Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doplň a vyškrtej vyjmenovaná slova po P

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doplň a vyškrtej vyjmenovaná slova po P"— Transkript prezentace:

1 Doplň a vyškrtej vyjmenovaná slova po P

2 Doplň i, í / y, ý hrubý p_tel, vrbová p_šťalka, klop_tavá chůze
p_rátská loď, p_tlík s ovocem, netop_r ušatý malá p_voňka, zp_toval svědomí, p_lný Pep_k načep_řený kohout, čertovo kop_tko, Sp_tihněv, odp_kat trest, rybářova třp_tka, škodlivý p_r neškodný slep_š, op_lované květy, p_tel p_lin, vel_ký lichokop_tník, ostrá p_la, p_chlavý keř slep_t model, léčivé p_lulky, p_loval p_lníkem

3 Doplň i, í / y, ý (řešení) hrubý pytel, vrbová píšťalka, klopýtavá chůze pirátská loď, pytlík s ovocem, netopýr ušatý malá pivoňka, zpytoval svědomí, pilný Pepík načepýřený kohout, čertovo kopýtko, Spytihněv, odpykat trest, rybářova třpytka, škodlivý pýr neškodný slepýš, opylované květy, pytel pilin, veliký lichokopytník, ostrá pila, pichlavý keř slepit model, léčivé pilulky, piloval pilníkem

4 Doplň a vyškrtej ve čtyřsměrce
Doplň a vyškrtej ve čtyřsměrce. Ze zbylých písmen slož slovo, které také píšeme s y po P. Y I L T P O S Á K A Ř Í E Ž Ý N Š M R 1. Kamínek se na slunci ……………. 2. Je ……….. jako páv. 3. Je tma jako v ………………… 4. ………… je beznohá ještěrka. 5. ………… je létající savec. 6. Ševče, drž se svého ……………… 7. Kůň běžel a náhle .……………… 8. .………… za svůj zločin . 9. .………… chytá kořist do ok. Tajenka : ……………………………….

5 Doplň a vyškrtej ve čtyřsměrce
Doplň a vyškrtej ve čtyřsměrce. Ze zbylých písmen slož slovo, které také píšeme s y po P. (řešení) Y I L T P O S Á K A Ř Í E Ž Ý N Š M R 1. Kamínek se na slunci třpytí. 2. Je pyšný jako páv. 3. Je tma jako v pytli. 4. Slepýš je beznohá ještěrka . 5. Netopýr je létající savec. 6. Ševče, drž se svého kopyta. 7. Kůň běžel a náhle klopýtl. 8. Pyká za svůj zločin . 9. Pytlák chytá kořist do ok. Tajenka : pyžamo


Stáhnout ppt "Doplň a vyškrtej vyjmenovaná slova po P"

Podobné prezentace


Reklamy Google