Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah systému péče o zdraví zaměstnanců a jeho praktická aplikace v konkrétním prostředí POKRAČOVÁNÍ Ing. Kristýna Přibylová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah systému péče o zdraví zaměstnanců a jeho praktická aplikace v konkrétním prostředí POKRAČOVÁNÍ Ing. Kristýna Přibylová."— Transkript prezentace:

1 Obsah systému péče o zdraví zaměstnanců a jeho praktická aplikace v konkrétním prostředí POKRAČOVÁNÍ Ing. Kristýna Přibylová

2 Společnosti s větším počtem poboček po celé ČRSpolečnosti s větším počtem poboček po celé ČR Nutnost celonárodního pokrytí jednotným systémem PLPNutnost celonárodního pokrytí jednotným systémem PLP 2 fáze poskytování PLP2 fáze poskytování PLP –Zavedení systému PLP –Průběžné poskytování PLP PLP v nevýrobní a retailové sféře

3 Specifičnost z pohledu poskytovatele PLP Potřeba pokrytí PLP pro všechny pobočky klienta „Nová zdravotní rizika“ – nutnost široké znalosti problematiky moderní PLP Interní odborný tým pro šetření na pracovištích Možnost aplikace osvědčených opatření pro více pracovišť Jeden koordinátor na straně poskytovatele s důkladnou znalostí všech realizovaných aktivit

4 Specifičnost z pohledu klienta Nutnost zajistit zákonnou povinnost pro všechny pobočky ve stejném rozsahu a kvalitě Potřeba jedné kontaktní osoby na straně dodavatele Přesná a pravidelná evidence všech realizovaných aktivit –Šetření na pracovištích –Lékařské prohlídky –Očkování, školení PP, poradenství, měření rizikových faktorů Častá potřeba konzultací z nejrůznějších oblastí preventivní zdravotní péče

5 Pracovní prostředí I. Provedení prvních šetření na všech pracovištích v rámci zavedení systému PLP Nastavení rozsahu dalších šetření dle výsledků zavedení systému Návrhy na opatření –Platné pro všechny pobočky –Individuální opatření dle jednotlivých pracovišť Zohlednění základních rizikových faktorů při předkládání návrhů opatření na optimalizaci pracovních podmínek

6 Zdravotní stav I. Na základě výsledku monitoringu pracovního prostředí je vytvořen systém LP PLP Síť lékařů je seznámena s detaily pracovního prostředí a vykonávané práce Jsou vytvořeny jednotné rozsahy LP PLP pro všechny pobočky zaměstnavatele Kódy LP jsou sděleny klientovi a použity pro jednotnou komunikaci se smluvními lékaři

7 Zdravotní stav II. Při jednotném systému LP možnost –sledování konkrétního vlivu práce na zdraví zaměstnanců –na základě výsledků LP realizovat opatření ke zlepšení pracovních podmínek

8 Zdravotní stav III. ODBORNÁ PODPORA LÉKAŘŮ PROVÁDĚJÍCÍCH LP PLP Vybudování a udržování rozsáhlé sítě smluvních lékařů –Praktický lékař –Specialisté v návaznosti na potřebná vyšetření Odborná podpora lékařů – hot line pro řešení komplikovaných případů Pravidelné vyhodnocování klientské a odborné kvality Nastavení jednotných standardů / rozsahů prohlídek pro všechny lékaře Možnost návštěvy pracovišť s odborným doprovodem

9 Poradenství I. Pravidelní reporting –Realizovaná šetření na pracovištích –Plánované a provedené LP –Jiné aktivity Školení PP Doplňování lékárniček Nácvik zvedání břemen, ergonomie Psychologická první pomoc Důraz kladen na externí vedení lhůtníku LP PLP spojené s automatickým vyzýváním na prohlídky Jednotné zpracování a aktualizace kategorizace prací

10 Poradenství II. Různá školení a preventivní aktivity součástí pravidelných šetření na pracovištích – konkrétní dopad pro každého zaměstnance Při důkladné znalosti všech pracovišť možnost –navrhování jednotných opatření –specializovaného poradenství při podezření na ChzP nebo poškození zdraví vlivem práce

11 CO POŽADOVAT OD POSKYTOVATELE Širokou a kvalitní síť lékařů pro realizaci LP PLP Interní odborný tým pro provádění šetření na všech pracovištích Odborné zázemí Pravidelný standardizovaný reporting o všech aktivitách Automatizovaný lhůtník LP PLP

12 Kvalitním poskytovatelem PLP v nevýrobní a retailové sféře může být jen subjekt se silným odborným zázemím a provázaností na odborné špičky oboru pracovní lékařství se standardizovanými pracovními postupy jak na pracovním místě, tak při provádění zdravotních prohlídek.


Stáhnout ppt "Obsah systému péče o zdraví zaměstnanců a jeho praktická aplikace v konkrétním prostředí POKRAČOVÁNÍ Ing. Kristýna Přibylová."

Podobné prezentace


Reklamy Google