Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projektové řízení Markéta Drašarová, Josef Dvořáček.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projektové řízení Markéta Drašarová, Josef Dvořáček."— Transkript prezentace:

1 Projektové řízení Markéta Drašarová, Josef Dvořáček

2 Obsah Teorie projektového řízení Dělení projektů Znaky projektů Zásady úspěšných projektů Aplikace projektů v prostředí veřejné správy Regionální politika Základní otázky Fondy EU Konkrétní příklady Zdroje Závěr

3 Teorie projektového řízení Původ slova projekt Dvojí rozměr projektového řízeni –První rozměr dle Němce, Marka a Knotka, Fialy –Druhý rozměr vychází z anglosaského pojetí

4 Dělení projektů Investiční projekty = tvrdé –Pořízení investičního majetku, slouží k realizaci výstupů a naplňování cílů projektů –Výstupy se projeví po jejich ukončení Neinvestiční projekty = měkké –Podpora realizace činností, pořizování majetku je podpůrná záležitost a je značně omezeno –Výstupy se projeví již během realizace

5 Projekty dle složitosti komplexní (dlouhodobé, mnoho fází a činností, značné množství zdrojů); speciální (střednědobé, nižší rozsah, přechodné zdroje); jednoduché (krátkodobé, malý rozsah, malý počet zdrojů)

6 Dle aplikačních oblastní vybudování nové firmy; zavedení nové technologie; zavedení nového informačního systému; vykonání jednorázové akce

7 Znaky projektů unikátní neopakovatelné nástrojem ke změně nerutinní složené ze vzájemně propojených aktivit realizovány projektovým týmem dočasné mají zřetelně stanovený začátek a konec navržené tak, aby dosáhly jasného cíle často riskantní a plné nejistoty formální

8 Zásady úspěšných projektů Cíle projektu Podpora zadavatele Spolupracovníci Pravomoci a odpovědnost Sledování kvality Rozdělení na etapy Plánování Revize projektu Sledování souvislostí Osobní nasazení Dokumentace Dokončení a předání Závěrečná rekapitulace

9 Aplikace projektů v prostředí veřejné správy Rekonstrukci a výstavbu infrastruktury pro cestovní ruch, rekonstrukci a zpřístupnění památek; Revitalizaci veřejných prostranství (rekonstrukce parků, náměstí, sídlištních prostor); Výstavbu a rekonstrukci dětských hřišť; Budování čističek odpadních vod; Omezování rizika výskytu povodní; Výstavbu infrastruktury pro rozvoj podnikání (příprava průmyslových ploch) Zkvalitnění nakládání s odpady; Rozvoj a zkvalitnění počátečního vzdělávání, inovace v oblasti terciárního vzdělávání, podpora celoživotního vzdělávání apod.

10 Výhody a nevýhody Viz. tabulka

11 Regionální politika Zaostalé regiony : kraj Zlínský a Vysočina Regiony poznamenané restrukturalizací : Moravskoslezský Periferní regiony : okolí Prahy, Manchester Pohraniční regiony : Slovensko, Polsko Regiony s urbanistickými problémy : Německo

12 Strategické cíle ČR 1.Konvergence = sbližování 2.Regionální konkurenceschopnost 3.Spolupráce s EU ČR 26 operačních programů –Tematické –Regionální –Pro Prahu –Evropská územní spolupráce

13 Žadatel Sdružení obcí Mikroregion Církev Sdružení lidí kdokoliv

14 Administrátor Zpracovává analýzu potřeb SWOT Výzvu (formulář) + podmínky Vyhlašuje přihlašování k projektu (začátek a konec) Určí zda se jedná o tvrdý či měkký projekt Schvaluje projekt a čerpání Kontrolu provádí

15 Základní otázky Co? Proč? Jak? S kým? Za kolik? Pro koho?

16 Fondy EU Strukturální fondy –Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) –Evropský sociální fond (ESF) Fond soudržnosti (FS) Každý subjekt, jenž chce požádat o finanční podporu z fondů EU, musí předložit projekt řídicímu orgánu operačního programu

17 Konkrétní příklady Městské golfové hřiště Brno Jinačovice –Název projektu: Městské golfové hřiště Brno Jinačovice –Zařazení projektu: Priorita 4-Rozvoj cestovního ruchu v regionech (CZ.04.1.05/4.2.74.1/0677) –Žadatel: Golf Brno a. s. –Náklady projektu: Z celkového rozpočtu projektu ve výši přes 175 milionů korun uhradila Evropská unie 51,041 milionů.

18 Operační program podnikání a inovace Cíl programu Základní pojmy Formální podmínky přijatelnosti projektu Forma a výše podpory Doba trvání programu Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení

19 Program inovace Základní charakteristiky programu Příjemci podpory Podporované aktivity Forma a výše podpory Způsobilé výdaje Systém sběru žádostí Povinné přílohy k Plné žádosti

20 Program inovace u firmy Wood Floor, a.s. Obchodní jméno: Wood Floor a.s. Sídlo: Hodonín, Velkomoravská 1, PSČ 695 00 Hlavní předmět podnikání: Výroba a prodej dřevěné podlahy Cíl investice

21 Studie proveditelnosti 1 Identifikační údaje a historie žadatele 2. Inovační potenciál žadatele 3. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem 4. Podrobný popis projektu 5. Technický popis řešení projektu 6. Rozpočet způsobilých výdajů 7. Harmonogram – časový plán realizace projektu. 8. Organizační zajištění projektu 9. Vliv projektu na životní prostředí 10. Analýza trhu (prokázání mezery na trhu) 11. Finanční analýza projektu 12. Závěr žadatele o dotaci

22 Zdroje Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie, Dan, M., Kantor, T.,1.vydání, Barrister & Principal,2007 Řízení projektů -- Nejlepší praktiky s ukázkami v Microsoft Office, Dvořák,D., 1.vydání, Computer press, 2008 Http://www.strukturalni-fondy.cz/ [online]. 2010 [cit. 2010-10-25]. Fondy Evropské Unie. Dostupné z WWW: www.czechinvest.org [online]. 2010 [cit. 2010-11-01]. CzechInvest agentura pro podporu podnikání a investic. Dostupné z WWW:. Přednáška Regionální politika Program inovace firmy Wood Floor, a.s. - projektová dokumentace

23 Závěr Děkujeme za pozornost a hurá na křížovku


Stáhnout ppt "Projektové řízení Markéta Drašarová, Josef Dvořáček."

Podobné prezentace


Reklamy Google