Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JANA HEŘMANOVÁ Posouzení stavu pacienta. Ošetřovatelský proces Systematický způsob poskytování ošetřovatelské péče Fáze ošetřovatelského procesu  Posouzení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JANA HEŘMANOVÁ Posouzení stavu pacienta. Ošetřovatelský proces Systematický způsob poskytování ošetřovatelské péče Fáze ošetřovatelského procesu  Posouzení."— Transkript prezentace:

1 JANA HEŘMANOVÁ Posouzení stavu pacienta

2 Ošetřovatelský proces Systematický způsob poskytování ošetřovatelské péče Fáze ošetřovatelského procesu  Posouzení stavu pacienta  Ošetřovatelská diagnóza  Plánování péče  Realizace péče  Hodnocení péče/výsledků

3 Posouzení stavu pacienta Rozhovor  subjektivní data  ošetřovatelská anamnéza  zaměřená na potřeby pacienta a schopnost uspokojování potřeb Fyzikální vyšetření  objektivní data  pohledem, pohmatem, poslechem (poklepem)

4 Rozhovor Dodržovat pravidla komunikace  ? Délku a obsah přizpůsobit aktuální situaci  Příjem/první kontakt s pacientem  Při převzetí pacienta na začátku služby  V průběhu poskytování péče

5 Co zjišťujeme při příjmu? Osobní údaje Podpůrný systém pacienta Důvod přijetí Jak pacient problém vnímá Uspokojování potřeb

6 Potřeby Vyšetřují se systematicky s ohledem na typ pracoviště, věk pacienta, druh onemocnění Zohledňuje se aktuální stav pacienta Využití ošetřovatelských modelů Při přijetí dotazníky, příjmové formuláře, strukturovaná osnova – snaha pokrýt všechny oblasti potřeb Kdykoli v průběhu péče o pacienta sbíráme potřebná data

7 Příklad – Model fungujícího zdraví Vnímání zdravotního stavu, aktivity k udržení zdraví Výživa a metabolismus Vylučování Aktivita, cvičení Spánek, odpočinek Vnímání, poznávání Plnění rolí, mezilidské vztahy Sebekoncepce, sebeúcta Sexualita, reprodukční schopnost Stres, zátěžové situace, zvládání Víra, životní hodnoty Jiné Dosavadní zkušenosti studentů?

8 Zdroje informací Pacient Příbuzní/blízké osoby Další zdravotničtí pracovníci Ošetřovatelská dokumentace

9 Fyzikální vyšetření sestrou Stav vědomí Celkový vzhled Hybnost Fyziologické funkce, váha, výška Stav kůže a další…

10 Při fyzikálním vyšetření Zajistit soukromí pacienta – neodhalovat pacienta zbytečně, myslet na intimitu, zachovat důstojnost Udržet tepelnou pohodu – nejen teplo v místnosti, ale také ruce vyšetřujícího, nástroje, které přikládáme na kůži Od „hlavy k patě“ Podle systémů

11 Rozsah fyzikálního vyšetření Podle znalostí, kompetencí sestry; FF,stav kůže, sliznic, bolest, hybnost, svalovou sílu (například grip test – stlačení ruky), základní poslechová vyšetření, která jsou pro sestru důležitá (plíce, peristaltika, apikální puls) Podle aktuálního stavu pacienta – systematické nebo zaměřené cíleně na problém

12 Pozorování Funkčnost (ADL) – tělesné, vývojové, psychické a sociální aspekty; co pacient skutečně dělá Konsistence – projevuje se pacient stejně v průběhu vyšetření i během hospitalizace? Kongruence – subjektivní a objektivní data by měla být v souladu

13 Hodnoticí nástroje „škály“ Hodnocení bolesti (číselná, vizuální analogická, obličeje,Melzackova škála, Brief Pain Inventory), rizika dekubitů (Norton Scale, Braden Scale), rizika pádů (Morse Fall Scale a jiné), hodnocení soběstačnosti (Barthel Index, Katz Index, Lawton Scale), ADL x IADL

14 Příklad krátkého vyšetření 1. stav vědomí 2. známky tísně  Kardiovaskulární  Dechové  Bolest  Emocionální 3. postoj, poloha, chůze, gesta 4. stav výživy

15 5. tělesná aktivita 6. osobní čistota, úprava, nálada 7. fyziologické funkce 8. zkontrolovat kůži, rány, obvazy, atd. 9. invazivní vstupy – funkčnost, průchodnost, výdej 10. prostředí – pohodlí a bezpečné uspořádání pokoje pacienta

16 Dokumentace Pečlivá, úplná, čitelná Věcná – popisovat objektivně, stručně Zaznamenat to, co bylo pozorováno, co pacient řekl, slova pacienta je vhodné dát do uvozovek, citovat Nedělat předčasné závěry Neuvádět soudy, nesoudit Odškrtávání versus narativní zápis Při narativním zápisu nepopisovat péči

17 Co je přesnější? močí každou směnu močí bez problému, moč čirá, světle žlutá, mírný zápach čpavku, příjem a výdej vyrovnaný

18 … Nespolupracuje Odmítl léky, křičel, když mu byly nabízeny, zahodil polštář, je napjatý

19 Způsoby dokumentace Narativní záznam – dlouhý, pečlivý popis, individuální Připravený formulář – označení předdefinovaných normalit a/nebo abnormalit Připravený formulář – označení předdefinovaných normalit, podrobnější popis abnormalit

20 Další viz Vyhláška o zdravotnické dokumentaci č. 98/2012 Sb.


Stáhnout ppt "JANA HEŘMANOVÁ Posouzení stavu pacienta. Ošetřovatelský proces Systematický způsob poskytování ošetřovatelské péče Fáze ošetřovatelského procesu  Posouzení."

Podobné prezentace


Reklamy Google