Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení na konci letního období – zápočet

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení na konci letního období – zápočet"— Transkript prezentace:

1 Hodnocení na konci letního období – zápočet
Podmínky zápočtu : 1. 2 testy minimálně na 55% 2. účast ve výuce 75% Literatura: Jexová, S.: Geometrická optika, Brno 2010 publikaci možno zakoupit v prodejně odborné literatury,NCO NZO, Vinařská 6, Brno internetový prodej na Havelka, B., Fuka, J.: Optika, Praha 1961 Halliday,D. a kol.: Fyzika – Elektromagnetické vlny – Optika - Relativita jakýkoliv přehled středoškolské matematiky

2 Okruhy z GEO – DOT 1 DS- letní období
1. Odvození rovnic při lomu na kulové ploše i mimo paraxiální prostor. 2. Lom na kulové ploše v paraxiálním prostoru, Gaussova zobrazovací rovnice. 3. Ohniska, Newtonova zobrazovací rovnice – odvození z Gaussovy zobrazovací rovnice. 4. Zvětšení příčné, osové, úhlové – pro jednu lámavou plochu. 5. Lom paprsku soustavou lámavých ploch, popis hlavních charakteristik, znaménková dohoda. 6. Výpočet polohy obrazu u soustavy lámavých ploch, ohniska. 7. Zvětšení u soustavy lámavých ploch. 8. Gaussova zobrazovací rovnice pro soustavu, obrázek, odvození. 9. Newtonova zobrazovací rovnice pro soustavu, obrázek, odvození. 10. Základní body optického zobrazování. 11. Imerzní prostředí, ohnisková vzdálenost, optická mohutnost u soustavy. 12. Zvětšení pomocí zobrazovacích rovnic 13. Tenká čočka, grafická konstrukce. 14. Grafická konstrukce na tlusté čočce pomocí základních bodů. 15. Soustava tenkých čoček, diskuse. 16. Gullstrandova rovnice, odvození. 17. Typy sférických čoček. 18. Závislost optické mohutnosti čoček na jejich tloušťce, obrázek. 19. Vrcholová lámavost a optická mohutnost. 20. Speciální typy čoček.

3 Dluh ze zimního období:
5. Fermatův princip – zákon odrazu – odvození v prostoru. 6. Fermatův princip – zákon lomu – odvození v prostoru. 23. Zobrazení osového bodu lomem na rovinné ploše – odvození vztahu. 24. Homocentrický a astigmatický svazek paprsku. 26. Užití rovinných zrcadel – otočné zrcátko, úhlová zrcátka, periskop, vytvoření více obrazů pomocí dvou zrcadel. 27. Porušení homocentricity svazku při zobrazení lomem na rovinné ploše – odvození závislosti polohy obrazu na dopadové výšce.

4 Užití rovinných zrcátek
Odraz světla na rovinném otáčejícím se zrcadle (otočné zrcátko)

5  = 2. Odraz světla na dvou zrcadlech
Pro součet úhlů v trojúhelníku ABC platí: 180 = 180 ­  +2 1´+ 2 2´. Pro součet úhlů v trojúhelníku BCD platí: 180 = 90 ­  1´+  + 90 ­  2´.  = 2.

6 Zvětšení v optickém prostředí
Příčné zvětšení

7 Je-li   0 , je obraz přímý, je-li   0, je obraz převrácený. Je-li
, je obraz stejně velký, je-li  1 je obraz zvětšený, je-li  1 je obraz zmenšený z XCY a  .

8 Úhlové zvětšení

9 V paraxiálním prostoru

10 Osové zvětšení

11


Stáhnout ppt "Hodnocení na konci letního období – zápočet"

Podobné prezentace


Reklamy Google