Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE Cíle a zájmy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE Cíle a zájmy"— Transkript prezentace:

1 PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE Cíle a zájmy
PÉČE O NEMOCNÉ PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE Cíle a zájmy Mgr. Magdaléna Nevařilová

2 Anotace Materiál seznamuje žáky s psychologickým pojetím cílů a zájmů. Musí být doplněn výkladem. Autor Mgr. Magdaléna Nevařilová (Autor) Jazyk Čeština Očekávaný výstup 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova Zájmy, cíle, zaměřenost Druh učebního materiálu Prezentace Druh interaktivity Kombinované Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání odborné vzdělávání Typická věková skupina let Vazby na ostatní materiály Další materiály z tématu Psychologie a komunikace

3 Pravil Mistr: Hleď bedlivě na cíle člověka, pozoruj prostředky, jimiž jich dosahuje, pátrej, co ho uspokojuje – a může ti zůstat skryta jeho skutečná cena, může ti zůstat utajena? Hovory Konfuciovy

4 CÍLE Systém uvědomělých aktivit, pomocí kterých chce člověk dosáhnout něčeho v budoucnosti Každý lidský čin má svou motivaci Cíl je určitá hodnota nebo hranice, které chceme dosáhnout Při nedosažení cíle vzniká psychická nepohoda Při dosažení cíle máme radost, dobrou náladu Dosažení cíle vždy souvisí s vůlí

5 Dělení cílů z časové perspektivy
Krátkodobé (dny, týdny)……………………………….. Střednědobé (týdny,max. měsíce)………………… Dlouhodobé (roky)………………………………………… Pozn. Doplňte své vlastní cíle © Marcela Vaculínová

6 POSTUP K DOSAŽENÍ CÍLE Vytyčení cíle (je důležité zvážit motivy)
Výběr kroků, postupů a způsobů, jimiž chceme cíle dosáhnout Uskutečňování zvolených postupů Zhodnocení úspěšnosti celé akce

7 Ambice, aspirace Úzce se váží k „já“
Snaha o sebeuplatnění, seberalizaci Aspirační úroveň – náročnost životního plánu, systému cílů u každého člověka Vztah kvality výkonu a aspirační úrovně vyjadřuje tzv. Yerkes Dodsonův zákon, jinak také zákon obrácené U křivky

8 Yerkes Dodsonův zákon

9 Yerkes Dodsonův zákon Úroveň výkonu při nízké motivaci bude nízká
S růstem intenzity motivace roste i úroveň výkonu, ovšem jen do určité úrovně motivace Přesáhne-li motivovanost člověka určitou mez, výkon se snižuje (např. při zkouškách) Pro každý typ úkolu existuje jistá optimální úroveň motivace Pro náročné úkoly je výhodnější nižší hladina motivace, pro snadné vyšší

10 ZÁJMY Citová zaměřenost našeho vědomí na určitý cíl
Dlouhodobé úsilí člověka Přináší uspokojení, radost Jsou velkým motivem pro činnost člověka Vznikají na základě našich potřeb, vloh, schopností, citů, jsou ovlivněny výchovou Koncentrace naší pozornosti na objekt zájmu Osobnost cítí snahu nějak se objektu zájmu přiblížit, více se o něm dozvědět

11 Vlastnosti zájmů Směr (druh) Šířka, rozsah Intenzita Trvalost

12 Směr (druh) zájmů Zájmy o ideje
Vědecké – zjistit, proč jsou věci takové, jaké jsou Literární – činnost se slovem, jazykem Estetické Zájmy o lidi Kontaktní – setkávání se s lidmi za nějakým účelem, ziskem Sociální – zájem o lidi jako takové Zájmy o věci Systematizační – sbírání a třídění materiálu Materiální – zacházení s věcmi, zvířaty, rostlinami

13 Šířka (rozsah) zájmů Mnohostranné zájmy Výhody………………………………………………………………
Nevýhody…………………………………………………………. Jednostranný zájem

14 Trvalost (stálost) zájmů Intenzita (hloubka, síla) zájmu
Doba trvání zájmu (časový údaj) Zájmy trvalé (ustálené) Zájmy přechodné Intenzita (hloubka, síla) zájmu Projeví se mírou úsilí i prostředků (materiálních, nemateriálních, času…), které člověk danému zájmu věnuje

15 Zaměřenost Soubor vlastností, kterým je společná orientace na určitý cíl (společné usilování o něco) Vytrvalost Pracovitost Přesnost Odpovědnost Obětavost Pevná vůle

16 Sklony Všeobecné zaměření člověka na určitý druh činnosti – hudba, sport, literatura,… Obvykle vznikají ze zájmů, ale zájmy nemusí vyústit ve sklony (zájem o sport – ale není aktivní fotbalista)

17 Úkoly Najděte ve svém okolí někoho, kdo má výrazný zájem o nějakou věc, činnost. Popište tento zájem z hlediska směru, šířky, intenzity, trvalosti. Zájmy jsou velkým motivačním činitelem. Pokud nás něco zajímá, nemusíme vynakládat mnoho úsilí, abychom se danou činností zabývali. Vyberte si dva vyučovací předměty a pokuste se popsat, jak zájem nebo nezájem o ně ovlivňuje vaši domácí přípravu.

18 ZDROJE-obrázky VAN LIESHOUT, Laurens. Yerkes-Dodson wet.png [online] [cit ]. Dostupné z:

19 ZDROJE-literatura SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister a Principal, ISBN


Stáhnout ppt "PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE Cíle a zájmy"

Podobné prezentace


Reklamy Google