Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technologie tenkovrstvých článků a modulů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technologie tenkovrstvých článků a modulů"— Transkript prezentace:

1 Technologie tenkovrstvých článků a modulů
A5M13FVS-4

2 Základní typy článků: Články z krystalického Si Tenkovrstvé články

3 Tenkovstvé články CdTe/CdS Amorfní Si CIS

4 Antireflexní vrstva (Light trapping)

5 TCO pro „light trapping effect“
ZnO naprášená vrstva leptaná v HCl ZnO připravená CVD (Chemical Vapour Deposition)

6 Porovnání článků z krystalického Si a tenkovrstvých článků
Krystalický Si tenkovrstvý tloušťka cca 200 mm až 3 mm struktura n+-p(-p+) p+-i-n+ technologie n+-difúze do substrátu plasmatické procesy osvícení ze strany n ze strany p+ přední kontakt mřížka a sběrnice celoplošný kontakt s TCO zadní kontakt nedůležitý zpětný reflektor antirefexní texturace TCO „light trapping effect“ vrstva

7 Tandemové články Wg1> Wg2 irradiation

8 Technologie tenkovrstvých článků
A) Vakuové deposice Napařování Naprašování

9 B) CVD (Chemical vapour deposition ) - Chemická depozice z plynné fáze
CVD vytvoření stabilní sloučeniny na vyhřívané podložce chemickou reakcí nebo rozkladem směsi plynů Reakční komora Složení plynné směsi Řízení technologického postupu Řízení teploty podložky Výměna substrátů

10 Chemická depozice z plynné fáze (CVD)
Za atmosférického tlaku Za sníženého tlaku (LPCVD -Low Pressure CVD) LPCVD se užívá depozice nitridu kemíku SiH4 + 3NH3 → Si3N4 + 12H2 depozice křemíku SiH4 → Si + 2H2.

11 Plasmatická depozice (PECVD) VF elektroda a substrát tvoří kapacitor.
V tomto objemu vzniká (za sníženého tlaku) plasma spojená s reakcí složek plynné směsi a depozici produktů reakce na povrch substrátu Rychlost depozice je vyšší než v případě LPCVD, kvalita vrstev je nižší

12 rH = ([H2] + [SiH4])/[SiH4].
Struktura deponované vrstvy závisí na složení plynu a na teplotě substrátu zředění rH = ([H2] + [SiH4])/[SiH4]. rH < 30, roste amorfní vrstva rH > 45, roste vrstva c-Si

13 Technologie tenkovrstvých článků
Články z amorfního (mikrokrystalického) Si průhledný substrát (sklo) TCO a-Si:H p+ vrstva ( nm) a-Si:H nedotovaný ( 250 nm) a-Si:H n+ vrstva (20 nm) TCO (difúzní bariéra) Ag nebo Al

14 Tandem solar cell – „micromorph“ (microcrystal + amorphous)

15 Technologie CdTe článků
Depozice CdTe na substráty s TCO a vrstvou CdS

16 Tenkovrstvé moduly na skleněném substrátu
TCO sklo

17 Rozměr pracovní komory depozičního zařízení musí odpovídat rozměrům modulu
(maximální dosažená plocha 5 m2)

18 Kontakty se připojují pomocí vodivého lepidla
Ze zadní strany se pomocí EVA přilaminuje krycí vrstva – obvykle sklo, svorkovnice s vývody opatřenými konektory (bez překlenovacích diod) Relativně velká hmotnost - 17 až 19 kg/m2

19   7% Tenkovrstvé FV články na pružném substrátu
„Roll to roll“ technologie Po rozčlenění pásu se jednotlivé články spojí do modulu a zapouzdří polymery   7%

20 Články a moduly je možno realizovat na pružném substrátu i pomocí technologie CIS (CIGS)
V porovnání s články z krystalického křemíku – nižší spotřeba materiálů a nižší energetická náročnost výroby, na druhé straně nižší účinnost, zásoby některých materiálů (In, Te,..) jsou omezené V současné době se soustřeďuje pozornost na materiály typu CIGSS (Cu-In-Ga-Se-S), kde byla na malých vzorcích dosažena účinnost 20%

21 Závislost účinnosti článků na intenzitě záření
Při nízkých úrovních intenzity dopadajícího záření účinnost s rostoucí intenzitou roste, dosahuje maxima a poté s dále rostoucí intenzitou záření klesá. Bod maxima účinnosti závisí na Rs Krystalický Si (malý Rs) Tenkovrstvé články (velký Rs)

22 Vývoj podílu jednotlivých technologií na produkci PV modulů

23 Jednotlivé typy modulů se porovnávají podle různých kritérií (účinnost, cena, energetická výtěžnost). Jedním ze zajímavých kritérií může být potřeba plochy na instalaci výkonu 1 kWp

24 Ve stadiu výzkumu a vývoje je celá řada dalších materiálů a technologií
Články na bázi monokrystalických vrstev polovodičů AIIIBV Články na bázi organických polovodičů Fotochemické články (Gratzel, DSSC) Články s využitím nanotechnologií

25 AIIIBV články s vysokou účinností
Nejvyšší dosažená účinnost   40%

26 Koncentrátorové moduly
chladič FV články parabolické zrcadlo Sluneční záření musí být v optické ose Musí být zajištěn odvod ztrátového tepla

27 Předpokládá se rychlý rozvoj koncentrátorových systémů v zemích „Slunečního pásu“

28 Organické polovodiče Přeskokový mechanismus :
A1- + A2 ->  A1 + e- + A2  ->  A1 + A2- 

29 U hn Materiály typu P a typu N, FV články nevýhoda: účinnost pod 5%
odrážející elektroda (Al) organický polovodič typu P TCO průhledná podložka + - U organický polovodič typu N hn Perylen pigment (n) Cu Phtalocyanin (p) Technologické přednosti : tisk jednotlivých vrstev pružný substrát (plasty) Velké plochy Nízká cena Molekulární materiály nevýhoda: účinnost pod 5% krátká životnost

30 Fotochemické články (Gratzel, DSSC)
η = 8% sklo TCO Pt elektrolyt barvivo na TiO2 nanokrystalech TCO sklo Přítomnost elektrolytu omezuje maximální provozní teplotu. Omezená životnost světlo S + hν → S∗ S∗ → S+ + e−(TiO2) S+ + e− → S I3− + 2e− → 3I−

31 Struktury s kvantovými efekty realizované nanotechnologiemi
Struktury jsou stále ještě ve stadiu výzkumu a vývoje V nejbližších pěti letech se aplikacích nejspíše neuplatní


Stáhnout ppt "Technologie tenkovrstvých článků a modulů"

Podobné prezentace


Reklamy Google