Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VODSTVO ASIE  charakter vodstva je dán rozlehlostí Asie, tvarem reliéfu, a podnebím  Asie leží v úmoří všech čtyř oceánů  přibližně 40 % jejího povrchu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VODSTVO ASIE  charakter vodstva je dán rozlehlostí Asie, tvarem reliéfu, a podnebím  Asie leží v úmoří všech čtyř oceánů  přibližně 40 % jejího povrchu."— Transkript prezentace:

1 VODSTVO ASIE  charakter vodstva je dán rozlehlostí Asie, tvarem reliéfu, a podnebím  Asie leží v úmoří všech čtyř oceánů  přibližně 40 % jejího povrchu představují bezodtoké oblasti, z nichž odtékají drobné i větší řeky pouze do jezer  severní ploché oblasti odvodňují mohutné sibiřské řeky OB, JENISEJ a LENA, typický je pro ně malý spád, tečou pomalu a vytvářejí široká údolí. Nejnižší hladinu mají v únoru, kdy jsou zamrzlé  největší čínské řeky CHANG JIANG a HUANG HE pramení pod himalájskými vrcholy a protékají Velkou čínskou nížinou. Řeka Chang Jiang má velký význam pro dopravu – pro námořní lodě je splavných 1000 km jejího dolního toku

2  k himalájským řekám patří i veletoky GANGA, INDUS, BRAHMAPUTRA a MEKONG. Vytvářejí výrazná údolí a ústí do moře mohutnými deltami. Společná delta Gangy a Brahmaputry je s rozlohou 60 000 km2 největší na světě  himalájské řeky jsou nejvodnatější v červenci a v srpnu, kdy letní monzun přináší nad kontinent velké množství srážek  méně vody mají řeky v suchých oblastech – v jihozápadní Asii EUFRAT a TIGRIS, ve střední Asii SYRDARJA a AMUDARJA  Asie má několik velkých jezer tektonického původu, vznikla poklesem zemské kůry podél zlomů a většinou jsou velmi hluboká  nejdůležitější je KASPICKÉ MOŘE /plošně největší jezero světa/ a BAJKAL /nejhlubší jezero světa/, k velkým jezerům patří i slané ARALSKÉ JEZERO

3 ASIJSKÁ JEZERA KASPICKÉ MOŘE  leží mezi Asií a Evropou  jeho břehy obklopuje 5 států – Rusko, Kazachstán, Turkmenistán, Irán, Ázerbájdžán  název je odvozen od dávného kmene Kaspijců, kteří žili ve východní části Kavkazu  rozloha 376 000 km2, je 1200 km dlouhé, průměrně 320 km široké  největší řeky ústí do Kaspického moře na severu – Volha, Terek, Ural, Emba, která občasně vysychá. Celkový přítok těchto řek tvoří 88% celkového přítoku  z ryb zde žijí jeseteři, sledi, kilky, hlaváči  má velký význam pro lodní dopravu, převáží se ropa, dřevo, obilí, bavlna, rýže a síra  hlavními přístavy jsou Astrachaň, Baku, Machačkala

4 BAJKAL  je největším jezerem na Sibiři, 2. největším v Rusku po Kaspickém moři  nejhlubší jezero na Zemi, je tvořen hlubokou příkopovou propadlinou na rozhraní dvou tektonických desek  rozloha 31 500 km2, délka 636 km, šířka se pohybuje v rozmezí od 27 do 80 km  maximální hloubka je 1680 m, je zde soustředěna 1/5 světových zásob povrchové sladké vody  do Bajkalu ústí 336 řek a říček, odtéká z něj pouze Angara, která ústí do Jeniseje  v jezeře žije 50 druhů ryb, hlavní průmyslový význam z lososovitých má omul, který představuje 2/3 celkového ročního výlovu, dále lipani a sizy. Největší zástupce vodní fauny je jeseter /délka až 180 cm, váha 100 – 120 kg/  v r. 1996 bylo jezero zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO  pravidelně se uskutečňují zimní přechody jezera a pokusy o přeplavání / Ján Novák se stal v r. 1990 prvním člověkem, který jezero přeplaval/

5 ARALSKÉ JEZERO  je vysychající bezodtoké slané jezero ve střední Asii  propadlina Aralského jezera vznikla v důsledku prohybu zemské kůry  na konci 50. let 20. st. začala hladina klesat v souvislosti se širokým využíváním vody Amudarji a Syrdarji / 2 největších přítoků / na zavlažování zemědělských ploch vytvořených v poušti  do r. 2003 ztratilo jezero 80% objemu, 2/3 rozlohy a 22m výšky  kvalita vody je velmi špatná, obsahuje značné množství hnojiv a pesticidů  Aralské jezero je dnes spolu s Černobylem bráno jako synonymum pro ekologickou katastrofu obrovských rozměrů  ústup jezera a jeho znečištění zcela zničilo bohatý rybářský průmysl

6 http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=jezera&ex=2#ai:MP900177349| http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=jezera&ex=2#ai:MP900433728| http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aral_Sea_1989-2008.jpg


Stáhnout ppt "VODSTVO ASIE  charakter vodstva je dán rozlehlostí Asie, tvarem reliéfu, a podnebím  Asie leží v úmoří všech čtyř oceánů  přibližně 40 % jejího povrchu."

Podobné prezentace


Reklamy Google