Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RUSKO, RUSKÝ JAZYK A LITERATURA VE VĚDECKÝCH ODBORNÝCH STUDENTSKÝCH PRACÍCH Bc. Kateřina Konečná Ruská slovesa bít a být s předponami ve srovnání s češtinou,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RUSKO, RUSKÝ JAZYK A LITERATURA VE VĚDECKÝCH ODBORNÝCH STUDENTSKÝCH PRACÍCH Bc. Kateřina Konečná Ruská slovesa bít a být s předponami ve srovnání s češtinou,"— Transkript prezentace:

1 RUSKO, RUSKÝ JAZYK A LITERATURA VE VĚDECKÝCH ODBORNÝCH STUDENTSKÝCH PRACÍCH
Bc. Kateřina Konečná Ruská slovesa bít a být s předponami ve srovnání s češtinou, Русские глаголы бить и быть в сопостовлении с чешским языком The Russian verbs to beat and to be with the prefixes in comparison with the Czech language

2 VÝCHODISKA PRO ZÁVĚREČNOU MAGISTERSKOU PRÁCI
Odborná ruská a česká literatura Excerpovaný materiál

3 MAGISTERSKÁ PRÁCE Teoretická část Praktická část

4 Teoretická část mnohoznačnost ruských sloves Gramatický a lexikální význam ruských a českých slovesných předpon sémantický aspekt ruské slovesné prefixace Slovotvorba pomocí předpon

5 Praktická část U předponových sloves je provedena jejich podrobná analýza, zkoumají se sémantické vztahy ruských a českých prefixů a četnost jednotlivých způsobů překladu.

6 EXCERPOVANÝ JAZYKOVÝ MATERIÁL
Český národní korpus Národnímu korpusu ruského jazyka (možnost vyhledávání slov a slovních spojení v kontextu a zjistit jejich frekvenci v korpusu i původní textový zdroj)

7 POUŽITÁ LITERATURA JANŮJOVÁ, Elke. Slovesná prefixace a sémantické skupiny sloves. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta filozofická, Vedoucí diplomové práce Stanislav Žaža. SEKANINOVÁ, Ella. Sémantická analýza predponového slovesa v ruštině a slovenčině. Bratislava SKOUMALOVÁ, Zdenka. O komplexní analýzu verbální prefixace. In: Kapitoly ze srovnávací mluvnice ruské a české, III. Praha: Academia, s. 153 UHER, František. Slovesné předpony. Brno: Univerzita J. E. Purkyně v Brně, s. Grammatika russkogo jazyka. Tom I, Fonetika i morfologija/Akademija nauk SSSR. Institut russkogo jazyka . Moskva: Izdatel’stvo Akademii nauk SSSR, s. 578 – 605.

8 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "RUSKO, RUSKÝ JAZYK A LITERATURA VE VĚDECKÝCH ODBORNÝCH STUDENTSKÝCH PRACÍCH Bc. Kateřina Konečná Ruská slovesa bít a být s předponami ve srovnání s češtinou,"

Podobné prezentace


Reklamy Google