Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diskuse k aktualizaci státní energetické koncepce Budoucnost energetiky ČR 18. a 19. března 2003 Poděbrady Dopady aktualizace SEK na teplárenství a kogeneraci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diskuse k aktualizaci státní energetické koncepce Budoucnost energetiky ČR 18. a 19. března 2003 Poděbrady Dopady aktualizace SEK na teplárenství a kogeneraci."— Transkript prezentace:

1 Diskuse k aktualizaci státní energetické koncepce Budoucnost energetiky ČR 18. a 19. března 2003 Poděbrady Dopady aktualizace SEK na teplárenství a kogeneraci Ing. Luboš Pavlas

2 Obsah přednášky Bezpečnost a spolehlivost Domácí zdroje Kombinovaná výroba elektřiny a tepla /kogenerace/ a dálkové vytápění Životní prostředí Regulace odvětví

3 Bezpečnost a spolehlivost Nekončící diskuze o centrální versus decentrální Zvýšení intenzity po nějakém problému( 11.září v NY,střecha v Opatovicích, tepelná síť v Litvínově apod.), zatím bez konkrétního výstupu k státním institucím. Studie strategické bezpečnosti energetických zásobovacích systémů v České republice (CityPlan,leden 2002) Veřejná služba – bez povinnosti krachujícího majitele poskytnout zařízení pro plnění závazků, bez určení z čeho MPO vícenáklady zaplatí Územní energetické generely versus hospodářská soutěž – ale nástroje jsou již dnes!

4 Domácí zdroje Hnědé uhlí – dominance v dlouhodobém horizontu Černé uhlí – významnější alternativa po odbourání licencí na dovozy Obnovitelné zdroje -Biomasa – největší potenciál jako dřevní hmota, produkty z čistíren odpadních vod a Vodní energie -U ostatních zdrojů v ČR jde v současné době o „drahý folklór“ Jaderná energie – jasná budoucnost po zvládnutí dalších stupňů řízené reakce

5 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Při stejné spotřebě primárních zdrojů energie o cca 30% účinnější než při oddělené výrobě elektřiny a tepla Snižování nepříznivého dopadu energetické výroby na životní prostředí Snižování ztrát elektrické energie transportem a menší nároky na výstavbu přenosových sítí Sociální aspekt – tuzemské primární zdroje energie,využití výrobků domácího průmyslu Proč ?

6 Jasná a všemi účastníky trhu s elektrickou energií uznávaná definice KVET – pouze elektřina vyrobená současně s teplem pro využití! Vytvoření rovných podmínek pro možnost uplatnění elektřiny z KVET – ceny, dotace Kogenerace nejsou jen malé plynové motory!(Dodávky tepelné energie pro Prahu, Brno, Ostravu, Plzeň, České Budějovice, Strakonice, Písek apod.) Problémy Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

7 Energetická politika (usnesení vlády č.50 z 12.ledna 2000) -není špatná, chybí nástroje -Nejdříve novelizace SEK, potom zákony a nakonec vyhlášky! Zákon č.458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích - zákon není špatný, kromě drobných nedostatků je funkční, špatná je velká část vyhlášek, sblížit otevírání trhu se zemním plynem a elektrickou energií Legislativa

8 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Zákon č.406/2000 Sb. o hospodaření energií - správně stanovené parametry pro novou výstavburole - přecenění energetických auditů a alibistické prokazování oprávněnosti kogenerace Vyhláška MPO č. 539/2002 o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z KVET nebo Zákon o prosazování veřejně prospěšné kombinované výroby elektřiny a tepla?

9 Perspektivy Směrnice evropského parlamentu a rady o prosazování kombinované výroby elektřiny a tepla založené na potřebě užitného tepla na vnitřním trhu s elektrickou energií – hranice 50 MW, účinnost 80%, elektřina pro zemědělství, certifikační projekty v SRN – společné dílo Euroheat&Power, Euroelectric a Cogen Europe Německý teplárenský zákon z dubna 2002 a směrnice č.308 vypracovaná AGFW Finské Protermo EU

10 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Pro rok 2002 – 970, resp.1130 Kč/MWh + 20 Kč/MWh SKUTEČNĚ ? Pro rok 2003 - tržní, resp.900 a 1130Kč/MWh + 38 Kč/ MWh ? Proč malá, větší a největší? Ocenění

11 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Konstrukce: „Tržní cena“ a příplatky (x + y) nebo pevná cena (z) ? Environmentální přínosy - vyčíslení v rozmezí 18 – 200 Kč/MWh Technicko – ekonomické přínosy, zejména úspory ztrát v sítích – vyčíslení v rozmezí 25 – 140 Kč /MWh Studie SEVEN o ocenění environmentálních přínosů a úspor ztrát v sítích – 2002, zadání TS ČR Ocenění

12 Životní prostředí ČR svými emisními limity k roku 2007 bude nejpřísnější zemí EU(zákon č.86/2002) ČR bude výjimkou mezi zeměmi EU zpoplatněním emisí vypouštěných z odsířených a vyčištěných tepláren a elektráren, nízkoemitující zdroje znečištění a doprava nijak zpoplatněny nejsou Vybrané poplatky za emise slouží k jiným účelům a nevracejí se do odvětví, popř. je z nich dotována výstavba zařízení, které by jinak ekonomicky neobstálo!

13 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Meziroční uznaná eskalace ceny tepla způsobila rozptyl konečných cen od 200 do 600 Kč/GJ Konkurenční způsob vytápění a přípravy TUV stojí 320 – 350 Kč/GJ, všude je alternativa Složitě konstruovaná, nejednoznačně vykládaná, každý rok jinak a zatím každý rok pozdě Regulace ceny tepla

14 Novela zákona 458/2000 by měla stanovit nejen práva, ale i povinnosti ERÚ, minimální dobou neměnnosti pravidel a termíny závaznými pro vydání Regulujeme výplatu dividend, brzdíme podnikání nebo chráníme zákazníky ? Správné je neregulovat dálkové vytápění, pokud musí regulace být, pak regulovat formou stanovení max. cen


Stáhnout ppt "Diskuse k aktualizaci státní energetické koncepce Budoucnost energetiky ČR 18. a 19. března 2003 Poděbrady Dopady aktualizace SEK na teplárenství a kogeneraci."

Podobné prezentace


Reklamy Google