Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Exekutivní informační systémy (na příkladu systému BNS) 1. hodina, 21. září 2009 Ing. Václav Houser vaclav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Exekutivní informační systémy (na příkladu systému BNS) 1. hodina, 21. září 2009 Ing. Václav Houser vaclav."— Transkript prezentace:

1 1 Exekutivní informační systémy (na příkladu systému BNS) 1. hodina, 21. září 2009 Ing. Václav Houser vaclav. houser@inekon.cz

2 2 Cíle kursu –systémy typu EIS – součást manažerské, controllingové a IT gramotnosti. Je užitečné získat o nich jakési „znalostní minimum“ Program kursu –Kombinace procesního (Business Knowledge) a technologického know-how a jejich kombinace Závěrečná seminární práce a její prezentace Literatura – skripta... Organizační pravidla Na úvod

3 3 Program kursu – tématické bloky 1.Úvodní blok 21.9. + 5.10., 2.Praktická práce se systémem (1) 12.10 3.Datové modelování 19.+ 26. 10 4.Praktická práce se systémem (2) 2.11. 5.Procesní modelování 9.11. 6.Balanced Scorecard 23.11. 7.Praktická práce se systémem (3) 30.11. 8.Seminární práce 7. + 14.12.

4 4 1.Postavení EIS v informační architektuře firmy 2.Procesy řízení výkonnosti a jejich kritická místa 3.Pokročilé postupy řízení výkonnosti s využitím BNS Obsah

5 5 Postavení EIS v informační architektuře (strategii) firem

6 66 Datový sklad Datový sklad je místo, kde jsou centralizována a integrována data z různých zdrojových systémů a souborů. Data jsou stálá a časově rozlišená a jsou uložena ve strukturách připravených pro transformaci do BNS serveru (multidimenzionálních OLAP kostek). Datový sklad je možné aktualizovat například každý den v noci. Primárním účelem nasazení BNS-I je zefektivnit procesy zpracování dat v BNS serveru. V případě potřeby je však možné skladovaná data uživatelsky zpřístupňovat přímo – pomocí nadstandardní komponenty „Operative Wizard“. Požadavky na uvedený typ přístupu nebyly identifikovány a nejsou tedy předmětem NK. Datový sklad BNS-I bude realizován v prostředí databáze MS SQL Server. Zdrojová data Zdrojem dat pro BNS budou databáze ERP, CRM aj. systém, CRM aj., případně i pomocné soubory Excel. Jiné typy zdrojových souborů nebyly při zpracování Studie identifikovány. Datová pumpa Datová pumpa je proces extrakce dat, jejich transformace s cílem zajištění úplnosti, jednotnosti (formátů, měrných jednotek…), unikátnosti (odstranění duplicit) a integrity (hlídání korektních vazeb) a následného nahrání do datového skladu. Datový sklad (BNS-I)

7 77 BNS Server (OLAP) Data v datovém skladu jsou v pravidelných intervalech transformována do multidimenzionálních datových struktur (tzv. OLAP kostek) systému BNS. Uspořádání informací v OLAP kostkách je výjimečně efektivní pro účely plánování a pokročilých analýz. OLAP v reálném čase poskytuje hodnoty podnikových ukazatelů pro libovolně vybranou kombinaci prvků dimenzí (jde o tzv. řezy kostkou) a jejich hierarchických agregací a stejně tak umožňuje do libovolné kombinace prvků dimenzí a na libovolné úrovni konsolidace hodnoty zapisovat (a tedy plánovat). Další užitečnou vlastností je možnost nastavení tzv. „business rules“ – podnikových pravidel a omezení automaticky kontrolovaných systémem. OLAP databáze mají bohaté prostředky pro správu přístupových práv. OLAP kostky jsou uloženy na centrálním serveru a uživatelé k nim přistupují z prostředí klientské aplikace. OLAP bude realizován v prostředí databáze MS SQL Server. Klientské aplikace Klientská aplikace je koncovým bodem v architektuře BNS a zároveň také jediným, se kterým uživatelé přijdou do styku (od technických záležitostí jsou zcela odstíněni). BNS poskytuje příjemné a intuitivní grafické prostředí s integrací s MS Excel. Informace jsou prezentovány přehlednou formou. Panely BNS poskytují připravené typy analýz jako je časová řada, Paretova analýza, trendová analýza, odchylková analýza a zároveň umožňuje uživateli vytvářet si vlastní pohledy na podnikovou výkonnost pomocí funkcí drill-down, drill-up, rotace dimenzí apod. Z hlediska plánování je klíčová podpora plánovacích metod, hromadných úprav, kopírování a rozvrhování, strukturování plánovacího procesu do dílčích procesních kroků ve formě tzv. panelů a v neposlední řadě vizualizace celého plánovacího procesu a podpora plánovacího workflow. Postavení EIS v informační architektuře (strategii) firem BNS server

8 88 Technická realizace BNS - popis vzdáleného přístupu Šternberk

9 9 Proč právě Business Navigation System (BNS) ? 1.Zobecnění – vhodný obecný reprezentant „všech“ systémů typu EIS. Co se naučíte v BNS, můžete použít i jinde. 2.Rozpracovaná metodika řízení výkonnosti 3.Grafické návrhové prostředí (BNS - GNP) 4.Panelový koncept

10 10 Proč právě Business Navigation System (BNS) ?  BNS = ucelený soubor metodických a softwarových nástrojů zaměřených na strategické projektování změn taktické plánování analýzy výsledků  navigační procesy = procesy řízení celopodnikové výkonnosti (CPM)

11 11 Strojír. a autom. průmysl TRW - Carr Armatury Group Senior Automotive ŽOS Zvolen Česká Zbrojovka Matador Automotive AISAN BITRON UNEX Distribuce a logistika PNS Transpress Jihočeská Distribuční Severočeská Distribuční SC Johnson Madevia EQUUS ESA logistika Výroba potravin, nápojů a léčiv Madeta Kofola Drinsk Union Vinium Jihomilk Herbacos Bofarma HAMÉ Ferring Léčiva Nábytkářský průmysl Hranipex Jitona Tusculum DDL Služby Vítkovice Tours Adriatic Curatio Komterm Státní tiskárna cenin Stavebnictví Metrostav Metrostav SK Subterra Chemický průmysl Istrochem D Plast Eftec Mondi Packaging Textilní průmysl Lanex Dobývání a úprava nerostů Kotouč Štramberk BNS nachází uplatnění v různých oborech podnikání

12 12 Kritická místa řízení výkonnosti

13 13 Orientace Standardizace Spolehlivost Integrace 1 Dynamika Flexibilita Měření Prezentace Vyváženost Týmovost Příčinnost Výnosovost 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Navigační audit kritických míst řízení výkonnosti


Stáhnout ppt "1 Exekutivní informační systémy (na příkladu systému BNS) 1. hodina, 21. září 2009 Ing. Václav Houser vaclav."

Podobné prezentace


Reklamy Google