Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní údaje l rozloha: 93 030 km 2 l počet obyvatel: 9 906 tis. (červenec 2009) l oficiální název: Maďarská republika (Magyar Köztársaság) l hlavní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní údaje l rozloha: 93 030 km 2 l počet obyvatel: 9 906 tis. (červenec 2009) l oficiální název: Maďarská republika (Magyar Köztársaság) l hlavní."— Transkript prezentace:

1

2 Základní údaje l rozloha: km 2 l počet obyvatel: tis. (červenec 2009) l oficiální název: Maďarská republika (Magyar Köztársaság) l hlavní město: Budapest l úřední jazyk maďarština l měna: 1 forint (100 filérů) l rozloha: km 2 l počet obyvatel: tis. (červenec 2009) l oficiální název: Maďarská republika (Magyar Köztársaság) l hlavní město: Budapest l úřední jazyk maďarština l měna: 1 forint (100 filérů)

3 PovrchPovrch l Panonská pánev, Podunajská nížina, puszta, l malá pohoří na severu země, největší jsou: Mátra, Bukové hory, Bakoňský les. nejvyšší bod Maďarska - Kékes (1014m) v pohoří Mátra l největší řeky jsou Dunaj, Tisza a Dráva, l Blatenské jezero - Balaton (591 km 2 ) je největší ve střední Evropě

4 ObyvatelstvoObyvatelstvo l celkem 9, 906 milionu obyvatel - 105/km 2 l roční přirozený přírůstek -0,25% l Maďaři 90%, Romové 4%, Němci 2,5%, Srbové 2%, Slováci 0,8%, Rumuni 0,7% l náboženství: katolíci 68%, kalvinisté 20%, luteráni 5% l míra urbanizace 65% největší města podle počtu obyvatel: Budapest - Budapešť (1,93 mil.) Budapest - Budapešť (1,93 mil.) Debrecen - Debrecín ( ) Debrecen - Debrecín ( ) Miskolc - Miškovec ( ) Miskolc - Miškovec ( ) Szeged - Segedín ( ) Szeged - Segedín ( ) Pécs - Pětikostelí ( ) Pécs - Pětikostelí ( ) Győr - Ráb ( ) Győr - Ráb ( )

5 PolitikaPolitika l forma vlády - parlamentní demokracie l státní zřízení - republika (od r. 1918) l současný prezident - Laszlo SOLYOM (od ), premiér - Gordon BAJNAI (od ) l vstup do OSN l do NATO l do EU l Maďarsko je také členem: CEFTA, OECD, OBSE, aj..

6 HospodářstvíHospodářství l HDP na 1 obyv. je $ l složení HDP: zemědělství 3,5%, průmysl 32,5%, služby 65% l rozdělení pracujících: 8% zemědělství, průmysl 27%, služby 65%, nezaměstnaných je 6%

7 Hospodářství l Zemědělství l Zemědělství je velice rozvinuté díky dobrým podmínkám, půdy jsou převážně černozemě. l Orná půda zabírá 65% plochy země (po Dánsku 2. v evropě). l plodiny - pšenice, kukuřice, rýže, brambory, cukrová řepa, slunečnice, ovoce a zelenina, vinná réva, tabák, len, konopí l živočišná výroba - převládá chov skotu, prasat, ovcí, významný je chov a šlechtění koní.

8 l Průmysl se začal rozvíjet až po 2. sv. válce. Hlavní město tvoří 20% průmyslové produkce státu, před 2. sv. v. až 50%. l těžba surovin - bauxit (Bakoňský les), hnědé uhlí, ropa a zemní plyn l hutnictví - zpracování bauxitu, výroba oceli (Miskolc), výroba hliníku (Székesfehérvár), l chemie - výroba hnojiv (Miskolc), produkce léčiv (Budapest), l potravinářství - uherský salám, čabajka, červená paprika, víno, l strojírenství - autobusy IKARUS v Rábu, spotřební elektronika elektrárny - tepelné 61%, jaderné 38,5%, vodní 0,5% elektrárny - tepelné 61%, jaderné 38,5%, vodní 0,5% Průmysl

9 HistorieHistorie u v 1. stol. n. l. připojeno území k západní části Římské říše jako provincie Panonia u stol příchod Hunů, později Avarů u 9. století příchod ugrofinských Maďarů pod vedením Arpáda, kteří později rozvrátili Velkomoravskou říši u podnikali loupeživé výpravy na Balkán a rozšiřovali své hranice u poraženi Otou I. a donuceni se natrvalo usadit, u kníže Gejza zakládá Uherské království, také bylo založeno arcibiskupství v Ostřihomi

10 HistorieHistorie u vpád Tatarů vedl k budování hradů, Vojtěch IV. založil hrad Budín u po vymření Arpádovců r krátce vládl budoucí český král Václav III. u od 2. poloviny 14. stol boje proti Turkům (porážka Zikmunda u Nikopole roku 1396 a bitva u Varny roku 1444, kde padl Vladislav I. Jagellonský. u porážka u Moháče kde padl Ludvík I. Jagelonský, obsazování Turky, počátek vlády Habsburků

11 Historie u Turci obsadili královský hrad Budín, země zčásti pod nadvládou Turků a z části Habsburků, Turecká nadvláda trvala asi 150 let u porážka Turků u Vídně, Osmanská říše vytlačována u Uherská revoluce vedená L. Kossuthem poražena u rakousko-uherské vyrovnání, které vedlo k maďarizaci nemaďarských obyvatel na uherském území

12 Historie u vyhlášena Maďarská republika rad, vedla spory s ČSR o jižní Slovensko u za 2. sv. války stojí na straně Německa, získává jižní Slovensko, část Transylvánie a i Podkarpatskou Rus. u obsazeno sovětskými vojsky a v roce 1947 sovětizováno u byla vyhlášena Maďarská republika.

13 Vztahy s ČR české země a Uhry tvořily společné soustátí již v r (Matyáš Korvín) české země a Uhry tvořily společné soustátí již v r (Matyáš Korvín) Od r 1526 Češi a Maďaři v Habsburské říši až do rozpadu Rakouska - Uherska v r Od r 1526 Češi a Maďaři v Habsburské říši až do rozpadu Rakouska - Uherska v r. 1918

14 Lázně u V roce 2000 vyprodukovalo Maďarsko asi 385 mil. litrů minerální vody. u V zemi se nachází téměř 150 lázeňských zařízení. u Na severovýchodě Maďarska ve městě Tapolca se nacházejí jediné jeskyní lázně v Evropě. u Maďarsko má po Islandu nevětší zásobu termální vody v Evropě. u Nachází se zde přes tisíc pramenů s teplotou vody vyšší než 30°C a většina z nich obsahuje minerální látky s léčivými účinky.

15 Budapest - (vznik spojením oddělených měst Buda, Pest roku 1872) Budova parlamentu

16 Budapest - Hrad Buda

17 BUDAPESTBUDAPESTBUDAPESTBUDAPEST Matyášův chrám

18

19 Balaton

20 Konec


Stáhnout ppt "Základní údaje l rozloha: 93 030 km 2 l počet obyvatel: 9 906 tis. (červenec 2009) l oficiální název: Maďarská republika (Magyar Köztársaság) l hlavní."

Podobné prezentace


Reklamy Google