Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obr.1: Obr.2: foto z archivu autora, Osvětim 2009 Obr.3: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obr.1: Obr.2: foto z archivu autora, Osvětim 2009 Obr.3: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu."— Transkript prezentace:

1 Obr.1: Obr.2: foto z archivu autora, Osvětim 2009 Obr.3: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 POJEM Holokaust (z řeckého holokauston celopal; holos celý + kaustos spálený), označovaný též jako šoa (hebrejsky neštěstí, zničení) - označení pro systematické a státem provozované pronásledování a hromadné vyvražďování Židů prováděné nacistickým Německem a jeho spojenci během druhé světové války. Někteří termín rozšiřují i na pronásledování a vraždění dalších etnických a náboženských skupin, např. Romů, homosexuálů či politických odpůrců režimu. Nacistický holokaust, při kterém bylo vyvražděno okolo 6 milionů Židů, je jedním z největších zločinů v dějinách lidstva… Wikipedie.cz. Holocaust. Dostupné z:

3 POJEM Antisemitismus Antisemitismus je nenávist vůči židům a je namířená proti židovskému náboženství, Židům jako národu a v poslední době proti židovskému státu. Antisemitismus často podezírá židy ze spiknutí za účelem poškodit nežidy, čímž často vysvětluje, proč je situace špatná. To vyjadřuje slovem, písmem, vizuálně i akcemi a pravidelně používá stereotypy. Zdroj: Stern, Kenneth. 2006. Antisemitism Today: How It Is the Same, How It Is Different, and How to Fight it: American Jewish Committee

4 Oběti holokaustu si mnoho států světa připomíná 27. ledna, v den osvobození vyhlazovacího tábora Auschwitz - Birkenau Rudou armádou… Podle slov nositele Nobelovy ceny míru Elieho Wiesela: “Zapomenout znamená zabít všechny oběti podruhé.“

5 HITLER v roce 1922 v soukromém rozhovoru s majorem Hellem prohlásil: „ Až získám moc, vyhlazení Židů se stane mým prvním a nejpřednějším úkolem.“ V další části rozhovoru mu předvedl i svůj fanatismus: „ Dám postavit šibenici v Mnichově, například na Marienplatz a bude jich tolik, kolik jen dopravní ruch dovolí. Pak budou Židé oběšeni jeden po druhém a zůstanou viset dokud nezasmrádnou… Jakmile se uvolní jedno místo na šibenici, hned na něm bude oběšen další Žid. Bude to pokračovat tak dlouho, dokud nebudou vyhlazeni všichni Židé v Mnichově. Úplně stejným způsobem to proběhne v ostatních městech, dokud se Německo nezbaví naprosto všech Židů.“ CRG.cz. Konečné řešení židovské otázky. Dostupné z:

6 Počáteční útlak Židů, omezování… Obr.6: Obr.4: Obr.5:

7 Pokračující útlak Židů, ghetta, izolace… Obr.7: Obr.8:

8 Terezín (ghetto; koncentrační tábor u nás) - nacistické represivní zařízení zřízené za 2. světové války za pevnostními zdmi a valy Terezína. Jednalo se o věznici gestapa (v Malé pevnosti, od r. 1940) a o židovské ghetto (v Hlavní pevnosti, od r. 1941). Deportováno zde celkem 156 500 lidí. Průměrný počet vězňů za 4 roky existence ghetta se pohyboval mezi 30 – 40 000. Wikipedie.cz. Koncentrační tábor Terezín. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Koncentra%C4%8Dn%C3%AD_t%C3%A1bor_Terez%C3%ADn

9 Terezín V září 1942 zde bylo napočítáno téměř 58 500 vězněných osob - tehdy zde umíralo v průměru 127 lidí denně! Wikipedie.cz. Koncentrační tábor Terezín. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Koncentra%C4%8Dn%C3%AD_t%C3%A1b or_Terez%C3%ADn Obr.9: Obr.10:

10 „Konečné řešení židovské otázky“ Porada se konala 20. ledna 1942 ve Wannsee… Stěžejní body: - vytlačení Židů z jednotlivých oblastí života německého národa, - vytlačení Židů z životního prostoru německého národa… - což povede k systematickému vyhlazování ! SS v akci. Dokumenty o zločinech SS. Naše vojsko, Praha : 1959, s. 137-145.

11 Himmler; mapa ghett a táborů… Obr.12: Obr.11:

12 Auschwitz - Osvětim Obr.13: Obr.14: Vstupní brány… „Práce osvobozuje“

13 Transporty, dobytčí vagony… Obr.15: Obr.16:

14 Selekce… Obr.17:

15 Vlasy, kufry… Obr. 19: Obr.18:

16 Brýle… Obr.20:

17 Obr.21: Zdravotní pomůcky...

18 Vratislavský profesor dr. ing. Zunker, který na Himmlerův rozkaz vyšetřil vlastnosti birkenauské vody, napsal r. 1941: „Tato voda se nehodí ani na vyplachování úst.“ Potraviny byly mnohem horší jakosti než běžné potraviny, podle nichž se propočítávala jejich kalorická hodnota. V Osvětimi dostávali těžce pracující vězňové potraviny v kalorické denní hodnotě asi jen 40 %. To bylo méně než je třeba k udržení normálního života člověka bez práce a pohybu. Touto podvýživou nastávalo pozvolné ničení organismu. Soustavná a záměrná podvýživa byla jednou z hlavních příčin, že zdraví a zdatní lidé brzy po příjezdu hromadné umírali. Osvětim válka.cz. Z historie konc. táborů. Bez pitné vody. Dostupné z: Osvětim válka.cz. Z historie konc. táborů. Strava. Dostupné z:

19 Hygiena, záchodky… Obr.22:

20 Bydlení, spaní, elektrické dráty… Obr.24: Obr.23:

21 Obr.25, 26, 27: foto z archivu autora, Osvětim 2009 Nástupy, tvrdá práce…

22 Mengele, experimenty Obr.28: Obr.29:

23 Těžký život, cyklon B… Obr.30: foto z archivu autora, Osvětim 2009 Obr.31:

24 Krematoria, spalování… Obr.33 Obr.32:

25 Oblečení, děti… Obr.35: Obr.34:

26 - masové vyvražďování, běžící denně po tisících obětí. V táboře se nacházely 4 plynové komory s krematorii. Denně bylo možné zavraždit a spálit až 10 000 lidí… Ve všech táborech KL Auschwitz-Birkenau zemřelo nejméně 1,1 miliónu osob (celkem obětí nacist. holokaustu až 6 milionů Židů): 960 000 Židů 70-75 000 Poláků 21 000 Cikánů 15 000 sovětských válečných zajatců 10-15 000 vězňů jiných národností Wikipedie.cz. Osvětim. Počet obětí. Dostupné z:

27 Nemáme-li zkušenost s bolestí, je velice těžké zažívat radost. G. Wald Teprve tehdy, když jsem ležel ve vězení na shnilé slámě, pocítil jsem v sobě první záchvěvy dobra. A. Solženicyn

28 OTÁZKY 1) Co znamená pojem „holokaust“ a „antisemitismus“ 2) Dokonči citát Elieho Wiesela: „Zapomenout znamená zabít všechny oběti ___________.“ Jak tomu rozumíš? 3) Jak vypadal nacistický útlak Židů na počátku? 4) Vysvětli pojem „konečné řešení židovské otázky“ 5) Co je to „ghetto“? Existovalo i u nás, případně kde? 6) Jmenuj alespoň 3 koncentrační tábory 7) Co znamenal nápis „Arbeit macht frei“ na vstupní bráně? 8) Jak probíhala tzv. „selekce“? 9) Vyprávěj, jak vypadala hygiena, jídlo a práce v táboře 10) Kolik přibližně bylo obětí nacistického holokaustu?


Stáhnout ppt "Obr.1: Obr.2: foto z archivu autora, Osvětim 2009 Obr.3: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu."

Podobné prezentace


Reklamy Google