Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast: Fyzikální vzdělávání Tematická oblast:Kinematika Téma:Posuvný a otáčivý pohyb Ročník:1. Datum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast: Fyzikální vzdělávání Tematická oblast:Kinematika Téma:Posuvný a otáčivý pohyb Ročník:1. Datum."— Transkript prezentace:

1 Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast: Fyzikální vzdělávání Tematická oblast:Kinematika Téma:Posuvný a otáčivý pohyb Ročník:1. Datum vytvoření:září 2013 Název:VY_32_INOVACE_13.3.12.FYZ Anotace: Posuvný pohyb, otáčivý pohyb, skládání sil. Digitální učební materiál je určen pro žáky učebních oborů. Využitím grafických možností sady Microsoft Office 2010 se materiál stává inovativním zejména přehledností výkladu. Využití multimediálních prostředků zvyšuje názornost výuky, usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich zájem a aktivitu. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale může být využita i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC a dataprojektoru.

2 Posuvný pohyb Při posuvném pohybu je každá přímka spojená s tělesem stále rovnoběžná s původní polohou. Posuvný pohyb neboli translaci koná například pravítko postavené na stole, když jej posunujeme, vlak na přímé trati nebo skokan na lyžích letící vzduchem po odrazu z můstku. Všechny body tělesa mají stejnou rychlost a opisují stejné trajektorie, proto v tomto případě můžeme těleso nahradit hmotným bodem.

3 Otáčivý pohyb Při otáčivém pohybu (rotaci) opisují body tuhého tělesa kružnice, jejichž středy leží na ose otáčení. Různé body tělesa mají různou rychlost podle toho, v jaké vzdálenosti leží od osy otáčení. Tuhé těleso vykonávající otáčivý pohyb nelze tudíž nahradit hmotným bodem. Příkladem může být na místě rotující bowlingová koule nebo otočné dveře na pantech.

4 Skládání sil

5

6

7 3. Složky mají různý směr Obrázek č. 1

8 Skládání sil

9

10 Skládání více sil Skládání sil působících v různých bodech tělesa je složitější. Vycházíme z teorie, že tuhé těleso se působením síly nedeformuje. Proto můžeme působiště každé síly posunout do libovolného bodu vektorové přímky této síly, aniž by se změnil její pohybový účinek na těleso.

11 Rozklad jedné síly na více sil

12 Obrázek č. 2

13 Použité zdroje: LEPIL, Oldřich, Milan BEDNAŘÍK a Radmila HÝBLOVÁ. Fyzika pro střední školy. 4., přeprac. vyd. Praha: Prometheus, 2001, 266 s. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 80-719-6184-1. Obrázek č.1: MILAN P. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 20.9.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skladani-sil.png Obrázek č. 2: MILAN P. http://commons.wimedia.org [online]. [cit. 20.9.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rozklad-sil.png


Stáhnout ppt "Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast: Fyzikální vzdělávání Tematická oblast:Kinematika Téma:Posuvný a otáčivý pohyb Ročník:1. Datum."

Podobné prezentace


Reklamy Google