Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České."— Transkript prezentace:

1 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Které kyseliny už znáte? Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1 2 6 3 4 5

3 -kyselina mravenčí (v těle mravenců, v kopřivách) -kyselina octová (ocet) -kyselina citrónová (v citrusových plodech) -kyselina fosforečná (Coca-cola) -kyselina uhličitá (sycené nápoje) -kyselina chlorovodíková (žaludeční kyseliny) -kyselina sírová (autobaterie) -……………… Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 Kyseliny jsou látky, které ve vodných roztocích odštěpují vodíkový kation H +. kyselina H + + anion kyseliny vodíkový chloridový kation anion kyselina chlorovodíková Např.: HCl H + + Cl – Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

5 H + nejsou schopny existovat samostatně. V roztoku se ihned spojují s molekulami vody a vznikají oxoniové kationty H 3 O +. H + + H 2 O H 3 O + Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

6 pH -je to hodnota vyjadřující koncentraci vodíkových iontů – oxoniových kationtů v roztoku -pro kyseliny platí, že pH < 7 - k určování pH slouží indikátory – chemické látky, které mění barvu podle kyselosti prostředí Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

7 POZOR ŽÍRAVINA! -kyseliny leptají sliznice a poškozují kůži -při práci s koncentrovanou kyselinou je nutné používat: ochranný oděv, pryžové rukavice, ochranný štít na obličej, ochranné brýle PRVNÍ POMOC: ! přivolat rychle lékaře ! -při polití žíravinou postižené místo okamžitě oplachujeme velkým množstvím studené vody (minimálně 20 minut) -v případě, že víme jaká látka nás poranila a máme látku na neutralizaci, lze ji použít. Po poranění kyselinou se použije slabá zásada, například roztok jedlé sody -při poranění oka jenom čistá voda, bez neutralizace jinou látkou!!! Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

8 - při požití se nikdy nesmí vyvolávat zvracení. V první pomoci je potřeba vypít co nejvíce tekutiny a tím rozředit obsah žaludku. Lze použít i neutralizační roztok, ale tady je nebezpečí, že způsobí zvracení a to je nežádoucí. -při nadýchání postiženého vyvést na čerstvý vzduch a okamžitě transportovat do nemocnice. Pokud je při vědomí, je dobré zhluboka dýchat a tím dostat co nejvíce žíravé látky ven z těla. V každém případě je nutné, aby postiženého prohlédl lékař. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

9 Ředění kyselin -při ředění kyselin se uvolňuje velké množství tepla - platí pravidlo: KYSELINU LIJEME DO VODY (zamezíme prudkému ohřátí vody a možnému vystříknutí žíravé směsi) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

10 bezkyslíkaté kyseliny kyslíkaté kyseliny Rozdělení kyselin: Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

11

12 Např. kyseliny halogenovodíkové: kyselina fluorovodíková HF kyselina chlorovodíková HCl kyselina bromovodíková HBr kyselina jodovodíková HI - další bezkyslíkaté kyseliny: kyselina sirovodíková (sulfanová) H 2 S kyselina kyanovodíková HCN Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Bezkyslíkaté kyseliny: - tyto kyseliny tvoří pouze vodík a další nekovový prvek.

13 Kyselina chlorovodíková (solná) HCl -je velmi silná kyselina, jde o vodný roztok plynného chlorovodíku - štiplavý jedovatý plyn (HCl) -prodává se jako koncentrovaná – obsahuje přibližně 37% HCl ( w = 0,37) -čistá je bezbarvá, technická má žlutou barvu (je znečištěna FeCl 3 ) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 7

14 -je prchavá, dráždí dýchací cesty, působí leptavě!!! -hodně zředěná (0,3 – 0,4 % vodný roztok) je součástí žaludečných šťáv a má velký význam při trávení potravy -koncentrovaná v kombinaci s kyselinou dusičnou v poměru 3:1 tvoří lučavku královskou, kterou lze užít k rozpouštění zlata Použití: -při výrobě léčiv, barviv, plastů -čištění kovů -k čištění bazénů (i foliových) od vodního kamene Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

15 Kyselina fluorovodíková HF -je vodným roztokem fluorovodíku (za normálních podmínek bezbarvý, velmi toxický plyn) -patří mezi slabé kyseliny -vysoce toxická, žíravá kapalina se silnými leptavými účinky na kůži Použití: -k leptání skla (proto se uchovává v plastových nádobách) a při výrobě matového skla Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

16 8 9

17 Kyselina sirovodíková (sulfanová) H 2 S -vzniká rozpuštěním plynného sirovodíku ve vodě Kyselina kyanovodíková HCN - vzniká rozpuštěním plynného kyanovodíku ve vodě - je prudce jedovatá, zapáchá po hořkých mandlích -její sloučenina kyanid draselný(cyankáli) KCN Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

18

19 Kyslíkaté kyseliny: - tříprvkové sloučeniny, tvořeny z atomů vodíku, kyslíku a dalšího kyselinotvorného prvku. Atomy vodíku mají v kyselinách oxidační číslo +I ( H I ) Atomy kyslíku mají v kyselinách oxidační číslo –II (O -II ) Atomy kyselinotvorného prvku může mít oxidační číslo I až VIII. Součet hodnot oxidačních čísel atomů všech prvků ve vzorci se rovná nule!!! Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. HIHI O -II

20 Název kyslíkaté kyseliny: Podstatné jméno kyselina + přídavné jméno ( Přídavné jméno je utvořeno z názvu kyselinotvorného prvku se zakončením, které odpovídá oxidačnímu číslu jeho atomu). Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oxidační číslo Názvoslovní přípona I- ný II-natý III-Itý IV-ičitý V-ičný, - ečný VI-ový VII-istý VIII- ičelý

21 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Víme, že součet hodnot oxidačních čísel atomů všech prvků ve vzorci se rovná nule. Proto musíme nad dusík doplnit oxidační číslo + V. I + V + 3.(-II) = 0 Oxidačnímu číslu V náleží názvoslovní přípona – ičná, - ečná. Např.: Urči název kyseliny: Ve vzorci nejdříve vyznačíme oxidační čísla atomu vodíku a atomu kyslíku. Název kyseliny: kyselina dusičná

22 Urči vzorec kyseliny: kyselina dusičná HIHI O -II N Třetím prvkem, kterého značku do vzorce doplníme je dusík N. Na dusík doplníme oxidační číslo V – z názvu dusičná. HIHI O -II NVNV Víme, že součet hodnot oxidačních čísel atomů všech prvků ve vzorci se rovná nule. Proto musíme kyslík násobit třemi. I + V + 3.(-II) = 0 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

23 Nejdůležitější kyslíkaté kyseliny Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

24 Kyselina sírová -bezbarvá olejovitá kapalina -má silné leptavé účinky - je hygroskopická – pohlcuje vodní páry ze vzduchu a látkám odebírá vodu (způsobuje jejich zuhelnatění) 10 11 12 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

25 13 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

26 Použití: -je nejpoužívanější a nejdůležitější kyselinou v průmyslu i chemické laboratoři -výroba barviv, léčiv, plastů, hnojiv, výbušnin -v laboratoři pro sušení a odvodňování látek -náplň olověných akumulátorů Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

27 Kyselina dusičná - koncentrovaná je bezbarvá kapalina, na světle se rozkládá - vznikají oxidy dusíku (velmi jedovaté), barví se žlutě až do hněda – proto se uchovává v tmavých lahvích -působí velmi leptavě (kůži barví žlutě) -je těkavá, dráždí dýchací cesty 14 15 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

28 16 17 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

29 -reaguje s většinou kovů (kromě Au a Pt) -v kombinaci s kyselinou chlorovodíkovou v poměru 1:3 tvoří lučavku královskou, kterou lze užít k rozpouštění zlata. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Použití: - výroba barviv, výbušnin (dynamit, trinitrotoluen TNT) - výroba dusíkatých průmyslových hnojiv

30 Další kyslíkaté kyseliny Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

31 Kyselina uhličitá H 2 CO 3 –vzniká rozpouštěním plynného CO 2 ve vodě –snadno se rozkládá –velmi slabá kyselina –součást perlivých nápojů Kyselina siřičitá H 2 SO 3 –velmi slabá kyselina –vzniká rozpouštěním plynného SO 2 ve vodě –je součástí kyselých dešťů Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 20 21

32 Kyselina chlorná HClO –vzniká zaváděním chloru do vody –snadno likviduje bakterie –má bělící účinky –slabá kyselina, která se snadno rozkládá (ztrácí své dezinfekční a bělící účinky) –využití – součást dezinfekčních, bělících a čistících prostředků (SAVO, …) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

33 Kyselina fosforečná H 3 PO 4 –středně silná kyselina –součást Coca-Coly (E338) –výroba fosforečných hnojiv (např.superfosfát) –výroba pracích prášků (obsahují fosforečnany na změkčení vody a zlepšení účinku praní) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 5

34 Použité obrázky: Obr.č.1 – č. 5 vlastní archiv autora Obr.č.6: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Opened_automobile_battery_pack_in_1,2_HTP_in_Škoda_Fabia_I.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Opened_automobile_battery_pack_in_1,2_HTP_in_Škoda_Fabia_I.jpg GNU Free Documentation License, Version 1.2 Obr.č.7: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kyselina_chlorovodíková.PNGhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kyselina_chlorovodíková.PNG Volně šiřitelné Obr.č.8: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hydrogen_fluoride.JPGhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hydrogen_fluoride.JPG GNU Free Documentation License, Version 1.2 Obr.č.9: vlastní archiv autora Obr.č.10: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sulfuric_acid_lewis.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sulfuric_acid_lewis.png GNU Free Documentation License, Version 1.2 Obr.č.11: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sulfuric-acid-3D-balls.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sulfuric-acid-3D-balls.png Volně šiřitelné Obr.č.12: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kyselina_sírová.PNGhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kyselina_sírová.PNG Volně šiřitelné Obr.č.13: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sulfuric_acid_burning_tissue_paper.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sulfuric_acid_burning_tissue_paper.jpg Volně šiřitelné Obr.č.14: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kyselina_dusičná.PNGhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kyselina_dusičná.PNG Volně šiřitelné Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

35 Obr.č.15: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salpetersaeure.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salpetersaeure.jpg GNU Free Documentation License, Version 1.2 Obr.č.16: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nitric_acid_resonance_median.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nitric_acid_resonance_median.png Volně šiřitelné Obr.č.17: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nitric-acid-3D-balls-A.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nitric-acid-3D-balls-A.png Volně šiřitelné Obr.č.18: vlastní archiv autora Obr.č.19: vlastní archiv autora Obr.č.20: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carbonic-acid-2D.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carbonic-acid-2D.png Volně šiřitelné Obr.č.21: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sulfurous-acid-2D.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sulfurous-acid-2D.png Volně šiřitelné Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České."

Podobné prezentace


Reklamy Google