Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA1_05

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA1_05"— Transkript prezentace:

1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA1_05
Název materiálu: Množné číslo a přivlastňovací pád Tematická oblast: Angličtina 1. ročník – strojírenské obory Anotace: Prezentace slouží k výkladu tvorby množného čísla podstatných jmen a přivlastňovacího pádu. Cílem práce je vytvořit podpůrný materiál pro výuku studentů tříletých učebních oborů. Očekávaný výstup: Žák dovede utvořit množné číslo podstatných jmen a přivlastňovací pád. Klíčová slova: podstatné jméno, množné číslo, přivlastňovací pád Metodika: Zpracovaný materiál slouží k výkladu. Prezentace může být rozeslána žákům elektronicky nebo ji lze prezentovat elektronicky ve výuce. Obor: tříleté učební obory Ročník: 1. Autor: Ing. Petr Kašpar Zpracováno dne: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla.

2 Množné číslo a přivlastňovací pád

3 Množné číslo podstatných jmen
Množné číslo podstatných jmen se tvoří přidáním koncovky –(e)s. např. kniha – a book knihy – books přítel – a friend přátelé - friends

4 Množné číslo podstatných jmen
K pravopisné změně –y v -ie dochází u slov končících na souhlásku. Např. rodina – a family rodiny – families Předchází-li však před –y samohláska ke změně nedochází. chlapec – a boy chlapci - boys

5 Množné číslo podstatných jmen
Některá podstatná jména mají nepravidelný tvar množného čísla: muž - a man muži – men žena – a woman ženy – women dítě – a child děti – children ryba, ryby – fish (množné číslo neexistuje)

6 Množné číslo podstatných jmen
Převeďte do množného čísla: cup brother house school woman student child garden family flower man

7 Množné číslo podstatných jmen
Správné řešení: cups brothers houses schools women students children gardens families flowers men

8 Přivlastňovací pád Přivlastňovací pád se tvoří: 1. u životných podstatných jmen pomocí -‘s např. Petrův dům – Peter‘s house jméno psa – the dog‘s name auto pana Parkra – Mr. Parker‘s car U podstatných jmen, která mají pravidelné množné číslo se přidává pouze –‘. Např. zahrada mých rodičů – my parents‘ garden

9 Přivlastňovací pád 2. u neživotných podstatných jmen se přivlastňovací pád tvoří pomocí of: Např. jméno školy – the name of the school číslo auta – the number of the car konec knihy – the end of the book

10 Přivlastňovací pád Utvořte přivlastňovací pád: kamarád mé sestry okno domu Davidova kniha jméno mých bratrů barva auta Tomovy narozeniny jméno našeho psa ulice města

11 Přivlastňovací pád Správné řešení: kamarád mé sestry – my sister‘s friend okno domu – the window of the house Davidova kniha – David‘s book jméno mých bratrů – my brothers‘ name barva auta – the colour of the car Tomovy narozeniny – Tom‘s birthday jméno našeho psa – our dog‘s name ulice města – the street of the city


Stáhnout ppt "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA1_05"

Podobné prezentace


Reklamy Google