka poprvé / po prvé kupříkladu / ku příkladu

8 Stupňování příslovcí 1. stupeň2. stupeň - eji, -ěji, -e 3. stupeň nej - krátcekratčejinejkratčeji krásněkrásnějinejkrásněji vysokovýše (výš)nejvýše (nejvýš)

9 Nepravidelné stupňování příslovcí zle - hůře dobře - lépe brzy - dříve málo - méně mnoho - více

10 Některá příslovce mají při stupňování dvojí, popř. trojí tvary.  úže / úžeji  hloub / hlouběji  šíře / šířeji / šíř  snáz / snáze / snadněji

11 Význam příslovcí můžeme zesilovat nebo zeslabovat pomocí dalších příslovcí.  ještě lépe  mnohem zdravěji  poměrně včas

12

13 Téma: Příslovce – 7. ročník Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional SMART Notebook Zoner - České kliparty 1, 2, 3 Autor: Mgr. Věra Sýkorová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Vypracovala: Mgr. Věra Sýkorová Použitá literatura: E. Hošnová a kol.: ČESKÝ JAZYK pro základní školy, SPN, Praha 2008. V. Hartmannová: JAZYKOVÉ ROZBORY."

Podobné prezentace


Reklamy Google