Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poranění páteře a míchy A. Kurzová ©. Poranění páteře a míchy Mechanismus úrazu –skoky do vody –pád z výše –dopravní nehody Projevy –bolest –porucha hybnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poranění páteře a míchy A. Kurzová ©. Poranění páteře a míchy Mechanismus úrazu –skoky do vody –pád z výše –dopravní nehody Projevy –bolest –porucha hybnosti."— Transkript prezentace:

1 Poranění páteře a míchy A. Kurzová ©

2 Poranění páteře a míchy Mechanismus úrazu –skoky do vody –pád z výše –dopravní nehody Projevy –bolest –porucha hybnosti –změna citlivosti Pokud je postižený v bezvědomí a mechanismus úrazu je takový, že je podezření z poranění páteře, zacházíme s ním tak, jako kdyby páteř poraněna byla

3 Poranění páteře a míchy Postižený v bezvědomí + mechanismus úrazu je takový, že je podezření z poranění páteře = s postiženým zacházíme tak, jako kdyby páteř poraněna byla (až do jejího vyloučení) Izolované poranění páteře a míchy –nebývá spojeno s bezvědomím (většinou)

4 Poranění páteře a míchy - PP Dýchací cesty –dbát na dostatečné dýchání (obrna bránice při poranění nad C4) –vyvarovat se hyperextenze krku Kontrola vitálních známek

5 Poranění páteře a míchy - PP S postiženým zbytečně nehýbeme –není-li nebezpečí z prodlení, s postiženým raději nehýbeme a ošetřujeme ho v poloze v jaké jsme ho našli Krční páteř fixujeme provizorně stočeným ručníkem, pytlíky s pískem apod. Při vyprošťování z auta –jeden zachránce drží hlavu v neutrální poloze –Rautekův manévr (viz www)

6 Poranění páteře a míchy - PP CAVE: –Při postižení míchy v oblasti C4 a výše – porucha ventilace z postižení n. phrenicus –Při vysokých míšních lézích možný rozvoj míšního šoku –Nezbytné je i další vyšetření nemocného – přidružená poranění: hlavy, hrudníku, břicha, fraktury dlouhých kostí atd. –Helmu snímáme jen v případně nezbytnosti, hlavu udržujeme v neutrální poloze

7 Syndrom „švihnutí bičem“ náraz s prudkým ohnutím dopředu a dozadu poškození vazů, kloubních výběžků největší poškození C páteře PP –chladit –kontrola u odborníka k vyloučení těžšího poškození

8 Poranění hlavy A. Kurzová ©

9 Příčiny Autonehody Pády (děti a starší lidé) Napadení, sporty a střelná poranění Pracovní úrazy

10 Základní vyšetření Anamnéza (doba úrazu, mechanismus, stav vědomí a jeho vývoj) Stav vědomí (verbálně, GCS) Po příjmu lab. vyšetření (hemokoagulace) RTG diagnostika

11 Dělení úrazů hlavy I Podle poranění kožního krytu –zavřená –otevřená Podle poranění tvrdé pleny –nepenetrující –penetrující –skrytě penetrující

12 Poranění CNS Otřes mozku – komoce Pohmoždění mozku – kontuze Krvácení –Epidurální –SAB –Intracerebrální Difuzní axonální poškození

13 Komoce Krátkodobé bezvědomí (nepamatuje si na úraz) Bolest hlavy Nevolnost, zvracení Absence zřejmého neurolog. nálezu Vždy nutné vyšetření lékařem a hospitalizace

14 Kontuze mozku Zhmoždění tkáně Ložiskový neurologický nález n. porucha vědomí CT + CT po 6-12 h.

15 Epidurální hematom Zdroj 85% art. krvácení (a. meningea media, 1-6% KC) Vzácnější u děti a >60 let Porucha vědomí (CAVE lucidní interval u 10-27%) Ipsilaterální mydriáza Kontralaterální hemiparéza Dg: CT Léčba: operace

16 Subdurální hematom akutní Zdroj přemosťující žíla, splav, povrchová céva mozku Sekundární poškození mozku větší, než u epi., vyšší mortalita Častější u starších osob a pac. s antikoag. ter. Dg: CT, klinický nález Terapie: dekompresní kraniektomie, zdroj často nenalezen

17 Chronický subdurální hematom Malé krvácení, které narůstá postupně Rozpadové produkty hemoglobinu nasávají tekutinu z okolí Častější u starých osob Od úrazu mohlo uplynout až několik týdnů Zmatenost, postupně narůstající neurolog. příznaky – neurolog. vyš., CT Terapie: evakuace z návrtu

18 Intracerebrální hematom Příznaky shodné s jiným nitrolebním krvácením

19 Impresivní zlomeniny kalvy Poškození tvrdé pleny, mozku, cév Při krvácení jen sací vrstva, nikdy ne tlakový obvaz na kalvu RTG vyšetření Operace –neurolog. příznaky –výtok MMM –výrazný posun

20 známky nitrolebního poranění

21 Poranění hlavy se zachovalým vědomím postiženého uložíme do polohy vleže na zádech se zvýšenou horní polovinou trupu a hlavy (cca 30 o ) ošetříme poranění hlavy sterilním obvazem zajistíme tělesný a duševní klid sledujeme vědomí a základní životní funkce

22 Poranění hlavy spojená s bezvědomím Zajistíme a udržujeme průchodnost dýchacích cest Při nedostatečném dýchání zahájíme umělé dýchání dle potřeby spojené s nepřímou masáží srdce Fixujeme krční páteř Uložíme postiženého rovně na zádech s hlavou lehce podloženou bez záklonu Sledujeme stav zornic

23 Otevřená mozkolebeční poranění nic nestrkáme zpět do rány! šetrně přiložíme sterilní obvaz s dostatečnou krycí vrstvou, nestlačovat dále postupujeme jako v předešlých případech

24 Souhrnně PP při poranění hlavy Hlavní prioritou je udržení průchodnosti dýchacích cest a adekvátní oxygenace –předsunutí dolní čelisti –cizí tělesa z úst –neutrální pozice hlavy a krku –prevence aspirace Kontrola dýchání event. zahájení resuscitace Obličej nebo skalp může silně krvácet –ránu na lebce krýt bez tlaku –nezastavovat krvácení či odtok mmm z ucha či nosu –protišoková opatření

25 Poranění obličejové části kontrola vitálních funkcí poraněného při vědomí položíme na záda se zvýšenou horní polovinou těla nebo až posadíme s předkloněnou hlavou na krvácení přiložíme tlakový obvaz v případě potřeby znehybníme dolní čelist prakovým obvazem postiženého psychicky uklidňujeme

26 Poranění zubu Zlomený zub: je-li odlomená část větší, než 1/3, schovat k zubaři na přilepení Vylomený zub v čelisti– nechat v poloze, v jaké je a poslat k zubaři Zcela vyražený trvalý zub – dát do mléka a co nejrychleji k zubaři (zub nesmí vyschnout) Krvácení z lůžka zubu –nechat skousnout tampon

27 Poranění oka –obvaz dáme vždy na obě oči, nemocného pohodlně usadíme cizí těleso v oku – pokud není zaklíněné, šetrně ho odstraníme –vypláchnutím spojivkového vaku čistou vodou nebo odstraňujeme mechanicky pomocí růžku čisté textilie (kapesník) poleptání – důkladně oko vyplachujeme proudem čisté tekoucí vody popálení – odstraníme co nejrychleji příčinu popálení a chladíme proudem čisté tekoucí vody, pak přiložíme vlhký obvaz

28 Poranění nosu pacient při vědomí –posadit –předklonit (krev volně odtéká) –na čelo a zátylek studený obklad –na nos prakový obvaz pacient v bezvědomí –kontrola vitálních funkcí dýchá: stabilizovaná poloha na boku

29 Poranění ucha - krvácení při zachovalém vědomí bez rizika poranění C páteře pohodlně postiženého usadíme s opřením hlavy, přiložíme savý obvaz na ucho při bezvědomí na ucho přiložíme odsávací obvaz (zajišťujeme obvykle šátkem, obinadlem), obvaz nesmí hlavu stlačovat, postiženého uložíme do stabilizované polohy na boku postižené strany, hlavu a ramena vypodložíme tak, aby se obvaz nedotýkal podložky Pokud je riziko poranění páteře, netočíme. pravidelně kontrolujeme fyziologické funkce a krvácení ZZS voláme při silném nebo obtížně zastavitelném krvácení, při bezvědomí nebo po úrazu hlavy

30 Cizí těleso v uchu, nose Sami vyndáváme jen volná tělíska, na které snadno dosáhneme pinzetou. Hlouběji uložená nebo při krvácení ošetřuje lékař.

31 Bezvědomí A. Kurzová ©

32 Bezvědomí- strukturální příčiny Příčiny v CNS –úraz –křečová onemocnění CNS –cévní příčiny : krvácení, ložisková ischemie –infekce: meningitida, encefalitida, absces –mozkové herniace: otok mozku, tumory Celkové příčiny –Hypoxie –Poruchy vnitřního prostředí Faktory vnějšího prostředí –Intoxikace –Hypoxie –Teplota

33 Bezvědomí - intoxikace sedativa a hypnotika anestetika psychotropní látky alkohol CO ………..

34 Bezvědomí - metabolické příčiny hypoglykemie hypo- a hypertermie hypofunkce štítné žlázy, nadledvin, hypothalamu poruchy acidobazické rovnováhy selhání jater, ledvin, sepse

35 GCS (Glasgow coma scale) hodnocení hloubky poruchy vědomí 3-15 bodů –nad 13b: žádná nebo lehká porucha –9-12b: středně závažná porucha –do 8b: závažná porucha

36 GCS

37 Kvantativní změna vědomí somnolence –reaguje na oslovení sopor –reaguje na silné zatřesení koma –nereaguje

38 Kvalitativní porucha vědomí Normální stav bdělosti, ale porucha orientace, myšlení a jednání –zmatenost –poruchy paměti –deliria –halucinace

39 Základní vyšetření anamnéza od okolí –závažná onemocnění (průkaz diabetika) –dosavadní neurologická onem. –rizikové faktory: deprese, alkohol, drogy –léky –předcházející stav (bolest hlavy, horečka, změny chování) –faktory prostředí (teplota, plyn, léky v okolí)

40 Klinické vyšetření typ dýchání srdeční akce velikost a reakce zornic rohovkový reflex svalový tonus křeče

41 Bezvědomí - PP základní poloha na zádech, uvolnit dýchací cesty kontrola vitálních funkcí (neustále) podrobné vyšetření, systematicky a šetrně při traumatu myslet na poranění C páteře ošetření přidružených poranění v případě potřeby ventilace z úst do úst, nebo KPR postiženého bez dalších poranění uložíme do stabilizované polohy (prevence aspirace) přikrýt

42 Křeče A. Kurzová ©

43 Křečové stavy periferní –tetanie –ischemie centrální –onemocnění CNS –intoxikace –poruchy vnitřního prostředí –hypertermie

44 Periferní křeče – PP protipohyb (propnout končetinu) iontový nápoj (s dostatkem Ca, Mg) intermitentní klaudikace –první známka ICH DK –odezní při zastavení

45 Křeče centrální - první pomoc obecně Prevence poranění Sledování vitálních funkcí, event. jejich podpora V indikovaných případech vyšetření lékařem

46 Epilepsie Dráždění v CNS, celá řada forem Typ grand mal s tonicko-klonickými křečemi: někdy prodromální stadium, záchvat křečí s pomočením a pokálením, následuje bezvědomí a spánek První pomoc –prevence dalšího poranění –kontrola vitálních funkcí, péče o průchodnost dýchacích cest a dýchání –do úst nic nestrkáme (roubík apod.)!!!

47 Febrilní křeče Předškolní děti –Vysoká teplota –Symetrické křeče končetin a trupu –Možné bezvědomí –Stav trvá několik vteřin až minut První pomoc –Prevence poranění, poloha naznak –Snižovat horečku zábaly, event. Paralen (nikdy Acylpyrin!) –Je –li v bezvědomí – zabezpečit volné dýchání –Volat lékaře

48 Tetanie Příčina hyperventilace (úzkost, hysterie), následuje pokles ionizovaného Ca ++ První pomoc –Uklidnění –Vydechování a vdechování z papírového sáčku

49 Mdloba, kolaps krátkodobá ztráta vědomí způsobená přechodným nedostatečným prokrvením mozku příčina - pokles krevního tlaku z důvodu selhání mechanismů řídících napětí cévního řečiště –dlouhým stáním (zejména v dusném prostředí, kde je nižší obsah kyslíku ve vdechovaném vzduchu) –náhlou změnou polohy –požitím léků snižujících krevní tlak –silného emočního podnětu (strach, ošklivý pohled, špatná zpráva, bolest) varovné příznaky – nevolnost, zívání, zatmění před očima, bílá barva v obličeji, studený pot na čele

50 Mdloba, kolaps - PP při hrozící mdlobě –položíme postiženého do protišokové polohy –zajistíme čerstvý vzduch –uvolníme oděv při náhle vzniklé mdlobě postižený zbledne a upadne –uložíme ho do autotransfúzní polohy, –uvolníme oděv –kontrolujeme fyziologické funkce a průchodnost dýchacích cest –na čelo můžeme přiložit studený obklad

51 Mdloba, kolaps - PP při klasické mdlobě se rychle vrací barva a upravuje stav, navrací vědomí, pak obvykle není nutné volat lékaře, zejména, je-li jasná příčina mdloby zajistíme přísun čerstvého vzduchu pokud postižený zůstává v bezvědomí, uložíme ho do stabilizované polohy a postupujeme jako u bezvědomí ZZS voláme –postižený rychle nenabývá vědomí –dochází k poruše základních životních funkcí –stav je komplikován výraznou poruchou řeči, velkou bolestí hlavy, poruchou hybnosti končetin, křečemi, pomočením, pokálením


Stáhnout ppt "Poranění páteře a míchy A. Kurzová ©. Poranění páteře a míchy Mechanismus úrazu –skoky do vody –pád z výše –dopravní nehody Projevy –bolest –porucha hybnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google