Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NBCA – Basel II Ekonomika a řízení subjektů finančních služeb 1. ročník – letní semestr 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NBCA – Basel II Ekonomika a řízení subjektů finančních služeb 1. ročník – letní semestr 2006."— Transkript prezentace:

1 NBCA – Basel II Ekonomika a řízení subjektů finančních služeb 1. ročník – letní semestr 2006

2 ERFS - Basel II2 Pojetí Basel II Basel II je založen na třech pilířích: Minimální kapitálové požadavky -Stanovení minimálních kapitálových požadavků -Úrokové riziko je založeno na stanovení ratingu - externí rating - interní rating -Nově je zařazeno operační riziko -Tržní riziko zůstává beze změny Dohled regulátora -Banky samy hodnotí kapitálovou přiměřenost ve vztahu k rizikovému profilu -Provádí se dohled nad stanovením a udržováním kapitálové přiměřenosti -Banky musí mít více kapitálu, než je stanoveno minimálními požadavky -Dohled zasahuje při poklesu kapitálové přiměřenosti Tržní disciplína -Zveřejňovat informace o struktuře kapitálu -Zveřejňovat informace o měření a řízení rizik -Zveřejňovat rizikový profil banky -Zveřejňovat údaje o kapitálové přiměřenosti

3 2006ERFS - Basel II3 Rizika banky Rizika banky jsou zpravidla členěny do několika skupin, ale tato klasifikace není jednotná. Uvedený příklad odpovídá klasifikaci pro stanovení kapitálové přiměřenosti podle NBCA

4 2006ERFS - Basel II4 Vymezení rizik banky podle Basel II Jednotlivá rizika lze vymezit následujícími definicemi: Riziko protistrany – riziko ztráty způsobené selháním dlužníka nebo protistrany –Nesplacení úvěru a/nebo příslušenství –Nesplacení obligací –… Riziko tržní – riziko ztráty tržní pozice při nepředpokládaném pohybu cen –Pokles úrokových sazeb –Změna kursu měn –Změna cen akcií –Nedostatek likvidity –… Riziko operační – riziko přímé nebo nepřímé ztráty vzniklé selháním vnitřních procesů, lidí, systémů nebo externími faktory –Neprovedení operací platebního styku –Poruchy v distribuci hotovosti –Krádež a zpronevěra –Požár, povodeň –…

5 2006ERFS - Basel II5 Minimální kapitálový požadavek Definice Kapitálové přiměřenosti je upravena kde změny : Úprava stanovení RVA Zavedení kapitálového požadavku k operačnímu riziku

6 2006ERFS - Basel II6 Přístupy pro stanovení KP – úvěrové riziko NBCA zavádí nové přístupy pro kvantifikaci rizik: –Úvěrové riziko Standardizovaný přístup (SA) – ratingové hodnocení externími institucemi Státy- CB: Obchodní společnosti:

7 2006ERFS - Basel II7 IRB přístup (Internal Rating Based) –základní –pokročilý Banka využívá vlastního systému ratingu Dělení pohledávek do kategorií podle dlužníka Ratingové kategorie – pro splácející i nesplácející Nezávislost útvaru stanovujícího rating Pravidelná aktualizace ratingu Rozložení klientů do kategorií Provázanost s interními limity a stanovením rizikových nákladů / přirážek Schválení regulátorem Ověření při praktickém používání, existence časových řad PD – pravděpodobnost selhání LGD – ztráta při selhání EAD – expozice při selhání EL – očekávaná ztráta (PD*LGD) M – efektivní splatnost úvěru Přístupy pro stanovení KP – úvěrové riziko - 2

8 2006ERFS - Basel II8 Přístupy pro stanovení KP – operační riziko KP pro operační riziko se zavádí nově –Basic Indicator Approach - BIA GI – průměrný hrubý příjem za uplynulé tři roky alfa = 15 % –Standardised Approach - TSA –Advanced Measurement Approaches – metody měření založené na VAR


Stáhnout ppt "NBCA – Basel II Ekonomika a řízení subjektů finančních služeb 1. ročník – letní semestr 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google