Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblastSpolečenskovědní vzdělání Vzdělávací oborNauka o společnosti Tematický okruhPsychologie TémaPsychologie Tematická oblastPsychologie NázevTypologie osobnosti podle konstitučních znaků AutorPaedDr. Ivan Konečný Vytvořeno, pro obor, ročníkŘíjen 2012,STR, STA, ELE, LYE, LYT 3.ročník AnotacePopis Kretschmerovy a Scheldonovy typologie Přínos/cílové kompetenceZískání přehledu o dvou základních typologiích podle konstitučních znaků VY_32_INOVACE_54_13

2 TYPOLOGIE OSOBNOSTI Zkoumá jedinečnosti – snaha vyznat se v lidské různorodosti „Rozdělení populace podle souhlasných znaků!“ a/ Konstituční 1) Ernst KRETSCHMER 1) Ernst KRETSCHMER 2) William Herbert SHELDON 2) William Herbert SHELDON b/ Psychologické 1) C.G. JUNG 1) C.G. JUNG 2) Hans Jürgen EYSENCK 2) Hans Jürgen EYSENCK 3) E. SPRANGER 3) E. SPRANGER 4) HIPPOKRATES 4) HIPPOKRATES 5) I. P. PAVLOV + N. I. KRASNOGORSKÝ 5) I. P. PAVLOV + N. I. KRASNOGORSKÝ

3 a/ Konstituční Typická tělesná stavba podmiňuje psychologické vlastnosti osobnosti - // psychický typ // - termín somatotyp= typ tělesné stavby Ernst KRETSCHMER (8. 10.1888 -8.2.1964), německý psycholog německý psycholog práce v psychiatrické léčebně s nemocnými pacienty práce v psychiatrické léčebně s nemocnými pacienty neměl zkušenosti se zdravými neměl zkušenosti se zdravými dílo „Tělesná stavba a charakter“ dílo „Tělesná stavba a charakter“ „Žádná normalita neexistuje“ - z pacientů na zdravé lidi „Žádná normalita neexistuje“ - z pacientů na zdravé lidi psychická nemoc – problém podobný postavě!!! psychická nemoc – problém podobný postavě!!! a) PYKNIK b) ASTENIK c) ATLET d) SMÍŠENÝ TYP

4 a) Pyknik Somatické znaky : tlouštík, zavalitý, krátké tělo a končetiny, Somatické znaky : tlouštík, zavalitý, krátké tělo a končetiny, žádný krk žádný krk vzhled mezi 30-40 rokem vzhled mezi 30-40 rokem veselý, společenský, dobrosrdečný, citový, snadná odklonitelnost, veselý, společenský, dobrosrdečný, citový, snadná odklonitelnost, sociální kontakty sociální kontakty inklinuje k psychické nemoci: maniodepresivitě inklinuje k psychické nemoci: maniodepresivitě = střídání období mánie ( veselost), která se zkracuje s obdobím deprese (úzkost, strach), které se prodlužuje s přibývajícím deprese (úzkost, strach), které se prodlužuje s přibývajícím věkem ( příklad: M. Kopecký ) věkem ( příklad: M. Kopecký ) pokud se neléčí, může dojít k sebevraždě pokud se neléčí, může dojít k sebevraždě typ psychiky: cyklotým typ psychiky: cyklotým

5 b) Astenik Somatické znaky = hubený, vyzáblý, kost a kůže, dlouhé končetiny, Somatické znaky = hubený, vyzáblý, kost a kůže, dlouhé končetiny, vystouplý hrudník vystouplý hrudník Nemluví, uzavřený, orientovaný do sebe! Nemluví, uzavřený, orientovaný do sebe! Sklon k perseveraci = ulpívání na jednotlivých obsazích vědomí a jejich Sklon k perseveraci = ulpívání na jednotlivých obsazích vědomí a jejich opakování. opakování. Inklinuje k psychické nemoci: schizofrenii Inklinuje k psychické nemoci: schizofrenii (rozdvojení osobnosti - rozpad osobnosti, ztráta vlastního já, (rozdvojení osobnosti - rozpad osobnosti, ztráta vlastního já, mysl je jinde než tělo, halucinace). mysl je jinde než tělo, halucinace). Paranoidní představy, schizofrenní temperament! Paranoidní představy, schizofrenní temperament! Typ psychiky: schizoidní, schizotýmní. Typ psychiky: schizoidní, schizotýmní.

6 c) Atlet Somatické znaky = široký krk, ramena Somatické znaky = široký krk, ramena menší přizpůsobivost v cítění a myšlení menší přizpůsobivost v cítění a myšlení stabilita, houževnatost stabilita, houževnatost Neinklinuje k žádné nemoci!!! Neinklinuje k žádné nemoci!!! Typ psychiky: viskózní Typ psychiky: viskózní - těžkopádný, prostý způsob myšlení - těžkopádný, prostý způsob myšlení - v afektu zuřivý, pomalejší! - v afektu zuřivý, pomalejší!

7 d) Smíšený typ Somatické znaky = z každého něco ! Somatické znaky = z každého něco ! Typ psychiky: dysplastik Typ psychiky: dysplastik Kritika teorie nedostatek zdravého materiálu nedostatek zdravého materiálu práce pouze jen s nemocnými pacienty práce pouze jen s nemocnými pacienty Determinismus = vysvětlení něčím

8 2) William Herbert SHELDON (*1898 –  1977) (Lékař-anatom, filozof - USA) (Lékař-anatom, filozof - USA) Měření těla na 17 místech ( tvář, tělo, body). Měření těla na 17 místech ( tvář, tělo, body). Práce s vysokoškolskými studenty. Práce s vysokoškolskými studenty. Teorie „zárodečných listů“ – v prenatálním období (období embryonální) : (období embryonální) : E NDOMORFNÍ TYP - Endoderm – vnitřní zárodečný list E NDOMORFNÍ TYP - Endoderm – vnitřní zárodečný list M EZOMORFNÍ TYP - Mezoderm – střední zárodečný list M EZOMORFNÍ TYP - Mezoderm – střední zárodečný list E KTOMORFNÍ TYP - Ektoderm – vnější zárodečný list E KTOMORFNÍ TYP - Ektoderm – vnější zárodečný list

9 a) E NDOMORFNÍ TYP Vnitřní zárodečný list - dominanta pro scelet člověka Vnitřní zárodečný list - dominanta pro scelet člověka společenský společenský živost živost žije dneškem žije dneškem Morfologicky: slabá stavba těla sklon ke kouli sklon ke kouli velké tukové podkoží velké tukové podkoží slabá kosterní stavba slabá kosterní stavba

10 b) MEZOMORFNÍ TYP Střední zárodečný list Střední zárodečný list rád ovládá druhé rád ovládá druhé dominantní osoba dominantní osoba sebevědomí sebevědomí Morfologicky: V yvinuté svalstvo V yvinuté svalstvo velmi výkonný krevní oběh velmi výkonný krevní oběh těžké kosti - sklon k hranatosti – atletický typ těžké kosti - sklon k hranatosti – atletický typ

11 C ) E KTOMORFNÍ TYP Vnější zárodečný list : vyvinuly nervy (astenik) Vnější zárodečný list : vyvinuly nervy (astenik) citlivý citlivý vztahovačný vztahovačný submisivní = podřízený submisivní = podřízený Morfologicky: Š tíhlost přímost končetin přímost končetin malé množství tukového podkoží malé množství tukového podkoží

12 Pokus se odpovědět 1. 1. Co rozumíš pod pojmem typologie a pokus se o definici. 2. 2. Kdo je považován za zakladatele typologie podle zárodečných listů ? 3. Ernsta Kretschmera. 3. Pokus se vyjmenovat typy podle Ernsta Kretschmera. 4. 4. Popiš typ mezomorfní a v jaké typologii se s ním můžeš setkat?

13 Zdroje a prameny Gillernová,I - Malotínová, M.: Psychologie pro střední školy, Praha, SPN 1992 Hyhlík, F. – Nakonečný, M.: Malá encyklopedie současné psychologie, Praha, SPN 1973 Klapáč, M.: Psychologie v praxi, Praha, 1992 Novák, L.: Základy psychologie, S & M, Praha, 1992 Gillernová, I., Buriánek, J.: Základy psychologie, sociologie. Praha, Fortuna 1995 Hartl, P.: Psychologický slovník. Praha, Budka 1993 Janoušek, J., Hoskovec, J., Štikar, J.: Psychologický výkladový atlas. Praha, Karolinum – Academia 1993 Nakonečný, M.: Základy psychologie osobnosti. Prahy. Management press 1993 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kretschmer_Ernst.pnghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kretschmer_Ernst.png 29.9.2012 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kretschmer_Ernst.png


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google