Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kyseliny Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kyseliny Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem."— Transkript prezentace:

1 Kyseliny Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Které kyseliny už znáte?
2 6 1 5 3 4 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 kyselina mravenčí (v těle mravenců, v kopřivách)
kyselina octová (ocet) kyselina citrónová (v citrusových plodech) kyselina fosforečná (Coca-cola) kyselina uhličitá (sycené nápoje) kyselina chlorovodíková (žaludeční kyseliny) kyselina sírová (autobaterie) ……………… Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 kyselina H+ + anion kyseliny
Kyseliny jsou látky, které ve vodných roztocích odštěpují vodíkový kation H+ . kyselina H anion kyseliny vodíkový chloridový kation anion kyselina chlorovodíková Např.: HCl H Cl – Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

5 V roztoku se ihned spojují s molekulami
H+ nejsou schopny existovat samostatně. V roztoku se ihned spojují s molekulami vody a vznikají oxoniové kationty H3O+ . H H2O H3O+ Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

6 pH je to hodnota vyjadřující koncentraci
vodíkových iontů – oxoniových kationtů v roztoku pro kyseliny platí, že pH < 7 - k určování pH slouží indikátory – chemické látky, které mění barvu podle kyselosti prostředí Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

7 POZOR ŽÍRAVINA! kyseliny leptají sliznice a poškozují kůži
při práci s koncentrovanou kyselinou je nutné používat: ochranný oděv, pryžové rukavice, ochranný štít na obličej, ochranné brýle PRVNÍ POMOC: ! přivolat rychle lékaře ! při polití žíravinou postižené místo okamžitě oplachujeme velkým množstvím studené vody (minimálně 20 minut) v případě, že víme jaká látka nás poranila a máme látku na neutralizaci, lze ji použít. Po poranění kyselinou se použije slabá zásada, například roztok jedlé sody při poranění oka jenom čistá voda, bez neutralizace jinou látkou!!! Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

8 - při požití se nikdy nesmí vyvolávat zvracení
- při požití se nikdy nesmí vyvolávat zvracení. V první pomoci je potřeba vypít co nejvíce tekutiny a tím rozředit obsah žaludku. Lze použít i neutralizační roztok, ale tady je nebezpečí, že způsobí zvracení a to je nežádoucí. při nadýchání postiženého vyvést na čerstvý vzduch a okamžitě transportovat do nemocnice. Pokud je při vědomí, je dobré zhluboka dýchat a tím dostat co nejvíce žíravé látky ven z těla. V každém případě je nutné, aby postiženého prohlédl lékař. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

9 Ředění kyselin při ředění kyselin se uvolňuje velké množství tepla
- platí pravidlo: KYSELINU LIJEME DO VODY (zamezíme prudkému ohřátí vody a možnému vystříknutí žíravé směsi) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

10 Rozdělení kyselin: bezkyslíkaté kyseliny kyslíkaté kyseliny
Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

11 Bezkyslíkaté kyseliny
Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

12 Bezkyslíkaté kyseliny: tyto kyseliny tvoří pouze vodík a další
nekovový prvek. Např. kyseliny halogenovodíkové: kyselina fluorovodíková HF kyselina chlorovodíková HCl kyselina bromovodíková HBr kyselina jodovodíková HI - další bezkyslíkaté kyseliny: kyselina sirovodíková (sulfanová) H2S kyselina kyanovodíková HCN Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

13 Kyselina chlorovodíková (solná) HCl
je velmi silná kyselina, jde o vodný roztok plynného chlorovodíku - štiplavý jedovatý plyn (HCl) prodává se jako koncentrovaná – obsahuje přibližně 37% HCl ( w = 0,37) čistá je bezbarvá, technická má žlutou barvu (je znečištěna FeCl3) 7 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

14 Použití: je prchavá, dráždí dýchací cesty, působí leptavě!!!
hodně zředěná (0,3 – 0,4 % vodný roztok) je součástí žaludečných šťáv a má velký význam při trávení potravy koncentrovaná v kombinaci s kyselinou dusičnou v poměru 3:1 tvoří lučavku královskou, kterou lze užít k rozpouštění zlata Použití: při výrobě léčiv, barviv, plastů čištění kovů k čištění bazénů (i foliových) od vodního kamene Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

15 Kyselina fluorovodíková HF
je vodným roztokem fluorovodíku (za normálních podmínek bezbarvý, velmi toxický plyn) patří mezi slabé kyseliny vysoce toxická, žíravá kapalina se silnými leptavými účinky na kůži Použití: k leptání skla (proto se uchovává v plastových nádobách) a při výrobě matového skla Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

16 8 9 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

17 Kyselina sirovodíková (sulfanová) H2S
vzniká rozpuštěním plynného sirovodíku ve vodě Kyselina kyanovodíková HCN - vzniká rozpuštěním plynného kyanovodíku ve vodě - je prudce jedovatá, zapáchá po hořkých mandlích její sloučenina kyanid draselný(cyankáli) KCN Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

18 Kyslíkaté kyseliny Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

19 Kyslíkaté kyseliny: - tříprvkové sloučeniny, tvořeny z atomů vodíku, kyslíku a dalšího kyselinotvorného prvku. Atomy vodíku mají v kyselinách oxidační číslo +I ( HI ) Atomy kyslíku mají v kyselinách oxidační číslo –II (O-II) Atomy kyselinotvorného prvku může mít oxidační číslo I až VIII. Součet hodnot oxidačních čísel atomů všech prvků ve vzorci se rovná nule!!! HI O-II Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

20 Název kyslíkaté kyseliny: Podstatné jméno kyselina + přídavné jméno
(Přídavné jméno je utvořeno z názvu kyselinotvorného prvku se zakončením, které odpovídá oxidačnímu číslu jeho atomu). Oxidační číslo Názvoslovní přípona I - ný II natý III Itý IV ičitý V ičný, - ečný VI ový VII istý VIII - ičelý Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

21 Např.: Urči název kyseliny:
Ve vzorci nejdříve vyznačíme oxidační čísla atomu vodíku a atomu kyslíku. Víme, že součet hodnot oxidačních čísel atomů všech prvků ve vzorci se rovná nule. Proto musíme nad dusík doplnit oxidační číslo + V. I + V + 3.(-II) = 0 Oxidačnímu číslu V náleží názvoslovní přípona – ičná, - ečná. Název kyseliny: kyselina dusičná Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

22 Urči vzorec kyseliny: kyselina dusičná
HI O-II N Třetím prvkem, kterého značku do vzorce doplníme je dusík N. Na dusík doplníme oxidační číslo V – z názvu dusičná . HI O-II NV Víme, že součet hodnot oxidačních čísel atomů všech prvků ve vzorci se rovná nule. Proto musíme kyslík násobit třemi . I + V + 3.(-II) = 0 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

23 Nejdůležitější kyslíkaté kyseliny
Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

24 Kyselina sírová bezbarvá olejovitá kapalina má silné leptavé účinky
- je hygroskopická – pohlcuje vodní páry ze vzduchu a látkám odebírá vodu (způsobuje jejich zuhelnatění) 12 10 11 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

25 13 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

26 výroba barviv, léčiv, plastů, hnojiv, výbušnin
Použití: je nejpoužívanější a nejdůležitější kyselinou v průmyslu i chemické laboratoři výroba barviv, léčiv, plastů, hnojiv, výbušnin v laboratoři pro sušení a odvodňování látek náplň olověných akumulátorů Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

27 Kyselina dusičná - koncentrovaná je bezbarvá kapalina, na světle se rozkládá - vznikají oxidy dusíku (velmi jedovaté), barví se žlutě až do hněda – proto se uchovává v tmavých lahvích působí velmi leptavě (kůži barví žlutě) je těkavá, dráždí dýchací cesty 15 14 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

28 16 17 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

29 reaguje s většinou kovů (kromě Au a Pt)
v kombinaci s kyselinou chlorovodíkovou v poměru 1:3 tvoří lučavku královskou, kterou lze užít k rozpouštění zlata. Použití: - výroba barviv, výbušnin (dynamit, trinitrotoluen TNT) - výroba dusíkatých průmyslových hnojiv Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

30 Další kyslíkaté kyseliny
Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

31 Kyselina uhličitá H2CO3 Kyselina siřičitá H2SO3
vzniká rozpouštěním plynného CO2 ve vodě snadno se rozkládá velmi slabá kyselina součást perlivých nápojů Kyselina siřičitá H2SO3 vzniká rozpouštěním plynného SO2 ve vodě je součástí kyselých dešťů 20 21 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

32 Kyselina chlorná HClO vzniká zaváděním chloru do vody
snadno likviduje bakterie má bělící účinky slabá kyselina, která se snadno rozkládá (ztrácí své dezinfekční a bělící účinky) využití – součást dezinfekčních, bělících a čistících prostředků (SAVO, …) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

33 Kyselina fosforečná H3PO4
středně silná kyselina součást Coca-Coly (E338) výroba fosforečných hnojiv (např.superfosfát) výroba pracích prášků (obsahují fosforečnany na změkčení vody a zlepšení účinku praní) 5 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

34 Použité obrázky: Obr.č.1 – č. 5 vlastní archiv autora
GNU Free Documentation License, Version 1.2 Obr.č.7: Volně šiřitelné Obr.č.8: Obr.č.9: vlastní archiv autora Obr.č.10: Obr.č.11: Obr.č.12: Obr.č.13: Obr.č.14: Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

35 Obr.č.15: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salpetersaeure.jpg
GNU Free Documentation License, Version 1.2 Obr.č.16: Volně šiřitelné Obr.č.17: Obr.č.18: vlastní archiv autora Obr.č.19: vlastní archiv autora Obr.č.20: Obr.č.21: Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "Kyseliny Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem."

Podobné prezentace


Reklamy Google