Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RDF a RQL Roman Krejčík. RDF a RQL RDF – Resource Description Framework –Jazyk pro ukládání informací v XML –RDF Schema RQL – RDF Query Language –Dotazování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RDF a RQL Roman Krejčík. RDF a RQL RDF – Resource Description Framework –Jazyk pro ukládání informací v XML –RDF Schema RQL – RDF Query Language –Dotazování."— Transkript prezentace:

1 RDF a RQL Roman Krejčík

2 RDF a RQL RDF – Resource Description Framework –Jazyk pro ukládání informací v XML –RDF Schema RQL – RDF Query Language –Dotazování nad RDF dokumenty

3 RDF XML dokument Standardizován W3C Formát pro strojové čtení Ukládání webových zdrojů URI pro identifikaci zdrojů

4 Základní pojmy Zdroj –Identifikován URI –Může mít přiřazené vlastnosti Vlastnost –Má hodnotu nějakého typu –Můze být odkazem na zdroj nebo prim. typ –RDF definuje základní primitivní typy

5 Syntaxe RDF XML dokument Kořenový element Každý zdroj popsán tagem Namespace pro RDF značky http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns# Popis zdroje - vlastní namespace a struktura

6 Příklad RDF Bob Dylan USA Columbia 10.90 1985

7 Odkazy na zdroje Vlastnosti se mohou odkazovat na zdroje { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/11/3384799/slides/slide_7.jpg", "name": "Odkazy na zdroje Vlastnosti se mohou odkazovat na zdroje

8 Kontejnerové elementy Vlastnosti mohou být složitější struktury Reprezentace více prvků Množina – element Bag Sekvence – element Seq Alternativy – element Alt Jednotlivé položky …

9 Kontejnerové elementy Bag – neuspořádaná množina Seq – prvky jsou indexované John Paul Ringo

10 RDF Schema (RDFS) Rozšíření RDF Třídy pro jednotlivé zdroje Zavedení dědičnosti tříd Pouze framework, nedefinuje žádné třídy, jen způsob jejich vytváření

11 RDFS Třída nedefinuje objekt. Instancí třídý je pouze bezstavový zdroj reprezentovaný URI Jeden zdroj může být instancí libovolných tříd Vlastnosti mohou být v rámci dědičnost specializovány

12 Syntaxe RDFS Součástí RDF dokumentu Namespace http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# Definice třídy Dědičnost

13 Příklad RDFS – třídy

14 Popis RDF vlastností Omezení vlastnosti na třídu –Doména vlastnosti –Značka Omezení hodnoty vlastnosti –Rozsah vlastnosti –Značka Specializace vlastnosti –Značka

15 Příklad RDFS - vlastnosti

16

17 RQL RDF Query Language Dotazování se nad RDFdokumentem Kombinované dotazy na schéma a data Není standardem

18 Jednoduché dotazy na schéma Class – pro všechny třídy Property – pro všechny vlastnosti subClassOf(Artist) – získání všech podtříd dané třídy subClassOf^(Artist) – pouze přímí potomci

19 Jednoduché dotazy na data Artist – všechny instance dané třídy včetně potomků ^Artist – pouze přímé instance dané třídy creates – všechny vlastností daného typu, vrací dva sloupce (zdroj a hodnotu vlastnosti)

20 Operátory Standardní operátory nad množinami intersect, in, count Relační operátory pro třídy a vlastnosti –Porovnání v rámci dědičnosti –Artist > Painter true –creates < paints false Běžné relační operátory pro prim. typy

21 select.. from.. where Výběr dat podle podmínky Syntaxe select proměnné from třídy nebo vlastnost where podmínka Proměnné mohou reprezentovat zdroje, vlastnosti, jejich hodnoty i třídy

22 Operátor {} Proměnné uzavřené v { } Syntaxe pro třídu Artist{X} Syntaxe pro vlastnost {X}creates{Y} Př: select X, Y from {X}creates{Y}

23 Operátor. Řetězení vlastností a tříd pomocí. select X,Y from Artist{X}.creates{Y} Join pomocí where podmínky select X,Y, R from {X}creates{Y}, {R}name{S} where X = R

24 Omezení třídy proměnné Konstrukce {X:třída} select X from {X:Painter}creates{Y} Omezení proměnné na třídu – prefix $ select X,Y from {X:$Z}creates{Y} where $Z <= Painter

25 Další omezení proměnné Omezení proměnné na vlastnost –operátor @ select X,Y from {X:Artist}@P{Y} Omezení proměnné na třídu nebo typ –operátor $$ –Kromě třídy zdroje může být např. String

26 Další možnosti Vnořené selecty Operátory pro vlastnosti –range(@P) –domain(@P) Operátor like –* zastupuje libovolné znaky

27 Využití RDF Webové portály a vyhledávače Elektronické knihovny E-obchody


Stáhnout ppt "RDF a RQL Roman Krejčík. RDF a RQL RDF – Resource Description Framework –Jazyk pro ukládání informací v XML –RDF Schema RQL – RDF Query Language –Dotazování."

Podobné prezentace


Reklamy Google