Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biologie rostlin rostlinné orgány. růst, výživa, výměna látek, rozmnožování vegetativní: kořen, stonek, list generativní: květ, semeno, plod (krytosemenné)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biologie rostlin rostlinné orgány. růst, výživa, výměna látek, rozmnožování vegetativní: kořen, stonek, list generativní: květ, semeno, plod (krytosemenné)"— Transkript prezentace:

1 Biologie rostlin rostlinné orgány

2 růst, výživa, výměna látek, rozmnožování vegetativní: kořen, stonek, list generativní: květ, semeno, plod (krytosemenné) pravé orgány jen u cévnatých r. řasy a mechorosty – analogie: příchytná vlákna, lodyžka, lístky metamorfózy –homologické (stejný původ) x analogické (stejná fce)

3 kořen (radix) podzemní nasávací, vodivá, mechanická, zásobní a syntetická fce nenese listy ani pupeny nečlánkovaný bez kutikuly, průduchů (stomat) i barviv klíčení → kořínek (radikula) → hlavní kořen + postranní kořeny → kořenový systém

4 kořen jednoděložné rostliny (+ kapraďorosty) – adventivní (náhradní) kořeny –druhotně netloustnou –vznikají na stoncích i listech → vegetativní množení řízkováním

5 kořen – podélný řez kořenová čepička –parenchym –slizovitá BS –ochrana, průnik –velké jádro, obnova dělivá zóna –primární meristémy prodlužovací zóna –růst buněk –velká vakuola absorpční zóna –kořenové vlášení –diferenciace

6 kořen – příčný řez kořenová pokožka (rhizodermis) –kořenové vlášení ↑ absorpční plochy, r. s mykorhizou méně, vodní r. vůbec primární kůra –3 vrstvy - vnitřní = endodermis - korkovatí, dřevnatí střední válec –pericykl (prokambium) základ postranních kořenů –cévní svazky paprsčité → kolaterální –dřeň

7

8 kořen tvary: vláknitý, válcovitý, kuželovitý, kulovitý, svazčitý přeměny (metamorfózy) –zásobní fce: hlízy (orsej), bulvy (řepa, celer) –vzdušné kořeny - vlhkost, velamen –pneumatofory –příchytávací fce - břečťan –trny –haustoria - (polo)parazité

9

10 kořen hospodářský význam –potrava (kořenová zelenina) –krmivo pro zvířata (řepa) –potravinářský průmysl (cukrová řepa) –výroba léčiv (kostival, čekanka) –eroze –kořenové čistírny (rákos)

11 stonek (kaulom) nadzemní prýt = stonek + listy nese listy (postavení podle světla) a reprodukční orgány (opylování) propojení kořene a listů (transpirační a asimilační proud) → hlavně vodivá a mechanická pletiva někdy fotosyntéza (kaktusy)

12 stonek pupeny = základ nových orgánů –vrcholový –postranní dřeviny - různé tvary –úžlabní listy uspořádání –adventivní –kryté šupinami, spící pupeny

13

14 vnější stavba uzliny (nody) –přisedání listů –složitá vnitřní stavba –plné –kolínka články (internodia) –růst stonku (několik posledních) letorosty = nezdřevnatělé prýty posledního vegetačního období → výhony

15 typy stonku dužnatý –byliny dřevnatý –stromy - kmen –keře, keříky - větvení hned od země –polokeře - horní bylinná část každoročně odumírá lodyha - bylinný s listy stvol - bezlistý nevětvený stéblo - dutý, kolénka válcovitý, čtyřhranný, trojhranný plazivý, liány

16

17 vnitřní stavba primární stavba –zelený –pokožka (epidermis) –primární kůra - 3 vrstvy, zpevnění, škrob. pochva –střední válec - pericykl (adventivní kořeny), kolaterální cévní svazky, dřeň (živá, mrtvá, dřeňové paprsky)

18

19 vnitřní stavba sekundární stavba –druhotná kůra (periderm) felogén → korek, borkafelogén –druhotné lýko a dřevo kambium → letokruhy

20 vnitřní stavba – druhotné dřevo jádro –odumřelé dřevo - třísloviny, pryskyřice, … –tmavé, tvrdé, nic nevede –ztrouchnivění → dutiny běl –světlejší, funkční

21 stonek větvení –vidličnaté - spíš nižší rostliny –postranní - makroblasty a brachyblasty hroznovité - větve nepřerůstají hlavní stonek vrcholičnaté - větve přerůstají hlavní stonek –často typické pro druh stromu - tvar koruny –podle podmínek

22 stonek metamorfózy –oddenky zásoba, rozmnožování podzemní, adventivní kořeny, šupinovité listy –hlízy oddenkové, stonkové –šlahouny rozmnožování –úponky –trny (kolce)

23

24

25 stonek hospodářský význam –potrava - hlízy, vitamíny, cukrová třtina, koření –píce –dřevní hmota - stavebnictví, papírnictví, nábytkářství, topení, … –korek - podlahy, zátky, …

26 list omezený růst zelený - fotosyntéza transpirace - výdej vody výměna plynů plochý - sluneční záření tvar i vnitřní stavba - reakce na vnější prostředí růst: vrchol → okraj → báze listové pupeny - šupiny / nahé –tvar, poskládání, postavení

27 list typy (v průběhu vývoje rostliny): –dělohy = zárodečné listy - už v semeni, jednodušší stavba, zásoba, různý počet –listeny = redukované listy - květy v úžlabí, někdy barevné, zákrov, obal, …

28 list asimilační listy –čepel + řapík (může chybět) –palisty (opadavé, trny) –dvoulící, jednolící –souměrné (x jilm, begonie) –heterofylie (břečťan)

29 list listová žilnatina = cévní svazky –vedení látek, zpevnění - skler. pochva → odolná –vidličnatá, souběžná (rovnob.), zpeřená, dlanitá

30 list jednoduché –celistvé – okraj listové čepele –dělené – hloubka zářezu (laločný, klaný, sečný) složené –z lístků –zpeřené – licho- / sudozpeřené (úponka) –dlanitě složené -četné

31

32 složené listy

33

34

35

36 list střídavé listy –jeden z každé uzliny –ve spirále vstřícné –dva z každé uzliny –křižmostojné přeslenité –více než 2 z uzliny

37 list - vnitřní stavba pokožka (2), mezofyl - palisádový (slunné a stinné listy) a houbovitý parenchym (velký povrch, sběrné b.)

38 list opad listů –odlučovací vrstva –ochrana před nadměrným výparem –periodické změny podmínek –umělé odlistění

39 list - metamorfózy výtrusné r.: výtrusnicové listy (sporofyly) semenné r.: květy úponky šupiny cibule trny pasti

40

41 list - hospodářský význam zelenina - zelí, špenát, salát, cibule, česnek léčivky - máta, bříza koření - vavřín pochutiny - čaj píce

42 květ přeměněné listy, velmi variabilní základní stavba shodná: –květní stopka –květní lůžko –květní obaly: kalich, koruna okvětí bezobalné –tyčinky = nitka + prašník –pestík = semeník + čnělka + blizna –části srostlé nebo volné

43 květ květní stopka –připojení květu ke stonku květní lůžko –rozšíření květní stopky –vyklenuté, nebo ploché –další části ve šroubovici, nebo v kruzích

44 květ kalich (calix) K –vnější obal –zelené kališní lístky koruna (corolla) C –vnitřní obal –barevné korunní lístky –lákání opylovačů okvětí (perigon) P –různé tvary i barvy –hlavně jednoděložné rostliny

45 květ tyčinky (soubor = andreceum) A = samčí pohlavní orgán –nitka + prašník - prašné váčky - prašná pouzdra –pylová zrna (mikrospory, n) různé tvary, barvy, … → taxonomie krátká životnost (žádné zásoby) klíční póry → pylová láčka pylová analýza –až 300 → méně –srůsty

46 květ pestík = samičí pohlavní orgán –z plodolistů (soubor = gyneceum) G –semeník uzavírá vajíčka svrchní, spodní, polospodní –čnělka střední část, může chybět –blizna zachycení pylových zrn stimulace klíčení

47 květ oboupohlavné - tyčinky i pestíky jednopohlavné - buď tyčinky, nebo pestíky –jednodomé r. - samčí i samičí květy na jedné r. –dvoudomé r. - samčí a samičí květy na různých r. souměrné (zygomorfní) –jedna rovina souměrnosti - hluchavka pravidelné (aktinomorfní) –více rovin souměrnosti - růžovité nesouměrné (asymetrické) –kozlík lékařský

48 květ

49 květní diagram a květní vzorec –rozmístění a počet květních částí –symboly, písmena a čísla pravidelný oboupohlavný květ s kalichem srostlým z 5 lístků, korunou srostlou z 5 lístků a srůstající s 5 tyčinkami, svrchní semeník srostlý z 5 plodolistů

50 květenství = soubor květů jednoduchá –hroznovitá postranní nepřerůstají hlavní zdola nahoru / od obvodu ke středu lata, hrozen, klas, jehněda, okolík, palice, hlávka, úbor (zákrov) –vrcholičnatá přerůstají, od terminálního / ze středu mnohoramenný vrcholík, vidlan (2r.), vijan (1 r.) složená - kombinace –složený okolík, hrozen úborů

51

52

53

54

55 hospodářský význam léčivé čaje další léčiva, krémy, parfémy zelenina (květák) koření (hřebíček) pyl a nektar → med okrasné rostliny

56 plod po oplození ze semeníku –pravé –nepravé oplodí = perikarp –stěny semeníku –šíření –suché (pukavé, nepukavé, poltivé) –dužnaté

57 suché plody pukavé – více semen –měchýřek – jednoplodolist., břišní šev, blatouch –lusk – jednoplodol., břišní a hřbetní šev, bobovité –šešule – dvouplodol., blanitá přepážka, 2 chlopně, brukvovité –šešulka – krátká šešule, penízek –tobolka – více plodol. (jednopouz.), švy, víčka, …

58

59 suché plody nepukavé – jednosemenné –oříšek – volné zdřevnatělé oplodí, líska –nažka – těsnější blanité/kožovité oplodí, výběžky –obilka – srostlé oplodí a osemení, ne/vypadávají z obalů

60

61 suché plody poltivé – rozpadají se na jednosemenné –dvounažka – miříkovité, javor –tvrdka – svrchní dvouplodol. s. → 4 p, hluchavka –struk – zaškrcovaná šešule nebo lusk, ohnice

62 dužnaté plody peckovice –jedno– nebo víceplodol. –jednosemenná –oplodí = exokarp, mezokarp, endokarp bobule –jedno– nebo víceplodolistová –vícesemenná –celá dužnatá

63 nepravé plody malvice –češule = dužina, sp. semeník = jádřinec souplodí – srůst plodolistů nesrostlých s. plodenství – z květenství

64 semenné plody u nahosemenných rostlin bez oplodí (nesrostlé plodolisty) šiška – samičí, dřevnaté, rozpadavé semenná peckovice


Stáhnout ppt "Biologie rostlin rostlinné orgány. růst, výživa, výměna látek, rozmnožování vegetativní: kořen, stonek, list generativní: květ, semeno, plod (krytosemenné)"

Podobné prezentace


Reklamy Google