Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Vliv „balíčku“ EU na bezpečnost a dostupnost elektřiny a tepla v ČR, úloha jaderné energetiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Ing. Josef Votruba Poděbrady.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Vliv „balíčku“ EU na bezpečnost a dostupnost elektřiny a tepla v ČR, úloha jaderné energetiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Ing. Josef Votruba Poděbrady."— Transkript prezentace:

1 1 Vliv „balíčku“ EU na bezpečnost a dostupnost elektřiny a tepla v ČR, úloha jaderné energetiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Ing. Josef Votruba Poděbrady 22.3.2007

2 2 Vliv „balíčku“ Celkový – jak ukazují první analýzy vliv na Státní energetickou koncepci nebude asi významný Detailně se projeví tlak na: Oddělování sítí Účinnější regulaci Energetické služby Úspory energie Bezpečnost zdrojů a sítí Větší podíl obnovitelných zdrojů Čisté technologie pro nové zdroje Otevřený pro členské státy je mix zdrojů, využití jaderných zdrojů

3 3 Vliv na SEK Provedena analýza krizového scénáře, který je scénářem nejvíce se odchylujícím od SEK s výhledem do r. 2040 Jen zbytková těžba hnědého uhlí Rychlý růst dovážených zdrojů energie, především černého uhlí Dalším významným dovozem je dovoz plynu, Žádné nové JE, bez prodloužení životnosti JEDU a JETE Důsledky: velmi pomalé přírůstky ve spotřebě elektřiny v období 2005 až 2040 jen 5% v období 2015 až 2035 se ČR stane dovozcem elektrické energie náhrada hnědouhelných elektráren a JE elektrárnami na černé uhlí vzrůst výroby z RES asi na 12 TWh Vzrůst dovozní závislosti ze současných cca 40% na 80%

4 4 Vliv na SEK- pokračování Problém snižování energetické náročnosti a emisí zajistí technický rozvoj, ale otevřený je problém primárních energetických zdrojů, Na značné dovozy černého uhlí není vybudována dopravní infrastruktura Bude nutné přehodnotit cíle pro RES (podpora elektřiny i tepla) Otevřen zůstává segment zajištění paliva pro CZT Závěr: Cíle SEK jsou nastaveny správně, ale nutno dořešit problematiku využívání tuzemských zdrojů, hnědého uhlí a další rozvoj jaderné energetiky

5 5 „Balíček“ a úspory energie Udržitelný rozvoj zdrojů = technologie čistého uhlí + JE + RES + úspory energie Dva cíle úspor energie podle dokumentů EU: - 9 % v období 2008 až 2016 – konečná spotřeba - 20 % do roku 2020 – na straně PEZ Povinnost členských států vypracovat Akční národní plány úspor energie – potenciál úspor bydlení 44% (26 + 18), doprava 29% a průmysl 27. Úspory nejsou spojovány se snížením komfortu, důraz na nové technologie Motivace k úsporám, štítkování spotřebičů, automobilů, pneumatik, měrná spotřeba energie u budov, zřizování fondů Nová definice pojmu energetická služba ve spojení s úsporami energie

6 6 „Balíček a JE - Postupně se mění názor na úlohu jaderné energie, celosvětově se poptávka po JE zvyšuje – nejsou spojeny s emisemi CO 2 - Je na rozhodnutí členského státu zda použijí jaderné elektrárny pro zásobování energii -Pokus zařadit JE mezi obnovitelné zdroje -Snaha obnovit diskusi o harmonizaci bezpečnostních požadavků na jaderná zařízení v EU v minulosti přerušená -Priority Komise jsou - Vytvoření právního rámce pro jadernou bezpečnost - Zajištění finančních prostředků pro vyřazování z provozu - Nakládání s jaderným odpadem - Vytvoření mechanismu odpovědnosti v případě škody způsobené jadernou havárií -I když se počítá s výstavbou nových JE, jejich významný počet se má zavřít v příštích 20 letech

7 7 „Balíček“ a uhlí -Uhlí zůstává významným prvkem ve skladbě zdrojů energií v EU i v ČR, proto snaha o jeho slučitelnost s cíli pro udržitelnost -Je třeba nalézt řešení omezující dopad vzniku emisí CO 2 -Ve velkém měřítku technologie nejsou ověřeny -Výstavba 10 až 12 velkých demonstračních elektráren pro testování různých způsobů zachycování a skladování CO 2 + 5 let zkušebního provozu pro prokázání vhodnosti pro standardní investování s komerčním provozem okolo r. 2015 -Zvyšování financování výzkumu a vývoje -Úvahy o dovybavení provozovaných elektráren zachycováním CO 2, podobně jako v případě odsiřování

8 8 „Balíček a RES -Jde stále o technologie, které se až na výjimky neobejdou bez dotací -Tlak EU na snížení nákladů na obnovitelné zdroje, jejich dotování ale k tomu nemotivuje -Zdražování energie celosvětově v důsledku zvyšování poptávky nahrává rozvoji RES -Pochybování v ČR o splnění cíle 8% do roku 2010 -Další rozvoj spojován s větrem a biomasou na rozdíl od dotací motivujících k výstavbě MVE, větru a fotovoltaiky -Výhodné období pro OZE potrvá cca do roku 2010, pak dojdou peníze z EU a zároveň se sníží zákonná podpora -Další pokračování beze změn (business as usual) není řešením -Bezradnost v podpoře RES pro zásobování teplem, přitom v podílu energie s RES teplo s 80% převažuje -Důvodem je roztříštěnost a individuálnost zdrojů bez vazby na sítě

9 9 „Balíček a jeho kritika -Kritika neznamená většinou ústup od ozelenění energetiky, ale zreálnění dalšího rozvoje -V EP kritika závěrů k povinnosti 10% produkce biopaliv, „vhodnější je použít biomasu k produkci elektřiny než k pohonu automobilů“ -Některé státy odmítají jadernou energetiku, ale elektřinu včetně jaderné nakupují nebo vyvážejí jadernou technologii, -Je problematické, jak budou závazky ze Summitu EU distribuovány mezi členské státy a vynuceno jejich plnění -Odmítání majetkového oddělení jako neúčelného s upřednostněním integrace TSO a jejich prostřednictvím tlak na společnosti -Eurelectric odmítá ve vlastní studii scénář založený na současné energetické politice EU

10 10 Děkuji za pozornost Ing. Josef Votruba MPO Tel.: 224853247 votruba@mpo.cz


Stáhnout ppt "1 Vliv „balíčku“ EU na bezpečnost a dostupnost elektřiny a tepla v ČR, úloha jaderné energetiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Ing. Josef Votruba Poděbrady."

Podobné prezentace


Reklamy Google